NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ v7. Nedёlz

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы, nsmoglasnika, G, povtorsющe pervuю. Glasъ v7.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Prežde vBkъ t nc7A r0ždšemusz b9ію sl0vu, vopl0щšemusz t dv7ы mRji, prіidi1te pokloni1msz: krtъ bo preterpёvъ, pogrebenію predadesz, ćkw samъ voshotЁ: i3 voskRsъ i3z8 mertvыhъ, sp7se mz zabluždaющago čelovёka.

Hrt0sъ sp7sъ našъ, є4že na nы2 rukopisanіe prigvozdi1vъ na krtЁ zagladi, i3 smertnuю deržavu ўprazdni2: poklansemsz є3gw2 tridnevnomu voskrnію.

So ґrhagGlы vospoi1mъ hrt0vo voskrnіe: t0й bo є4stь i3zbavitelь i3 sp7sъ dyšъ našihъ, i3 vъ slavэ strašnэй i3 krёpcэй si1lэ, paki grzdetъ sudi1ti mjru, є3g0že sozdA.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, dogmatіkъ, glasъ v7:

Q prevє1lіz t†instva! ZrS čudesA, propovёduю b9estvo2, є3mmanyilъ bo є3stestvA ќbw vratA tverze ćkw člvэkolю1becъ, dёvstva že klюči2 ne razruši2 ćkw bGъ: no si1ce t ўtr0bы pr0йde, ćkože slyhomъ vni1de: takw voploti1sz, ćkože začatsz: bezstrastnw vni1de, neskazannw i3zhde, po prbr0ku glag0lющemu: sі‰ vratA zaklюčє1na bydutъ: nikt0že pr0йdetъ i4mi, t0kmw є3di1nъ gDь bGъ ї}levъ, i3mёzй velію mlctь.

Taže, Svёte ti1hій:

Posemъ, prokjmenъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz. Tri1ždы.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Taže, Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Їereй že є3ktenіi2 ne glag0letъ: no poemъ: Na stіh0vnэ, stіhi1ru voskrnu, glasъ v7:

Voskrnіe tvoE hrtE sp7se, vsю2 prosvэti2 vselennuю i3 prizvalъ є3si2 tvoE sozdanіe: vsesi1lьne gDi slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: E#gdA t dreva tS:

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Vsёhъ skorbsщihъ radoste, i3 njbi1dimыhъ predstatelьnice, i3 ўb0gihъ pitatelьnice, strannыhъ že ўtэšenіe, i3 žezle slэphhъ, nemoщnhhъ posэщenіe, truždaющihsz pokr0ve i3 zastypnice, i3 si1rыhъ pom0щnice, m™i bGa vhšnzgw, tы2 є3si2 prečctaz: potщi1sz, m0limsz, sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Vsskoe bezzak0nіe neщadnw, vsskій grёhъ nevozderžnw nkasnnый sodёlahъ: vsskagw njsuždenіz dost0inъ є4smь! Vinы2 pokasnіz mnЁ podaždь dv7o, ćkw da ne njsuždenъ tamw kvlю1sz, ts bo napisyю moli1tvennicu, tS prizыvaю predstatelьnicu, ne posrami2 menE bGonevёstnaz.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

I#n0gw pribёžiщa čctaz, kъ tvorcY i3 vLcэ mы2 ne i4mamы, razvэ tebE bGonevёsto: da ne tri1neši nasъ teplыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ, nižE posrami1ši lюb0vію pritekaющihъ pod8 kr0vъ tv0й, m™i bGa našegw: potщi1sz, i3 tvoю2 p0moщь daždь, i3 nhnэšnzgw gnёva nasъ sp7si2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ v7:

Kt0 tz po dostosnію pohvalitъ i3 ўblaži1tъ, ntrokovi1ce bGonevёstnaz, nj є4že tob0ю bhvšemъ mjrovi i3zbavlenіi: blagodarsщe ќbw zovemъ ti2, glag0lющe: raduйsz, ćže ґdama njboži1všaz, i3 razsto‰щaz sovokupi1všaz. Raduйsz, prosvэti1všaz r0dъ našъ svэton0snыmъ voskrnіemъ sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw: ts bo hrtіanskій r0dъ neprestannw ўblažaemъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnъ. E#ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu na veli1cэй večerni, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы voskresnы nsmoglasnika, G: i3 ґnat0lіevы, d7: i3 minei G, i3li2 d7, i3li2 ѕ7, ѓщe prazdnuetsz s™hй, Slava, minei: I# nhnэ, bGor0dičenъ pervый, glasa.

Stіhi6rы voskrnы, glasъ v7.

Stjhъ: I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

Prežde vBkъ t nc7A r0ždšemusz b9ію sl0vu, vopl0щšemusz t dv7ы mRji, prіidi1te pokloni1msz: krtъ bo preterpёvъ, pogrebenію predadesz, ćkw samъ voshotЁ: i3 voskRsъ i3z8 mertvыhъ, sp7se mz zabluždaющago čelovёka.

Stjhъ: MenE ždytъ prvdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

Hrt0sъ sp7sъ našъ, є4že na nы2 rukopisanіe prigvozdi1vъ na krtЁ zagladi, i3 smertnuю deržavu ўprazdni2: poklansemsz є3gw2 tridnevnomu voskrnію.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi, ўslhši glasъ m0й.

So ґrhagGlы vospoi1mъ hrt0vo voskrnіe: t0й bo є4stь i3zbavitelь i3 sp7sъ dyšъ našihъ, i3 vъ slavэ strašnэй i3 krёpcэй si1lэ, paki grzdetъ sudi1ti mjru, є3g0že sozdA.

I$nы stіhi6rы ґnat0lіevы, glasъ t0йže:

Stjhъ: Da bydutъ ќši tvoi2, vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

TebE raspenšagosz i3 pogrebennago, ѓgGlъ propovёda vLku, i3 glag0laše ženamъ: prіidi1te vi1dite, i3dёže ležaše gDь: voskRse bo, ćkože rečE, ćkw vsesi1lenъ. Tёmže tebЁ poklansemsz є3di1nomu bezsmertnomu: žiznodavče hrtE, pomi1luй nasъ.

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Krt0mъ tvoi1mъ ўprazdni1lъ є3si2, ю4že t dreva klstvu, pogrebenіemъ tvoi1mъ ўmertvi1lъ є3si2 smerti deržavu: vostanіemъ že tvoi1mъ prosvэti1lъ є3si2 r0dъ čelovёčeskій. Segw2 radi vopіemъ ti2: blgodёtelю hrtE b9e našъ, slava tebЁ.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2, poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Tverz0šasz tebЁ gDi, strahomъ vratA smє1rtnaz, vratnicы že ѓdwvы vi1dэvše tS, ўbosšasz: vrata bo mBdnaz sokruši1lъ є3si2, i3 verєi2 želBznыz sterlъ є3si2, i3 i3zvelъ є3si2 nasъ t tьmы2 i3 sёni smertnыz, i3 ќzы n†ša rasterzalъ є3si2.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Sp7si1telьnuю pёsnь poю1щe, t ќstъ vozslemъ: prіidi1te vsi2 vъ domY gDnemъ pripademъ, glag0lющe: na drevэ raspnhйsz, i3 i3z8 mertvыhъ voskRshй, i3 shй vъ nёdrэhъ dž§ihъ, njči1sti grэhi2 našz.

I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ, poemъ i5hъ, i3dёže nёstь minei. Tvorenіe pavla ґmorreйskagw. Glasъ ѕ7

Pod0benъ: Tčaznnaz žitіS radi:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Ćže nenadežnыhъ ўpovanіe i3zvёstnoe, i3 sogrэšaющihъ sp7senіe, mRje vsepёtaz čctaz bcde, prіimi2 molenіe moE sіE, i3 i3sprosi1 mi razrэšenіz vsёhъ, ±že sogrэši1hъ vъ žitіi2, m™rnimi tvoi1mi mltvami, i3 sp7si2 t bёdъ i3 byduщagw sudA vLčce, veli1kіz radi tvoeS mlcti.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Lukavo vremz životA moegw2, lukavo i3 i3sp0lnь vsskіz ѕl0bы, satanЁ lukavomu lю1tэ mS smuщaющu, th mz bGorodi1telьnice, i3zbavi togw2 pakosti, th mz t ќstъ džnagw i3st0rgni pres™az: na ts bo vsE vozloži1hъ čaznіe moE, sp7si1 mz tvoi1mi b0drыmi mltvami.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Raduйsz, neposthdnaz predstatelьnice. Raduйsz, preblgaz bcde. Raduйsz, njčisti1liщe mjra. Raduйsz, radoste skorbsщihъ, i3 pristaniщe njburevaєmыmъ. Raduйsz, ćže vsBmъ pomogaющaz syщыmъ vъ nyždahъ. Tы2 ќbw sohrani2 i3 menE dv7o, vsёhъ sk0rbnыhъ, prenepor0čnaz vLčce.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Preйde sёnь zak0nnaz, blgodati prišedši: ćkože bo kupinA ne sgaraše njpalsema, takw dv7o rodilA є3si2, i3 dv7a prebыlA є3si2. Vmёstw stolpA džgnennagw, pravednoe vozsіS s0lnce: vmёstw mwmsea, hrt0sъ, sp7senіe dyšъ našihъ.

Taže vh0dъ sъ kadi1lomъ.

Svёte ti1hій: Prokjmenъ i3 є3ktєnіi2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы, glasъ v7:

Voskrnіe tvoE hrtE sp7se, vsю2 prosvэti2 vselennuю i3 prizvalъ є3si2 tvoE sozdanіe: vsesi1lьne gDi slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы po ґlfavi1tu.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Drevomъ sp7se ўprazdni1lъ є3si2, ю4že t dreva klstvu, deržavu smerti pogrebenіemъ tvoi1mъ ўmertvi1lъ є3si2, prosvэti1lъ že є3si2 r0dъ našъ vostanіemъ tvoi1mъ. Tёmže vopіemъ tebЁ: životodavče hrtE b9e našъ, slava tebЁ.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Na krtЁ ćvlьsz hrtE prigvoždaemъ, i3zmэni1lъ є3si2 dobr0tu zdanій: i3 bezčelovёčіe ќbw v0ini pokazyющe, kopіemъ rebra tvo‰ probod0ša, є3vrei že pečatati gr0ba prosi1ša, tvoeS vlasti ne vёduщe. No za mlcrdіe ўtr0bъ tvoi1hъ, prіemый pogrebenіe, i3 tridnevenъ voskRshй gDi slava tebЁ.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Životodavče hrtE, v0leю strtь preterpёvый smertnыhъ radi, vo ѓdъ že snizšedъ ćkw si1lenъ, tamw tvoegw2 prišestvіz njžidaющыz, i3shi1tivъ ćkw t ѕvёrz krёpkagw, raй vmёstw ѓda ži1ti darovalъ є3si2. Tёmže i3 namъ slavzщыmъ tridnevnoe tvoE vostanіe, daruй njčiщenіe grэhHvъ, i3 velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Q čudesE n0vagw vsёhъ drevnihъ čudesъ! Kt0 bo poznA m™rь bez8 myža r0ždšuю, i3 na rukY nossщuю, vsю2 tvarь soderžaщago; b9іe є4stь i3zvolenіe, r0ždšeesz. E#g0že ćkw mLnca prečctaz, tvoi1ma rukama nosi1všaz, i3 m™rne derznovenіe kъ nemY i3myщaz, ne prestaй molsщi nj čtyщihъ tS, ўщedriti i3 sp7sti2 dyšы našz.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnъ, glasъ v7:

E#gdA snizšelъ є3si2 kъ smerti, životE bezsmertnый, togdA ѓdъ ўmertvi1lъ є3si2 blistanіemъ b9estvA. E#gda že i3 ўmeršыz t preisp0dnihъ voskRsi1lъ є3si2, vs‰ si6lы nbcnыz vzыvahu: žiznodavče hrtE b9e našъ, slava tebЁ.

BGor0dičenъ: Vs‰ pače smhsla, vs‰ presl†vnaz tvo‰ bcde, t†instva, čistotЁ zapečatannoй, i3 dёvstvu hrani1mu, m™i poznalasz є3si2 nel0žna, bGa r0ždši i4stinnago: togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Vъ subbHtu na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ (T0že i3 t njklevetanіz, vъ pečalehъ, i3 napastehъ syщіi da poю1tъ). Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA, farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь slavnw bo proslavisz.

Ćže vsBmъ ўd0bь poslyšnaz vъ sk0rbi, i3 vъ pečali pomogaющaz, bcde blgaz, blgodatь podaždь pёti tS derzaющыmъ, vLčce skorbsщihъ radoste.

Mnogobogatnuю blgodatь stzžavši vLčce, derznovennoю tvoeю mltvoю, preslavnw i3zmi1 mz t napasteй, ўb0gago rabA tvoego2, skorbsщihъ radoste.

Slava: T vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3zbavi, m0limsz, kъ tebЁ pribэgaющihъ bcde, i3 razori2 vsskъ sovёtъ borю1щihъ nasъ.

I# nhnэ: Timi2 ponošenіe čelovёčeskoe, i3 klevєtы2 navBtnikъ t menE, bcde, molю1 tz: da ўserdnw slavlю gDa, є3g0že pitala є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

VragHvъ navёtы razori2 syєtnыz, vsepёtaz bcde: ne njskudёй mltvami tvoi1mi, snabdsщi nasъ voshvalsющihъ tS.

Pri1zri čctaz, mi1lostivnыmъ tvoi1mъ džkomъ, i3 i3zbavi mS vsskagw navёta vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ, njslэpi1vši zBnicы nčesъ i4hъ.

Slava: Ѕl0e napadenіe vragHvъ, ćkw džgnь palsщee, i4щuщihъ vsegdA pogubi1ti nasъ dv7o, ros0ю mltvъ tvoi1hъ ўgasi2.

I# nhnэ: Neugasi1maz lampado, zarE prisnosіstelьnaz, n0щію mS skorbeй njderži1ma, prosvэti2 mltvami tvoi1mi, r0ždšaz slnce slavы hrtA.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi glasъ tv0й, є3g0že reklъ є3si2, glasъ vopію1щagw vъ pusthni, ćkw vozgremёlъ є3si2 nad8 vodami mn0gimi, tvoemY svidёtelьstvuzй sn7u, vesь bhvъ sošedšagw d¦a, vozopi2: tы2 є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

Sp7senіz tS m0stъ, mltvu neushpnu, zastuplenіe tverdo m0limъ: ўmiloserdisz i3 vi1ždь našu nesterpi1muю pečalь, bolBzni, skHrbi, str†sti, i3 blagopremёnnw posэti2 m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Ne nepričastni є3smы2 vLčce, tvoegw2 zastuplenіz vъ sk0rbehъ: tёmže i3 nhnэ namъ pomozi2 vsk0rэ, lю1tэ njburevaєmыmъ ryku prostiraющi čctaz: bydi mi1lostiva bolёznemъ našыmъ, m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Slava: Ne ўpovaša vLčce na tS bezzak0nnuющіi, no ўpovaša na ljzhkъ velerёčivъ, na ljzhkъ čelovёčь, pri1snw zavi1stnw i3zlіsvšійsz, nepravednw prolіsti kr0vь i4skrennzgw, rыkaющe: th že čctaz, čє1lюsti i4hъ sokruši2.

I# nhnэ: Smiri2 vLčce, vragHvъ voznesennuю vhю velerёčuющihъ, sovёtы i3 ѕlonr†vіz, i3 serdcA pouč†ющazsz ѕlы6mъ na mS po vs‰ dni6: krёpostь že i3 pobёdu podaždь prizыvaющыmъ tS, m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќglь i3saіi prozvleйsz, slnce i3z8 dv7stvennыz ўtr0bы vozsіS, vo tьmЁ zablyždšыmъ, bGorazymіz prosvэщenіe daruz.

Mltvennice nel0žnaz, ўpovanіe hrtіanъ, njbradovannaz, prіimi2 molьbы6 t nasъ prilёžnw prizыvaющihъ i3 molsщihsz tebЁ.

I#st0čnikъ tS ži1zni syщi čctaz, bezsmertіz i3stočaющій v0dы, zemnor0dnіi poznavše ўblažaemъ.

Slava: Vowruži1sz na nы2 lukavnw vragъ, ljzhkomъ ćkože mečemъ pogubi1ti hotS: no tvoeю, bGorodi1telьnice, krёpostію predvari2.

I# nhnэ: Puči1nu, čctaz, zastuplenію kto2 i3zočtetъ si1lы tvoeS; tёmže nasъ syщihъ vъ nyždэ sk0rw predvari2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Cэlomydrіz syщi hodataica, prizыvaющыmъ tS nhnэ kvi1sz, i3 t vsskihъ i3zbavi napasteй i3 bёdъ, bGonevёsto.

ЅlodBйstva vr†žіz razori2, i3 klevetы6 nepravєdnыz ўstavi, blgoslovennaz prečctaz, i3zbavlsющi nepovi6nnыz t sk0rbi.

Slava: Lю1tыmi grэhi2 njkruženi, i3 napastnыmi bэdami potoplsemi, pod8 b9estvennый pokr0vъ tv0й pribэgaemъ, m™i hrtA bGa.

I# nhnэ: Neiskusomyžnw r0ždši gDa, kvi1sz po ržctvЁ paki dёvstvuющi: q preslavnagw čudesE, vъ tebЁ sodёlannagw, bGonevёsto!

Taže: GDi, pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ v7:

Molenіe teploe, i3 stэnA newbori1maz, mlcti i3st0čniče, mjrovi pribёžiщe, prilёžnw vopіemъ ti2: bcde vLčce predvari2, i3 t bёdъ i3zbavi nasъ, є3di1na vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Da preslavnoe ržctvo2 tvoE hrtE, є4že t dv7ы prowbrazi1ši ćvэ, newpali6mы vъ peщi2 džtroki sohrani1lъ є3si2, pёsnьmi poю1щыz tebЁ: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Q blagoutr0bіz tvoegw2 dv7o čctaz! Rэši1ši bo bezmBrnыz peč†li i3 nap†sti, prizыvaющыmъ vъ nyždэ i3 njbstosnіi: tёmže i3 nhnэ pomozi2 blgoslovennaz, tS voshvalsющыmъ.

Pokaži2 sk0roe tvoE zastuplenіe, pokaži2 ćkw m0žeši, ćkw m™i bGu, prizыvaemъ tS t serdca so slezami pripadaющe, sk0rbь ўkroti2 i3 bolёznь rabHvъ tvoi1hъ vsk0rэ.

Slava: ЎstA čelovёkwmъ ćkw lьvHmъ lю6tыmъ, gr0ba tzžčaйše tverz0šasz, g0rьkw pogloti1ti mS: no tы2 bcde, kvi1sz nadežda nenadёющыmsz, i3 nizloži2 krёpostь i4hъ blgoslovennaz.

I# nhnэ: Da ќzrztъ vrazi2 i3 postыdstsz, da razumёюtъ i3 vi1dztъ tvoю2, є4že po namъ soproti1vъ borю1щuю si1lu, i3 vъ pr0pastь preisp0dnюю nizloži2 i5hъ blgoslovennaz, nadeždo nenadёющihsz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pribёžiщe naše, i3 mjru radovanіe, bGorodi1telьnice, ўmiloserditisz potщi1sz, i3 spёšnw blgodatь tvoю2 podaždь namъ njskorblє1nnыmъ, i3 zastupi2 blgaz, tvo‰ rabы6.

Sovёtъ syetenъ sovэщaša lю1tэ na nы2 bezb0žnыhъ sHnmiщa, ćkože prežde ґhіtofelъ. No vopіemъ: tvoi1mi mltvami seй razori2, nizl0žši si1hъ krёpostь bcde.

Slava: Prizыvaющihъ tS bcde, t duši2 nel0žnw, vo vsskoй sk0rbi i3 vъ bolёznehъ razli1čnыhъ, i3 bэdahъ lю1tыhъ, spёšnw ўslhši vLčce, si1hъ i3zbavlsющi pri1snw mltvami tvoi1mi.

I# nhnэ: Da i4mz tvoE bcde, na zemli2 slavosl0vitsz, i4že i3z8 tebE vozsіsvъ, grёšnikwmъ deržavnuю nadeždu i3 stёnu tS darovA: tob0ю bo vsskoe dыhanіe kъ bGu pritekaetъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nedoumёetъ vsskъ ljzhkъ blgohvali1ti po dostosnію, i3z8umэvaetъ že ќmъ i3 premjrnый pёti tS bcde: nbače blgaz syщi, vёru prіimi2, i4bo lюb0vь vёsi b9estvennuю našu, th bo hrtіanъ є3si2 predstatelьnica, tS veličaemъ.

Da zagradi1tsz vsskъ ljzhkъ, luk†vыmъ poučazйsz: da molčatъ ўstnA lьsti6vaz, i3 ўstA nepravednw glagHlющaz na pravednago bezzak0nіe, gordhneю i3 zavistію vraždebnoю vkypэ, bcdы mltvoю, i3 s™hhъ hrt0vыhъ.

I%že vъ mltvahъ b0druю, čctuю bcdu, prizыvaemъ vsi2 bolёznію i3 sk0rbію njderži1mi, vzыvaющe: vLčce čctaz, sk0rw i3zbavi t njderžaщihъ bolёzneй rabы6 tvo‰ pri1snw, ćkw po bz7э zastypnicы i3nhz ne i4mamы.

Slava: Tčazvšihsz velіe pribёžiщe, njburevaemыhъ ti1hoe pristaniщe, tы2 є3si2 bcde. Tёmže i3 mы2 pritekaemъ, vzыvaющe: da ne postыdi1msz m™i i4stinnagw životA, no da blagodarsщe ўserdnw tS veličaemъ.

I# nhnэ: Prіimi2, ntrokovi1ce prečctaz, b9estvennuю pёsnь, vozdavaющi blgodatь na tS nadёющыmsz, i3 mi1rъ i3sprosi2 cRkvamъ pri1snw poslati, da hrtіanskій vsskъ ljzhkъ tS veličaetъ.

Taže: Dost0йno є4stь:

I# pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ nedёlю na polynoщnicэ, kanHnъ trbčnый, glasъ v7, tvorenіe mitrofanovo, є3gHže kraestr0čіe:

Trigybый poю2 bGonačalіz svёtъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA, farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Trbčnoe i3 є3dinonačalьnoe є3stestvo2 b9estvA, pёsnennw vospoi1mъ glag0lющe: mlcti puči1nu neizčerpaemuю, suщestvennuю ćkw i3myщi, tebЁ klanzющihsz soblюdi2 i3 sp7si2, ćkw člvэkolю1becъ.

I$že i3st0čnikъ, i3 k0renь nc7ъ shй, ćkw vin0venъ, i4že vъ sn7э, i3 s™ёmъ tvoemъ dysэ, sraslennagw b9estvA tris0lnečnый serdcu moemY i3stoči2 svёtъ, i3 pričastіemъ njsіsй, bGodёtelьnagw sіsnіz.

Slava: Trisvёtlaz є3di1nice bGonačalьnaz, vesь razori2 grэhHvъ i3 strasteй moi1hъ mrakъ, svёtlыhъ lučeй tvoi1hъ sladčaйšimi pričaщenьmi, i3 sotvori1 mz tvoeS nepristypnыz slavы hramъ i3 sёnь prečctuю.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: T0kъ drevnій є3stestvA našegw, stradavšій bezmёstnw, i3 kъ tli2 pop0lzšійsz prečctaz, vopl0щьsz vo ўtr0bэ tvoeй bGъ sl0vo, čelovэkolю1bnэ njsіS, i3 bGonačalію trisvёtlomu nasъ taйnw nauči2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1 bo sz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebE gDi.

Ravenstvomъ є3stestvA bGonačalіe є3dinočestnoe slavlю tS li6cы: živ0tъ bo t životA tы2 proizšedъ netlёnnw, є3di1nъ shй bGъ našъ, i3 nёstь s™ъ, pače tebE gDi.

Tы2 či1nы neveщestvєnnыz i3 nbcnыz sostavilъ є3si2, ćkw zerc†la tvoeS dobr0tы: trbce nerazdёlьnoe є3dinonačalіe, pёti neprestannw tebЁ: no i3 nhnэ naše t brennыhъ ќstъ prіimi2 hvalenіe.

Slava: Ўtverdi2 na kameni vёrы, i3 razširi2 lюbvE tvoeS puči1noю serdcA i3 mhslь tvoi1hъ r†bъ, є3di1nice tris0lnečnaz: th bo bGъ našъ, na neg0že ўpovaющe, da ne posrami1msz.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: I$že vsskъ prežde sostavъ njsuщestvovavый tvari, vo ўtr0bэ tvoeй njsuщestvovasz, neizčetnoю blgostію bcde, i3 svёtъ tris0lnečnый vsBmъ vozsіS є3di1nagw b9estvA i3 gDьstva.

Sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Blgoutr0bіz:

E#gdA vъ načalэ ґdama sozdalъ є3si2 gDi, togdA sl0vu tvoemY v3postasnomu vozopi1lъ є3si2 blgoutr0bne: sotvori1mъ po našemu pod0bію, d¦ъ že s™hй soprisytstvovaše sodёtelь. Tёmže vopіemъ ti2: tv0rče b9e našъ, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: E#gdA kъ namъ bGъ prіiti2 i3zv0li, togdA vъ tvoю2 prečctaz, čctёйšuю ўtr0bu vseli1sz, i3 sp7sE tob0ю čelovёčeskoe smэšenіe, darovavый vsBmъ crtvo nbcnoe. Tёmže vopіemъ ti2, bcde čctaz, raduйsz vLčce.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo gDi ўslhšahъ i3 ўžas0hsz, do mene bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю mnogomlctive.

Razumёti tS nižE či1nove m0gutъ neveщestvennіi ѓgGlьstіi, є3di1nice, trbce beznačalьnaz: no ќbw mы2 brennыmъ ljzhkomъ tvoю2 syщestvennuю blgostь vospэvaemъ, i3 vёroю slavimъ.

Shй sozdatelь є3stestvA čelovёčeskagw, vsederži1telю, vsE moE vi1diši nhnэ, ćkw vsevi1decъ nemoženіe: tёmže ўщedri rabA tvoego2, i3 kъ ži1zni lyčšeй paki vozvedi2.

Slava: E#di1nicы načalьnыz nesmёsna tri2 li1ca vospэvaemъ, ćkw sv0йstvennэ i3myщaz, i3 razdёlьnэ v3post†si: no ќbw soedinena i3 nerazdёlьna, vъ sovёtэ že, i3 slavэ, i3 b9estvЁ.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: Hramъ tS či1stъ i3 prenepor0čenъ, prisnodv7o bcde, vsedёtelь njbrёte є3di1nu ćvэ t vёka, vъ nю1že vselьsz: vowbrazi2 čelovёčeskoe є3stestvo2, ćkw člvэkolю1becъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tьmЁ ležaщihъ, sp7senіe tčaznnыhъ hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaю.

Ćkw vssčeski na vs‰ syщыz tvoegw2 pr0mыsla, mirod†rnыz prostirazй lučы2, i3 sp7si1tєlьnыz, cRю2 mi1ra, soblюdi1 mz vъ mi1rэ tvoemъ: th bo živ0tъ i3 mi1rъ vssčeskomu.

Mwmseю vъ kupinЁ ćkw kvi1lsz є3si2 vъ vidёnіi džgnennэ, ѓgGlъ nareklsz є3si2 dž§ee sl0vo, є4že kъ namъ tvoE pred8zvlsz prišestvіe: i4mže vsBmъ ćvэ vozvэsti1lъ є3si2 deržavu bGonačalіz є3di1nagw, trіmpostasnuю.

Slava: Ćže є3stestvennuю, soprisnosyщnuю slavu predl0žiši, є3dinonačalьnэйšaz trbce s™az, vospэvaющihъ tS pravoslavnoю vёroю, tvoeS slavы vi1dэti spod0bi, beznačalьnuю, i3 є3di1nu zarю2 trislnečnuю.

BGor0dičenъ: Soderži1telьnый po suщestvY shй bGъ sl0vo, vsBmъ vэkHmъ, dv7o m™i, vo črevэ tvoemъ ўderžasz neizrečennw, čelovёki prizыvaz ko є3di1nstvu є3di1nagw gDьstva.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Voli1telю mlcti, pomi1luй vъ tS vёruющihъ, b9e tris0lnečne, i3 pregrэšenій i3zbavi, i3 strasteй, i3 bёdъ, rabы6 tvo‰. Dvaždы.

Slava: Neizrečennoю puči1noю blgosti, newbmhslimuю tvoegw2 sіsnіz, i3 trisіsnnagw b9estvA svэtodatelьnuю zarю2 podaždь mi2.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: Neizrečennэ dv7o, vhšnій člvёkъ bhstь i3z8 tebE, vъ člvёka po vsemY njb0lksz, i3 svёtomъ mS trislnčnыmъ njzari2.

Sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Blgoutr0bіz:

Blgoutr0bіz puči1nu namъ prostrhй, prіimi2 nasъ mlctive, pri1zri na lю1di tS slavzщыz, prіimi2 pёsnь prossщihъ tS, trbce є3di1nice beznačalьnaz: na ts bo ўpovaemъ vsёhъ bGa, pregrэšenій dati proщenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Blgoutr0bіz r0ždši i3st0čnikъ, mlctiva tы2 є3si2 blgaz bcde: th bo vёrnыhъ є3di1no zastuplenіe, tы2 skorbsщihъ ўtэšenіe. Tёmže tebЁ nhnэ vsi2 vёroю pripadaemъ, njbrэsti2 razrэšenіe lю1tыhъ, njbogatёющesz є3di1noю tebE p0moщію.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: W$brazu zlat0mu na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz: posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ўstavlseši pri1snw ѓgGlьskaz vHinstva kъ nepreloženію, є3di1ne shй neizmёnne i3 trіmpostasne gDi: pokaži2 ќbw i3 moE serdce neprel0žno vsegdA, vo є4že slaviti tS teplэ, i3 vospэvati blgočestnw. Dvaždы.

Slava: Li1cы ќmnіi neveщestvennыhъ suщestvъ, tvoi1mi lučami b9e є3dinonačalьne, i3 tris0lnečne, njzarsemi bыvaюtъ, položenіemъ vtorji svёtove: i4hže i3 menE sіsnьmi, i3 pričastіemъ pokaži2 svёtъ, ćkw svэtodёtelь trisіsnenъ.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: Napravlsti nasъ i3 vozvыšati kъ nb7sє1mъ ne njskudёй, tebE lю1bzщihъ, i4že za neizrečennoe člvэkolю1bіe, bhvъ člvёkъ vo ўtr0bэ dv7ы, i3 njboži1vъ čelovёka, i3 na prt0lэ slavы so nc7emъ sэdsй.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: NJ pod0bіi zlatэ nebregše treblžennіi ю4nwši, neizmёnnый i3 živhй b9ій w4brazъ vi1dэvše, sredi2 ngnS vospэvahu: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Nepristypnaz trbce soprisnosyщnaz, sobeznačalьnaz, bGonačalьnaz, neizmёnnaz vo vsёhъ, kromЁ svэton0snыhъ sv0йstvъ, vsskій lukavый ўprazdni2 soprotivoležaщihъ sovёtъ, i3 stuženіz demwnwvъ, nevredna soblюdazй mS pri1snw, gDi vsёhъ. Dvaždы.

Slava: Premydrэ i3 vsem0щnэ, newpi1sannoe, trislnčnoe є3dinonačalіe sostavlьšee mjrъ, i3 soblюdaющee vъ nevredi1momъ či1nэ vsesoveršennomъ, vseli1sz vъ moE serdce, pёti i3 slaviti tS nem0lčnw sъ li1ki ѓgGlьskimi vo vs‰ vёki.

I# nhnэ: Premydroste dž§az, nepostiži1me, neizrečenne, b9ій sl0ve, neprel0žnoe tvoE є3stestvo2 ne i3zmэni1vъ, є3stestvo2 čelovёčeskoe mlctivnэ vosprіslъ є3si2: i3 є3di1nstvennuю trbcu česti2 vsёhъ nauči1lъ є3si2, ćkw gDonačalіe vsёhъ vэkHvъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćže prežde slnca svэti1lьnika bGa vozsіsvšago, pl0tski kъ namъ prišedšago, i3z8 bokY dv7i1ču neizrečennw voploti1všaz, blgoslovennaz vsečctaz, tS bcde veličaemъ.

T svёta beznačalьna, sobeznačalenъ sn7ъ svёtъ vozsіS, i3 soestestvennый svёtъ d¦ъ i3zhde, neizrečennw bGolёpnw, netlёnnu ržctvY ўvэrsemi, vkypэ že i3 neizrečennomu i3shoždenію.

Vozsіsй vъ serdcahъ trislnčnoe b9estvo2, vospэvaющihъ tS, trisіsnnыmъ svёtomъ tvoi1mъ: i3 daždь razumъ є4že vo vsёhъ razumёti, i3 dёzti tvoE hotёnіe blg0e i3 soveršennoe, i3 veličati i3 slaviti tS.

Slava: Neizčetenъ є3stestv0mъ shй ćkw bGъ, neizčetnuю puči1nu щedr0tъ ćkw i3mёz, ўщedrila є3si2 trbce prežde: takw i3 nhnэ ўщedri rabы6 tvo‰, i3 t pregrэšenій i3zbavi, i3 napasteй i3 njbstosnій.

I# nhnэ, BGor0dičenъ: Sp7si1 mz b9e m0й, t vsskagw i3skušenіz i3 njѕloblenіz, i4že vъ trіehъ li1cэhъ vospэvaemый neskazannw, є3di1nstvennэ bGъ i3 vsesi1lьnый, i3 tvoE stado sohrani2, bcdы mltvami.

Taže trbčnы grig0rіa sіnai1ta.

Dost0йno є4stь:

I# pr0čee polynoщnicы, pi1sano vъ koncЁ kni1gi seS.

Vъ nedёlю na ќtreni, na BGъ gDь troparь:

E#gdA snizšelъ є3si2:

Slava, i3 nhnэ: Vs‰ pače smhsla:

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы voskrnы, glasъ v7:

Blgowbraznый їHsifъ, sъ dreva snemъ prečctoe tvoE tёlo, plaщani1ceю čctoю njbvi1vъ, i3 blgouhanьmi vo gr0bэ n0vэ zakrhvъ položi2: no tridnevenъ voskrlъ є3si2 gDi, podaS mjrovi velію mlctь.

Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Mmron0sicamъ ženamъ pri gr0bэ predstavъ ѓgGlъ vopіsše: m›ra mє1rtvыmъ sytь prili6čna, hrt0sъ že i3stlёnіz kvi1sz čyždь. No vozopjйte: voskRse gDь, podaS mjrovi velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Preproslavlenna є3si2 bcde dv7o, poemъ tS: krt0mъ bo sn7a tvoegw2 nizloži1sz ѓdъ, i3 smertь ўmertvi1sz, ўmerщvlennіi vostahomъ, i3 životA spod0bihomsz: raй vosprіshomъ drevnee naslaždenіe. Tёmъ blgodarsщe, slavosl0vimъ ćkw deržavnago hrtA bGa našego, i3 є3di1nago mnogomlctivago.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ v7.

Kamenь gr0bnый zapečatati ne vozbrani1vъ, kamenь vёrы voskRsъ p0dalъ є3si2 vsBmъ, gDi slava tebЁ.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Ў§nkHvъ tvoi1hъ li1kъ sъ mmron0sicami ženami raduetsz soglasnw: džbщій bo prazdnikъ sъ ni1mi prazdnuюtъ, vъ slavu i3 čestь tvoegw2 voskrnіz. I# tёmi vopіemъ ti2, člvэkolю1bče gDi: lю1demъ tvoi6mъ podaždь velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o, vopl0щšimъ bo sz i3z8 tebE ѓdъ plэni1sz, ґdamъ vozzvasz, klstva potrebi1sz, є4va svobodi1sz, smertь ўmertvi1sz, i3 mы2 njži1homъ. Tёmъ vospэvaющe vopіemъ: blgoslovenъ hrt0sъ bGъ blgovoli1vый takw, slava tebЁ.

Po nepor0čnahъ v3pakoi2, glasъ v7.

Po strti šedšz vo gr0bъ žєnы2, vo є4že pomazati tёlo tvoE hrtE b9e, vi1dэša ѓgGlы vo gr0bэ, i3 ўžas0šasz: glasъ bo slhšahu t ni1hъ, ćkw voskRse gDь, daruz mjrovi velію mlctь.

Stepє1nna, glasъ v7.

ҐntіfHnъ №: I$hže stіhi2 povtorsющe poemъ:

Na nb7o džči puщaю moegw2 serdca, kъ tebЁ sp7se, sp7si1 mz tvoi1mъ njsіsnіemъ.

Pomi1luй nasъ sogrэšaющihъ tebЁ mn0gw, na vsskій časъ, q hrtE m0й, i3 daždь w4brazъ prežde koncA pokaztisz tebЁ.

Slava: S™0mu d¦u, є4že carstvovati podobaetъ, njsvzщati, podvizati tvarь: bGъ bo є4stь, є3dinosyщenъ nc7Y i3 sl0vu.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7:

Ѓщe ne gDь bы bhlъ vъ nasъ, kto2 dov0lenъ cёlъ sohranenъ bhti t vragA, kypnw i3 čelovэkoubjйcы;

ZubHmъ i4hъ ne predaždь sp7se, tvoegw2 rabA: i4bo lьv0vыmъ w4brazomъ na mS podvizaюtsz vrazi2 moi2.

Slava: S™0mu d¦u živonačalіe i3 čestь: vs‰ bo sozd†nnaz, ćkw bGъ shй si1loю soblюdaetъ vo nc7Ё, sn7omъ že.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ G:

Nadёющіisz na gDa, ўpod0bišasz gorЁ s™ёй: i5že nikakože dvi1žutsz pril0gi vražіimi.

Vъ bezzak0nіi rykъ svoi1hъ da ne pr0strutъ b9estvennэ živyщіi: ne njstavlsetъ vo hrt0sъ žezlA na žrebіi svoemъ.

Slava: S™hmъ d¦omъ t0čitsz vsska premydrostь: tsю1du blgodatь ґpclwmъ, i3 stradalьčestvы vэnčaюtsz m§ncы, i3 prbr0cы zrstъ.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ v7:

Vostani gDi b9e m0й povelёnіemъ, i4mže zapovёdalъ є3si2, i3 s0nmъ lюdeй njbhdetъ tS.

Stjhъ: GDi b9e m0й na tS ўpovahъ, sp7si1 mz.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe voskresno, i3 prHčaz po rsdu.

Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7.

KanHnъ voskrnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA, farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Slava gDi, s™0mu voskrnію tvoemY.

Mіrskjй knszь blže, є3myže napisahomsz, zapovэdi tvoeS ne poslyšavše, krt0mъ tvoi1mъ njsudi1sz: prirazi1sz bo ti2 ćkw smertnu: tpade že vlasti tvoeS deržavoю, i3 nemoщnhй njbliči1sz.

I#zbavitelь r0da čelovёčeskagw, i3 netlёnnomu životY načalьnikъ vъ mjrъ prišelъ є3si2: voskrnіemъ bo tvoi1mъ razdralъ є3si2 smє1rtnыz pelєnы2, є4že slavosl0vimъ vsi2: slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: Prevhšši kvi1lasz є3si2 čctaz prisnodv7o, vsskіz nevi1dimыz že i3 vi1dimыz tvari: ziždi1telz bo rodilA є3si2, ćkw blgovoli2 voploti1tisz vo ўtr0bэ tvoeй, є3g0že so derznovenіemъ moli2, sp7sti2 dyšы našz.

Drugjй kanHnъ krestovoskrnъ, glasъ v7, є3gHže kraestr0čіe:

Poю2 hvalY živon0snomu sl0vu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Netrenu, neobhčnu, nem0krennw morskyю šestvovavъ stezю2, i3zbrannый vopіsše ї}lь: gDevi poi1mъ, ćkw proslavisz.

Si1la nemoщnhhъ, voskrnіe padšihъ, i3 netlёnіe ўmeršihъ bhlъ є3si2 hrtE, pl0ti tvoeS strtію: ćkw proslavisz.

Ўщedri padšій w4brazъ, i3 voskRsi2 sokrušennый, sodёtelь bGъ i3 njbnovi1telь ўmerщvlenъ bhvъ vsёhъ njživi2: ćkw proslavisz.

I$nъ kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ v7, є3gHže kraestr0čіe:

Poю2 hvalY živon0snэй ntrokovi1cэ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ t0йže.

Neveщestvennaz drevle lёstvica, i3 strannw njledenёvšій pytь m0rz, tvoE kvlsše ržctvo2 čctaz, є4že poemъ vsi2: ćkw proslavisz.

Si1la vhšnzgw, v3postasь soveršennaz, b9іz mydrostь, vopl0щšisz prečctaz, i3z8 tebE, kъ čelovёkwmъ besёdova ćkw proslavisz.

Pr0йde skvozЁ dverь neproh0dnuю, zaklюčennыz ўtr0bы tvoeS, pravdы slnce čctaz, i3 mjrovi vozsіS: ćkw proslavisz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Tvarь vъ strti tvoeй i3zmэnsšesz, zrsщi tS vъ niщetnэ w4brazэ t bezzak0nnыhъ porugaema, njsnovavšago vs‰ b9estvennыmъ manovenіemъ.

T persti po w4brazu mS ruk0ю tvoeю sozdalъ є3si2: i3 sokrušenna paki vъ perstь smertnuю za grёhъ, hrtE sošedъ vo ѓdъ, sovoskRsi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Či1ni ўdivi1šasz ѓgGlьstіi prečctaz, i3 čelovёčєskaz ўstraši1šasz serdcA nj ržctvЁ tvoemъ: tёmže tS bcdu vёroю čti1mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Lykъ sokruši1sz si1lьnыhъ deržavoю tvoeю hrtE, i3 si1loю nemoщstvyющіi prepossašasz.

I$že vsёhъ vhšši hrt0sъ, ўmalisz malыmъ či1mъ, strtію plotsk0ю, ѓgGlьskagw є3stestvA.

Mertvъ so bezzak0nnыmi vmэni1vsz, sіsz ženamъ vэncemъ slavы hrtE, kvi1lsz є3si2 t voskrnіz.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

I$že vremene prevhššій vsskagw, ćkw vremenєmъ tvorecъ, i3z8 tebE dv7o v0leю mLnecъ sozdasz.

Črevo prostrannэйšee nb7sъ vospoi1mъ, i4mže ґdamъ na nb7sёhъ raduzsz živetъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щьsz, i3 sp7slъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Predstoi1ši sudi1щu ćkw sudi1mь, b9e m0й, ne vopіS vLko, sydъ i3znosS kzhkwmъ: i5mže strtію tvoeю hrtE vselennэй sodёlalъ є3si2 sp7senіe.

Strtію tvoeю hrtE, vragY njskudёša nryžіz, proti1vnыmъ že є4že vo ѓdъ shoždenіemъ tvoi1mъ, gradы razruši1šasz, i3 muči1televa derzostь nizložena bhstь.

BGor0dičenъ: TS pristaniщe sp7senіz, i3 stёnu nedvi1žimu, bcde vLčce, vsi2 vёrnіi svёmы: th bo mltvami tvoi1mi i3zbavlseši t bёdъ dyšы našz.

I$nъ

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, slavnoe tvoE smotrenіe, i3 proslavihъ člvэkolю1bče, nepostiži1muю tvoю2 si1lu.

Vi1dэvši na drevэ tS hrtE prigvoždena dv7a, ćže nebolёznennw tS r0ždšaz, m™rski bolBzni preterpЁ.

Pobэždena bhstь smertь, mertvъ plэnsetъ ѓdwva vratA: vsesdcu bo raz0ršusz, ±že pače є3stestvA vs‰ mi2 darovašasz.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

SE prevoznesesz b9estvennaz gorA d0mu gDnz, prevhšše si1lъ, bGom™rь ćvstvennэйše.

Zak0nwvъ є3stestvennыhъ kromЁ, є3di1na dv7o r0ždši vladhčestvuющago tvarію, spod0bilasz є3si2 b9estvennagw zvanіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2 hrtE b9e: tob0ю bo vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz, privedenіe i4mamы.

Ćkw kedrы hrtE, kzhkwvъ šatanіe sokruši1lъ є3si2 v0leю vLko: ćkw i3zv0lilъ є3si2 na kmparjsэ, i3 na pevkэ, i3 kedrэ, pl0tію sovozvыšaemь.

Vъ r0vэ hrtE preisp0dnэmъ položi1ša tS bezdыhanna mertva: no tvoeю ćzvoю zabvennыz mє1rtvыz, i5že vo grobёhъ spsщыz, ўszvenъ sъ sob0ю voskRsi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Moli2 sn7a tvoego2 i3 gDa, dv7o čctaz, na tS ўpovaющыmъ mi1rъ darovati, plэnє1nnыmъ i3zbavlenіe, t soproti1vnыhъ nastosnій.

I$nъ

Їrm0sъ: Ќglь i3saіi prozvleйsz, slnce i3z8 dёvstvennыz ўtr0bы vozsіS, vo tьmЁ zablyždšыmъ, bGorazymіz prosvэщenіe daruz.

Posti1ti tvergjйsz ґdamъ, vkušaetъ smerton0snagw dreva pervый: no segw2 grёhъ potreblsetъ, raspnhйsz vtorhй.

E#stestv0mъ čelovёčeskimъ strastenъ že i3 smertenъ bhlъ є3si2, i4že bezstrastnый neveщestvennыmъ b9estv0mъ, njbeztli1vый ўmerщvlє1nnыz hrtE, t preisp0dnihъ ѓdovыhъ voskRsi1lъ є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

blacы veselіz sladostь kropi1te syщыmъ na zemli2: ćkw ntročA dadesz, i4že shй prežde vBkъ, t dv7ы vopl0щьsz bGъ našъ.

Žitію2 i3 pl0ti moeй svёtъ vozsіS, i3 drshlostь grэhA razruši2: naposlёdokъ t dv7ы bez8 sёmene vopl0щьsz vhšnій.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Ćkw ѕlodёй pravednikъ njsudi1sz i3 so bezzak0nnыmi na drevэ prigvozdi1sz, povi6nnыmъ njstavlenіe svoeю daruz kr0vію.

E#di1nэmъ ќbw člvёkomъ, pervыmъ ґdamomъ drevle vъ mjrъ vni1de smertь, i3 є3di1nэmъ voskrnіe sn7omъ b9іimъ kvi1sz.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw dv7o rodilA є3si2, i3 vёčnueši dv7a, kvlsющi i4stinnagw b9estvA, sn7a i3 bGa tvoegw2 w4brazы.

I$nъ

Їrm0sъ: Glasъ glagHlъ molebnыhъ t bolёznennыz vLko, duši2 ўslhšavъ, t lю1tыhъ mS i3zbavi: є3di1nъ bo є3si2 našegw sp7senіz vin0venъ.

Blюsti1teli položi1lъ є3si2 padšemu, heruvjmы dreva živ0tnagw, no vi1dэvše tS, dvє1ri tverz0šasz: kvi1lsz bo є3si2 putetvorS razb0йniku vъ raй.

Pystъ ѓdъ i3 i3sproverženъ bhstь smertію є3di1nagw: є4že bo mn0goe bogatstvo sokr0viщestvova, є3di1nъ nj vsёhъ nasъ hrt0sъ i3stoщi1lъ є4stь.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

E#stestvo2 čelovёčeskoe rab0taющee grэhY, vLčce čctaz, tob0ю svob0du ўluči2: tv0й bo sn7ъ, ćkw ѓgnecъ, za vsёhъ zakalaetsz.

Vopіemъ ti2 vsi2 i4stinnэй bGom™ri, prognёvavšыz rabы6 i3zbavi: є3di1na bo derznovenіe kъ sn7u i4maši.

Kondakъ, glasъ v7: Voskrlъ є3si2 t gr0ba vsesi1lьne sp7se, i3 ѓdъ vi1dэvъ čydo, ўžasesz, i3 mertvіi vostaša: tvarь že vi1dzщi sraduetsz tebЁ, i3 ґdamъ sveseli1tsz, i3 mjrъ sp7se m0й vospэvaetъ tS pri1snw.

Jkosъ: Tы2 є3si2 svёtъ njmračє1nnыmъ, tы2 є3si2 voskrnіe vsёhъ, i3 živ0tъ čelovёkwvъ, i3 vsёhъ sovoskRsi1lъ є3si2, smertnuю deržavu sp7se raz0rь, i3 ѓdwva vratA sokruši1vый sl0ve: i3 mertvіi vi1dэvše čydo čudshusz, i3 vsska tvarь sraduetsz nj voskRsenіi tvoemъ člvэkolю1bče. Tёmže i3 vsi2 slavimъ i3 poemъ tvoE snizhoždenіe, i3 mjrъ sp7se m0й, vospэvaetъ tS pri1snw.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ, i3 preproslavlenъ.

Ne terpёlъ є3si2 vLko, za blgoutr0bіe smertію čelovёka zrёti myčima, no prišelъ i3 sp7slъ є3si2 tvoeю kr0vію, čelovёkъ bhvъ: shй blgoslovenъ, i3 preproslavlenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vi1dэvše tS hrtE, njbolčena vo ndeždu tmщenіz, ўžas0šasz vratnicы ѓdwvы: bezymnago bo muči1telz rabA, vLko, prišelъ є3si2 ўbi1ti: shй blgoslovenъ i3 preproslavenъ bGъ ntecъ našihъ.

BGor0dičenъ: S™hhъ s™ёйšuю tS razumёemъ, ćkw є3di1nu r0ždšuю bGa nepremёnnago, dv7o neskvernaz, m™i beznevёstnaz: vsBmъ bo vBrnыmъ i3stoči1la є3si2 netlёnіe, b9estvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Vэtji kvi1šasz džtrocы, lюbomydrэйšіi drevle: t bGoprіstnыz bo duši2 bGosl0vzщe, ўstnami poshu: preb9estvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

NJsudi2 praotca drevle vo є3demэ preslušanіe: no v0leю sudi1mь bhstь, prestyplьšemu razrэšaz pregrэšє1nіz, preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Sp7slъ є3si2 ўszvennago ljzhkomъ, zavistію člvэkoubjйcы, vo є3demэ v0lьnыmъ ўgrыzenіemъ: v0lьnoю bo strtію i3scэli1lъ є3si2, preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: Hodsщa mS vъ sёni smertnэй prizvalъ є3si2 kъ svёtu, temnozračnый ѓdъ, blistanіemъ njbl0žъ b9estvA, preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Zrsše vъ noщi2 ќbw їakwvъ, ćkw vъ gadanіi bGa voploщenna, i3z8 tebe že svёtlostію kvi1sz poю1щыmъ: preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Znamєnіz ±že vъ tebЁ neizrečennagw prozvlsz snstіz, so їakwvomъ b0retsz: i4mže v0leю soedini1sz čelovёkwmъ čctaz: preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Merzokъ i4že ne propovёduetъ tS dv7ы sn7a, є3di1nago t prepёtыz trbcы nesumnёnnoю vёroю, i3 ljzhkomъ vopіS: preb9estvennый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Kr0vію tvoeю hrtE, njčervleno pl0ti tvoeS zrsщe njdэsnіe trepetomъ ўžasahusz mn0gomu tvoemY dolgoterpёnію, ѓgGlьstіi či1ni, zovyщe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Tы2 moE smertnoe njdёzlъ є3si2 щedre, vъ bezsmertіe vostanіemъ tvoi1mъ. Tёmže veselsщesz blgodarstvennw vospэvaюtъ tS i3zbrannіi lю1dіe hrtE, zovyщe tebЁ: požerta bhstь voi1stinnu smertь pobёdoю.

BGor0dičenъ: Tы2 i4že nc7Y nerazlyčnago, vo ўtr0bэ bGomyžnw poži1vša bezsёmennw začalA є3si2, i3 neizrečennw rodilA є3si2 bGorodi1telьnice prečctaz: tёmže tS sp7senіe vsёhъ nasъ svёmы.

I$nъ

Їrm0sъ: NJ pod0bіi zlatэ, nebregše treblžennіi ю4nwši, neizmёnnый i3 živhй b9ій w4brazъ vi1dэvše, sredi2 ngnS vospэvahu: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Vi1dэnъ bhlъ є3si2 na krtЁ prigvoždaemь, i4že bogatый vъ mlcti, v0leю pogreblsz є3si2: i3 tridnevnw voskrlъ є3si2, i3 i3zbavilъ є3si2 vs‰ čelovёki člvэkolю1bče, vёroю poю1щыz: da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

I#zbaviti t i3stlёnіz, sošedъ vъ preispHdnzz sl0ve b9ій, є3g0že sozdalъ є3si2 hrtE, si1loю tvoeю b9estvennoю, i3 bez8 i3stlёnіz sotv0rь, slavы prisnosyщnыz tvoeS pričastnika sodёlalъ є3si2, da poetъ, zovyщi, vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ hrtA vo vёki.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Vi1dэnъ bhstь na zemli2 tob0ю, i3 sъ čelovёki poživE, i4že blgostію nesravnennый i3 si1loю, є3myže poю1щe vsi2 vёrnіi zovemъ: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Voi1stinnu tS čctuю propovёdaющe slavimъ bcdu: th bo є3di1na rodilA є3si2 t trbcы voploщenna, є3myže so nc7emъ i3 d¦omъ vsi2 poemъ: da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Taže, poemъ pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Sъ pripёvomъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Ćkw vъ rai2 nasaždeno na l0bnэmъ sp7se, trebogatoe drevo tvoegw2 prečctagw krtA, kr0vію i3 vod0ю b9estvennoю, ćkw t i3st0čnika b9estvennagw, rebrA tvoegw2 hrtE, naposemo, živ0tъ namъ prozzblo2 є4stь.

Nizloži1lъ є3si2 si6lьnыz, raspnhйsz vsesi1lьne, i3 є4že ni1zu ležaщee vo ѓdovэ tverdhni, є3stestvo2 čelovёčeskoe voznesъ, na dž§emъ posadi1lъ є3si2 prt0lэ. Sъ ni1mže tebЁ grzdyщu poklansющesz, veličaemъ.

Trbčenъ: E#di1nicu triči1slennuю, trbcu є3dinosyщnuю pravoslavnw poю1щe vёrnіi, slavimъ: nepresэk0mo preb9estvennoe є3stestvo2, trisvёtluю, nevečernюю zarю2, є3di1nu netlёnnuю namъ svёtъ vozsіsvšuю.

I$nъ

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va:

PosredЁ njsuždennыhъ, ćkw ѓgnecъ vozvhšenъ bhlъ є3si2 hrtE, na krtЁ, na l0bnэmъ kopіemъ vъ rebro2 probodaemь, živ0tъ darovalъ є3si2 namъ pє1rstnыmъ ćkw blgъ, vёroю čtyщыmъ b9estvennoe tvoE voskrnіe.

I$že svoeю smertію, smerti deržavu si1loю ўprazdni1všemu bGu vsi2 vёrnіi pokloni1msz, ćkw i4že t vёka mє1rtvыz sovoskRsi2, i3 vsBmъ podaetъ živ0tъ i3 voskrnіe.

I$nъ

Їrm0sъ: Vesь є3si2 želanіe, vesь sladostь, sl0ve b9ій, dv7ы sn7e, b9e bogHvъ, gDi, s™hhъ pres™hй. Tёmъ tS vsi2 sъ r0ždšeю veličaemъ.

Žezlъ krёposti dadesz є3stestvY tlёnnomu, sl0vo b9іe vo ўtr0bэ tvoeй čctaz: i3 sіE voskRsi2, do ѓda pop0lzšeesz. Tёmže tS vsečctaz, ćkw bcdu veličaemъ.

Ю$že i3zv0lilъ є3si2 vLko, prіimi2 mlctivnw mltvennicu, m™rь tvoю2 nj nasъ, i3 tvoeS blgosti vssčєskaz i3sp0lnztsz: da tS vsi2 ćkw blgodёtelz veličaemъ.

Po katavasіi, є3ktenіA malaz.

Taže: S™ъ gDь bGъ našъ.

Posemъ є3xapostіlarій ќtrennій.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, glasъ v7:

Stjhъ: Sotvori1ti vъ ni1hъ sydъ napi1sanъ: slava sіS bydetъ vsBmъ prpdbnыmъ є3gw2.

Vsskoe dыhanіe i3 vsS tvarь, tS slavitъ gDi, ćkw krt0mъ smertь ўprazdni1lъ є3si2, da pokažeši lю1demъ, є4že i3z8 mertvыhъ tvoE voskrnіe, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3go2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

Da rekytъ їudee, kakw v0ini pogubi1ša stregyщіi cRS; počt0 bo kamenь ne sohrani2 kamene ži1zni; i3li2 pogrebennago da dadstъ, i3li2 voskršemu da pokl0nztsz, glag0lющe sъ nami: slava mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ, sp7se našъ, slava tebЁ.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 na si1lahъ є3gw2, hvali1te є3go2 po mn0žestvu veli1čestvіz є3gw2.

Raduйtesz lю1dіe i3 veseli1tesz, ѓgGlъ sэdsй na kameni gr0bnэmъ, t0й namъ blgovэsti2, rekъ: hrt0sъ voskRse i3z8 mertvыhъ, sp7sъ mjra, i3 i3sp0lni vssčєskaz blgouhanіz: raduйtesz lю1dіe i3 veseli1tesz.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vo glasэ trybnэmъ: hvali1te є3go2 vo palti1ri i3 gyslehъ.

ЃgGlъ ќbw є4že raduйsz, prežde tvoegw2 začatіz gDi, blgodatnэй prinesE: ѓgGlъ že kamenь slavnagw tvoegw2 gr0ba vъ tvoE voskrnіe tvali2: džvъ ќbw vъ pečali mёsto, veselіz w4brazы vozvэщaz: seй že vъ smerti mёsto, vLku žiznodavca propovёduz namъ, tёmže vopіemъ ti2: blgodёtelю vsёhъ, gDi slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы ґnat0lіevы, glasъ ѕ7.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ tmmpanэ i3 li1cэ, hvali1te є3go2 vo strynahъ i3 nrganэ.

Vozlіsša m›ra so slezami na gr0bъ tv0й žєnы2, i3 i3sp0lnišasz radosti ўstA i4hъ, vnegdA glag0lati: voskRse gDь.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ dobroglasnыhъ, hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ vosklicanіz: vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Da pohvalztъ kzhcы i3 lю1dіe hrtA bGa našego, v0leю nasъ radi krtъ preterpёvšago, i3 vo ѓdэ tridnevnovavšago: i3 da pokl0nztsz є3gw2 i3z8 mertvыhъ voskrnію, i4mže prosvэti1šasz vsegw2 mjra koncы2.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Raspztъ i3 pogrebenъ bhlъ є3si2 hrtE, ćkože i3zv0lilъ є3si2, i3sproverglъ є3si2 smertь, i3 voskRslъ є3si2 vo slavэ, ćkw bGъ i3 vLka, daruz mjrovi ži1znь vёčnuю i3 velію mlctь.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Q voi1stinnu bezzak0nnіi, pečatavše kamenь, b0lьšihъ nasъ čudesъ spod0biste! I$mutъ razumъ stražіe, dnesь pr0йde i3z8 gr0ba, i3 glag0lahu: rchte, ćkw namъ spsщыmъ, prіid0ša ў§ncы2, i3 ўkrad0ša є3go2. I# kto2 kradetъ mertvecA, pače že i3 naga; samъ voskRse samovlastnw ćkw bGъ, njstavlь vo gr0bэ i3 pogrebatєlьnaz svo‰: prіidi1te vi1dite їudeє, kakw ne rast0rže pečati, smertь popravый i3 r0du čelovёčeskomu bezkonečnuю ži1znь daruzй, i3 velію mlctь.

Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Preblagoslovenna є3si2 bcde:

Slavosl0vіe veli1koe. Po slavosl0vіi troparь:

VoskRsъ i3z8 gr0ba, i3 ќzы rasterzalъ є3si2 ѓda, razruši1lъ є3si2 njsuždenіe smerti gDi, vs‰ t sэteй vragA i3zbavivый, kvi1vый že sebE ґpclwmъ tvoi6mъ, poslalъ є3si2 | na pr0povэdь, i3 tёmi mi1rъ tv0й podalъ є3si2 vselennэй, є3di1ne mnogomlctive.

Na lіturgji blžє1nna, glasъ v7:

Glasъ ti2 prin0simъ razb0йničь, i3 m0limsz: pomzni2 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Krtъ tebЁ prin0simъ vъ proщenіe pregrэšenій: є3g0že nasъ radi prіslъ є3si2 člvэkolю1bče.

Stjhъ: Blženi mirotv0rcы, ćkw tji sn7ove b9іi narekytsz.

Poklansemsz tvoemY vLko pogrebenію, i3 vostanію: i4miže t tlёnіz i3zbavilъ є3si2 mjrъ člvэkolю1bče.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Smertію tvoeю gDi, požerta bhstь smertь: i3 voskrnіemъ tvoi1mъ sp7se, mjrъ spaslъ є3si2.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

MmronHsicы srёtilъ є3si2, voskRsъ t gr0ba, i3 ўčenikHmъ vozvэsti1lъ є3si2, reщi2 tvoE vostanіe.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

I%že vo tьmЁ spsщіi tS svёtъ vi1dэvše, vъ preisp0dnэйšihъ ѓdovыhъ hrtE voskRs0ša.

Slava: Nc7A proslavimъ, sn7u pokloni1msz vsi2, i3 s™0mu d¦u vёrnw vospoi1mъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz prt0le ngnezračnый. Raduйsz, nevёsta nenevёstnaz. Raduйsz, ćže bGa čelovёkwmъ dv7o r0ždšaz.

Prokjmenъ, glasъ v7:

Krёpostь moS i3 pёnіe moE gDь, i3 bhstь mnЁ vo sp7senіe.

Stjhъ: Nakazyz nakaza mz gDь, smerti že ne predade mz.

Ґllilyіa: Ўslhšitъ tS gDь vъ denь pečali, zaщi1titъ tS i4mz bGa їakwvlz.

Stjhъ: GDi sp7si2 cRS, i3 ўslhši nы2, v0nьže ѓщe denь prizovemъ tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.