Општи тропари са величанијима

ГDу бGу и3 сп7су нaшему ї}су хrтY

Тропaрь, глaсъ в7:

Пречи1стому w4бразу твоемY покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею во бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врагY. Тёмже бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый сп7сти2 мjръ.

 

Коментарисање није више омогућено.