NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. Četvert0kъ

Vъ sredu večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы s™ы6mъ ґpclwmъ. Glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Ґpcli slavnіi, hrtHvы ў§ncы2 bGozvannіi, vselennыz ўči1telіe, njbrёtše gDa bGa, i3 čelovёkwvъ hodataz syщa, tomY bGolёpnw prilэpi1stesz: i3 ćkw bGa togo2, i3 ćkw čelovёka vsesoveršenna, vъ mjrэ ćvэ propovёdaste.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Ґpcli vsemydrіi, hrtHvы ў§ncы2 bGozvannіi, vselennыz ўči1telіe, vašimi mltvami, b9estvєnnыmъ ўčenієmъ vnimati ўkrэpi1te mS, i3 stezeю tёsnoю pomogaйte hodi1ti mi2 vsegdA, ćkw da dospёю vъ prebыvanіe raйskoe prostrannэйšee.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

PetrA pervoprest0lьnago vospэvaю, pavla, їakwva, ґndrea že i3 fіljppa, sjmwna, varfolomea že i3 fwmY, matfea že i3 їwanna, marka že i3 lukY, blgovёstіz spisavšihъ, li1kъ bGoizbrannый, so i3nhmi sedmію1desztьmi, ćkw sl0va samovi1dcы i3 propovёdniki.

I$nы stіhi6rы veli1komu s™i1telю i3 čudotv0rcu nіkolaю. Glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

CRkHvnыz cvёtы preletazй: ćkože ptenecъ vhšnzgw gnэzdA ѓgGlьskagw, nіk0lae treblženne, zoveši pri1snw kъ bGu nj vsёhъ lю1dehъ, i5že vъ nyždnыhъ bэdahъ i3 i3skušenіihъ, i3 i3zbavlseši mltvami tvoi1mi.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Nbcnыz dobrHtы prohodsй, strašnuю džnu razumёlъ є3si2 slavu, s™yю s™hhъ. Tёmže i3 namъ nbcnaz slovesA, pri1snw živ0tnыhъ džnэhъ zrёnій kvlseši, sщ7ennэйšій džtče.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Sщ7ennыz ndeždы ўkrašenіe, dёlatelьnыmi sodёlalъ є3si2 dobrodёtelьmi svэtlёйšo, džtče bGon0se. Tёmže i3 namъ sщ7ennodёйstvueši di6vnaz slavnыhъ čudesъ hrtA radi lю1tыhъ nasъ i3zbavlsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Pregrэšenій puči1noю njburevaemь, kъ ti1homu pristaniщu pribёgъ, prečctэй mltvэ tvoeй, bGorodi1telьnice, vzыvaю ti2: sp7si1 mz, krёpkuю tvoю2 desni1cu prosterši rabY tvoemY, vsenepor0čnaz.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

Posemъ: Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Na stіh0vnэ stіhi6rы ґpclwmъ. Glasъ №:

Ґpclьskaz vsesli1čnaz cэvni1ca, s™hmъ d¦omъ dvi1žima, mє1rzkіz bэsHvъ žє1rtvы ўprazdni1la є4stь, i3 є3di1nago gDa propovёdavši, kzhki i3zbavi t prelesti jdwlьskіz, i3 poklanstisz nauči2 trbcэ є3dinosyщnэй.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2, sE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS, takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

PetrA i3 pavla soglasnw pohvalimъ, lukY, matfea, marka, їwanna, ґndrea, fwmY, varfolomea, sjmwna kananjta, їakwva i3 fіljppa, i3 vesь li1kъ ў§nčeskій dost0йnw da voshvalimъ.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Pod0benъ, m§nčenъ: Prehvalьnіi m§ncы, vasъ ni zemlS potai1la є4stь, no nebo prіstъ vы2, i3 tverz0šasz vamъ r†йskіz dvє1ri, i3 vnytrь bhvše, dreva živ0tnagw naslaždaetesz, hrt0vi moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz radoste pradэdwvъ, ґpclwvъ i3 m§nikwvъ veselіe, i3 pokr0vъ nasъ dv7o, tvoi1hъ rabHvъ.

Taže: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2: Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 tpystъ.

Vъ sredu na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Kupina tz vowbražaše bGorodi1telьnice: džgnь bo nosi1la є3si2 voi1stinnu nepostosnnый, prebhvši newpalьna. Tёmže tS vёrnыmi glasы pэsnosl0vimъ pri1snw.

NJb0lksz vъ člvёka bGъ sl0vo, i3z8 tebE pače smhsla voploti1sz, prečctaz. Tёmъ tS vsskoe dыhanіe slavosl0vitъ, i3 poklansetsz tebЁ, i3 po d0lgu čti1tъ.

Slava: ZačalA є3si2 prečctaz, neizrečennoe sl0vo, vs‰ soderžaщee zemnы6z koncы2, i3 sіE rodilA є3si2: є3g0že moli2 prilёžnw, pomi1lovati nasъ.

I# nhnэ: Ćže є3di1na bezlёtnago bGa vъ lёto r0ždši voploщenna, prečctaz vLčce, strastnыz moeS duši2 vselёtnыz str†sti i3scэli2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй hrtE b9e, i4že nad8 vodami nb7o ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю vsesi1lьne.

Da njboži1tъ čelovёčestvo, bGъ bhstь člvёkъ, i3z8 tebE dv7o čctaz, pače sl0va i3 smhsla: segw2 radi tS soglasnw vёrnіi ўblžaemъ.

I$že є3stestv0mъ newpi1sannый, vopl0щьsz i3z8 tebE napisasz, bGoblgodatnaz čctaz: є3g0že neprestannw moli2, ўщedriti, i3 prosvэti1ti dyšы blžaщihъ tS.

Slava: Nepl0dstvovavšіz mhsli moeS neplHdіz vs‰ tženi2, i3 plodon0snu dobrodёtelьmi dyšu moю2 pokaži2, pres™az bcde, vёrnыhъ pom0щnice.

I# nhnэ: I#zbavi mS prenepor0čnaz vsskagw njbstosnіz, i3 mn0gihъ sobl†znъ ѕmіevыhъ, vёčnuющagw ngnS i3 tьmы2, ćže svёtъ r0ždšaz namъ nevečernій.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz: slava si1lэ tvoeй gDi.

Vъ prečctoe tvoE črevo vseli1sz hrt0sъ, vses™az vLčce, njboži2 nasъ, pl0tь prіemъ njduševlennu. Tёmъ tS čctuю m™rь pravoslavnw vospэvaemъ, vLčce, mjru pom0щnice.

S™az bcde, njsvzti2 nasъ, ćže pres™ago r0ždšaz pl0tію, ўpod0bitisz hotёvša čelovёkwmъ: i3 nbcnagw crtvіz vsёhъ kvi2, prečctaz, pričastniki mltvami tvoi1mi.

Slava: Dv7o bcde, neskvernaz sёne, njskvernšagosz pregrэšenьmi njči1sti mS nhnэ щedr0tъ tvoi1hъ či1stыmi zarsmi, i3 daždь mi2 ryku p0moщi, da zovY: slava si1lэ tvoeй gDi.

I# nhnэ: CRkovь njsщ7ennaz bGovi kvi1lasz є3si2, vъ tS vselьšemusz dv7o pače ўmA: togo2 moli2, grэhHvъ našihъ skvernu njči1stiti: ćkw da hramы pokažemsz, i3 žili6щa d¦u.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Mertva mS sodёla i3nogdA vo є3demэ vkušenіe lukavoe: živ0tъ že r0ždši čctaz, i4že drevomъ drevle ўmerщvlennago njživotvori2, da tS slavosl0vz vospэvaю.

Sp7si1 mz vsečctaz, t bёdъ lю1tыhъ: vozdvi1gni t strasteй gn0йnыhъ, i3 i3zbavi mS plэnenіz i3 njѕloblenіz lukavыhъ bэsHvъ, lюb0vію čtyщago tS.

Slava: DŽblakъ i3 raй, i3 dverь svёta, trapezu i3 runo2 znaemъ tS, i3 stamnu vnytrь mannu nossщu, sladostь mjra, čctaz dv7o m™i.

I# nhnэ: R0ždši prenepor0čnaz bGa є3mmanyila, čelovёka ćvэ za mlcrdіe bhvšago: sego2 moli2 ćkw člvэkolю1bca čctaz, ўщedriti lю1di sogrёššыz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkw їHnu prbr0ka, vozvedi2 hrtE b9e živ0tъ m0й t tli2, vopію1 ti člvэkolю1bče, ćkw ži1znь ў tebE є4stь, i3 netlёnіe, i3 si1la.

NJskvernennago mS mn0gimi grэhi2, molю1 tz syщuю blgyю i3 neskvernuю ski1nію: njmhй t vsskіz skvernы, hodataйstvomъ tvoi1mъ.

NJkormlenіe mi2 bydi čctaz, vъ lю1tэй puči1nэ žiteйskihъ napasteй njburevaemomu, i3 nastavi kъ sp7si1telьnomu pristaniщu, i3 sp7si1 mz.

Slava: Trevolnє1nіz pHmыslъ, i3 strasteй navedє1nіz, i3 glubinA grэhHvъ, njkasnnuю moю2 dyšu njburevaюtъ: pomozi1 mi s™az vLčce.

I# nhnэ: Svzщenіz sёnь pronarečennaz mRje, njskvernennuю slastьmi2 njkasnnuю moю2 dyšu njsvzti2, i3 b9estvennыz slavы pričastnika mS sotvori2.

Taže: GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Dv7o i3 pitatelьnice є3di1nomu t trbcы, raю2 krasnый, zemnhhъ sp7senіe, pokr0vomъ tvoi1mъ sp7saй blgočestnw vospэvaющihъ tS: th bo rodilA є3si2 vo prbr0cэhъ glag0lavšago, tы2 nosi1la є3si2 soderžaщago vssčєskaz, ćkw m™i hrtA bGa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Beznačalьnagw nc7A sn7ъ vo črevo tvoE vseli1sz, prіi1mъ načalo: ćkw da nasъ i3zbavitъ ćkw bGъ, t lukavыhъ nač†lъ tьmы2, bGorodi1telьnice čctaz, klanzющihsz є3mY.

I#speщrena b9estvennыmi dobrodёtelьmi, čctaz dv7o, rodilA є3si2 sl0vo, sobeznačalьnoe nc7Y, dobrodёtelьmi nebesA voi1stinnu pokrhvšee: є3g0že moli2 pri1snw ўщedriti nasъ.

Slava: NJsvzti2 n†ša pomыšlє1nіz, ўtverdi2 vsёhъ dyšы m™i b9іz, tvori1ti d0brэ njpravd†nіz, za miloserdіe neizrečennoe, voploщennagw i3z8 tebE dv7o sl0va beznačalьnagw nc7A.

I# nhnэ: Ўmerщvlennый strastьmi2 mn0gimi prenepor0čnaz, njživi2 ќmъ m0й, i3 bGougHdnaz tvori1ti ўkrэpi1 mz, da veličaю tS ćkw zastypnicu pri1snw hrtіanъ i3 ўpovanіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I#zbavlsemsz prenepor0čnaz, tvoi1mi kъ bGu bdёnnыmi mltvami vssčeskihъ i3skušenій, tS bcdu znaющіi blgoslovennuю i3 preradovannuю.

Voploщaetsz bezpl0tnый i3z8 tebE bGolёpnw: є3g0že moli2 prečctaz, str†sti pl0ti moeS ўmertvi1ti, i3 njživi1ti moю2 dyšu ўmerщvlenuю grэhi2.

Slava: I#scэli1všago sokrušenіe ґdama perstnago sp7sa r0ždšaz prečctaz i3 bGa: є3g0že moli2, ćzvы duši2 moeS i3scэli1ti, neiscёlьnw bolsщыz.

I# nhnэ: Vozstavi ležaщago vo glubinЁ ѕHlъ, i3 ćže nhnэ borю1щыz mS pobэdi2 vragi2, snёdšыz bezmёstnыmi slastьmi2 dyšu moю2: ne prezri menE čctaz, no ўщedri i3 sp7si1 mz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый, veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw či1stuю.

Svёtъ b9estvennый r0ždšaz, prenepor0čnaz, t nc7A vozsіsvšій, njmračennuю moю2 dyšu lestьmi2 žitіS, i3 bhvšuю vragHmъ posmёhъ, ўщedri, i3 svёtu pokasnіz sp7si1telьnagw spod0bi, čctaz.

Svэtovi1dnый tS džblakъ, prenepor0čnaz, i3saіa zrsše, i3z8 negHže vozsіS namъ slnce pravednoe: taйnw tvarь prosvэti2: segw2 radi tS vёroю vospэvaemъ d0bruю vъ ženahъ.

Slava: Grэholюbi1vъ shй vъ lёnosti živY, i3 sudi1щa, čctaz, neumhtnagw trepeщu, na nemže mS soblюdi2, tvoi1mi s™hmi molьbami, dv7o bGonevёsto, newsuždenago: da ćkw zastypnicu ўblžaю tS pri1snw.

I# nhnэ: Trepeщu sudi1щa dv7o, i3 nezabhtnagw nčesE tvoegw2 sn7a, sodёlavъ mnHgi grэhi2 na zemli2. I# segw2 radi tebЁ vopію2: vsemi1lostivaz vLčce, pomozi1 mi, i3 togdašnіz mS nyždы i3zmi2 newsuždennago čctaz.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ.

Taže Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Tropari2, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ četvert0kъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ґpclьski. Glasъ №:

Premydrіi vselennыz lovcы2, t bGa prіemšіi mlctivnoe, moli1te i3 nhnэ nj nasъ vopію1щihъ: gDi, sp7si2 gradъ tv0й, i3 t njderžaщihъ ѕHlъ svobodi2 ґpclъ radi dyšы našz.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Trubы6 hrtHvы blgogl†snыz, vъ pёsnehъ da počti1mъ vёrnіi prem{drыz ґpclы, k0ni, vozmuti1všыz bezb0žіz m0re, i3 privlekšыz ćkw i3z8 glubinы2 čelovёki, kъ b9estvennomu sp7senіz pristaniщu, blgodatію d¦a.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Newbori1muю stёnu stzžavše vёrnіi bcdu mRjю, prіidi1te pokloni1msz i3 pripademъ kъ neй: derznovenіe bo i4matь kъ r0ždšemusz i3z8 neS, i3 m0litsz, i3 sp7saetъ t gnёva i3 smerti dyšы našz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы, glasъ №:

Mrežeю slovesnoю pletє1nіz ri1twrskaz, rhbarіe tr0stію krestnoю razvergše, prosvэti1ša kzhki, blgočestnw slaviti tS bGa i4stinnago, tёmže ti2 pёsnь ўkrёplьšemu i5hъ vopіemъ: slava nc7Y, i3 sn7u, slava є3dinosyщnomu d¦u, slava tёmi prosvэti1všemu mjrъ.

Stjhъ: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰ gDi.

Svёtъ t svёta bezlёtnw prosіsvъ, vъ lёto pl0tію na zemli2 kvi1sz, i3 mjrъ prosvэti2, vami vseblžennіi. Tёmže vsi2 ўčenьmi vašimi b9estvennыmi prosvёщšesz, svzщennuю vašu pamztь počitaemъ ґp0stoli.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

M§nčenъ: M§niki hrtHvы m0limъ vsi2 t lюbvE prišedše kъ ni6mъ sъ vёroю: sji bo nj našemъ sp7senіi pr0sztъ, sji i3stočaюtъ i3scэlenій blgodatь, sji polki2 tgonsюtъ bэsHvskіz, ćkw sohr†nnicы vёrы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўmA i3 sl0va, neprestannw moli2 nj vospэvaющihъ tS, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw slavzщыmъ tS.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы. Glasъ №:

Svэti6la mhslєnnaz ў§ncы2 sp7swvы svёtlіi, ćkw džgnь njzari1ste vseS zemli2 i3spolnenіe b9estvennыmi ўčenіi: tёmže molю1sz, ćže vo tьmЁ dyšu moю2 prosvэti1te, svэtozarnыmi lučami vašimi vseblžennіi.

Vъ mĐrэhъ živhй čyvstvennw s™i1telю, ćkw mĐromъ razymnw d¦0vnыmъ kvi1lsz є3si2 pomazanъ džtče nіk0lae, i3 mĐrы čudesъ tvoi1hъ njblagouhalъ є3si2, mĐro prisnotekyщee prolivaz, mĐrnыmi tvoi1mi blgouhaemi pёsnьmi, i3 pamztію tvoeю.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Prbr0cы tS ćsnw provozvэsti1ša ntrokovi1ce, m™rь b9ію: i3 ґpcli b9estvennіi vъ mjrэ propovёdaša, i3 mы2 vёrovahomъ. Tёmže vsi2 blgočestnomydrennэ počitaющe vospэvaemъ tS, i3 bcdu voi1stinnu pri1snw i3menyemъ.

KanHnъ s™hmъ ґpclwmъ. Tvorenіe feofanovo. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: tA vo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

B9estvennыmi prosvэti1všesz zarsmi tris0lnečnagw sіsnіz slavnіi, položenіemъ narek0stesz voi1stinnu b0zi, svэtovi1dnіi ґpcli: tёmže po d0lgu vasъ vёroю počitaemъ. Dvaždы.

Sl0va ćvlьšagwsz na zemli2 za mlcrdіe debelьstv0mъ pl0ti, ўg0dnіi služi1telіe, i3 є3gw2 vsёhъ povelёnій i3spolni1telіe vёroю bhste, pri1snw počitaetesz ґpcli.

Svёtlыmi lučami pres™agw d¦a pri1snw blžennіi, vseg0 mz prosvэti1te, grэhHvъ tьm0ю pokrыvaemago, i3 kъ pokasnіz puti2 ćvэ nastavite.

BGor0dičenъ: Ćže ґpclwvъ radostь bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz vLčce, ćkw m™i bhvši vъ tёhъ bGolёpnw glag0lavšemu, sъ ni1miže moli1sz, ngnS geennы i3zbaviti mS.

I$nъ kanHnъ vo s™hhъ ntcY našemu nіkolaю čudotv0rcu, glasъ №, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

TebЁ nіk0lae pervoe i3znošY pёnіe ѓzъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Vэncы2 ўkrašaemь prvdnыmi, i3 prt0lu blgodati predstoS nіk0lae, i5že pёsnьmi tS nhnэ vэnčavaющыz vёrnw, pri1snw sp7saй mltvami tvoi1mi.

I$že blgodatь prіemъ i3scэlenій vseblženne nіk0lae, duši2 moeS ćzvы mltvami tvoi1mi i3scэli2, i3 nahodsщihъ i3skušenій i3zbavi mS, molю1sz.

Krёpkoю nіk0lae tvoeю mltvoю, vserazslablennuю dyšu moю2 pregrэšenьmi i3scэli2, i3 žitіS ѕlolю1tыhъ i3zbavi mS, molю1sz.

BGor0dičenъ: ЎmA moegw2 njmračenіe, vsenepor0čnaz, svёtomъ tvoi1mъ tženi2, i3 tьmы2 vёčnuющіz i3zbavi mS, ćkw da poю2 vsegdA veli6čіz tvo‰.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražьsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS člvэkolю1bče.

I$že є3di1nъ nevi1dimый bGъ, vi1dimь bhstь voploщaemь, i3 ў§nki2 vasъ i3zbravъ vo vsemъ mjrэ, є3gw2 i4mz i3 prevoshodsщuю slavu propovёdaющihъ, preblžennіi b9estvennіi ґpcli. Dvaždы.

TebЁ є3di1nomu sogrэši1hъ hrtE, tebЁ є3di1nomu bezzak0nnovahъ, i3 dyšu ѕlhmi njskverni1hъ: tvoeю mlctію njči1sti i3 sp7si1 mz, i3mёzй molsщыz tS, є3di1ne blgopremэni1telю ї}se, prem{drыz ґpclы tvo‰.

G0resteй strastnыhъ skvernъ, i3 g0resti grэh0vnыz i3zbavite mS ćkw mlctivіi ґpcli, i3 pokasnіemъ njslaždaющe moю2 mhslь, ćkw b9estvennuю nossщe sladostь vъ serdcы vsehvalьnіi.

BGor0dičenъ: Sъ neveщestvennыmi služi1teli, dv7o neiskusobračnaz, so vsёmi vhšnimi si1lami, sъ m§nki i3 ґpclы, hrtA, є3g0že voploti1la є3si2 t čctыhъ kroveй tvoi1hъ: ўmoli2 sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй hrtE b9e, i4že nad8 vodami nb7o ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю vsesi1lьne.

Pervosvzщennikwvъ ўdobrenіe, blgouhanіe b9estvennagw d¦a, mmrov0nnыmi tvoi1mi mltvami ѕlosmr†dnыz str†sti tženi2 serdca moegw2, nіk0lae mydre, lюb0vію molю1sz.

Vъ lёnosti skončavaю moю2 ži1znь nkasnnый, i3 boю1sz strašnagw tvoegw2 sudi1щa hrtE: na nemže ne posrami2 menE, nіkolaa hodataйstvы sщ7ennыmi ўmolenъ bыvaz.

Preispeщrenъ b9estvennoю blgodatію, s™i1telю nіk0lae džtče, t razli1čnыhъ i3skušenій i3 bёdъ sp7si2, pribэgaющыz vъ kr0vъ tv0й pri1snw vseblaženne.

BGor0dičenъ: I#zbavi mS t vsёhъ napasteй, i3 t mn0gihъ sobl†znъ ѕmjevыhъ, i3 t vёčnagw ngnS i3 tьmы2, vsenepor0čnaz, ćže svёtъ r0ždšaz namъ nevečernій.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

M0re bezb0žіz i3 nevёrstva vozmuti1vše, kždenіemъ vašimъ, k0ni bGoizbrannіi hrtHvы ґpcli: vragA potopi1ste mhslennago, i3 potoplє1nnыz čelovёki i3zvlek0ste ko sp7senію. Dvaždы.

Prіsteliщe d¦a b9estvennыhъ sіsnій ґpcli, njmračennuю moю2 dyšu, i3 prіstnu vssčeskihъ strasteй bhvšuю, svёtomъ pokasnіz prosvэti1te bGoblžennіi b9estvennіi ґpcli.

blacы, i5že v0du živ0tnuю njdoždi1všіi, i3zs0hšuю moю2 dyšu bezd0ždіemъ strasteй b9estvennэ nap0йte, i3 dobrodёteleй vozrasti1ti klasы sotvori1te sp7senіz, ґpcli vsehvalьnіi.

BGor0dičenъ: Prbr0cы, ґpcli prehvalьnіi, m§ncы, sъ m™rію i3zbavitelevoю moli1tesz prilёžnw, ćkw da i3zbavimsz t grэhHvъ, i3 vёčnыz myki, i3 i3skušenій, i3 bёdъ, i3 skorbeй.

I$nъ

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćkw vsёhъ povelёnій b9іihъ i3sp0lnitelь, džtče s™i1telю nіk0lae, soblюdati pospэši2 namъ mltvami tvoi1mi, ±že na zemli2 zakonopoložє1nіz ko sp7senію ved{щaz, i3 i3zbavi vsёhъ napasteй nahodsщihъ.

Tečenіe tvoE skončavъ prepod0bnw nj hrtЁ, puti6 našz i3spravi, ćže kъ nemY džtče bGon0sne nіk0lae, ćkw da ўbэžavše bezpytnagw bluženіz, ko sp7si1telьnomu dosti1gnemъ soveršenію.

I$že vs‰ kHzni vr†žіz ўspi1vъ, b9estvennыmi bodrostьmi2, nіk0lae premydre, bdsщihъ, i3 bGa vospэvaющihъ, i3 tebE hodataz kъ nemY predlagaющihъ, vsёhъ nasъ džtče njblagodati2.

BGor0dičenъ: Razumёvъ prbr0kъ d¦omъ b9іimъ, g0ru tS prіwsэnennuю prednapisavъ čctaz, i3stazvšыz zn0emъ mn0gihъ pregrэšenій, tvoi1mi blgoprіstnыmi hodataйstvы bcde nhnэ prohladi2, i3 blgodatію.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Kaplющыz sladostь i3 krasnoe veselіe, kvi1stesz g0rы vseslavnіi ґp0stoli, g0restь vsю2 vražію temlющe, i3 vBrnыz naslaždaющe. Dvaždы.

Prišedša stranna hrtA vo svo‰ razumёste, i3 i4skrennw tomY prilэpi1stesz. Tёmže t čuždagw mS i3zbavite vreda, b9estvennіi sl0va ґpcli.

T†йnыz duši2 moeS i3scэli2 ćzvы, mltvami sщ7ennw vъ mjrэ propovёdavšihъ b9estvennoe tvoE prišestvіe, i3 str†sti щedre, i3 є4že i3z8 gr0ba voskrnіe.

BGor0dičenъ: So vsёmi bezpl0tnыmi, є3g0že voploti1la є3si2 bGa sl0vo, pače sl0va, bcde dv7o moli2, t bezslovesnыhъ dэsnій i3 plotski1hъ strasteй svobodi1tisz rabHmъ tvoi6mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče hrtE b9e našъ.

Vo dvorёhъ gDnihъ nasaždenъ s™i1telю džtče nіk0lae, i3 ćkw plodovi1taz maslina, blgodatію ўmaщaeši nhnэ vsёhъ li1ca, є3leemъ trudHvъ tvoi1hъ.

MolьbY nhnэ sotvori2 džtče nіk0lae, nj rabёhъ tvoi1hъ: ćkw da njstavlenіe sogrэšenій prіi1memъ, i3 t njderžaщіz sk0rbi i3zbavimsz, i3 vsskіz tэsnotы2.

TebE m0limъ nіk0lae, blgago hodataz ko gDu: ne njstavi nasъ s™e bez8 zastuplenіz. No nbhčnoю tvoeю mltvoю sp7saй.

BGor0dičenъ: Svэtovi1dnый hrt0vъ hrame, ntrokovi1ce bGoblgodatnaz, mltvami tvoi1mi, nc7Y, i3 sn7u, i3 d¦u, i3 nasъ hramы sotvori2, prpdbnaz sodэvaющihъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Mrežami slovesnыmi ўlovi1ste kzhki, kъ razumu kvlennagw nazdanіz čelovёkwvъ, q bGoblžennіi ґp0stoli: є3g0že prilёžnw nj mjrэ moli1te. Dvaždы.

DušE moS smirennaz, dušE nkasnnaz, dušE nepokaznnaz, pokaйsz, i3 vozopjй hrtY: sogrэši1hъ, njči1sti mS vLko člvэkolю1bče, mltvami ґpclъ tvoi1hъ, ćkw preblagjй.

I$že drevle ї}lю i3stoči1vый v0du i3z8 kamene vsesi1lьne, razrэši1 mi njmračenіe hrtE, i3 prinosi1ti t0ki slezъ sotvori2, mltvami ґpclъ tvoi1hъ, ćkw mnogomi1lostivъ, da vospэvaю i3 veličaю tvoE blgoutr0bіe.

BGor0dičenъ: Dv7o, i3z8 tebE za blgostь rodi1tisz blgoizv0livšago ўmoli2, ćkw tvorcA i3 bGa, sp7sti2 t i3skušenіi i3 napasteй, na tS pres™az, vsegdA ўpovanіe i3myщihъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz vopію2: živ0tъ m0й blže, svobodi2 i3z8 tli2, i3 sp7si1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

I#mёzй mn0žestvo щedr0tъ hrtE, mn0žestvo moi1hъ ѕHlъ tženi2 mltvami nіkolaa, njkormlsz moю2 ži1znь, volnami grэhA njburevaemuю pri1snw.

Krёpkw vragA popralъ є3si2 mydre, є3g0že sokrušati i3 nasъ tvoi1mi mltvami ўkrэpi2 nіk0lae, tob0ю predstatelemъ b9estvennыmъ njbogati1všihsz.

I$že mĐrznwmъ bhvъ pervos™i1telь i4stinnый, njblagouhaй n†ša č{vstva dušє1vnaz džtče nіk0lae, i3 vraždyющыz na nы2 ѕlosmr†dnыz str†sti tgonsй pri1snw.

BGor0dičenъ: Veli6čіz tebЁ čctaz, sotvori2 hrt0sъ: є3g0že moli2 pri1snw, vozveli1čiti vъ nasъ bog†tыz є3gw2 mlcti, bGoblgodatnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

I#st0čnikъ životA ї}sъ gDь shй, vasъ njstavi ўčeniki2 ćkože rёki, vodami napasющыz bGorazymіz vsю2 pods0lnečnuю, i3 poю1щыz: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ. Dvaždы.

gnь mhslennый vъ serdcы nossщe, b9estvennuю blgodatь hrt0vu, požg0ste ў§ncы2 veщь bezb0žіz. Tёmže vє1щnыz mo‰ str†sti popali1te vopію1щagw: hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

gnennagw mučenіz i3zbavi mS b9e, mltvami slavnыhъ tvoi1hъ ўčeni6kъ, i3 ne tverži menE t licA tvoegw2 gDi, vъ pokasnіi vzыvaющa: hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: Tletv0rnыhъ grэhHvъ i3 strasteй i3zmi1 mz gDi, i4že netlёnnw rodi1vыйsz t dv7ы bGomatere, vsBmъ že netlёnіe daruz, pёsnennw poю1щыmъ: hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Rači1telьnoю mltvoю tvoeю mydre, serdca moegw2 ўtverdi2 gleznэ i3zvёstnw, na kameni b9іihъ zapovэdeй presvёtlыhъ, sp7saz nepremёnnw nіk0lae, t kovarstvъ pakostnыhъ ѕlonačalьnagw vragA.

Razrэšenіe namъ mn0gihъ grэhHvъ i3sprosi2, sёteй žiteйskihъ i3 nyždnыhъ, i3 i3skušenій vssčeskihъ nahodsщihъ, svzщenne nіk0lae, vsёhъ vёrnыhъ zastypniče, i3 svzti1teleй njsnovanіe.

I$že sokrhvый rabъ lukavый talantъ, є3g0že vъ dёlanіe blgovosprіemъ ѓzъ є4smь: i3 boю1sz tamošnzgw sudi1щa, na nemže sudіE b9e vsёhъ, ne njsudi2 menE, molenіz radi svztagw nіkolaa.

BGor0dičenъ: TebE vses™az, prečctaz, rabi2 tvoi2 vsegdA, vo dni2 i3 vъ noщi2 m0limъ sokrušennoю mhslію, prossщe i3zbavlenіz grэhHvъ našihъ, dati tvoi1mi mltvami, čctaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw lučы2 s0lnce veli1koe vasъ prostrE vo vsю2 vselennuю, njzarsz vёroю poю1щihъ ґpcli: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki. Dvaždы.

Ćkw pastыrіe syщe slovesnіi, ćkw ѓgncы pastыrz, ćkw džvcы ѓgnca i3zbavitelz našegw hrtA, bGovi1dcы ґpcli moli1te neprestannw, t mhslennagw mS v0lka i3zbaviti, i3 sp7saemыhъ časti spod0biti mS.

Preokasnnaz dušE, steni2 i3 vozopjй gDevi: sogrэši1hъ pače vsёhъ, i3 bezzak0nnovahъ lю1tэ: njči1sti i3 sp7si1 mz ćkw bludni1cu, ćkw mыtarS, ćkože razb0йnika щedre, ґpclwvъ mltvami blgoprіstnыmi.

BGor0dičenъ: So ѓgGlы m™i b9іz, so ґpclы, i3 m§nki, i3 so prbr0ki ўmoli2 hrtA, sp7sti2 vzыvaющыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Na gorЁ stoS b9estvennыhъ dobrodёteleй, koncє1mъ znaemь čudesъ vыs0kihъ, nіk0lae, kvi1lsz є3si2 pokazanьmi: tёmže vsskъ kzhkъ počitaetъ tS vo vs‰ vёki.

Vkusi1vъ prpdbne b9estvennыz sladosti, g0restь voznenavi1dэlъ є3si2 strasteй i3 slasteй: t ni1hže nasъ i3zbavi molS hrtA, vostaю1щыz bэdы2 ўtoli1ti.

Ćkw st0lpъ nepokolebi1mь, i3 ўtverždenіe vёrnыhъ, pri1snw mS koleblema žiteйskimi ѕl0bami, i3 bэs0vskimi dohnovenіi, ўkrэpi2 vseblženne nіk0lae, moli1tvami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Ўvračyй prečctaz str†sti serdca moegw2, r0ždšaz vsёhъ vračA, i3 prvdnыhъ časti kvi1 mz pričastnika, dv7o, hrtA ўmoli1vši.

Taže poemъ pёsnь bcdэ:

Veli1čitъ dušA moS gDa: I# pokl0nы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw ržctvA tvoegw2, ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

B9estvennіi s™agw d¦a, i3 svэtozarnіi svэti1lьnicы pokazastesz, svэtozarenіemъ čestnagw i3 premydragw propovёdanіz blžennіi, prosvэti1ste vsю2 vselennuю, tьmY jdwlьskuю tgnavše. Dvaždы.

B9estvennagw mhslennagw vіnograda l0zіe bhvše, b9estvennoe gr0zdіe vozrasti1ste, i3stočaющe sp7si1telьnoe vіno2 slavnіi ґpcli. Tёmže mS t pіsnstva slasteй i3zbavite.

Trepeщu nkasnnый pomыšlsz strašnoe džno hrtE m0й sudi1щe tvoE, dэsnьmi bo stydnыmi i3 skvernыmi nhnэ njbloženъ є4smь, i3 prežde sudA njsuždenъ: tёmže mS ґpclъ tvoi1hъ mltvami ўщedri.

BGor0dičenъ: E#di1na čelovёki njboži1la є3si2, voploщenno sl0vo por0ždši: є3g0že moli2 so ґpclы i3 m§nki prečctaz, dv7o vsenepor0čnaz, nj nasъ vёroю ўblžaющihъ i3 čtyщihъ tS.

I$nъ

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый, veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw či1stuю.

Ćkw hrt0va s™i1telz, ćkw svэtozarnuю ѕvэzdY, ćkw čudesъ samodёйstvennika, ćkw i3st0čnika i3scэlenій, ćkw syщыmъ vъ sk0rbehъ pom0щnika, ćkw i3zbavitelz teplёйša prizыvaющыmъ tS vъ bэdahъ džtče, voshvalsemъ pёsnьmi sщ7ennыmi.

TS pastыrz veli1kago, i3 podražatelz vo vsemъ načalьnagw pastыrz hrtA, prilёžnw m0limъ nіk0lae: t vыs0tъ sщ7ennыhъ ўpasi2 rabы6 tvo‰, i3 i3zbavlsй t vsёhъ žiteйskihъ napasteй vsegdA.

ЎžE konecъ približaetsz, čto2 lэni1šisz, q dušE moS; počto2 ne tщi1šisz bGovi blgoug0dnw poži1ti; potщi1sz i3 vozni1kni pr0čee, i3 vozopjй: člvэkolю1bče, ўщedri mS, nіkolaa mltvami njkormlsz moю2 ži1znь, ćkw blgъ.

BGor0dičenъ: Ćže svёtъ r0ždšaz b9estvennый, njmračenago mS vsёmi pril0gi lukavagw, i3 vo ўnhnіi živyщa, i3 prognёvaющa bGa, prosvэti2 vsenepor0čnaz, i3 nastavi kъ dHbrыmъ dёlanієmъ, ćkw vinA syщi vsёhъ d0brыhъ.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ.

E#ktenіA malaz, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbhčnы.

Na stіh0vnэ stіhi6rы ґp0stolьski. Glasъ №:

Ґpcli slavnіi, prosvэti1vše vselennuю, pri1snw bGa moli1te, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz, vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

PetrA i3 pavla soglasnw pohvalimъ: lukY, matfea, marka, їwanna, ґndrea, fwmY, varfolomea, sjmwna kananjta, їakwva i3 fіljppa, i3 vesь li1kъ ўčeni1českій dost0йnw da voshvalimъ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

M§nčenъ: Veseli1tesz m§ncы nj gDэ, ćkw p0dvigomъ d0brыmъ podvizastesz: proti1vistesz carє1mъ, i3 muči1teleй pobэdi1ste: ngnS i3 mečA ne ўstraši1stesz, i3 ѕvэreй di1vіihъ snэdaющihъ tэlesA v†ša: hrtY so ѓgGlы pёsnь vozsыlaющe, sъ nb7sE vэncы2 prіsste: prosi1te darovati mjru mi1rъ, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz bcde dv7o, raduйsz pohvalo2 vseS vselennыz, raduйsz prečctaz m™i b9іz blgoslovennaz.

Taže, Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: Tris™0e i3 po DŽ§e našъ: troparь.

Posemъ є3ktenіA, i3 tpystъ. Taže časъ pervый, i3 palmы2 nbы6čnыz, i3 konečnый tpystъ.

Vъ četvert0kъ blžє1nnы. Glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že vvedE hrt0sъ v0nь razb0йnika, pomzni1 mz gDi, vopію1щa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Koncы2 prosvэti1vše b9estvennыmi lučami ўčenій vašihъ, njmračenіe lю1tagw bezb0žіz razori1li є3stE, i3 kъ svёtu nezahodi1momu prišedše, pri1snw blži1mi є3stE.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

§eskuю v3postasnuю i3mёvše premydrostь, ў§ncы2 hrtHvы, vsёhъ vasъ ўmudrsющuю, byйstvomъ propovёdanіz mjrъ ўmudri1li є3stE, i3 kъ razumu b9estvennomu prived0ste.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

M§nčenъ: Myki preterpёvše, ćkože bezpl0tnіi hrtHvы stradalьcы, i3 vs‰ bezplHtnыz vragi2 krёpkw pobэdi1li є3stE. Tёmъ blži1mi є3stE vo vёki dost0йnw, vsehvalьnіi.

Slava: Trbcэ pokloni1msz, so nc7emъ sn7u, i3 d¦u pravomu vёrnіi, nerazdёlьnэй, i3 nerazlyčnэй, i3 soprest0lьnэй є3di1nicэ, vopію1щe: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, trbce vsečestnaz.

I# nhnэ: Blži1mъ tS prečctaz, ćkože proreklA є3si2, bGa vo vo pl0ti rodilA є3si2, є3g0že propovёda li1kъ ґp0stolьskій: sъ ni1miže i3sprosi2 namъ pregrэšenій razrэšenіe, vsepёtaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.