Посебан типик

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Њ знaменіzхъ вLчнихъ, и3 бGор0дичныхъ прaздникwвъ, и3 с™hхъ
Мёсzцъ септeмврій
Мёсzцъ nктHврій
Мёсzцъ ноeмврій
Мёсzцъ декeмврій
Мёсzцъ їаннуaрій
Мёсzцъ февруaрій
Мёсzцъ мaртъ
Мёсzцъ ґпрjлій
Мёсzцъ мaій
Мёсzцъ їyній
Мёсzцъ їyлій
Мёсzцъ ѓvгустъ
ТріHдіонъ
Начaло съ бGомъ с™hмъ, пентікостaріа
Начaло с™aгw постA с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
7. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

 

Коментарисање није више омогућено.