NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. Vt0rnikъ

Vъ ponedёlьnikъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

VsE žitіE moE sramnw i3zži1hъ, gDi, so bludni1cami nkasnnый, ćkože blydnый ўmilenіemъ zovY: dž§e nbcnый, sogrэši1hъ, njči1sti i3 sp7si1 mz, i3 ne tri1ni menE, samogo2 sebE t tebE ўdali1všagosz, i3 bezpl0dnыhъ radi dёlъ nhnэ njbniщavšago.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2, poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS, vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

NJbniщavъ bogatъ shй hrtE, čelovёki njbogati1lъ є3si2 bezsmertіemъ i3 svёtlostію. Tёmže njbniщavša mS slastьmi2 žiteйskimi, dobrodёtelьmi njbogati2, i3 sъ ni1щimъ lazaremъ ўčini1 mz, bogatagw mučenіz i3z8imaz mS i3 geennы predležaщіz mi2.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Ѕl0boю njbogati1hsz lю1tэ, i3 pi1щu vozlюbi1hъ, i3 vъ žitіi2 vosprіshъ blag†z gDi, i3 vъ geennu njsuždenъ bhhъ: gladnuющій ќmъ m0й, ćkw lazarz prezrёhъ, pred8 vratы2 b9estvennыhъ tvoi1hъ dэsnій poverženъ, ўщedri mS gDi.

I$nы stіhi6rы p®teči. Pod0benъ: t0йže.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Prbr0če čydnый, hrt0vъ krti1telю i3 p®teče, i3zs0hšee serdce moE bezmёstіemъ, rёki slezъ prisnotekyщihъ sotvori2 prolіsti mltvami tvoi1mi: i3 molю1 tz, ćkw da sp7saemь tob0ю mnogobolёznennый, veličaю tebE vozveli1čivšago.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Prbr0če blženne, kъ tebЁ nadeždu moю2 vsю2, i3 živ0tъ vozlagaю čaznіz moegw2, i4že hrtA krti1vъ ї}sa, bezdnu vzemlющago mjra pregrэšє1nіz. Togo2 moli2 їwanne, molю1sz ti2, serdce moE njči1stiti, i3 sp7sti1 mz.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Propovёdniče mydre blgodati, i4že vsBmъ kzhkwmъ pokasnіe predvozvэsti1vый, vseokasnnэй moeй i3 njslэplennoй duši2, b9estvennый p®teče, prebыvati vъ pokasnіi blgovoli2, i3 v0lю gDnю dёzti vsegdA, da vёroю i3 lюb0vію slavlю tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ѓgnca, mjra vsegw2 vzemlющago grэhi2, є3g0že preveli1kій p®teča vsBmъ propovёda, sъ ni1mъ dv7o moli2, k0zliщъ časti kvi1ti mS čyžda vъ časъ sydnый, i3 nvcamъ desnы6mъ є3gw2 sočtati menE nedost0йnago.

Taže: Svёte ti1hій:

Prokjmenъ dnE: I# є3ktenіA.

Posemъ: Spod0bi gDi vъ večerъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы pokasnnы. Glasъ №:

Ćkw puči1na mn0ga pregrэšenій moi1hъ sp7se, i3 lю1tэ pogružaюsz sogrэšenьmi moi1mi, daždь mi2 ryku, ćkw petr0vi, i3 sp7si1 mz b9e, i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2, živyщemu na nb7si2, sE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS, takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Ćkw vъ pomыšlenіihъ lukavыhъ i3 vъ dёlэhъ njsudi1hsz sp7se, mhslь mnЁ daruй njbraщenіz b9e, da zovy ti: sp7si1 mz blgodёtelю blgjй, i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

M§nčenъ: E$že na sudi1щi vaše i3spovёdanіe s™ji, demwnwvъ njplevA si1lu, i3 t prelesti čelovёki svobodi2. Tёmže i3 glavamъ ўsэkaєmыmъ, vzыvaste: da bydetъ gDi, žertva dyšъ našihъ blgoprіstna pred8 tob0ю, ćkw tebE vozlюbi1vše, neradi1homъ nj vremennэй ži1zni, čelovэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Dv7o vsepёtaz, ю4že vъ tebЁ taйnu mwmseй prbr0českima vi1dэ nči1ma, kupinY gorsщu i3 newpalsemu: b9estva bo džgnь ўtr0bu tvoю2 čctaz, ne njpali2. Tёmže m0limъ tS ćkw m™rь bGa našegw, mi1rъ i3sprosi1ti mjrovi, i3 velію mlctь.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь i3 tpystъ.

Vъ ponedёlьnikъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Svzщenіe prečctoe raduйsz dv7o, ѓgGlwvъ ўkrašenіe, i3 prіsteliщe d¦a, nevёsto nepor0čnaz nc7A beznačalьna, i3 m™i sl0va b9іz.

CRi1ca є3si2, ćkw cReva dщi2, prozsbši bcde vLčce, i3 cRS bGa r0ždši pl0tію, i3 sъ ni1mъ crtvueši.

Slava: Poetъ ržctvo2 tvoE dv7dъ pэvecъ, prevospэvaetъ že i3saіa ўtr0bu tvoю2 prečctuю, mRje vsečctaz, hrtіanstіi že lю1dіe slavztъ ržctvo2 tvoE.

I# nhnэ: Propovёduetъ cRkovь ržctvo2 tvoE dv7o bGonevёsto, pravoslavnыmi ўčenіi, i3 veщьmi2 b9estvennыmi, njbrazHmъ bo voploщenіz sn7a tvoegw2 poklansetsz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla: t0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

Slavu dv7stva i3myщi, njbleklasz є3si2 blgodatію d¦a s™agw, prečctaz mRje, ćvlьšisz bcda, n0voe tainstvo i3 sokrovennoe: kakw bo bGa pl0tію r0ždši dёvstvueši;

Dёlo, є4že sodёlalъ є3si2 gDi, kto2 skažetъ; ю4že bo proklstъ vъ pečalehъ rodi1ti č†da, sn7ъ pokazalsz є3si2 seS, i3 raduetsz ženskoe padšee є3stestvo2 nj tebЁ bz7э bcdы radi.

Slava: Byrz pregrэšenій rэši1tsz mjru, tob0ю prečctaz mRje bcde є3di1na. Tёmъ tS, ćkw pristaniщe sp7senіz i3myщe, voshvalsemъ vёrnіi, poю1щe veli6čіz tvo‰.

I# nhnэ: Vospёtъ dv7stvu prbr0ki drevle, rodi1ti tS bezlёtnago vъ lBta, i3 pače sl0va sl0vo, є3di1nago t trbcы hrtA bGa našego: є3g0že cRkovь m™i čctaz, počitaetъ w4brazы.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz, slava si1lэ tvoeй gDi.

Sedmosvёtloe zercalo b9estvennыhъ prbrHkъ mnogowbraznw poetъ njbrazov†nіz tvo‰: mh že dёlomъ znamєnіz i3sh0da tvoegw2 vosprіemše, bcdu tS voi1stinnu, veщьmi2 vi1dzщi vёruemъ.

B9ію tS dost0йnw m™rь, voi1stinnu dv7o či1staz, čtyщe slavimъ mы2, sv0йstvennый prinossщe glasъ tebЁ, vъ zak0nэ i3 prbr0cэhъ propovёdannэй: raduйsz njbradovannaz, gDь sъ tob0ю.

Slava: SE b9estvennaz gorA, ю4že vi1dэ ґvvakymъ, dobrodёteleй sёnь syщi ćvэ, bcda prosіS vъ mjrэ, є4юže drevle tstyplьšіi prestuplenіemъ, ѓbіe bGu pribli1žihomsz.

I# nhnэ: Blženъ ljzhkъ, prepёtaz či1staz, i4že česti2 spod0bisz ržctvo2 tvoE vёrnw, pravoslavіemъ i3 ўčenіemъ i3 dёlы, i4stinnэ kvlsz vs‰ w4brazы voploщenіz sn7a tvoegw2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS hrtE b9e, njbniщavšago nasъ radi, i3 krtъ, i3 smertь pl0tію preterpёvšago.

Sokrovennw taйnэ kvlsše tS kupinY mwmseй, newpali1muю bcde vLčce: veщestvєnnaz bo tvo‰ ložesnA ne njpali1šasz b9estv0mъ.

SlovesE b9іz tS m™rь vospэvaющe, bcde či1staz, slovesnoe prin0simъ cvэtyщee darovanіe tebЁ, nj nemže radovatisz vёruemъ.

Slava: T skvernыhъ ўstenъ ne tvrati2 pohvalenіz, bcde prečctaz: nёstь bo na zemli2, i4že tS po dostosnію vospёti derzaetъ.

I# nhnэ: E#di1nъ є4stь vo dvoю2 suщєstvY, i4že t dv7ы roždeйsz, ćkw bGъ nevi1dimый, i3 ćkw člvёkъ, v0leю nasъ radi ўpod0bivыйsz čelovёkwmъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz vopію2: živ0tъ m0й blže svobodi2 i3z8 tli2, i3 sp7si1 mz sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Mhslennый tS svёщnikъ dv7o, i3 sedmosіsnnый zri1tъ prbr0kъ, pokazyz ćvэ d¦a dBйstvіz, bleщaщasz vъ tebЁ.

Drevo tы2 kvi1lasz є3si2 dv7o živon0snoe voi1stinnu, plod0mъ tvoi1mъ lьsti1vago ѕmjz ўmori1všee, čelovёkwmъ že živ0tъ r0ždši hrtA bGa.

Slava: Ne krasnA pohvalA t skvernыhъ ўstenъ tebЁ prin0sitsz, m™i bGa našegw či1staz: no vi1ždь duši2 moeS želanіe, i3 sіE prіimi2.

I# nhnэ: Šataюtsz bezzak0nnіi vъ molvЁ g0rьkagw nevёrіz: є3gdA t0kmw vi1dztъ pravoslavnыhъ sob0rы, lobыzaющihъ tv0й dv7o w4brazъ.

GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

NJkormi2 či1staz, nkasnnuю moю2 ži1znь, i3 ўщedri vsenepor0čnaz, dyšu, pop0lzšuюsz mn0gimi pregrэšenіi vo glubinY pogi1beli, i3 vъ časъ mS smertnый svobodi2 kleveщuщihъ bэsHvъ, i3 strašnagw tvёta.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blagoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Preukrašenna kvi1sz dobrodёtelьmi bGonevёsto, slavoю i3 čestію dv7stva: krasnёйša bo blgolёpіemъ dobr0ta tvoS voi1stinnu, rači1telь gDь tebE privedE m™rь b9estvennuю sebЁ.

Žezlъ čctaz, pravosti ćvэ bыlA є3si2, žezlъ crtvіz prečctnёйšій. Tёmže pl0dъ b9іz slovesE prozzblA є3si2, є4že i3 čydo i3zdaleča ґarHnovъ ćvэ žezlъ prowbrazi2.

Slava: Tэlesnыmi strastьmi2 mn0gimi njskverni1vъ tёlo že i3 sl0vo i3 dyšu, kakw tvoю2 čctaz, dobrodёteleй vospoю2 krasotY; nedoumёю i3 ўstrašaюsz: no samA mnЁ bydi tvoi1mi mltvami p0moщь.

I# nhnэ: Tvoegw2 hrtE voploщenіz čtY soedinenіe, i3 segw2 w4brazu poklansюsz bGolёpnw, ćkw bGъ shй predvёčnый, t dv7ы bhstь čelovёkъ nepremёnenъ, samъ vo nboю2 soveršenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

B9estvennoe sщ7enіe, da vospoetsz b9іe, i4mže i3zbavisz mjrъ t tli2. Vostanite vsi2 padšіi i3nogdA: mRja bo rodi2 hrtA sp7senіe.

Poemъ tS prečctaz, i3 m™i b9іz: i3 kto2 ne slavitъ tS voi1stinnu blgyю, syщuю nadeždu dyšъ našihъ; tёmže pres™az, molьbY moю2 prіimi2.

Slava: Ўzsni1tesz dnesь pёsnьmi vёrnіi: proslavite ѓgGli, i3 čelovёcы vkypэ, ćkw dіavolъ padaetъ i3 tčaznіe: mRja bo rodi2 namъ nadeždu sp7senіz.

I# nhnэ: Ne njpisyйte b9estvA, ne lži1te slэpji: pr0stэ bo nevi1dimo i3 nezri1telьno є4stь: pl0ti že w4brazъ vowbrazyz, poklansюsz, i3 vёroю slavlю r0ždšuю gDa dv7u.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ čelovёkъ, beznačalьnый, veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw či1stuю.

Raduйsz mRje, veli1koe vseS tvari čydo. Raduйsz dщi2 ќbw dv7dova, gDnz že m™i. Raduйsz pёnіe gavrіi1lovo. Raduйsz pribёžiщe i3 ўtverždenіe, i3 p0moщь vsBmъ pres™az, syщыmъ na zemli2 grёšnikwmъ.

Poetъ d¦omъ b9estvennыmъ, i3 vospэvaetъ blgodarstvennuю pёsnь, їwakjmъ čydnый, i3 b9estvennaz ѓnna, ćkw vi1dzše na zemli2 m™rь sozdatelz, ю4že rodi1ša dщerь mRjю: є3sže mltvami vsёhъ sp7si2 nasъ ćkw bGъ.

Slava: Q pres™az dv7o m™i bGa vhšnzgw! TvoE ržctvo2 na zemli2 sp7senіe kvi1sz grBšnыmъ i3 smirє1nnыmъ: nj tebё bo spas0homsz vёrovavše, no sp7saeši mS i3 nhnэ, i3 vo vs‰ vёki ži1znєnnыz.

I# nhnэ: Voploщenna sl0va, no neprel0žna vёmъ. Tёmže vospэvaю є3go2 vёrnw, vo dvoю2 ќbw suщєstvY, v3postasi že є3di1nэй: є3g0že voi1stinnu ćkw bGa i3 člvёka propovёdaz, pёsnь soveršaю.

Taže: Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ. Tris™0e.

I# pr0čee nbhčno: i3 tpystъ.

Vo vt0rnikъ ќtra po є3xapalmёhъ, na BGъ gDь, troparь s™0mu, ѓщe i4matь. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, po glasu troparS. Ѓщe li ni2, glag0lemъ troparь dnE. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы pokasnnы. Glasъ №:

Vъ bezzak0nіihъ začatъ є4smь ѓzъ blydnый, ne smёю vzirati na vыsotY nbcnuю. No nadёzsz na čelovэkolю1bіe tvoE zovY: b9e, njči1sti mS grёšnago, i3 sp7si1 mz.

Stjhъ: GDi da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Ѓщe pravednikъ є3dvA sp7saetsz, ѓzъ že grёšnый gdЁ kvlю1sz, tzgotы2 i3 vara dnevnagw ne ponesšій; no sъ naemniki є3dinonadesstagw časA sopričti1 mz b9e, i3 sp7si1 mz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Bez8 m™re na nb7si2, pače smhsla i3 slhšanіz, na zemli2 bez8 nc7A rodilA є3si2. Togo2 bcde moli2, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ. Glasъ №:

NJb8stіz dž§a tversti mi2 potщi1sz, blydnw moE i3ždi1hъ žitіE, na bogatstvo neiždivaemoe vziraz щedr0tъ tvoi1hъ sp7se. Nhnэ njbniщavšee moE da ne prezriši serdce, tebё bo gDi, ўmilenіemъ zovY: sogrэši1hъ, dž§e, na nb7o i3 pred8 tob0ю, sp7si1 mz.

Stjhъ: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Bogatstvo jwvlevo zrS dobrodёteleй, podkopati i3 ўkrasti k0znьstvovaše, i4že pravednыhъ vragъ, i3 razori2 st0lpъ tэlesnый, sokr0viщa že ne ўkrade d¦0vnagw, njbrёte bo vowruženu nepor0čnagw dyšu: mene že i3 njbnaži1vъ plэni2. Predvari1vъ ќbw prežde koncA, i3zbavi mS t lьsti1vagw sp7se, i3 sp7si1 mz.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Ćkw d0brіi v0ini, є3dinomydrennw vёrovavše, preщenіz muči1teleй ne ўbosstesz s™ji. Prіid0ste ўserdnw ko hrtY vzemše čctnhй krtъ, i3 skončavše tečenіe, sъ nb7sE pobёdu prіsste. Slava ўkrёplьšemu vasъ: slava vэnčavšemu vы2: slava dёйstvuющemu vami vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Tčaznіe nіnevjtskoe predvari1lъ є3si2, vozvэщennoe zapreщenіe mimovodS, i3 gnёvъ pobэdi2 mlctь tvoS gDi, ўmiloserdisz nhnэ na lю1di i3 stado tvoE: dlanію deržavnoю vragi2 našz nizloži2, mltvami bcdы daruй namъ mlctь tvoю2.

Po G-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Vъ razb0йniki vpad0hъ pomыšlenьmi, i3 njkrad0hsz ўm0mъ, i3 ўzzvi1ša moю2 dyšu grэhmi2, i3 ležY neiscёlenъ, ї}se mnogomlctive: no vozleй predteči mltvami tvoю2 mlctь, i3 lю6tыz ćzvы duši2 moeS i3scэli2.

I$že drevle strusmi їordanskimi krti1vый, їwanne, njčiщenіe vsegw2 mjra, mn0gimi mS pogružaema pregrэšenьmi vostzgni2 i3 njmhй t vsskіz skvernы, člvэkolю1bca vsegdA molS, ćkw hodataй blgoprіstenъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vBrnыmъ predstatelьnice i3 pokr0ve: bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe ntrokovi1ce i3myщihъ: i3 dyšы našz sp7si2 b9estvennыmi mltvami tvoi1mi.

KanHnъ pokasnenъ, glasъ №, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe si1ce:

Prіimi2 hrtE molenіe moi1hъ slovesъ:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu: sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Poraboщaemь strastьmi2 grэhA, pripadaю ti2 gDi, ćkw da kvi1ši mS t si1hъ svob0dna, slavzщa prilёžnw tvoю2 blgosthnю.

Ўzzvi1hsz nkasnnый grэh0vnыmъ kopіemъ, i3 ўmr0hъ, i3 zrs mz ležaщa vragъ veseli1tsz: i4že voskrešazй mє1rtvыz, njživi1vъ sp7si1 mz.

M§nčenъ: Li1cы proslavišasz stradalьcєvъ, čctnhmi ќdы svoi1mi hrtA proslavlьše, pl0tь ponosi1vša, i3 strteй radi tlёnіe potreblьšago.

M§nčenъ: Stolpы2 i3 zabr†la blagočestіz slavnіi myčєnicы, pril0gmi vražіimi neprekl0nni prebhša. Tёhъ mltvami b9e, ўщedri vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Ćkw prest0lъ ngnezračnый, dv7o n0siši ziždi1telz, ćkw njduševlenъ čert0gъ i3 krasnaz palata cRS vmэщaeši, bhvša є4že є3smы2, kromЁ i3zmэnenіz i3 smэšenіz.

I$nъ kanHnъ s™0mu veli1komu prbr0ku їwannu predteči, є3gHže kraegranesіe:

Glasъ ўslhši vopію1щihъ ti2 blženne.

Glasъ №.

Їrm0sъ t0йže

Glasъ bhlъ є3si2 sl0va blženne, tёmže glasы našz, ±že tebЁ tvori1mъ, prіimi2 predteče, svoboždaz nasъ t ѕlhhъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Ćkw ќtro, ćkw s0lnce vozsіsvъ, prosvэщaeši koncы2 i3 pomračaeši dyhi luk†vыz. Tёmže mrakъ t dyšъ našihъ tženi2.

Mє1rtvыmъ živ0tъ našъ prihodsщъ, propovёdalъ є3si2 predteče. Tёmže ўmerщvlsющыz mS strasti ўmertvi2, i3 pokaži2 blženne, b9estvennыz svёtlosti pričastnika.

BGor0dičenъ: E#di1na bezlёtnago sn7a vъ lёto r0ždši, voploщaema, prečctaz vLčce, vselёtnыz preokasnnыz moeS duši2 str†sti i3scэli2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla: t0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

Vi1ždь moю2 nemoщь njbolkjйsz vъ nю2, vi1ždь duši2 moeS lю1toe bez8wbrazіe, i3 vonmi2 glasu moemY hrtE mnogomlctive, i3 pretvori2 seS nelёpotu vo blgowbrazіe sp7se.

Spashй ї}se blydnago, sp7si1 mz є3di1nago tvo‰ sp7si1tєlьnыz prestyplьša zak0nы, i3 vsskій grёhъ bezslovesnw skončavša, i3 tvedena pomыšlenьmi t tebE blže, čyžda mS tvorsщimi.

M§nčenъ: Či1ni bezpl0tnыhъ, s™ji, vašemu myžestvu voi1stinnu ўdivi1šasz, kakw na sudi1щi stražduщe preslavnw, i3 padaющe tёlomъ, bezplHtnыz vs‰ vragi2 b9estvennoю si1loю nizverg0ste;

M§nčenъ: E#щE ranъ krovьmi2 njčervleni, є3щE kroveй kaplzmi strton0scы njblivaemi, gDevi predstaste raduющesz, bezsmertnomu cRю2, ćkw pobэdon0scы vэnčavaemi.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2, є3g0že nc7ъ rodi2 prežde vsёhъ vBkъ. Pitala є3si2 pitatelz, i3skysa myžeska ne svёduщi. Preslavnw čydo, n0voe tainstvo bGoblagodatnaz: tёmže vsska dušA vёrnыhъ slavitъ tS.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

T nepl0dove i3 neraždaющіz predteče sщ7ennw prozzbhй, kvi1lsz є3si2 plodon0senъ dёlanій b9estvennыhъ. Tёmže serdce moE vssčeski nepl0dstvuющee, blagopl0dno sotvori2 dHbrыmъ: ćkw da vёrnw vsegdA proslavlsю tS.

Hlёbomъ nbcnыmъ ўtverdi2 moE serdce blženne, razslablennoe lukavыmi mhslьmi, i3 daždь mi2 ўserdnw tvori1ti hotёnіz vseщedragw bGa: ćkw da vёrnw prisnoslavlю tS.

Mjra grэhi2 vzemlющago ѓgnca propovёdalъ є3si2 blaženne prbr0če: grэhHvъ moi1hъ tsžkoe bremz njblegči2, molю1sz, ўmilenіe mi2 podaS, skvє1rnы strasteй njčiщaющee.

BGor0dičenъ: Vъ vsego2 ґdama njblečesz i3z8 tebE bcde, vseploton0sno proizšedšee sl0vo: togo2 ќbw moli2 bcde, i3zbaviti nasъ t napasteй vssčeskihъ, i3 ngnS vёčnuющagw.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz: slava si1lэ tvoeй gDi.

E$že mi2 dalъ є3si2 hrtE bogatstvo, rastoči1hъ ѕlЁ skončavaz bezmBstnaz, i3 bhhъ nagъ, njblečenъ vъ dэlA bezčestіz. Tёmže vopію1 ti: ndeždeю mS ўkrasi2 pervoю, b9estvennoю mS ўmilsz blgodatію.

Nizved0hsz bezymіemъ, i3 pad0hsz lю1tэ, i3 na zemli2 ležY neiscёlьnw bolsй, vozdvi1gni mS padšihъ vostanіe, i3 na kameni sp7si1telьnagw pokasnіz ўtverdi2 hrtE, serdce moE.

M§nčenъ: Na krtъ voznesennomu hrtY pod0bzщesz, prіemlющe r†nы veselshusz vkypэ strtoterpcы, i3 kr0vnыmi tyčami mnogob0žіz ўstaviša tyčы, strui6 i3scэlenій i3stočaющe.

M§nčenъ: Preplhvše nem0krennw mykъ ѕёlьstvo, i3 g0rьkoe volnenіe, b9estvennіi stradalьcы, njkormlenіemъ sp7senіz nadeždы, i3 kъ vhšnemu ўstremi1šasz pristaniщu, vsskagw veselіz i3spolnsemi.

BGor0dičenъ: Ўdivi1šasz zrsщe tS ѓgGlьskaz vHinstva, kakw nevi1dimый zrakomъ, po namъ i3z8 tebE vi1dimь bhstь, dv7o bGorodi1telьnice: є3g0že moli2 sp7senіz spod0biti vsёhъ, vёroю tS slavzщihъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

I#stkavъ sp7senіz ri1zu sebЁ, vo njbnaženіi tэlesnэmъ gDenь krti1telю, njbnažennago t vsskago blgotvorenіz, njblech mz, molю1sz, pravdы i3 veselіz ndeždeю.

Kaplю sp7senіz njdoždi2 mnЁ predteče, i3stazvaemu razždizanіemъ p0hoteй, pogruzi1vый vo strushъ їordanskihъ sladosti pot0ka, ї}sa žiznodavca: ćkw da po d0lgu tS slavlю.

Ni ѓgGlъ, ni hodataй sp7sE nasъ, no samъ gDь prišedый na zemlю: є3myže pr†vыz puti6 ўgot0valъ є3si2 blženne. E#g0že nhnэ moli2, pokazati mi2 stezю2, kъ crtvію nastavlsющuю.

BGor0dičenъ: Hramъ njsщ7enъ kvi1lasz є3si2 b9ій, vъ tS vselьšagwsz dv7o pače ўmA: togo2 moli2 grэh0vnыhъ skvernъ nasъ njči1stiti, ćkw da hramъ kvi1msz i3 vselenіe b9estvennagw d¦a.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

I#sp0lnihsz grэhopadenій mn0gihъ i3 lю1tыhъ, vLko щedrый i3 dolgoterpэli1vый: ўщedri mS njsuždennago, i3 ne tverži menE t licA tvoegw2.

MыtarS njpravdalъ є3si2 hrtE vozdohnyvša, tomY ќbw i3 ѓzъ pod0bzsz, bію2 vъ pє1rsi, i3 zovy ti: njči1sti mS є3di1ne blgoutr0bne i3 щedrый.

M§nčenъ: S™ji tvoi2 gDi, svэti6la neprelє1stnaz kvi1šasz, prelesti tgonsющe n0щь glub0kuю, i3 prosvэщaющe vselennuю vsю2 čudesnыmi svэtlostьmi2.

M§nčenъ: Ćkw prečctn0e kamenіe, tebE kamene živ0tnago, vLko, vozlю1blьše myčєnicы mykami valsemi, zdanіe vssko nizverg0ša prelesti.

BGor0dičenъ: Vo dvoю2 v0lzhъ є3di1nago t pres™hz trbcы rodilA є3si2 vsenepor0čnaz, nossщago є3di1nu v3postasь: є3g0že prilёžnw moli2 vsBmъ sp7sti1sz namъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Vъ pusthnю vseli1vsz predteče hrt0vъ, ćkože drevle i3lіA: tёmže serdce moE njpustёvšee pregrэšenьmi, prilэžanіemъ b9estvennыmъ ўtverdi2 vseblženne.

Ćkw st0lpъ neprel0ženъ, i3 zabralo vёrnыhъ bhvъ, veli1kій hrt0vъ predteče, pomыšlenіe moE koleblemo koznьmi2 lьsti1vagw neprel0žno pokaži2.

Mє1rtvыmъ blgovэsti1sz svёtъ, i4že t svёta vozsіsvый na zemli2, glasomъ tvoi1mъ blženne, i3 syщіi vo tьmЁ prosvэti1homsz: tёmže prosvэti1 mz lю1tэ njmračennago.

BGor0dičenъ: CRi1cu dv7u tS propovёdaetъ dv7dъ preči1staz či1stuю: tёmže molю1 tz, nbcnagw mS crtvіz sotvori2 naslёdnika, da ўblžaю tS.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й blže svobodi2 i3z8 tli2: i3 sp7si1 mz sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Sokruši1šasz kHsti nkasnnыz moeS duši2, i3 tzgot0ю slzk0hsz mn0gihъ slasteй: no pomozi1 mi hrtE, є3di1ne vsBmъ pomoganіe.

Vъ puči1nu lю1tыhъ, i3 byrю strasteй vpad0hsz, vopію1 ti vsesi1lьne hrtE: vozvedi1 mz krёpkoю tvoeю ruk0ю, i3 sp7si1 mz.

M§nčenъ: Tьmami i3zbrannыhъ, mn0žestvo s™hhъ strtoterpєcъ, tьmы6 mhslennыhъ popraša vragHvъ, i3 sovokupi1šasz tьmamъ nbcnыhъ ўmHvъ.

M§nčenъ: I#zsuši1vše glubinY bezb0žіz stradalьcы, pot0kъ sladostnый naslёdovaste. Tёmže i3zsuši1te razlі‰nіz grэhA moegw2.

BGor0dičenъ: Svzщenіz sёnь kvlennaz mRje, є3di1nu njskvernennuю slastьmi2 nkasnnuю moю2 dyšu njs™i2, i3 b9estvennэй slavэ pričastnika mS sotvori2.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

I$že pokasnіe na zemli2 propovёdavый krti1telю, pokasnіz mi2 puti6 nastavlsющыz mS kъ svёtu pokaži2, i3 t pr0pasti prelesti i3zbavi.

Ćkw bezdnu vo strushъ rёčnыhъ pogruzi1vъ, bezdnu i3zsuši2 moi1hъ strasteй, podas mi slezъ i3st0čnikъ, predteče propovёdniče hrt0vъ.

T ned{gъ duševnыhъ, i3 strasteй plotski1hъ, žitіS napasteй, i3 vsskihъ i3skušenій i3 skorbeй sp7si1 mz gDenь p®teče.

BGor0dičenъ: M™rь b9ію i3 d0bruю vъ ženahъ, molю1 tz prilёžnw, ne prezri menE čctaz, no ўщedri, i3 t vsskagw vreda cёla soblюdi2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Terpёnію i3zvhče jwvъ, i3 prebhstь vsёmi pril0gi lukavagw neprekloni1mь, ćkože st0lpъ d0blestvennый. SemY revnyй vsegdA q dušE, i3 nikakože ўnыvaй vъ lю1tыhъ.

Tэlesnыmi pobэdi1hsz slastьmi2, i3 bhhъ bezslovesenъ, shй slovesenъ: sl0ve b9ій, i4že sl0vomъ bludni1cu sp7shй, sp7si1 mz nkasnnago, da poю2 blgoslovS tvoю2 blgosthnю.

M§nčenъ: I#zbavleni myčєnicы mydrіi kr0vію, pl0tію postradavšagw nasъ radi, za neg0že ўserdnw i3zv0liste i3zlіsti svo‰ krHvi: tёmže neprestannw sъ ni1mъ carstvuete.

M§nčenъ: Nazdanіemъ stradalьčestvъ sщ7ennыhъ palata kvi1stesz mydrіi, vъ neйže radostnw hrt0sъ poči1lъ є4stь, є3di1nъ cRь i3 gDь, i4že ko nbi1telemъ nbcnыmъ privedhй vasъ.

BGor0dičenъ: T rodHvъ tS vsёhъ hrt0sъ vsepёtaz, є3di1nu i3zv0li sebЁ, ćkw čctnyю i3 či1stuю vъ žili1щe: i3 i3z8 tebE ćkw s0lnce vozsіsvъ, zemlю vsю2 prosvэti2.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Ćkw vethomu i3 n0vomu bhvъ preizsщnый slavnый hodataй kresti1telю, hodataйstvuй, njbetšavšago grэhmi2 vsego2 njbnovi1ti mS, njbnovi1telz vssčeskihъ molS ї}sa.

Zakonopolagaz pokasnіe na zemli2 kvi1lsz є3si2 p®teče hrt0vъ i3 krti1telю, є3g0že soverši1ti vsёhъ ўkrэpi2 mltvami tvoi1mi, ćkw da i3zbavimsz t bezmёrnыhъ ѕHlъ, ±že sogrэšaemъ pri1snw.

Tы2 tёsnый prošelъ є3si2 pytь, vozderžanіe vssko prohodS mydre, i3 širot0ю bGovidёnій svёtlыhъ vesь njzari1vsz: i4hže nasladi1tisz i3 namъ daruй, hrtA molS.

E#di1no є3stestvo2 trbcu vёrnіi slavimъ, beznačalьnago nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a ѓbіe, є3di1no carstvuющee suщestvo2, є3di1no gDьstvo, є3di1no načalo, i3 živ0tъ životvorsщій nasъ.

BGor0dičenъ: MolьbY preči1staz, bGu prinesi2, ćkw da prezritъ n†ša pregrэšє1nіz, i3 bezči1slєnnыz grэhi2, i3 vёčnagw svobodi1tъ nasъ ngnS myčaщagw.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Naga mS sodёla vssčeskihъ dobrodёteleй ѕmjй lьsti1vый ѕlhmъ sovёtomъ: ri1zoю dobrodёteleй ўkrasi1 mz nhnэ, njbnaži1vый sp7se m0й segw2 ѕl0bы.

Hotsй prіiti2 sudi1ti r0du čelovёčeskomu, sudіE pravednый, vъ časъ strašnый, njsuždena syщa ne posli2 menE vo džgnь geenskій, no ўщedri i3 sp7si1 mz.

M§nčenъ: Vasъ vsehvalьnіi gDni stradalьcы, ni sk0rbь, ni bэdA, ni mečь, nižE džgnь vozm0že razluči1ti tnю1dъ t lюbvE hrt0vы, blgoutr0bіz radi vasъ vozlюbi1všagw.

M§nčenъ: Pl0tію sopletaemi bezpl0tnomu vragY, togo2 nizloži1ste d0blіi stradalьcы i3 nhnэ so bezpl0tnыmi slikovstvyete, i3scэlsющe str†sti dyšъ že i3 tэlesъ.

BGor0dičenъ: Ćkw cvёtъ vo ўd0lіihъ žitіS tS njbrёtъ, vъ tS vseli1sz, i4že vsёhъ sadi1telь, vonsmi dobrodёteleй i3 čistotы2 nhnэ blagouhazй nasъ, bGorodi1telьnice.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

E#di1nъ pače vsёhъ sogrэši1hъ na zemli2 r0ždšihsz, є3di1nъ bhhъ prestypnikъ tvoi1hъ zak0nwvъ gDi: tёmže p®teči radi ўщedri i3 sp7si1 mz.

ЃgGlъ nravы kvi1lsz є3si2 kresti1telю їwanne, sovёta veli1kagw ѓgGla propovёdazй koncє1mъ: tёmže tS pёsnьmi slavimъ vo vs‰ vёki.

Vo glavY ўsёčenъ bhlъ є3si2 bez8 pravdы blženne, pogruzi1vый glavY hrt0vu vъ vodahъ. Ўkrэpi2 vsёhъ nasъ mltvami tvoi1mi, glavY popirati lьsti1vagw voi1stinnu gubi1telьnuю.

BGor0dičenъ: I#zbavi mS bezmёstnыhъ grэhHvъ, i3 plamennagw tomlenіz, i3 tьmы2 myčaщіz, skrežeta zybnagw, i3 červіz, dv7o, є3di1na predstatelьnice r0du čelovёčeskomu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ čelovёkъ, beznačalьnый. Veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

SE vremz pokasnіz i3 či1sta dёlanіz, sE denь, svBtla sodёlaй dэlA: bэži2 tьmы2 strasteй, tženi2 s0nъ ѕlagw ўnhnіz dušE moS, ćkw da bydeši b9estvennagw svёta pričastna.

Ćkw mыtarь vozdыhaю, ćkw bludni1ca slezю2, i3 ćkw razb0йnikъ vopію1 ti: pomzni1 mz щedre: i3 ćkw blydnый shnъ vzыvaю: sogrэši1hъ, pripadaю ti2 ćkw hananea: mlctive, ne prezri menE hrtE.

M§nčenъ: Tэlє1snыmъ strastemъ, i3 dušє1vnыmъ sokrušenієmъ, kvi1stesz voi1stinnu vračeve: predavše tэlesA kъ ranamъ terpэli1vnw, i3 kъ smerti nyžnэй, prehvalьnіi stradalьcы gDni: segw2 radi ўblažaetesz pri1snw.

M§nčenъ: S0lnečnagw sіsnіz njblistA mn0žae terpёnіe premydrыhъ hrt0vыhъ strtoterpєcъ, tёmže načalьnika tьmы2 ćvэ pogubi2 blgodatію, i3 razruši2 bezb0žіz n0щь, i3 serdcA prosvэti2 vёrnыhъ.

BGor0dičenъ: Prosvэti1telьnыmi sіsnьmi vozsіsvšagw sl0va, t s™agw tvoegw2 čreva bcde dv7o, i3 njzari1všagw zemli2 koncы2, prosvэti2 dyšu moю2 slasteй černostію njmračennuю, i3 lёnostію strasteй, da vёroю tS vospэvaю.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

SE svэti1lьnikъ sіsz syщыmъ vo tьmЁ žitіS, sE dobroglag0livaz lastovica, vesnu vsBmъ vozvэщaющaz, hrt0vъ veli1kій p®teča, hodataй vethomu i3 n0vomu: є3gHže mltvami da sohrani1msz pri1snw.

Ćkw ženihy tz dryga nhnэ predlagaю mltvennika, i3mёzй mn0žestvo grэhHvъ, i3 vopію1 ti krti1telю: tsэčenіe mi2 dolgHvъ, preblženne, podaždь, i3 vozžzi2 duši2 moeS svэti1lьnikъ ўgasšій lёnostію do koncA.

So bezpl0tnыmi ѓgGlы, sъ čestnhmi ґpclы, so strastoterpcы sщ7ennыmi, i3 so prbr0ki p®teče, preblgago bGa moli2 vsegdA, ўluči1ti namъ bl†gъ vёčnыhъ, njbogaщšыmsz vsegdA tob0ю predstatelemъ blgi1mъ.

Lastovice krasnaz, slavіe čctnhй, g0lube pred0brый, pustыnelю1bnaz g0rlice, gDenь krti1telю, pusthnnoe prozzbenіe, zapustёvšuю bezpl0dіemъ dyšu moю2 pokaži2 plodon0snu d0brыmъ.

BGor0dičenъ: N0siši nossщago vssčєskaz, ćkože prt0lъ heruvjmskій, i3 pitaeši pitaющago nasъ: є3g0že neprestannw moli2, bGoradovannaz čctaz, trysa, padeža, plэnenіz, i3 vsskіz nyždы, tvoemY stadu i3zbavitisz pri1snw.

Taže, Dost0йno є4stь: i3 pokl0nъ.

E#ktenіA malaz, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbы6čnыz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы pokasnnы. Glasъ №.

I$nъ vёkъ tebE dušE njžidaetъ, i3 sudіS h0щetъ tvo‰ njbliči1ti t†йnaz i3 lю6taz. Ne prebydi ќbw vъ ni1hъ, no predvari2 vopію1щi sudіi2: b9e, njči1sti mS i3 sp7si1 mz.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz: za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Ne i3skusi2 menE sp7se m0й, lёnostію grэh0vnoю njderži1ma, no vozdvi1gni moE pomыšlenіe kъ pokasnію, i3 tvoegw2 vіnograda dёlatelz i3skysna kvi1 mz. Daruй mi2 є3dinonadesstagw časA mzdY, i3 velію mlctь.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

M§nčenъ: Sji v0ini cRS veli1kagw proti1višasz povelёnієmъ muči1telєvыmъ, d0blestvennэ neradi1ša nj mykahъ, i3 prelestь vsю2 popravše, dost0йnw vэnčani bhša pr0sztъ ў sp7sa mi1ra dušamъ našыmъ, i3 velіz mlcti.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Bludni1cu i3 blydnago ѓzъ, i3 razb0йnika pobэdi1hъ, i3 mыtarS pregrэšenіi preminyhъ, i3 nіnevjtznы. Ўvы2 mnЁ, čto2 bydu; kakw ўbёgnu myki ѓzъ nkasnnый; čctaz, pripadaю ti2, ўщedri mS mlctію tvoeю, ćkože džnыz sn7ъ tv0й sp7slъ є4stь.

Taže: Blgo є4stь i3spovёdatisz gDvi: Troparь, є3ktenіA, i3 tpystъ. Taže časъ №-й, i3 palmы2 nbы6čnыz, i3 pr0čee, i3 konečnый tpystъ.

Vo vt0rnikъ blžє1nnы, glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že vvedE hrt0sъ v0nь razb0йnika, pomzni1 mz gDi, vopію1щa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i4zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Na vsskъ denь sogrэšaющa i3 prestupaющa tvo‰ zapwvэdi, njbrati1 mz b9e, i3 t mučenіz i3shiti2, ćkw da tvoE neizrečennoe mlcrdіe slavlю člvэkolю1bče.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2 b9ій p®teče, predhodS nezahodi1momu svёtu, i3z8 džblaka svёtla vozsіsvšemu namъ neizrečennw: pri1snw togo2 ќbw moli2, ўщedriti i3 sp7sti2 dyšы našz.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nbcёhъ.

M§nčenъ: Preterpёvše mnogopletє1nnыz m{ki, m§ncы vsehvalьnіi, nbcnыhъ vhšnihъ bl†gъ spod0bistesz: tёmъ ўblžaetesz t vsёhъ čelovBkъ vsegdA.

Slava: Vъ trіehъ li1cэhъ є3di1no b9estvo2 znaemъ vsi2 nepresэk0mo syщee, so nc7emъ sn7a že i3 d¦a živago, beznačalьnw, neslіsnnw, vo vёki pri1snw prebыvaющee.

I# nhnэ: Po ržctvЁ prisnodv7o, ćkože prežde ržctvA sohrani1lasz є3si2 čctaz, bGa r0ždši pl0tію: є3g0že moli2 prečctaz, plotski1hъ i3 duševnыhъ strasteй i3zbaviti nasъ, m0limsz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.