NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Nedёlz, vъ nю1že čtetsz sщ7ennoe i3 s™0e є3đlіe, pri1tči mыtarS i3 farіsea

Vъ subbHtu večera, po prednačinatelьnomъ palmЁ, stіhosl0vimъ:

Blženъ myžъ: №-ю kafjsmu vsю2.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹: i3 poemъ nsmoglasnika stіhi6rы voskrnы G: i3 ґnatHlіevы d7: i3 trіHdi samoglasnы dvЁ, povtorsющe pervuю. Glasъ №.

Ne pom0limsz farіseйski, bratіe: i4bo voznossй sebE smiri1tsz. Smiri1mъ sebE pred8 bGomъ, mыtarski poщenіemъ zovyщe: njči1sti nы2 b9e, grBšnыz.

Farіseй tщeslavіemъ pobэždaemь, i3 mыtarь pokasnіemъ priklonsemь, pristupi1sta kъ tebЁ є3di1nomu vLcэ: no džvъ ќbw pohvali1vsz, liši1sz blgi1hъ: džvъ že ničt0že vэщavъ, spod0bisz darovanій. Vъ si1hъ vozdыhanіihъ ўtverdi1 mz hrtE b9e, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, glasъ }:

Vsederži1telю gDi, vёmъ, koli1kw m0gutъ slezы: є3zekjю bo t vratъ smertnыhъ vozved0ša, grёšnuю t mnogolёtnыhъ sogrэšenій i3zbaviša, mыtars že pače farіsea njpravdaša: i3 molю1sz, sъ ni1mi pričtavъ, pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ №, rzdovagw glasa.

Na lіtji stіhi1ra s™agw nbi1teli, po nbhčaю.

Slava, glasъ G:

MыtarS i3 farіsea razli1čіe razumёvši dušE moS, džnagw ќbw voznenavi1ždь gordhnnый glasъ, džvagw že revnyй blagoumilennoй mltvэ, i3 vozopjй: b9e njči1sti mS grёšnago, i3 pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ, vъ t0йže glasъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nsmoglasnika po ґlfavi1tu.

Slava, glasъ є7:

NJtzgčennыma nči1ma moi1ma t bezzak0nій moi1hъ, ne mogY vozzrёti i3 vi1dэti vыsotY nbcnuю: no prіimi1 mz, ćkw mыtarS kaющasz, sp7se, i3 pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, vъ t0йže glasъ:

Hramъ i3 dverь є3si2:

Troparь: Bcde dv7o, tri1ždы.

I# bыvaetъ blgoslovenіe hlёbwvъ, i3 razdasnіe. I# čtenіe velіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ.

(Zri2) Poslёdovanіe priluči1všagwsz s™agw vъ nedёlю sію2, i3 vъ blydnagw, poemъ vъ pzt0kъ na povečerіi, i3li2 є3gdA є3kklisіarhъ razsyditъ: ѓщe t0kmw ne sluči1tsz k0egw veli1kagw s™agw, i3li2 s™agw hramu: zanE hramъ i3 ne veli1kagw s™agw, b0lьši voslёduetsz veli1kagw s™agw, na sv0й є3mY hramnый prazdnikъ, є4že d0lžno є4stь bdёnію bыvati, i3 nikakože njstavlsti vъ pamztь є3gw2, nižE prelagaetsz na i4nъ denь. No poemъ slyžbu hramu, ćkože i3 srёtenію gDnю, vo vs‰ dni6, vъ nsže i3 srёtenіe gDne bыvaetъ.

Na ќtreni, po šesti2 palmёhъ, BGъ gDь, na glasъ nsmoglasnika. I# glag0lemъ troparь voskrnъ dvaždы: bGor0dičenъ є3di1noždы, i3 nbы6čnaz stіhoslHvіa. Sэdalьnы nsmoglasnika. Po nepor0čnыhъ tropari2:

ЃgGlьskій sob0rъ: v3pakoi2.

Stepennы i3 prokjmenъ glasa:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe voskrno rsdu.

Voskrnіe hrt0vo:

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Slava, glasъ }:

Pokasnіz tverzi mi2 dvє1ri žiznodavče, ќtrenюetъ bo dyhъ m0й ko hramu s™0mu tvoemY, hramъ nossй tэlesnый vesь njskvernenъ: no ćkw щedrъ, njči1sti blgoutr0bnoю tvoeю mlctію.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na sp7senіz stєzi2 nastavi mS bcde, stydnыmi bo njkalshъ dyšu grэhmi2, i3 vъ lёnosti vsE žitіE moE i3ždi1hъ: no tvoi1mi mltvami i3zbavi mS t vsskіz nečistotы2.

Taže, glasъ ѕ7:

Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ, njči1sti bezzak0nіe moE.

Mn0žєstva sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, pomыšlsz nkasnnый, trepeщu strašnagw dnE sydnagw: no nadёzsz na mlctь blgoutr0bіz tvoegw2, ćkw dv7dъ vopію1 ti: pomi1luй mS b9e po veli1cэй tvoeй mlcti.

KanHnъ voskrnъ nsmoglasnika, so їrmos0mъ na d7, i3 krtovoskrnый na dvA, i3 bcdы na dvA: i3 vъ trіHdi na ѕ7. Tvorenіe geHrgіa, glasъ ѕ7. E#gHže kraestr0čіe vъ bGor0dičnahъ:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь:

Pri1tčami vvodsй vs‰ hrt0sъ, kъ žitіS i3spravlenію, mыtarS vozvыšaetъ t smirenіz, pokazavъ farіsea vozvыšenіemъ smirsema.

T smirenіz čestь vыsokotvorsщuю, t voznošenіz že padenіe vi1dz lю1toe, mыtarє1vыmъ revnyй dHbrыmъ, i3 farіseйskuю ѕl0bu voznenavi1ždь.

T voznošenіz i3spražnsetsz vsskoe blg0e, t smirenіz že potreblsetsz vsskoe ѕl0e: є4že njblobыzaimъ vёrnіi, gnušaющesz ćvэ w4braza tщeslavnagw.

Smirennom{drыmъ bhti svoi6mъ ў§nkHmъ hotS vsёhъ cRь, nakazyz ўčaše revnovati mыtarevu vozdыhanію i3 smirenію.

Slava: Ćkw mыtarь stenю2, i3 rыdanьmi nem0lčnыmi gDi, nhnэ prihoždY tvoemY blgoutr0bію: ўщedri i3 menE, smirenіemъ ži1znь nhnэ preprovoždaющa.

BGor0dičenъ: Razumъ, sovёtъ, čaznіe, tёlo, dyšu i3 dyhъ, vLčce, vozlagaю kъ tebЁ: lю1tыhъ vr†gъ i3 napasteй, i3 byduщagw preщenіz i3zbavi, i3 sp7si1 mz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2:

T gn0iщa ќbw strasteй smirennый voznošaetsz, t vыsoth že dobrodёteleй nizpadaetъ lю1tэ vsskъ vыsokoserdый: є3gHže w4braza ѕl0bы ўbэži1mъ.

Tщeslavіe ttщetэvaetъ bogatstvo pravdы, smirenіe že rastočaetъ strasteй mn0žestvo: є4že podražaющыz nы2, časti pokaži2 mыtarevы sp7se.

Ćkw mыtarь i3 mы2 bію1щesz vъ pє1rsi, ўmilenіemъ vopіemъ: njči1sti b9e nasъ grёšnыhъ, ćkw da segw2 prіi1memъ njstavlenіe.

Kъ revnosti prіi1demъ vёrnіi, i3spravlsющe kr0tkoe, smirenію soživyщe vъ stenanіi serdca, plačэ že i3 mltvэ, ćkw da i4mamы t bGa proщenіe.

Slava: Tri1nemъ vёrnіi vыsokohvalьnuю gordhnю, voznošenіe že lю1toe, i3 dmenіe merzkoe, i3 ѕlёйšee farіseevo bGu nelёpoe svirёpstvo.

BGor0dičenъ: Vъ tebЁ є3di1nomъ pribёžiщi nadёzvsz, da ne tpadY d0bragw čaznіz: no da ўlučY tvoю2 p0moщь čctaz, vsskagw vreda lю1tыhъ i3zbavlsemый.

Sэdalьnы, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Smirenіe voznesE njderži1magw ѕlhmi, mыtarS vozstenavša, i3 є4že njči1sti, kъ ziždi1telю vozzvaša: voznošenіe že nizloži2 t pravdы njkasnnago farіsea velerёčuющa. Tёmže porevnyimъ dHbrыmъ, ѕlhhъ tstupaющe.

Slava:

Smirenіe drevle voznesE mыtarS, plačemъ vozopi1vša: njči1sti, i3 njpravdi1sz. Togo2 podražaimъ vsi2, vo glubinY ѕHlъ vpadšіi, vozopіi1mъ sp7su i3z8 glubinы2 serdca: sogrэši1homъ, njči1sti є3di1ne člvэkolю1bče.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Sk0rw prіimi2 vLčce, molє1nіz n†ša, i3 sі‰ prinesi2 tvoemY sn7u i3 bGu, gpcžE vsenepor0čnaz: razrэši2 njbsto‰nіz kъ tebЁ pritekaющihъ, sokruši2 kHzni, i3 nizloži2 derzostь vowružaющihsz bezb0žnw na rabы6 tvo‰, prečctaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la:

I#zrsdnый pokazA pytь voznošenіz, smirenіe, sl0vo smiri1všeesz daže i3 do zraka rabіz: є3g0že podražaz vsskій, voznošaetsz smirszsz.

Voznesesz prvdnikъ, i3 nizpadE farіseй: vo mn0žestvэ že ѕHlъ njtzgčaemый smiri1sz, no voznesesz mыtarь, nenadežnw njpravdaemый.

Niщetы2 hodataй, t bogatstva dobrodёteleй, bezymіe kvi1sz: i3 bogatstvo ѓbіe smirenіe njpravdanіz t kraйnіz niщetы2, ю4že stsžimъ.

Predreklъ є3si2 vLko, velemydrstvuющыmъ protivostati vssčeski, i3 smirє1nnыmъ blgodatь tvoю2 podaS sp7se, smiri1všыmsz nhnэ namъ tvoю2 blgodatь nizposli2.

Slava: Kъ b9estvennomu voznošenію pri1snw vozvodS nasъ sp7sъ i3 vLka, vыsokotv0rnoe pokazA smirenіe: n0gi bo ў§nkHmъ svoi1ma rukama njbmы2.

BGor0dičenъ: Ćkw svёtъ nepristypnый dv7o r0ždšaz, duši2 moeS tьmY svэti1telьnoю zareю razženi2, i3 kъ stezsmъ sp7senіz žitіE moE rukov0dstvuй.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže:

Farіseevы dobrodёteli potщi1msz podražati, i3 porevnovati mыtarevu smirenію, vo nboю2 nenavi1dzщe bezmёstnoe mnёnіe, i3 pagubu padenій.

Pravdы tečenіe tщetnoe njbliči1sz, soprsgъ vъ nemъ farіseй mnёnіe: ѓbіe že mыtarь vыsokotv0rnoю dobrodёtelію stzžA spytnika, smirenіe.

Kolesni1čnikъ vъ dobrodёtelehъ, mnsšesz teщi2 farіseй: no pёšій, pače lmdjйskіz kolesni1cы tekjй, mыtarь d0brэ predvari2, priprsgъ щedr0tэ smirenіe.

Mыtarevu pri1tču vsi2 ўrazumёvše ўm0mъ, prіidi1te porevnyimъ slezamъ, dyhъ sokrušennый bGu prinossщe, grэhHvъ i4щuщe njstavlenіz.

Slava: Voznosli1vый i3 ѕl0bnый, gordeli1vый že i3 derzый daleče tri1nemъ razymnіi farіseevъ nravъ, lю1tый velehvalьnый, ćkw da ne njbnaži1msz b9estvennыz blgodati.

BGor0dičenъ: Žezlъ si1lы blgaz, vsBmъ nizposli2 namъ kъ tebЁ pribэgaющыmъ, njbladati posredЁ vsёhъ vr†gъ podaю1щi, i3 vsskagw vreda i3z8imaющi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re:

ŽitіS p0priщe mыtarь vkypэ i3 farіseй tečasta: no džvъ ќbw vыsokoymіemъ soderži1mь, sramnэ ўtonY, džvъ že smirenіemъ sp7sesz.

ŽitіS bёdnoe preminyющe mы2 tečenіe, podražaimъ mыtarevo ќbw mudrovanіe revni1telьnw: bэži1mъ že kičenіz merzkagw farіsea, i3 ži1vi bydemъ.

Nravwmъ porevnyimъ sp7sa ї}sa, i3 є3gw2 smirenію, želaющe neprestannoe radosti selenіe poluči1ti, vo stranЁ živyщihъ vodvorsющesz.

Pokazalъ є3si2 vLko, tvoi6mъ ў§nkHmъ vыsokotv0rnoe smirenіe, lentіemъ prepossanъ po čreslwmъ, n0zэ ўmhlъ є3si2, i3 semY w4brazu podražati povelёlъ є3si2.

Slava: ŽitіE proid0sta farіseй dobrodёtelьmi, i3 mыtarь pregrэšenьmi. No džvъ ќbw t g0rdosti ўmovrednыz, tstupi2 smirenіz: džvъ že voznošaetsz, smirennomydrъ ćvlьsz.

BGor0dičenъ: Naga prostot0ю, nehi1trostnoю že ži1znію sozdana, prestuplenіz lestію njdёz mS vragъ, i3 pl0ti debelьstv0mъ: nhnэ že tvoi1mъ hodataйstvomъ ntrokovi1ce, sp7saюsz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Farіseeva ўbэži1mъ vыsokoglag0lanіz, i3 mыtarevэ nauči1msz vыsotЁ glagHlъ smirennыhъ, pokasnіemъ vzыvaющe: sp7se mjra, njči1sti rabы6 tvo‰.

Vtorhй kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Vozdыh†nіz prinesemъ mыt†rskaz gDvi, i3 kъ nemY pristypimъ grёšnіi ćkw vLcэ: h0щetъ bo spasenіz vsёhъ čelovёkwvъ, njstavlenіe podaetъ vsBmъ kaющыmsz. Nasъ bo radi voploti1sz, bGъ shй nc7Y sobeznačalьnый.

Jkosъ: Sami sebE bratіe vsi2 smiri1mъ vozdыhanьmi, rыdanьmi pobіemъ s0vэstь: da vъ sudЁ togdA vёčnomъ tamw kvi1msz vёrnіi, nepovi1nni, poluči1vše njstavlenіe. Tamw bo є4stь voi1stinnu njslablenіe, є4že vi1dэti tamъ nhnэ ўm0limъ: tamw bolёznь tbэžE, pečalь i3 i3z8 glubinы2 vozdыh†nіz, vo є3demэ di1vnэmъ, є3gHže hrt0sъ ziždi1telь, bGъ shй nc7Y sobeznačalьnый.

Predisl0vіe vkratcэ smnaxareй, rekše, sobranій xanfopylana trіHdnыz smnaxari.

Nіki1fora kalljsta xanfopyla sobr†nіz na znameni6tыz prazdniki trіHdi, є3di1nъ kjйždo t ni1hъ vinoslHvstvuющaz, kakw, i3 kogdA sіE i3z8 načala bhstь, i3 kakovhz radi vinы2 si1ce nhnэ i3mёюtsz, i3 t s™hhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ ўčini1šasz sъ nёkotorыmi vёdэnьmi častnыmi, način†ющazsz t mыtarS i3 farіsea, i3 konč†щazsz daže do vsёhъ s™hhъ.

D0lženstvuetъ ќbw mёszčnый smnaxarій, na sedm0й pёsni prežde ćkw nbhčaй čitatisz, pot0mъ že nastosщій.

Rečeši ќbw po džnыhъ čtenіihъ si1ce:

Stіhi2 na trіHdi:

Ziždi1telю g0rnihъ i3 d0lьnihъ,

Tris™yю ќbw pёsnь t ѓgGlwvъ:

Tripёsnecъ že i3 t čelovёkwvъ prіimi2.

Na mыtarS i3 farіsea:

Farіseйski kto2 živetъ, cerkvi daleče bыvaetъ:

Hrt0sъ bo vnytrь, q smirennіi, prіemlemый.

Vъ nastosщій že denь, sъ bGomъ i3 trіHdь načinaemъ: ю4že ќbw mn0zi t s™hhъ i3 bGon0snыhъ krasotodёtєlь našihъ ntє1cъ, d0brэ i3 ćkw dost0zše, t s™agw dvi1žimi d¦a, složi1vše pэsnosodёlaša. Pervый že vsёhъ sіE ўmhsli, tri2 glag0lю pBsni, vo w4brazъ mnю2 s™hz i3 živonačalьnыz trbcы, veli1kій tvorecъ kosmA, vъ veli1koй i3 s™0й strteй gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA sedmi1cэ, po i3menovanію vkratcэ, koegHždo dnE kraegranesьmi ўmhslivъ pBsni. T negHže i3 pr0čіi t ntє1cъ, pače že i3nhhъ, fe0dwrъ i3 їHsifъ studjtє, po revnosti džnagw, i3 pr0čыmъ nedёlzmъ s™hz i3 veli1kіz četыredesstnicы sčini1vše, tёhъ nbi1teli studjйstэй pervэe predaša. Naipače pBsni ўčini1vše, i3 ўstavivše, i3 drug†z kni1zэ, tonyduže i3 kogdA, t ntє1cъ sobravše i3 sniskavše. I# poneže ќbw pervый dneй nedёlz zaklюčaetъ ćkw voskresna, pervaz syщi, i3 nsmaz, i3 konečnaz, i3zrsdnw sodёlaющe vtor0mu dnю2, rekše, ponedёlьniku, pervuю ўstaviša pёsnь. Ѓbіe že tretіemu dnю2, rekše, vt0rniku, pёsnь vtoryю. Četvertomu, rekše, sredЁ tretію. Pstomu četvertuю, є4že є4stь, četvertkY. I# šest0mu dnю2, rekše, pztkY, pstuю pёsnь. Šestyю že subbHtэ, ćvэ ќbw i3 sedmyю, i3 pr0čыz dvЁ, nsmyю i3 devstuю, ±že džbщnw vsi2 dni6 ćkw i4stinnэйšz i4mutъ. Ćkože ќbw b9estvennый kosmA, vъ veli1cэй subbHtэ položi2 četveropёsnecъ, tamw sotvori1vъ: ѓщe i3 p0slэžde premydrэйšій cRь levъ, povelёvъ vъ soveršenіe kanHnъ є3pckopomъ i3drynskimъ, monaha marka, sodёla. Potrebovatelьnэ že, trіHdь i3menyetsz, ni bo pri1snw tripёsnecъ i4matь: i4bo vsesoveršє1nna pr†vila predlagaetъ. No mnю2 t mn0žaйšagw i3menovanіe prіsti: i3li2 є4že veli1kіz radi sedmi1cы, ćkože rečeno bhstь prežde bhvša. Mhslь ќbw s™ы6mъ našыmъ ntcє1mъ, kni1goю trіHdію vseю, vkratcэ vsE є3li1ko nj nasъ b9іz blgodэ‰nіz i3značala vospomznyti, i3 na vospominanіe vsBmъ i3zloži1ti: kakw t negw2 sozdani bhhomъ, i3 t pi1щi raйskіz i3zgnahomsz, i3 dannuю namъ ko njbučenію zapovэdь tvergše, i3 tverženi bhhomъ zavistію pervoѕl0bnika ѕmjz i3 vragA, nizložennagw za g0rdostь. I# kakw prebыvahomъ tverženi t blgi1hъ, i3 t dіavola vodi1mi. Kakw že sn7ъ i3 sl0vo b9іe mlcrdіemъ svoi1mъ postradavъ, prekloni1vъ nb7sA sni1de, i3 vъ dv7u vseli1sz, i3 nasъ radi bhstь člvёkъ, i3 po nemY ži1telьstvomъ na nb7sA voshoždenіe pokazA, rekše, smirenіemъ predvodi1telьnw i3 post0mъ i3 tverženіemъ ѕlhhъ, i3 pr0čimi є3gw2 dэsnіi. Kakw že postradA i3 voskRse, i3 na nb7sA vzhde paki, i3 d¦a s™ago nizposlA s™ы6mъ svoi6mъ ў§nkHmъ, i3 ґpclwmъ, i3 kakw sn7ъ b9ій, i3 bGъ soveršennый, t si1hъ vsёhъ propovёdasz. Čt0 že paki b9estvennіi ґpcli, blgodatію pres™agw d¦a sodёйstvovaša, ćkw t konє1cъ s™hhъ vsёhъ vkypэ sobraša pr0povэdію, napolnsющe vhšnій mjrъ: є4že i3 mhslь bsše i3značala sozdavšemu. No vъ si1hъ ќbw trіHdi mhslь, nastosщыz tri2 prazdniki, mыtarS i3 farіsea, i3 blydnagw, i3 vtoragw prišestvіz, ćkože nёkoe pred8wbučenіe i3 pouщenіe s™hmi ntcы2 ўmhslisz. Ćkože pred8ustr0itisz, i3 gotHvыmъ namъ bhti kъ d¦Hvnыmъ podvigHmъ postHvъ, t nbhčaz skvernoe navыknovenіe njstavlьšыmъ. I# pervэe ќbw vsёhъ mыtarevu i3 farіseevu namъ pri1tču predlagaюtъ, i3 predvozglasnoю sedmi1ceю i3menyюtъ. Ćkože bo kъ tэlє1snыmъ branemъ thodi1ti hotsщіi, t voevHdъ brani vremz prednavыkaюtъ, ćkw da nr{žіz njči1stivše i3 ўgladivše, i3 drug†z vs‰ d0brэ ўstr0ivše, i3 vssko pretыkanіe t sredы2 sotv0rše, kъ podvigHmъ ўserdnw vosprstaюtsz, i3 є4že kъ potrebэ snabdstъ. Mn0gaždы že i3 prežde sraženіz, i3 slovesA, i3 pHvэsti, i3 pri6tči sebЁ prin0sztъ, i3 na revnostь i3z8wщrsющe džnэhъ dyšы: lёnostь že, i3 bosznь, i3 ўnhnіe, i3 drug0e ѓщe čto2 bёdno, tgonsщe. Takw i3 b9estvennіi ntcы2 predtrybztъ poщenіz poslёduющee na demwnы njpolčenіe, ćkw bы dušamъ našыmъ nёkuю predvzstuю strastь, i3 ćdъ d0lgimъ sodёlannый vremenemъ njči1stiti: є3щe že i3 є4že ne i3myщe t blgi1hъ, potщavšesz stsžimъ, i3 ćkw pod0bnw vowruži1všesz, takw got0vi kъ postA podvigHmъ da p0йdemъ. Poneže ќbw pervoe nryžіe kъ dobrodёteli pokasnіe, i3 smirenіe: i3 paki pretknovenіe kъ veličaйšemu smirenію, g0rdostь i3 vыšenіe: nastosщuю t b9estvennagw є3đlіa dostovёrnuю pri1tču pervuю vsёhъ i3zlagaюtъ. Farіseemъ ќbw g0rdosti i3 dmenіz tloži1ti namъ strastь pouщaющe: mыtaremъ že paki soproti1vnoe strasti seS, smirenіe i3 pokasnіe proti1vu sotvori1ti. Poneže bo pervaz i3 g0ršaz strastь gordhnz i3 dmenіe ćkw tёmi sъ nb7sE padenіe dіavolu bhstь є4že prežde ќbw denni1cэ, si1hъ že radi tьmЁ bhvšu, i3 glag0lemu. No i3 rodonačalьniku ґdamu si1hъ radi t pi1щi i3zgnanіe. Pouщaюtъ si1mi, w4brazomъ nekimъ s™ji nj svoi1hъ i3spravlenіihъ nikomyže vhsitisz, i3 na bli1žnzgo vostasti, no pri1snw smirennu bhti: gDь bo gHrdыmъ soprotivlsetsz, smirє1nnыmъ že daetъ blgodatь: lyčše bo є4stь sogrэšaющemu njbraщatisz, neželi i3spravlsющemusz vhsitisz. Glag0lю bo, rečE, vamъ: ćkw sni1de mыtarь njpravdanъ pače, neželi farіseй. NJb8zvlsetъ ќbw pri1tča, niedi1nomuže vhsitisz, ѓщe i3 blg†z dёzй є4stь: no pri1snw smirstisz, i3 moli1tisz t duši2 bGu, ѓщe i3 vъ poslBdnzz ѕl†z vpadetъ, ćkw ne daleče sp7senіz є4stь. Mыtarь ќbw є4stь, i4že d†ni t knzzeй є4mlzй, i3 za kraйnюю nepravdu kupyzй i3 prіwbrэtazй tsю1du. Farіseй že ćkože tsёčenъ kto2 negli, i3 pr0čihъ preimёzй razumomъ. Saddukeй že t saddHіka nёkoegw, є4že є4stь pravedenъ: sedekъ bo pravda. Tri1 že bshu ў є3vrє1й є4rєsi: є3ssei, farіsei i3 saddukei, i5že nižE voskrenію, nižE ѓgGlu, nižE d¦u bhti prіemlzhu. S™hhъ vsёhъ pэsnodёlateleй tvoi1hъ moli1tvami, hrtE b9e našъ, pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь:

NJpravdanіz dёlы vozvыšaemый, sэtьmi2 tщeslavіz lю1tэ prevoznesesz farіseй, bezmёrnw hvalssz: mыtarь že legkimъ kril0mъ smirenіz voznessz, bGu pribli1žisz.

Smirenіz ѓki lёstviceю ўpotrebi1vsz w4brazomъ mыtarь, kъ nbcnэй vыsotЁ vozvhsisz: gordhneю že gnil0ю i3 bezymіemъ nkasnnый voznessz farіseй, sni1de do ѓda preisp0dnzgw.

Pravednыhъ lovS ќbw lukavый, njbrazmi2 tщeslavіz kradetъ: grёšnыhъ že sэtьmi2 tčaznіz svzzyetъ. No ќbw t nboi1hъ ѕHlъ mыtarS revni1telіe, i3zbavitisz potщi1msz.

Mltvoю bGu našemu pripademъ, slezami i3 teplыmi vozdыhanіi, podražaющe mыtarevo vыsokotv0rnoe smirenіe, poю1щe vёrnіi: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Slava: Nakazyzй ў§nki2 predglag0lalъ є3si2 vLko, ne mydrstvovati vыsHkaz, sovvodi1tisz že smirє1nnыmъ ўčS sp7se. Tёmže zovemъ tebЁ vёrnіi: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Їakwvlю tS dobr0tu, i3 b9estvennuю lёstvicu, t d0lu ю4že vi1dэ pervэe, prostertuю kъ vыsotЁ, vёmы čctaz, nizvodsщuю svhše bGa voploщenna, i3 zemnы6z paki vozvodsщuю.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prepodHbnыmъ:

Smirennomydrennыmъ nravomъ mlctiva gDa mыtarь vozdohnyvъ njbrёte, i3 sp7senъ bhstь: w4brazomъ že lю1tыmъ ljzhka velerёčivagw, pravdы tpadE farіseй.

Farіseeva kičenіz proizvolenіz, i3 i3menovanіz čistotы2, bэži1mъ vёrnіi: revnyющe mыtarevu d0brэ pomi1lovannomu smirenію i3 nravu.

Glasы mыtarevы vёrnіi vэщaimъ vъ cRkvi s™ёй: b9e njči1sti, da sъ ni1mъ ўluči1mъ proщenіe, pagubы velehvalьnagw i3zbavlьšesz farіsea.

Vozdыhanію mыtarevu vsi2 porevnyimъ, i3 bGu besёduющe, teplыmi slezami vozopіi1mъ є3mY: člvэkolю1bče, sogrэši1homъ, blgoutr0bne щedrый, njči1sti i3 sp7si2.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Stenanіemъ mыtarevыmъ bGъ prekloni1sz, njpravdi1vъ že sego2, vsёmъ pokazA preklonstisz pri1snw, vozdыhanьmi že i3 slezami, pregrэšenій prossщe razrэšenіe.

BGor0dičenъ: Ne vёmъ pače tebE i3n0gw zastuplenіz, tS predlagaю mltvennicu, čctaz vsenepor0čnaz. TS ko i3z8 tebE roždennomu hodataicu dvi1žu: vsёhъ njskorblsющihъ mS svob0dna pokaži2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ:

Pytь voznošenіz smirenіe, t hrtA vzemše spasenіz w4brazъ, mыtarevu nbhčaю porevnyimъ, kičenіe voznošenіz daleče tmetaющe, nravomъ že smirennomydrіz bGa ўmolsющe.

Duševnuю gordhnю tveržimъ, nravъ pravый smirennomydrіz stsžimъ, sebE njpravdati ne tщi1msz, tщeslavіz kičenіe voznenavi1dimъ, i3 sъ mыtaremъ bGa ўm0limъ.

Mltvы sodёtelю mi1losti prinesemъ mыt†rskіz, farіseйskihъ tvraщaющesz neblagodarnыhъ mltvъ, i3 velehvalьnыhъ glasHvъ, i5že na bli1žnzgo sydъ vozv0dztъ, da bGa mlctiva i3 svёtъ privlečemъ.

Mn0gimъ pregrэšenій sobranіemъ njtzgčenъ, i3z8obi1lіemъ ѕl0bы mыtarS preid0hъ, i3 farіseevo velehvalьnoe kičenіe pritzžahъ, tvsю1du pystъ vsёhъ bhvъ blgi1hъ: gDi, poщadi1 mz.

Tvoegw2 spod0bi blženstva, tebE radi dyhomъ ni1щihъ syщihъ: ўčenіemъ bo tvoegw2 povelёnіz, dyhъ sokrušennый tebЁ prin0simъ, sp7se prіemъ, sp7si2 tebЁ služaщыz.

Slava: BGu mыtarь nёkogda pomoli1vыйsz, vъ cRkovь vёrnэ všedъ, njpravdasz: vozdыhanьmi bo i3 slezami prišedъ, sokrušenіemъ že serdca: vsE tloži2 grэhHvъ bremz njčiщenьmi.

BGor0dičenъ: Pёti, slaviti, i3 blži1ti tS davaй namъ, dost0йnw čtyщыmъ tS prečctaz, i3 ržctvo2 tvoE veličaющыmъ, є3di1na blgoslovennaz: th bo є3si2 pohvalA hrtіanwmъ, i3 kъ bGu mltvennica blgoprіstnaz.

E#xapostіlarій voskrnый. Taže trіHdi.

Pod0benъ: So ў§nki2 vzhdemъ:

Slava:

Vыsokorёčіz ўbэži1mъ farіseeva ѕlёйšagw, smirenію že navhknemъ mыtarevu i3zrsdnэйšemu, da voznesemsz vopію1щe kъ bGu so džnэmъ: njči1sti rabы6 tvo‰, rodi1vыйsz t dv7ы hrtE sp7se v0leю, i3 krtъ preterpёvый, sovozdvi1gnuvый mjrъ tvoi1mъ b9estvennыmъ mogytstvomъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, pod0benъ:

Tvorecъ sozdanіz, i3 bGъ vsёhъ, pl0tь čelovёčeskuю prіstъ i3z8 nepor0čnыz ўtr0bы tvoeS, vsepёtaz bcde: i3 tlёnnoe moE є3stestvo2 vsE njbnovi2, paki ćkože prežde ržctvA njstavlь po ržctvЁ. Tonyduže tS vёroю vsi2 voshvalsющe zovemъ: raduйsz mjru slavo.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы nsmoglasnika, d7.

I# trіHdi samoglasnы d7:

Ne pom0limsz farіseйski, bratіe: i4bo voznossй sebE smiri1tsz. Smiri1mъ sebE pred8 bGomъ, mыtarski poщenіemъ zovyщe: njči1sti nы2 b9e, grBšnыz.

Farіseй tщeslavіemъ pobэždaemь, i3 mыtarь pokasnіemъ priklonsemь, pristupi1sta kъ tebЁ є3di1nomu vLcэ: no džvъ ќbw pohvali1vsz, liši1sz blgi1hъ: džvъ že ničt0že vэщavъ, spod0bisz darovanій. Vъ si1hъ vozdыhanіihъ ўtverdi1 mz hrtE b9e, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Glasъ G:

MыtarS i3 farіsea razli1čіe razumёvši dušE moS, džnagw ќbw voznenavi1ždь gordhnnый glasъ: džvagw že revnyй blgoumilennoй mltvэ, i3 vozopjй: b9e, njči1sti mS grёšnago, i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Farіsea velehvalьnый glasъ, vёrnіi voznenavi1dэvše, mыtarevoй že blgoumilennoй mltvэ porevnovavše, ne vыsHkaz mydrstvuemъ, no sebE smirsющe so ўmilenіemъ vozzovemъ: b9e, njči1sti grэhi2 našz.

Slava, glasъ }:

T dёlъ pohvalenьmi, farіsea njpravdaющa sebE njsudi1lъ є3si2 gDi, i3 mыtarS smiri1všasz, i3 vozdыhanьmi njčiщenіz prossщa njpravdalъ є3si2: ne vnimaeši bo velemydrennыmъ pomыslHmъ, i3 sokrušє1nnaz serdcA ne ўničižaeši. Tёmže i3 mы2 tebЁ pripadaemъ vo smirenіi, postradavšemu nasъ radi: podaždь njstavlenіe i3 velію mlctь.

I# nhnэ:

Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ. I# nbhčnw lіtja vъ pritv0rэ, vъ neйže poemъ: Slava, i3 nhnэ: Stіhi1ru ќtrennюю є3đlьskuю. I# časъ pervый.

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw stіhi6rы vs‰ №i ќtrєnnіz є3đlьskіz, t seS nastosщіz nedёli, i3 daže do vsёhъ s™hhъ, na lіtjahъ ќtrennihъ poю1tsz vъ pritv0rэ, na Slava, i3 nhnэ. Vёstno že bydi, ćkw t seS nedёli načinaemъ česti2 vъ pritv0rэ, po tpystэ lіtji, njglašє1nіz s™agw ntcA našegw fe0dwra studjta. I# ѓщe tamo є4stь i3gymenъ, čtytsz t negw2: ѓщe že ni2, to t є3kklisіarha, stosщыmъ, i3 so vnimanіemъ poslyšaющыmъ bratіzmъ. Po skončanіi že čtenіz glag0lemъ troparь prpdbnomu fe0dwru, glasъ }: Pravoslavіz nastavniče: bez8 bGor0dična. I# soveršennый tpystъ.

Na lіturgji blažє1nnы nsmoglasnika: i3 t kanHna pёsnь ѕ7. Prokjmenъ priluči1všagosz glasa.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§ѕ. Ґllilyіa.

E#đlіe t luki2, začalo p7f.

Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw vъ seй sedmi1cэ i3nomydrstvuющіe soderžatъ p0stъ, glag0lemый ґrcivyrіevъ. Mh že, (monasi) na kjйždo denь (se že, i3 vъ sredu i3 pzt0kъ:) vkušaemъ shrъ i3 ćica, (vъ f7 časъ.) mіrsne že kdstъ msso, razvraщaющe džnэhъ velёnіe toli1kіz є4resi. Ѓщe sluči1tsz prazdnikъ srёtenіz gDnz vъ subbHtu mzsopystnuю, slyžba ўmeršihъ poetsz vъ grobni1cэ vsS, večerъ i3 ќtrw: ѓщe li nёstь grobni1cы, to2 poetsz vъ sію2 subbHtu pred8 nedёleю nj blydnэmъ: ґ tamw vъ subbHtu mzsopystnuю, t0čію prazdniku є3di1nomu poetsz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.