NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. SubbHta

Podobaetъ vёdati, nj є4že kakw bыvati nj ўs0pšihъ poslёdovanію.

Vъ pzt0kъ večera: po tpuщenіi večerni, njblekšusz sщ7enniku vъ fel0nь, dіakonu že vъ stіharь, i3 prіemšu kadi1lьnicu i3 fmmіamъ, i3sh0ditъ vъ pritv0rъ, pred8idyщu є3mY paraekklisіarhu so svёщnikomъ: poslёduemъ že po ni1hъ i3 mы2. I# є3gdA prіiti2 є3mY vъ pritv0rъ, pred8ugot0vannэй že bhvšeй kutіi2, Sщ7ennikъ glag0letъ:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

KadS nad8 kutіeю krtowbraznw. Mh že glag0lemъ pal0mъ §:

Živhй vъ p0moщi:

(Vo i4no že vremz kromЁ večerni, i3li2 ќtreni bыvaetъ načalo po nbhčaю:

Glag0lemъ Tris™0e. I# po DŽ§e našъ

Їereй vozglasъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže, GDi pomi1luй, v7i.

Slava i3 nhnэ: Prіidi1te pokloni1msz, tri1ždы, i3 pal0mъ §.)

I# po koncЁ є3gw2, Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

I# bыvaetъ є3ktenіA pok0йna:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 nj sp7senіi dyšъ našihъ: gDu pom0limsz.

NJ njstavlenіi sogrэšenій, vo blžennэй pamzti prestavlьšihsz: gDu pom0limsz.

NJ prisnopamztnыhъ rabёhъ b9іihъ, i4m>kъ, pok0z, tišinы2, blžennыz pamzti i4hъ: gDu pom0limsz.

NJ prosti1ti i5mъ vsskoe pregrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe: gDu pom0limsz.

NJ newsuždє1nnыmъ predstati ў strašnagw prt0la gDa slavы: gDu pom0limsz.

NJ plačuщihъ i3 bolёznuющihъ, čaющihъ hrt0va ўtэšenіz: gDu pom0limsz.

NJ tpusti1tisz i5mъ t vsskіz bolёzni, i3 pečali, i3 vozdыhanіz, i3 vseli1ti i5hъ, i3dёže prisэщaetъ svёtъ licA b9іz: gDu pom0limsz.

NJ ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyšы i4hъ vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, i3dёže vsi2 prvdnіi prebыvaюtъ: gDu pom0limsz.

NJ pričtenіi i4hъ vъ nёdrэhъ ґvraama, i3 їsaaka, i3 їakwva: gDu pom0limsz.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы: gDu pom0limsz.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e tvoeю blgdtію.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i3sprosi1vše tBmъ, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Mh že rečemъ: TebЁ gDi.

Їereй vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ, prisnopominaemыhъ sozdateleй, ntє1cъ i3 bratій našihъ, zdЁ ležaщihъ, i3 povsю1du pravoslavnыhъ hrtіanъ, hrtE b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže, Ґllilyіa, tri1ždы, na glasъ }.

Stjhъ №: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ v7: Pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Stjhъ G: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Taže troparь, glasъ }:

Glubin0ю mydrosti čelovэkolю1bnw vs‰ str0zй, i3 poleznoe vsBmъ podavazй, є3di1ne sodёtelю, ўpok0й gDi, dyši r†bъ tvoi1hъ: na ts bo ўpovanіe vozloži1ša, tvorcA i3 ziždi1telz i3 bGa našego. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: TebE i3 stёnu i3 pristaniщe i4mamы, i3 mltvennicu blgoprіstnu kъ bGu, є3g0že rodilA є3si2 bcde beznevёstnaz, vёrnыhъ sp7senіe.

Posemъ kafjsma: Blženi nepor0čnіi:

Poemъ i5hъ na glasъ v7-й. Pripёvъ.

Pomzni2 gDi dyšы r†bъ tvoi1hъ:

Drugjй že li1kъ vtorhй stjhъ, i3 porsdu pr0čыz stіhi2 džba li6ka, razdэlsemъ že na dvЁ statіi2: i3 po pervoй statіi2 ne glag0lemъ Slava, i3 nhnэ: no ѓbіe seй stjhъ:

Ćkw ѓщe bы ne zak0nъ tv0й poučenіe moE bhlъ, togdA ќbw pogi1blъ bhhъ vo smirenіi moemъ. Vo vёkъ ne zabydu njpravdanій tvoi1hъ, ćkw vъ ni1hъ njživi1lъ mS є3si2. Tri1ždы.

I# tvori1tъ їereй є3ktenію2 nj preždeus0pšihъ:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, m7.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu taйnw:

B9e d¦Hvъ i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый, samъ gDi ўpok0й dyšы ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ, vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ: tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe. Vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mi sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2, ćkw nёstь čelovёkъ i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й:

Pripёvъ: Ўpok0й gDi, dyšы r†bъ tvoi1hъ.

I# porsdu džba li6ka, i3 pr0čыz stіhi2. Na koncё že poemъ stjhъ:

ŽivA bydetъ dušA moS: tri1ždы, do koncA.

Taže tropari2 za ўpok0й, poemъ na glasъ є7:

Pripёvъ: Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

S™hhъ li1kъ njbrёte i3st0čnikъ ži1zni, i3 dverь raйskuю, da njbrsщu i3 ѓzъ pytь pokasnіemъ: pogi1bšee nvčA ѓzъ є4smь, vozzovi1 mz sp7se, i3 sp7si1 mz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ѓgnca b9іz propovёdavše, i3 zaklani bhvše ćkože ѓgncы, i3 kъ ži1zni nestarёemэй s™ji i3 prisnosyщnэй prestavlьšesz, togo2 prilёžnw m§ncы moli1te, dolgHvъ razrэšenіe namъ darovati.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Vъ pytь ќzkій h0ždšіi prisk0rbnый, vsi2 vъ žitіi2 krtъ ćkw kremъ vzemšіi, i3 mnЁ poslёdovavšіi vёroю, prіidi1te nasladi1tesz, i4hže ўgot0vahъ vamъ p0česteй, i3 vэncє1vъ nbcnыhъ.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

W$brazъ є4smь neizrečennыz tvoeS slavы, ѓщe i3 ćzvы nošY pregrэšenій: ўщedri tvoE sozdanіe vLko, i3 njči1sti tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 voždelёnnoe ntečestvo podaždь mi2, raS paki ži1telz mS sotvorsz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Drevle ќbw t ne syщihъ sozdavый mS, i3 w4brazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, prestuplenіemъ že zapovэdi, paki mS vozvrati1vый vъ zemlю, t nesže vzstъ bhhъ, na є4že po pod0bію vozvedi2, drevneю dobrot0ю voz8wbrazi1tisz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ўpok0й b9e rabы6 tvo‰, i3 ўčini2 | vъ rai2, i3dёže li1cы s™hhъ gDi, i3 prvdnicы sіsюtъ ćkw svэti6la: ўs0pšыz rabы6 tvo‰ ўpok0й, preziraz i4hъ vs‰ sogrэšє1nіz.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u:

Trbčenъ: Trisіstelьnoe є3di1nagw b9estvA blgočestnw poemъ vopію1щe: s™ъ є3si2 dž§e beznačalьnый, sobeznačalьnый sn7e, i3 b9estvennый dš7e: prosvэti2 nasъ vёroю tebЁ služaщihъ, i3 vёčnagw ngnS i3shiti2.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Raduйsz čctaz, bGa pl0tію r0ždšaz vo sp7senіe vsёhъ.є4юže r0dъ čelovёčeskій njbrёte sp7senіe. Tob0ю da njbrsщemъ raй, bcde čctaz blgoslovennaz.

Posemъ: Ґllilyіa, tri1ždы.

Taže, є3ktenіA. I# pominaetъ їereй ўs0pšihъ porsdu, ćkože prežde napisasz posredЁ nepor0čnыhъ.

Ѓщe že ne poemъ nepor0čnыhъ, togdA po Ґllilyіa glag0lemъ troparь:

Glubin0ю mydrosti: i3 bGor0dičenъ є3gw2.

I# ѓbіe: Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Posemъ tropari2:

S™hhъ li1kъ njbrёte: prHčaz.

Taže pominaetъ їereй ўs0pšihъ, ćkože prežde ўkazasz.

I# glag0lemъ sэdalenъ pok0inъ, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ, sъ prvdnыmi rabы6 tvo‰, i3 sі‰ vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano, preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz i4hъ vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vёdэnіi, i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ: T dv7ы vozsіsvый mjru b9e hrtE, shnы svёta t0ю pokazavый, pomi1luй nasъ.

Taže, pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Taže kanHnъ vo nktHihэ ўs0pšihъ po glasu, na d7. Po G-й pёsni, їrm0sъ i3 є3ktenіA. I# pominaetъ їereй preždeus0pšihъ porsdu, ćkože predrečesz, posredЁ nepor0čnыhъ.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe i3 živ0tъ:

Taže sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Voi1stinnu suetA vssčєskaz: žitіe že sёnь i3 s0nіe, i4bo vsye mztetsz vsskъ zemnor0dnый, ćkože rečE pisanіe: є3gdA mjrъ prіwbrsщemъ, togdA vo gr0bъ vseli1msz, i3dёže vkypэ carіe i3 ni1щіi. Tёmže hrtE b9e, prestavlьšыzsz ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Vses™az bcde, vo vremz životA moegw2 ne njstavi menE, čelovёčeskomu predstatelьstvu ne vvёri mS, no samA zastupi2, i3 pomi1luй mS.

Po ѕ7-й pёsni їrm0sъ, i3 є3ktenіA. I# pominaetъ їereй preždeus0pšihъ, ćkože prežde ўkazahomъ.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe i3 živ0tъ:

Taže kondakъ, glasъ }:

So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšы r†bъ tvoi1hъ, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka, zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2 sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši, ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe tvorsщe pёsnь, ґllilyіa. Tri1ždы.

Po f7-й pёsni glag0letъ їereй:

Bcdu i3 m™rь svёta vъ pёsnehъ vozveli1čimъ:

Li1kъ: Dysi i3 dyšы prvdnыhъ voshvalztъ tS gDi.

I# poemъ їrm0sъ f7-й pёsni.

Taže, Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Glag0lemъ tropari2 sі‰. Glasъ d7:

So dyhi prvdnыhъ skončavšihsz dyšы r†bъ tvoi1hъ sp7se ўpok0й, sohransz i4hъ vo blžennoй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ t0йže:

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšы r†bъ tvoi1hъ, ćkw є3di1nъ є3si2 člvэkolю1becъ.

Slava: Tы2 є3si2 bGъ sošedый vo ѓdъ, i3 ќzы njkovannыhъ razrэši1vый, samъ i3 dyšы r†bъ tvoi1hъ ўpok0й.

I# nhnэ: bGor0dičenъ: E#di1na čctaz, i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bez8 sёmene r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz dušamъ i4hъ.

Taže їereй є3ktenію2 glag0letъ:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Sщ7ennikъ: B9e d¦Hvъ:

I# pominaetъ ćže t vёka ўmeršыz ntcы2 i3 bratію našu, zdЁ ležaщыz, i3 povsю1du pravosl†vnыz hrtіanы.

Taže vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe i3 živ0tъ:

Glag0letъ їereй, i3li2 dіakonъ:

Premydrostь:

Mh že: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Їereй: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Mh že: Slava, i3 nhnэ:

GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Їereй tpystъ: VoskRshй i3z8 mertvыhъ hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ, prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ, i3 vsёhъ s™hhъ, dyšы nj nasъ prestavlьšihsz r†bъ svoi1hъ vъ selenіihъ prvdnыhъ ўčini1tъ, vъ nёdrэhъ ґvraama ўpok0itъ, i3 sъ prvdnыmi pričtetъ, i3 nasъ pomi1luetъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I# po tpystэ glašaetъ dіakonъ si1ce:

Vo blžennomъ ўspenіi vёčnый pok0й podaždь gDi ќspšыmъ rabHmъ tvoi6mъ, i4m>kъ, i3 sotvori2 i5mъ vёčnuю pamztь.

I# pэvcы2 poю1tъ: Vёčnaz pamztь, tri1ždы.

Ґ i3dёže nёstь dіakona, poю1tъ pэvcы2:

RabHmъ b9іimъ, i4m>kъ, ќspšыmъ vёčnaz pamztь.

Sjй že či1nъ i3 ўstavъ podobaetъ tvori1ti vo vs‰ pztki2, ćvэ, ćkw vъ ni1hže tvori1mъ pamztь nad8 k0lmvomъ ќspšыmъ ntcє1mъ i3 bratіzmъ našыmъ.

Vъ pzt0kъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы s™ы6mъ m§nkwmъ, i3 s™i1telєmъ, i3 prpdbnыmъ. Glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

M§nkwvъ є3di1nstvennoe toržestvo2, strusmi svoi1hъ kroveй mn0žestvo bэsHvъ ўdavi1ša, i3 vs‰kіz ўstaviša st{dnыz žє1rtvы, jdwlьskuю razruši1ša prelestь, terpэli1vnw postradavše i3 nhnэ m0lztsz hrtY darovati dušamъ našыmъ mi1rъ, i3 velію mlctь.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Pastыrіe vsesщ7ennіi, mydrыmi slovesы2 i3 ўčenіi vsёhъ nauči1ša vo є3di1nstvэ b9estvo2 trbčeskoe slaviti, li1cъ slіsnіz i3 razdэlenіz, bžctvennэ ўbэgaющe. I# nhnэ m0lztsz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ, i3 velію mlctь.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Prpdbnыhъ sosl0vіe, plotsk†z hotBnіz ўspi1ša, i3 stremlє1nіz njbuzdaša, žitіE ravnoagGlьnoe pokazavše. Tёmže i3 vъ žili1щahъ nbcnыhъ nhnэ likovstvyюtъ, hrtY molsщesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ, i3 velію mlctь.

I$nы stіhi6rы m§nčnы, glasъ t0йže:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Mltvami gDi, vsёhъ s™hhъ i3 bcdы, tv0й mi1rъ daždь namъ, i3 pomi1luй nasъ, ćkw є3di1nъ щedrъ.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

E$že na sudi1щi vaše i3spovёdanіe s™ji, demwnwvъ njplevA si1lu, i3 t prelesti člvёki svobodi2. Tёmže i3 glavamъ ўsэkaєmыmъ, vzыvaste: da bydetъ gDi, žertva dyšъ našihъ blgoprіstna pred8 tob0ю, ćkw tebE vozlюbi1vše, neradi1homъ nj vremennэй ži1zni, člvэkolю1bče.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Q d0brыz vašez kypli s™ji! Ćkw krHvi daste, i3 nb7sA naslёdovaste: i3 vremennw i3skusi1všesz, vёčnw raduetesz. Voi1stinnu dobrA vašz kyplz: tlBnnaz bo njstavlьše, netlBnnaz vosprіsste, i3 so ѓgGlы likovstvyющe, poete neprestannw trbcu є3dinosyщnuю.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Vsemjrnuю slavu, t čelovBkъ prozsbšuю, i3 vLku r0ždšuю, nbcnuю dverь vospoi1mъ mRjю dv7u, bezpl0tnыhъ pёsnь, i3 vёrnыhъ ўdobrenіe. Sіs bo kvi1sz nb7o, i3 hramъ b9estvA: sіS pregraždenіe vraždы2 razruši1vši, mi1rъ vvedE, i3 carstvіe tverze. Sію2 ќbw i3myщe vёrы ўtverždenіe, pob0rnika i4mamы i3z8 neS r0ždšagosz gDa, derzaйte ќbw, derzaйte lю1dіe b9іi: i4bo t0й pobэdi1tъ vragi2, ćkw vsesi1lenъ.

Taže: Svёte ti1hій;

Na stіh0vnэ m§nčenъ, glasъ №:

Prehvalьnіi m§ncы, vasъ ni zemlS potai1la є4stь, no nebo prіstъ vы2, i3 tverz0šasz vamъ r†йskіz dvє1ri, i3 vnytrь bhvše dreva živ0tnagw naslaždaetesz: hrtY moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Pok0inъ: Kaz žiteйskaz sladostь prebыvaetъ pečali nepričastna; kaz li slava stoi1tъ na zemli2 neprel0žna; vs‰ sёni nemoщnёйša, i3 vs‰ s0nій prelestnэйša: vo є3di1nъ časъ vs‰ sі‰ smertь prіemletъ. No vo svёtэ hrtE licA tvoegw2, i3 vъ naslaždenіi tvoeS krasotы2, ±že i3zbralъ є3si2, ўpok0й ćkw člvэkolю1becъ.

Pok0inъ: Nikt0že bezgrёšenъ, nikt0že t čelovBkъ bhvъ, t0kmw tы2 є3di1ne bezsmertne: tёmže rabы6 tvo‰ ćkw bGъ щedrый, vo svёtэ so ѓgGlьskimi likostosnіi tvoi1mi ўčini2, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ, preziraz bezzakHnіz, i3 podaS i5mъ proщenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Voi1stinnu pače ўmA č{dnaz tvo‰ veli6čіz, ržctvA tvoegw2 bGonevёsto, ±že propovёdaša prbr0cы vsi2 vs‰ presl†vnaz: začatіe i3 ržctvo2 vsepёtaz nedomhslenno i3 neskazanno, i4mže mjrъ sp7slъ є4stь, ćkw mlcrdъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Sp7si1telьnoe є3si2 pristaniщe i3 pokr0vъ, prizыvaющыmъ tS bcde prečctaz. Tёmže i3 ѓzъ t duši2 prizыvaю tS teplэ: vLčce sp7si1 mz.

MRje prečctaz, ziždi1telz m™i, i3stlёvšuю strastьmi2 i3 pregrэšenьmi smirennuю moю2 dyšu i3scэli2, ćkw blgaz i3 blgopremёnnaz.

Slava: Beznevёstnaz vLčce, ne tstupaй molsщi vsegdA tvorcA moego2 i3 bGa, nj pritekaющemъ pri1snw kъ pokr0vu tvoemY, ўluči1ti mlctь.

I# nhnэ: Palato njduševlennaz cReva, i3 prest0le ngnewbraznый, so s™hmi m§nki i3 ґpclы, hrtA pri1snw moli2, t napasteй nasъ i3zbaviti.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla: t0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

TьmA pregrэšenій njbderži1tъ moE serdce vLčce, i3 ne smёю vozzrёti na nb7o nči1ma, tёmže zovY: prosvэti2 velёnьmi hrt0vыmi ќmъ i3 dyšu, i3 serdce moE.

Vziraю na b9estvennый tv0й w4brazъ, i3 pečatь tS vLčnю, i3 prečctuю m™rь, ćkw pervowbraznu čtY: i3 sію2 lobыzaю, i3 poklansюsz, i3 hvalю2, є3di1nu vёdый tvoю2, i3 togw2 čestь.

Slava: Ўstavi lю6taz stremlє1nіz tэlє1snaz, ўgasi2 i3 plamenь strasteй dv7o: i4miže sogrэšenій plэni1cu mnogopletennuю mi2 sopletaetъ ѕmjй lю1tый, hotS voshi1titi kъ pogi1beli.

I# nhnэ: Vesь vo ґdama njblečesz i3z8 tebE bcde, vsetэlon0snw prošedъ sl0vo. Togo2 ќbw moli2, strasteй nasъ i3zbaviti, i3 napasteй razli1čnыhъ, i3 ngnS vёčnuющagw.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй gDi.

R0ždši ziždi1telz, i3 vsёhъ tvorcA, si1lu neizrečennu, i3 nepobэdi1mu krёpostь i4maši dv7o, i3 sp7saeši vёroю kъ tebЁ prihodsщыz. Segw2 radi zovy ti: vLčce mjra, pomozi1 mi.

Br†ni nevi1dimыhъ vr†gъ mhslennыhъ nizloži2 vLčce, vsye na moE napadaющihъ nkasnnoe serdce, tišinY b9estvennuю, i3 mi1rъ daruющi: ćkw da veselw vospэvaю tS.

Slava: Nadežde nenadežnыhъ, pom0щnice ni1щihъ, plačuщihъ ўtёha, sogrэšaющihъ njčiщenіe, rukovodi1telьnica zablyždšihъ, bolsщihъ cэlebnica, i3 i3spravlenіe padaющihъ.

I# nhnэ: ČCtaz i3 blgoslovennaz, ćže є3di1na klstvы vsёhъ i3zmэni1všaz, dv7o mRje, so ґpclы, i3 m§nki, i3 prbr0ki moli2, i3z8 čreva tvoegw2 prošedšago, sp7sti2 dyšы poю1щihъ tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Sp7si1 mz vLčce, i3z8 glubinы2 napasteй, i3 skorbeй, i3 pečaleй, i3 strasteй tэlesnыhъ: i3 vъ tišinЁ b9estvennэй sohrani2 dyšu moю2.

Tы2 mi2 є3si2 teploe hranenіe i3 tverdoe vo vseй ži1zni, prenepor0čnaz. Tёmže molю1 tz, i3 po smerti tvoE mnЁ mlcrdіe prostri2 bogatoe.

Slava: Ćže ziždi1telz r0ždšaz, i3 i3zbavitelz vsёhъ, i3zbavi mS strasteй tэlesnыhъ njpalsющihъ serdce moE, i3 privlačaющihъ kъ dэlHmъ nepodHbnыmъ.

I# nhnэ: Ćkw mёsto svzщenіz ćvlьšisz mhslennagw, vseg0 mz njsvzti2 vLčce, i3 so s™hmi moli1sz i3 mydrыmi ґpctolы, sp7sti1 mz dv7o.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й blže svobodi2 i3z8 tli2, i3 sp7si1 mz sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Tы2 ži1va mS soblюdaeši i3zbavlsющi napasteй: tы2 i3 t zemli2 thodsщa kъ vёčnэй ži1zni prestavi dv7o m™i, mlcrdіemъ tvoi1mъ.

Tы2 є3si2 stэnA neruši1ma, tы2 є3si2 pokr0vъ tverdъ, bcde blgaz, tы2 predstatelьnica krэpkA rabY tvoemY: i3 segw2 radi tS prizыvaю pri1snw.

Slava: Tы2 mltvu si1lьnu stzžavši kъ bGu, bcde blgaz, ne prezri menE teplэ kъ pokr0vu tvoemY pritekaющagw, i3 vopію1щagw: pomi1luй mS, m™i vsёhъ bGa.

I# nhnэ: Ne tri1ni menE hrtE, ne gnušaйsz menE sp7se, m0litъ tS ѓgnica r0ždšaz tS pl0tію, so ґpclы, i3 so prbr0ki, i3 so strtoterpcы tvoi1mi.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №:

blakъ tS svёta b9іz prisnosyщnagw, dv7o, i3 kovčegъ, i3 svёщnikъ, i3 stamnu, i3 g0ru nesэk0muю, prbr0cы proricahu ntrokovi1ce prečctaz: i3z8 tebe bo pr0йde bez8 sёmene, vъ poslBdnzz hrt0sъ bGъ našъ, ćkože nc7ъ blgoizv0li.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu, i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tčaznna syщa mS čctaz, pregrэšenіi i3 slastьmi2 plotski1mi, i3 ko glubinЁ porэvaema pogi1beli, prispёvši i3zbavi mS prečctaz vLčce, mlcrdіemъ tvoi1mъ.

Pribёžiщe i3 pokr0vъ deržavenъ, i3 i3zbavlenіe bcde vsBmъ vBrnыmъ: th mi bydi rukovodi1telьnica ko tvorcY, pregrэšenій i3zbavlenіe podaю1щi mi2, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Slava: Tы2 klstvu potrebi1la є3si2 čctaz, radostь r0ždšaz hrtA: tы2 i3 klstvu, t grэhA pribhvšuю mi2, razrэši2 si1loю tvoeю prenepor0čnaz, i3 daruй mi2 radostь.

I# nhnэ: TS, pres™az čctaz, rabi2 tvoi2 m0limъ vsegdA denь i3 n0щь, molsщesz sokrušennoю mhslію, i3zbavlenіe sogrэšenій našihъ daruй tvoi1mi mltvami.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vostani, predvari2, ratuй vragi2, i5že vsye smuщaющыz i3 njskorblsющыz nasъ, tvoю2 si1lu kvlsющi s™az dv7o, pom0щnice mjra.

Mjrъ spaslA є3si2 t smerti i3 tli2 bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, dv7o blgaz: i3 nhnэ že mltvami tvoi1mi i3 nasъ voshvalsющihъ tS, t strasteй i3shiti2, i3 sp7si2.

Slava: Mn0gaz tvoS i3 neizrečennaz dv7o krёpostь, mnHgi i3 nepobэdi1mы bžctvennыz щedrHtы, i3 blgoutr0bіe. Tёmže sp7saй nasъ, voi1stinnu tS prizыvaющihъ.

I# nhnэ: Ćkw njduševlenъ vіnogradъ dv7o, prorasti1la є3si2 namъ gr0zdъ zrёlый, i3stoči1všій vіno2 njstavlenіz, i3 grэh0vnoe i3zsuši1všій pіsnstvo.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ čelovёkъ, beznačalьnый, veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

Vъ m0ri žitіS njburevaemь ѕэlw2 slastьmi2 plotski1mi, tebЁ pripadaю i3 vopію2: pomi1luй mS kъ tebЁ pritekaющago vLčce, i3 ryku mi2 sp7senіz podaždь, i3zbavlsющi pogi1belьnыz glubinы2.

TebЁ mo‰ grэhi2 i3spovёdaю dv7o, tvoemY licY m0й predstavlsю stydъ, i3 vopію2 t duši2: pomi1luй i3 ўщedri, prečctaz, ćkw na tS ўpovanіe sъ bGomъ vozloži1hъ tverdoe.

Slava: TS bez8 sёmene r0ždšuю tvorcA i3 vLku, prizыvaю t duši2, i3 zovY prilёžnw: th mz sp7si2 t tli2 mn0gihъ pregrэšenій, i3 i3zbavi ngnS negasi1magw, pres™az bcde blgaz.

I# nhnэ: Neprohodi1maz dvere, r†йskaz vratA, spasaєmыmъ pytь, sp7senіz stezS, sъ m§nki i3 prbr0ki, sъ prvdnыmi že i3 prpdbnыmi, i3 sъ b9estvennыmi ґpclы, moli1sz čctaz, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže, Dost0йno є4stь:

I# pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu na ќtreni, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы m§nčnы. Glasъ №:

Stradanіz pohval0ю, i3 vэnečnoю p0čestію, slavnіi strtoterpcы njdёzvšesz tob0ю gDi, terpёnіemъ ќbw ranъ bezzak0nnыhъ pobэdi1ša, i3 si1loю b9estvennoю t nb7sъ pobёdu prіsša: tёhъ mltvami i3 nasъ svobodi2 t nevi1dimagw vragA sp7se, i3 sp7si2 nasъ.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Ćkw d0brіi v0ini є3dinomydrennw vёrovavše, preщenіz muči1teleй ne ўbosstesz s™ji, prіid0ste ўserdnw ko hrtY vzemše čestnhй krtъ: i3 skončavše tečenіe, sъ nb7sE pobёdu prіsste. Slava ўkrёplьšemu vы2: slava vэnčavšemu vы2: slava dёйstvuющemu vami vsBmъ i3scэlє1nіz.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Vъ mёstэ svёtlэ, vъ li1cэ pravednыhъ ўpok0й sp7se, kъ tebЁ prestavlьšihsz: na ts bo ўpovanіe člvэkolю1bče vozloži1ša: prіimi2 molenіe nj ntcёhъ i3 čadэhъ, i5mže soveršaemъ pamztь: i3 njpravdi2 tёhъ, ćkw mnogomlctivъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ dv7o, raduйsz: so glasomъ voploщašesz vsёhъ vLka, vъ tebЁ s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE pravednый dv7dъ, kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoego2: slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3z8 tebE: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы. Glasъ №:

Ranami s™hhъ, i5že po tebЁ postradaša, ўmolenъ bydi gDi: i3 vs‰ našz bolBzni i3 str†sti i3scэli2 člvэkolю1bče, m0limsz.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

M§nki hrtHvы m0limъ vsi2, i3 lюb0vію prіi1demъ kъ ni6mъ sъ vёroю: sji bo nj našemъ sp7senіi pr0sztъ, i3 sji vsi2 i3stočaюtъ i3scэlenій blgodatь, sji polki2 tgonsюtъ bэsHvskіz, ćkw sohrannicы vёrы.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Smertnuю deržavu hrtE ўprazdni1vъ, i3 netlёnіe zemnы6mъ i3stoči1lъ є3si2: i3 i5že vъ tS vёruющіi ne ўmiraюtъ, no živytъ vhnu nj tebЁ. Tёmže ўpok0й gDi, dyšы r†bъ tvoi1hъ, i3 ўčini2 i5hъ so s™hmi tvoi1mi: mltvami bcdы, daruz tBmъ proщenіe i3 voskrnіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: E#di1na krёpkaz i3 teplaz predstatelьnice r0da člvёčeskagw, bcde dv7o, neprestannw moli2 so prbr0ki i3 m§nki, so s™i1teli že i3 p0stniki i3 prpdbnыmi, є3g0že rodilA є3si2 pače є3stestvA bGa sl0va, sp7sti2 vssčєskaz.

KanHnъ s™ы6mъ m§nkwmъ, i3 s™i1telєmъ, i3 prpdbnыmъ i3 ўs0pšыmъ, glasъ №, tvorenіe kĐrъ їHsifa, є3gHže kraegranesіe:

BGa vozlю1blьšыmъ b9estvennuю vospэvaю pёsnь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Stolp0mъ džgnennыmъ i3 džblačnыmъ ї}lz nastavleй, ćkw bGъ, m0re razverže, kolesni6cы že faraHnovы glubin0ю pokrы2. Poi1mъ pёsnь pobёdnuю, ćkw є3di1nъ proslavisz.

M§nkwmъ: Щit0mъ blgočestіz njgraždšesz b9estvennіi stradalьcы, ўstremi1šasz kъ borenію: pogubi1ša že vragA vsю2 si1lu, poю1щe pёsnь pobёdnuю hrtY ўkrёplьšemu i5hъ.

S™i1telєmъ: Ўpas0ste b9estvennіi pastыrіe, stado b9іe na pažiti taйnэй, v0lki tgnavše paliceю slovesъ sщ7ennыhъ: i3 vseli1stesz raduющesz vo njgradu nbcnuю, i3dёže є4stь veli1kій pastыrь.

Prpdbnыmъ: I$že str†sti poщenіemъ i3 bolёznьmi ўmertvi1vše pl0ti, b9estvennыmъ manovenіemъ, živetE po smerti prpdbnіi: nasъ radi mertva bhvšago, hrtA vsegdA moli1te ўщedriti nasъ.

Slava: Mertvъ bhvъ, i3 mє1rtvыmъ darovalъ є3si2 b9estvennый tv0й živ0tъ, i3 bezsmertnuю ži1znь. I%že vёroю prešedšыz t žitіS tlёnnagw, crtvіz tvoegw2 sotvori2 pričastniki, ćkw blgoutr0benъ, i3 є3di1nъ mnogomlctivъ.

BGor0dičenъ: I$že lюb0vію hrt0voю ўzzvlsemi m§ncы, i3 vэnčavšыzsz t bGa žєnы2, tebE vsenepor0čnuю i3 d0bruю vъ ženahъ vsi2 prpdbnіi počitaюtъ, raduющesz vёrnw, ćkw cRi1cu vsečestnyю.

Drugjй kanHnъ ўs0pšыmъ, poemъ є3go2 na rzdY, i3dёže nёstь minei, i3li2 pri vozslёdovanіi ўs0pšыmъ nad8 kutіeю, glasъ №, є3gHže kraegranesіe: Vёroю ўs0pšыmъ pervuю pёsnь prinošaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Pripёvъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

VratA smerti i3 verєi2, tvoeю smertію sokruši1lъ є3si2 bezsmertne, vratA tverzi vLko, pače ўmA bezsmertіz ќspšыmъ, mltvami strtoterpєcъ tvoi1hъ.

Pripёvъ: Ўpok0й gDi dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Da b9estvennagw životA spod0bimsz, sošelъ є3si2 kъ smerti, tos že i3sprovergъ sokrHviщa, nasъ ttydu i3zvleklъ є3si2: nhnэ že žiznodavče, prestavlєnnыz ўpok0й.

Slava: Tы2 moE tlёnnoe že i3 mertvennoe vosprіi1mъ, vъ netlёnіe njbleklъ є3si2, i3 kъ bezkonečnomu žitію2 i3 blžennomu vozneslъ є3si2, i3dёže ćkw щedrъ, i5hže prіslъ є3si2, ўpok0й.

BGor0dičenъ: R0ždšuю є4že t bGa b9іe sl0vo, vёrnіi vospoi1mъ: ta bo vsečctaz pytь ži1zni ўmeršыmъ bhstь, ю4že ćkw bGoprіemnicu i3 bcdu proslavimъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй hrtE b9e, i4že nad8 vodami nb7o ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю vsesi1lьne.

MnHgіz myki preterpёvše, i3 blgi1hъ mn0gihъ spod0bistesz, mn0žestvo m§nkъ sщ7ennoe: tёmže mltvami vašimi ѕHlъ moi1hъ bezmёrnoe mn0žestvo njči1stite.

Sщ7ennіi njdёzvšesz pravednoю blgodatію, i3 veselіe krasnoe prpdbnыhъ sob0rъ stzžavše, neveщestvennыmъ služi1telєmъ ўpod0bišasz.

HrtHvы prbr0cы, b9estvennіi m§ncы, sщ7ennыhъ ženъ sosl0vіe, i5že postradavše myžeski, i3 vъ postЁ proslavistesz: i4hže mltvami mlcti tvo‰ sp7se vsBmъ daruй.

Slava: I$že t zemli2 hrtE, čelovёka ruk0ю tvoeю sozdavъ v0leю, i3 ±že t nasъ vs‰ vёroю prestavlьšыzsz rabы6 tvo‰ nbcnыhъ blgъ spod0bi.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice neiskusobračnaz, prošє1nіz vsёhъ prinesi2 sodёtelю našemu bGu, r0ždšemusz t ўtr0bы tvoeS: ćkw da njbrsщemъ soveršennoe lю1tыhъ i3zbavlenіe.

I$nъ

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS člvэkolю1bče.

Ćkw є3di1nъ blgъ shй, ćkw є3di1nъ mnogomlctivъ, ćže blgočestnw kъ tebЁ tšedšыz, vъ nbcnыhъ selenіihъ ўpok0й, i3dёže neizrečennaz radostь i3 naslaždenіe, i3 i3dёže sob0rъ m§nčeskій veseli1tsz.

Tы2 є3di1nъ kvi1lsz є3si2 na zemli2, sp7se m0й bezgrёšenъ, i4že grэhi2 mjra vzemlzй ćkw mlcrdъ: t mjra segw2 prestavlьšihsz vёroю, dyšы ўpok0й vo dv0rэhъ s™hhъ tvoi1hъ, vъ sladosti raйstэй člvэkolю1bče.

Slava: Smerti deržavu nizl0žъ, živ0tъ nekončaemый vsBmъ vBrnыmъ i3stoči1lъ є3si2 vLko: vъ t0mъ ќbw ўčini2 blgočestnw tšedšыz, preziraz bezmBrnaz pregrэšє1nіz, i3 proщaz grэhi2 i4hъ člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Bez8 sёmene začatъ čctaz, sl0vo prisnosyщnoe, pl0tski kъ namъ prišedšee, i3 smerti krёpostь razori1všee, i3 mє1rtvыmъ voskrnіe i3 ži1znь vёčnuю svoi1mъ mlcrdіemъ daruющee.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi slyhъ tv0й, i3 ўboshsz, razumёhъ dэlA tvo‰, prbr0kъ glag0laše, i3 proslavihъ si1lu tvoю2.

Preterpёvše m§ncы vs‰kіz r†nы, nravomъ d0blestvennыmъ, ćkože nvčata neporHčnaz hrtY prived0stesz, za vsёhъ zaklavšemusz životY.

ЎstA b9estvennaz bhvše s™i1telіe b9іimъ sl0vomъ naučaemi, dyšы i3zbaviša t ќstъ lьsti1vagw: i5hže blagočestnomydrennэ počitaemъ.

Krёpcы b9estvennыmъ d¦omъ bhvše ntcы2 b9estvennіi, krёpkw pobэdi1ste duhHvъ luk†vstvіz, prpdbnіi blgodatію.

Slava: Ўmertvi1vsz životE našъ v0leю na drevэ, i5že vёroю prešedšыz životA spod0bi vёčnago člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Ne tverg0šasz gDa ženskій li1kъ, stražduщe myžeski: i3 ne pobэdi1šasz tэlesnыmi slastьmi2 s™ji, spospёšnicu tS i3myщe prečctaz.

I$nъ

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Ўmertvi1vъ ѓdъ nepobэdi1moю tvoeю si1loю, vmэnenъ bhlъ є3si2 vъ mertvыhъ, є3di1nъ shй svob0dь hrtE, dyšы svobodi2 blgočesti1vыhъ, i3 є4že vъ nemъ njsuždenіz, s™hhъ m§nkъ molьbami.

I$že vsёhъ shй ćkw vLka, protivodost0йnuю i5že t ґdama tvoegw2 zakolenіz, i3zbavu dalъ є3si2 i3 cёnu: tёmže m0limsz tvoi6mъ щedr0tamъ, prestavlьšыzsz ўpok0й, sogrэšenій podaS njstavlenіe.

Slava: Prіslъ є3si2 sp7se m0й, є4že vo gr0bэ položenіe, i3 ±že vo grobёhъ ži1ti njsuždennыz mertvecы2, ćkw bGъ voskRsi1lъ є3si2. Nhnэ že ži1zni prisnosyщnыz spod0bi prestavlєnnыz, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

BGor0dičenъ: Sp7sesz r0dъ člvёčeskій roždestv0mъ tvoi1mъ: th bo rodilA є3si2 namъ v3postasnый živ0tъ, smerti potreblenіe, i3 kъ ži1zni sodёlovaющій vosh0dъ, bGorodi1telьnice prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče hrtE b9e našъ.

Vowruži1všesz blgočestіemъ, ne ўszvleni kvi1stesz m§ncы, borcA strэlami, i3 pobэdon0scы blgodatію bhvše, vэncы2 poluči1ste.

Pomaza mastію b9estvennoю gDь sщ7enniki svo‰, ўpasšыz vъ prepod0bіi vёrnыhъ mn0žєstva, i3 nastavlьšыz ko ngradэ nbcnэй.

Sщ7ennom§ncы sщ7ennэйšіi, prpdbnіi vsi2, i5že d¦a ўstavы soblю1dše, i3 crtvію pričastnicы bhvše, b9estvennw proslavlsetesz.

Slava: I%hže nhnэ prestavilъ є3si2 povelёnіemъ tvoi1mъ vLko gDi, spod0bi crtvіz tvoegw2 so s™hmi, vs‰ preziraz i5mъ drє1vnzz sogrэšє1nіz.

BGor0dičenъ: I%že post0mъ i3 stradanіemъ slavu njbrёtše nbcnuю žєnы2, prečctaz, tebE predstatelьnicu i3myщe, ѕmjevu deržavu razruši1ša.

I$nъ

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

I#scэlszй t ćda smertnagw, smertь prіstъ, i3 smerti žalo pritupi1lъ є3si2: no samъ ўpok0й, i5hže prіslъ є3si2 žiznodavče, m§nkъ molьbami.

Ўmerщvlenіz i3 tlёnіz čelovёki svobodi1vый, dyšы vёrnw prestavlennыhъ ўčini2 vo dv0rэhъ s™hhъ tvoi1hъ, tnю1duže tbэžE vsska sk0rbь, i3 veselіe vodvorsetsz.

Slava: Raй ќbw sъ tob0ю povёšennomu, ćkw tverzlъ є3si2: nhnэ prіimi2, dyšы vLko, kъ tebЁ vёroю prestavlьšыzsz, podaS i5mъ vъ cRkvi pervenєcъ vodvori1tisz.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющi na tS nadeždы deržavu i3myщihъ, kъ pristaniщu b9estvennыz v0li ti1hw nastavi, m™rnimъ tvoi1mъ derznovenіemъ kъ sn7u tvoemY, blgoslovennaz vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz vopію2: živ0tъ m0й blže, svobodi2 i3z8 tli2, i3 sp7si1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Ўmerщvleni bhvše ranъ mn0gihъ navedenьmi, ži1znь i4stinnuю naslёdovaste vkypэ, molsщesz sp7sti1sz vsBmъ namъ, s™ji m§ncы.

Denni1cы svэtoz†rnыz poznani bhste na zemli2, blagočestіz svёtomъ njzari1ste vBrnыz, preslavnіi hrtHvы nryžnicы, i3 s™i1telіe premydrіi.

Stranni kvi1stesz na zemli2, i3 graždane nbcnіi, bGon0snіi p0stnicы, ўmertvi1vše pl0ti mudrov†nіz vozderžanіemъ i3 smirenіemъ.

Slava: Nevečernemu tvoemY svёtu, i3 sladosti i4stinnэй, ±že prestavilъ є3si2 vBrnыz, pokaži2 pričastniki člvэkolю1bče, i3 s™hhъ sob0rwmъ si1hъ sopričti2.

BGor0dičenъ: I$že postradavšыz krёpkw, i3 posti1všыzsz teplэ, tob0ю pal0mski vo slёdъ prived0šasz hrtY, vsepёtaz bGorodi1telьnice, vssčeskihъ cRю2.

I$nъ

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰ b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Ćkw mlcrdъ, prestavlєnnыmъ daruй pregrэšenій proщenіe, i3 vёčnoe naslaždenіe podaS, i3dёže sіsetъ licA tvoegw2 svёtlostь, i3 njzarsetъ strtoterpcы tvo‰.

I$že kr0vію t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю mjrъ i3skupi1lъ є3si2, vёroю ўs0pšыz ќbw hrtE i3zbavi čestnhmi strastьmi2 tvoi1mi: th bo cёnu za vsёhъ sebE dalъ є3si2.

I$že sozdavый mS rukama prečctыmi pervэe i3 dyhъ darovavый, i3 kъ zemli2 nizpadša ѕlЁ, paki njbnovi1vый krasnёйše, nhnэ dyšы prestavlьšihsz samъ ўpok0й.

Slava: Čert0gu tvoemY svэton0snomu gDi, vseli1ti spod0bi, ±že vъ vёrэ kъ tebЁ ўs0pšыz, tёhъ preziraz pregrэšє1nіz, ćkw blgъ i3 mlcrdъ i3 mnogomlctivъ.

BGor0dičenъ: Poemъ tS blgoslovennaz čctaz, є3sže radi namъ vozsіS syщыmъ vo tьmЁ i3 sёni smertnэй, pravdы nezahodi1moe slnce: tы2 vo našegw sp7senіz hodataica bыlA є3si2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I#skusi1všesz ćkw zlato vo ngni2 m§ncы vsёmi mykami, svэtlёйše vsskagw zlata vъ lюbvi2 b9estvennэй kvi1šasz, i3 vъ sokr0viщahъ nbcnыhъ sohraneni bhša.

Ćkw sщ7ennicы, ćkw b9estvennіi slugi2 bhvše, vsi2 s™i1telіe sщ7ennіi prines0ste bGu žє1rtvы bezkrHvnыz, i3 lю1di ўpasše, i3dёže veli1kій pastыrь vseli1stesz.

Ne pokori1všesz strastemъ pl0ti, bezstrastіemъ ćkw vъ ri1zu taйnu prpdbnіi njblekšesz, soži1telіe ѓgGlwmъ kvi1šasz: i4hže mltvami hrtE, i3zbavi nasъ t i3skušenій.

Slava: I#dёže pi1щa є4stь taйnaz, i3dёže sіsetъ svёtъ licA tvoegw2 hrtE, ±že t nasъ prestavlьšыzsz vъ vёrэ blgodatelю vseli2, slaviti blgočestnw tvoю2 blgosthnю.

BGor0dičenъ: TebE vses™az, prečctaz, s™ы6z žєnы2 i3myщe dobr0tu, likyюtъ so ѓgGlы radostnw, i3 bGa sl0va slavztъ r0ždšagosz pl0tію i3z8 tebE, za mlcrdіe mn0goe.

I$nъ

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Sіsnіi prečctыz slavы tvoeS, njzari1tisz hrtE podavaй, t byri mіrskjz kъ tebЁ tšedšыmъ, i3 tёhъ spod0bi sъ m§nki vzыvati tebЁ: hvali1mый ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

N0vъ ґdamъ voi1stinnu bhvъ, ґdamovъ sodёtelю, i4že klstvu bo ґdamovu є3di1nъ potrebi1lъ є3si2. Tёmže m0limsz tebЁ: prestavlєnnыz ўpok0й vъ sladosti raйstэй hrtE, ćkw є3di1nъ mlcrdъ.

Slava: I$že našu є3stestvennuю nemoщь є3di1nъ svёdый ćkw bGъ, blgъ že i3 mlctivъ, vs‰ i5hže prestavilъ є3si2, i3dёže svёtъ nezahodi1mый prisэщaetъ licA tvoegw2, ўčini2 hrtE, hvali1mый ntcє1vъ b9e i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: Zak0na sBni, i3 drє1vnzz gad†nіz tvoi1mъ preid0ša roždestv0mъ bGom™i, th bo namъ b9estvennыz blgodati svёtъ vozsіsla є3si2: i4mže drevnihъ i3zbavihomsz dolgHvъ čctaz, vospэvaющe bGa preproslavlennago.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

LьvHvъ zі‰nіz preid0ša nevrednw, i3 kon0bwvъ vrBnіz pretek0ša krёpkw m§ncы vsi2, prohlaždaemi ngnemъ b9estvennagw d¦a preslavnw.

DaS prbr0kwmъ svoi6mъ predvёdэti d†lьnzz, i3 s™i1teli tvo‰ ўmudri1lъ є3si2 sщ7ennw: tёhъ mltvami hrtE b9e, prosvэti2 serdcA vёrnw poю1щihъ tS.

Raspenše sebE prpdbnіi mjrovi, živ0tъ premjrnый naslёdovaste p0stnicы, sъ syщimi t vёka vsёhъ bGu ўgodi1všimi prepod0bnw i3 pravednw.

Slava: I$že sozdavый čelovёka t zemli2 bGodёlьnw, ±že t zemli2 prestavilъ є3si2 vBrnыz, ćkw blgъ, pi1щi raйskіz spod0bi, vs‰ preziraz ±že t ni1hъ sodBznnaz.

BGor0dičenъ: D0bruю i3 nepor0čnuю čctaz vъ ženahъ, žєnы2 postradavšыz znaющe tS ćvэ dv7o, mltvы tvorstъ sъ tob0ю kъ bGu, sp7sti1sz t bёdъ rabHmъ tvoi6mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Skvernu vsю2 tvoi1hъ rabHvъ ўs0pšihъ, tvoegw2 čelovэkolю1bіz ros0ю tmhvъ, tS pёsnьmi vospэvati spod0bi: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Predstosteli sp7se desnhz, vёroю njpravdavъ mltvami strtoterpєcъ, ±že prestavilъ є3si2 vBrnыz, pokaži2 poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Slava: I$že smerti i3 životA i3mёzй vsskuю vlastь, ±že vёroю ўs0pšыz tvoegw2 sіsnіz ўluči1ti blgovoli2, vzыvaющыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Sp7senіz hodataica namъ bыlA є3si2 vsenepor0čnaz, i3 vъ neprehodi1mыz vёki prebыvanіz že i3 svёtlosti: tebE dv7o čctaz, pri1snw vs‰ dэlA blgoslovi1mъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Taže, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa: I# pr0čыz stіhi2, sъ pripёvы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ prisnotekyщій, svэton0snый svэti1lьnikъ blgodati, hramъ njduševlennый, sёnь prečctuю, nb7sE i3 zemli2 prostrannэйšuю, bcdu vёrnіi veličaemъ.

Sщ7ennыhъ m§nkъ počti1mъ sщ7є1nnaz borє1nіz raduющesz, strad†nіz že i3 r†nы, prigvoždє1nіz i3 i3zgn†nіz, i3 zakolenіe blažennoe, i4mže hrtY naslBdnicы kvi1šasz.

Ćkw sщ7ennicы b9іi, njblek0šasz vъ pravdu b9estvennіi ўgHdnicы: ćkw vъ prepod0bіi poži1vše, i5že vъ postЁ ćvэ skončavšіisz, raduюtsz hrtA veličaющe.

ЎstA b9estvєnnaz gDnz bhvše, prbr0cы vsi2, vsBmъ є3gw2 provozvэsti1ša svёtъ: sъ ni1miže nhnэ veselstsz i3 žєnы2, krёpkw podvizavšыzsz, i3 post0mъ bGu ўgodi1všыz.

Slava: I$že vsёmi carstvuющaz si1lo, tvoegw2 carstvіz pokaži2 pričastniki, so s™hmi tvoi1mi, ±že t zemli2 prestavilъ є3si2: i3 ±že sodBznnaz i4mi, b9e vsёhъ prezri premn0goю blagostію tvoeю.

BGor0dičenъ: Ćže svёtъ r0ždšaz b9estvennый, bezlёtnый, vs‰ mo‰ razrэši2 lBtnaz pregrэšє1nіz, tvoi1mi molьbami: i3 ќmъ m0й prosvэti2, njmračaemый pri1snw lёnostію, da tS poю2, i3 vёrnw veličaю.

I$nъ

Їrm0sъ: W$brazъ čctagw ržctvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

Poщadi2 ćkw bGъ člvэkolюbi1vъ, i3 mlctivъ, tvoE sozdanіe: i3 ўpok0й vъ selenіihъ s™hhъ tvoi1hъ, i3dёže m§ncы vsi2 veselstsz, vёroю prestavlєnыz t vremennыhъ, mnogomlctive.

I#mёzй mlcteй bezdnu, prepobэždaющuю rabHvъ tvoi1hъ pregrэšє1nіz, i5hže prіemъ i3zbrA, ўpok0й vъ nёdrэhъ ґvraamlihъ člvэkolю1bče, i3 sъ lazaremъ vo svёtъ tv0й vseli2.

Slava: I#zbavitelь i3 sp7sъ bhvъ r0du čelovёčeskomu, raspstіz radi, ±že nhnэ t nasъ prestavilъ є3si2, ćkw blgodatelь, naslaždenіz b9estvennagw spod0bi, i3 životA netlёnnagw, i3 veselіz i3 svёtlosti.

BGor0dičenъ: Q ±že pače ўmA čudesъ tvoi1hъ! Th bo dv7o є3di1na vsBmъ, i5že pod8 s0lncemъ, podalA є3si2 razumёti novёйšee čydo prečctaz, tvoegw2 ržctvA nedoumёnnagw: tёmže tS vsi2 veličaemъ.

Taže, Dost0йno є4stь:

I# є3ktenіA, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbы6čnыz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы m§nčnы, glasъ №:

Strtoterpcы hrtHvы, prіidi1te lю1dіe vsi2 počti1mъ, pёnьmi i3 pёsnьmi duh0vnыmi, prosvёщniki mjra, i3 propovёdniki vёrы: i3st0čniki prisnotekyщыz, t ni1hže i3stekaюtъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz. Tёhъ mltvami hrtE b9e našъ, mi1rъ mjru tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Sji v0ini cRS veli1kagw proti1višasz povelёnієmъ muči1telєvыmъ, d0blestvennэ neradi1ša nj mykahъ, i3 lestь vsю2 popravše, dost0йnэ vэnčani bhša. Pr0sztъ t sp7sa mi1ra, i3 dušamъ našыmъ velіz mlcti.

Vasъ prehvalьnіi m§ncы, ni sk0rbь, ni tэsnotA, ni gladъ, ni gonenіe, nižE r†nы, ni ćrostь ѕvэreй, ni mečь, nižE džgnь pretsй razluči1ti t bGa vozmog0ša: lюb0vію že pače ćže kъ nemY, ćkw vъ čuždi1hъ podvi1gšesz tэlesёhъ, є3stestvo2 zabhvše, i3 smertь prezrёste. Tёmže i3 dost0йnw trudHvъ vašihъ mzdY prіsli є3stE, nbcnomu crtvію naslBdnicы bhvše: hrtY moli1tesz nj dušahъ našihъ.

Veseli1tesz m§ncы nj gDэ, ćkw p0dvigomъ d0brыmъ podvizastesz, i3 proti1vistesz carє1mъ, i3 muči1teli pobэdi1ste: ngnS i3 mečA ne ўstraši1stesz, i3 ѕvэreй di1vіihъ snэdaющihъ tэlesA v†ša. HrtY so ѓgGlы pёsnь vozsыlaющe, sъ nb7sE vэncы2 prіsste: i3sprosi1te darovati mi1rъ mjru, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Mertvenъ: Dёlomъ sp7se m0й kvlseši, ćkw tы2 є3si2 vsёhъ voskrnіe, sl0vomъ sl0ve lazarz t mertvыhъ vozstavilъ є3si2. E#gda že mertvіi t grobHvъ voskres0ša, i3 vratA ѓdwva smzt0šasz: togdA čelovёkwmъ smertь s0nъ kvlsšesz. No i4že na sp7senіe svoegw2 sozdanіz, ґ ne na njsuždenіe prišedый, i5hže i3zbralъ є3si2, ўpok0й ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz t nasъ, s™az bcde dv7o čctый sosyde vseS vselennыz: svэщE neugasi1maz, vmэsti1liщe nevmэsti1magw, hrame newbori1mый. Raduйsz, i3z8 nesže rodi1sz ѓgnecъ b9ій, vzemlzй grэhi2 vsegw2 mjra.

Na stіh0vnэ stіhi6rы pok0йnы. Tvorenіe kĐrъ feofana. Glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

TebЁ sp7se m0limsz, tvoegw2 sladkagw pričastіz prestavlьšihsz spod0bi, i3 vseli2 vo nbi1telehъ prpdbnыhъ so s™hmi tvoi1mi, i3 vъ nbcnaz žili6щa, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ prezrS bezzakHnіz, i3 podaS si6mъ pok0й.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Pače vi1dimыhъ tvo‰ sp7se njbэщ†nіz, ±že džko ne vi1dэ, i3 ќho ne slhša, i3 na serdce čelovёka nikogdaže vzhde: m0limъ tS vLko, sladkagw tvoegw2 pričastіz poluči1ti spod0bi, kъ tebЁ prestavlьšыzsz, i3 podaždь i5mъ vёčnuю ži1znь.

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

NJ krtЁ tvoemъ veselsщesz. NJ krtЁ tvoemъ nadёющesz rabi2 tvoi2, kъ tebЁ prestavišasz člvэkolю1bče: i5mže nhnэ i3zbavlenіe tёhъ pregrэšenій, krtъ tv0й daruй, i3 kr0vь prolіsnnuю za mіrskjй živ0tъ, blgoserdіemъ tvoi1mъ proщaz sogrэšє1nіz, i3 prosvэщaz svёtomъ licA tvoegw2.

Stjhъ: I# pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Nikt0že bezgrёšenъ, nikt0že t čelovёkъ bhvъ, t0kmw tы2 є3di1ne bezsmertne. Tёmže rabы6 tvo‰, ćkw bGъ щedrый, vo svёtэ so ѓgGlьskimi likostosnіi tvoi1mi ўčini2 blgoutr0bіemъ tvoi1mъ, preziraz bezzakHnіz, i3 podaS i5mъ proщenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: HrtA ўmoli2, tvoE roždenіe m™i dv7o, sogrэšenій proщenіe darovati rabHmъ tvoi6mъ, tebE bcdu propovёdavšыmъ voi1stinnu, i3 sl0vomъ blgočesti1vыmъ blgoslovi1všыmъ, i3 svёtlosti s™hhъ i3 veselіz spod0bi vo crtvіi tvoemъ.

Vъ subbHtu, blžє1nnы. Glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že vvedE hrt0sъ v0nь razb0йnika, pomzni1 mz gDi, vopію1щa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Stradalєcъ mn0žestvo bezči1slennoe, s™i1teleй, i3 premydrыhъ ženъ, i3 prbrHkъ preslavnыhъ, m0lztъ tS ї}se b9e: podaždь namъ njstavlenіe pregrэšenій, i3 velію mlctь.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3ždenytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

I%že tečenіe soverši1vše sщ7ennэйšіi hrtHvы stradalьcы, so s™i1teli sщ7ennыmi i3 prbr0ki, spod0bistesz vo gradэ nbcnэmъ ži1ti, so ѓgGlы veselsщesz.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Vo svёtэ hrtE, ўčini2 nevečernэmъ, ±že prestavilъ є3si2, pregrэšє1nіz i4hъ prezrёvъ, ćkw щedrый bGъ: da tvoю2 slavimъ blgodatelю, bezči1slennuю mlctь.

Slava: Nc7Y pokloni1msz, i3 sn7a slavosl0vimъ, i3 pres™ago d¦a vsi2 vёrnіi vospoi1mъ: pomzni2 nasъ zovyщihъ, є3dinosyщnaz trbce, є3di1nice b9e.

I# nhnэ: Ćkw palatu prostrannuю, i3 prest0lъ slavы, i3 džblakъ svёtelъ, pэsnosl0vimъ tS čctaz, i3 m0limъ: razori2 džblakъ mračnый t dyšъ našihъ, b9estvennыmi mltvami tvoi1mi.

Konecъ pervomu glasu.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.