Општи тропари са величанијима

Сщ7енноисповёднику

Тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерeєвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це дух0внаz: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Величaніе:

Величaемъ тS, с™и1телю џтче и4м>къ, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2: тh бо м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего.

 

Коментарисање није више омогућено.