Општи тропари са величанијима

С™и1телємъ

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млcти твоеS t нaсъ, но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жи1знь нaшу.

Величaніе:

Величaемъ вaсъ, с™и1теліе вели1цыи, и3 чтeмъ с™yю пaмzть вaшу: вh бо м0лите за нaсъ хrтA бGа нaшего.

 

Comments are closed.