NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ d7. Pzt0kъ

Vъ četvert0kъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы krtnы. Glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

E#gda tz raspinaema tvarь vsS vi1dэ, i3zmэnsšesz i3 trepetaše: zemls že trzsyщisz vsS kolebašesz, dolgoterpэli1ve sl0ve, i3 zavёsa cRk0vnaz strahomъ razdirašesz, dosaždaemu tebЁ, i3 kamenіe raspadašesz t straha, i3 s0lnce lučы2 skrы2, tvorcA svoego2 vёduщi tS.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Kakw bezzak0nnэйšій sob0rъ derznY njsudi1ti tS sudію2 bezsmertnago, zak0nъ davšago vъ pusthni drevle mwmseю bGovi1dcu; kakw ži1znь vssčeskihъ na drevэ zrsщe ўmeršuю, nikakože ўbosšasz, nižE vo ўmЁ pomыšlshu, ćkw tы2 є3di1nъ gDь i3 vLka tvari.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Rasterzaetsz rukopisanіe, є4že t vёka ґdama praotca, probodenіemъ tvoi1hъ rebrъ mnogomlctive, i3 trinovenoe є3stestvo2 čelovёčeskoe kroplenіemъ kr0ve tvoeS njsvzti1sz, zovyщee: slava blgoutr0bію tvoemY, slava b9estvennomu raspstію tvoemY, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Taže vъ minei stіhi6rы s™0mu, ѓщe i4matь. Ѓщe li nёstь minei: I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Na krtЁ ćkw ўzrё tz prigvoždena gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e voždelёnne, sі‰ li ti2 nepokori1vый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizrečennomu shoždenію tvoemY vLko.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

I# paki glag0lemъ tyюžde stіhi1ru.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Ѓgnca i3 pastыrz tS, ćkw vi1dэ na drevэ ѓgnica r0ždšaz, rыdaše m™rski, tebЁ vэщaše: sn7e lюbeznэйšій, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2 dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2 sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ; i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2 vLko.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Ćkw ўzrЁ tS gDi, dv7a i3 m™i tvoS na krtЁ povёšena, divlsšesz i3 vziraющi glag0laše: čt0 ti vozdaša, i5že mn0gihъ tvoi1hъ darHvъ naslaždšіisz vLko; no molю1sz, ne njstavi menE є3di1nu vъ mjrэ: no potщi1sz voskrnyti, sovozstavlsz praotca.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

I# Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы, glasъ d7:

Nryžіe nepobэdi1moe hrtE, krtъ tv0й namъ dalъ є3si2, i3 si1mъ pobэždaemъ pril0gi čuždagw.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

VsegdA i3myщe hrtE krtъ tv0й na p0moщь, sBti vr†žіz ўd0bnэ popiraemъ.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Proslavlszйsz vъ pamztehъ s™hhъ tvoi1hъ hrtE b9e, i3 t ni1hъ ўmolenъ bыvaz, nizposli2 namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ne rыdaй menE m™i, zrsщi na drevэ vi1szщa tvoego2 sn7a i3 bGa, na vodahъ povёsivšago zemlю newderži1mw, i3 vsю2 tvarь sozdavšago: i4bo vostanu i3 proslavlюsz, i3 ѓdwva c†rstvіz sokrušY krёpostію, i3 potreblю2 є3gw2 vsю2 si1lu, i3 ќzniki i3zbavlю t ѕlodёйstva є3gw2, ćkw mlcrdъ: i3 nc7Y moemY privedY, ćkw člvэkolю1becъ.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 tpystъ.

Vъ četvert0kъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Tы2 є3di1na zastuplenіe, pribёžiщe i3 hrani1telьnica rabHvъ tvoi1hъ є3si2, bGorodi1telьnice čctaz. Segw2 radi pripadaю ti2 i3 zovY: sp7si1 mz nkasnnago, ćkw mlctiva.

‰nіz skvє1rnaz s0vэstь moю2 ranztъ, pred8 licemъ nossщuю si1hъ njbličenіe: ўskori2 vLčce, i3 p0moщь bydi mi2, i3 prežde konči1nы i3zbavi, i3 sp7si1 mz.

Slava: NJs™i2 vLčce, njskvernennoe serdce moE, ćže pres™0e sl0vo r0ždšaz, i3 syщaz vsёhъ s™ёйšaz vhšnihъ si1lъ, є3di1na vsepёtaz.

I# nhnэ: Na tS nadeždu moegw2 sp7senіz vozloži1hъ, i3 kъ tebЁ blgoutr0bnэй vёroю pribэg0hъ: ne prezri menE nadeždo nenadežnыhъ, nižE kvi1 mz njbradovanіe bэsHmъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz d¦0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

R0su tvoegw2 blgoutr0bіz podaždь mi2 prenepor0čnaz čctaz, grэh0vnыmъ zn0emъ taющemu, i3 pečalь samA ўstužaющi mi2, i3 radostь b9estvennuю podaю1щi.

ЎmA moegw2 tьmY razruši2 bcde, svёtomъ i4že vъ tebЁ, ćkw blgaz, i3 molю1sz, pokasnіz mS w4brazы ўtverdi1ti, ćkw щedra i3 mnogomlctiva, da sp7saemь ўblžaю tS.

Slava: Kroplenіemъ mlcti tvoeS, dv7o bGoradovannaz, ќglіe pogasi2 moi1hъ strasteй, i3 ўgasšій svэti1lьnikъ serdca moegw2 vozžzi2, zlathй svёщniče vsenepor0čnaz.

I# nhnэ: Potoplsetъ mS volnA grэh0vnaz, i3 byrz bezmёstnыhъ pomыšlenій: no ўmiloserdisz vsenepor0čnaz, i3 ryku mi2 p0moщi ćkw mlctiva prostri2, da sp7saemь ўblžaю tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz, tebE vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćže vseprečydnaz m™i b9іz, vozsіsй mi2 pokasnіz zari6, i3 razrэši2 mrakъ nkasnnыz moeS duši2, i3 tženi2 dv7o, luk†vaz pomыšlє1nіz serdca moegw2.

TS njčisti1liщe vsёhъ čelovёkwvъ vёroю molю2 blgoslovennaz, i3 prošY: mlctiva mi2 sudію2 sn7a tvoego2 sotvori2, ćkw da hvalami proslavlsю tS.

Slava: Smirennoe є3di1na čctaz, i3 prokažennoe serdce moE, neči1stыmi strasteй navedenіi, ćkw vračь i3scэli2, i3 t ruki2 bэs0vskіz i3shiti2.

I# nhnэ: Glag0lomъ bGodohnovennыmъ prežde blžennый ґvvakymъ, g0ru tS či1stuю i3 prisёnnuю narečE, prišedšago t ю4ga, i3 tob0ю voploщaema vLčce, vozvэщaz kvlennэйše.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nad8 vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Ўmerщvlenъ strastьmi2 i3 pomыšlenіi vsenepor0čnaz, kъ щedr0tamъ tvoi6mъ pribэgaю, i3 kъ teplomu tvoemY pritekaю vLčce, pokr0vu i3 p0moщi: ćže ži1znь є3di1na r0ždšaz, serdce moE njživi2.

Nryžіemъ snэdena mS grэh0vnыmъ, i3scэli2 dёйstvennoю tvoeю lэčьb0ю, ćže sp7sa r0ždšaz gDa, kopіemъ ўszvlennago menE radi prečctaz, i3 ўzzvi1všago serdce ѕmjevo.

Slava: ЎmA moegw2 ўvračyй sokrušє1nіz, prenepor0čnaz, i3 i3scэli2 str†sti duši2 moeS, i3 ўnhnіz tьmY potrebi2, ćkw da vo hvalenіi tS poю2 prisnoblžennuю, bcde vsepёtaz.

I# nhnэ: Gr0zdъ vіnograda, є3g0že vozrasti2 dv7o na drevэ vi1szщa vi1dэvši, vopіsše: čado, msto2 i3skopaeši, pіsnstvo tpuщaz vragHmъ vsye raspenšыmъ tS, vo vsemъ dolgoterpэli1vago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi bGomatere, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Ćže є3di1na vsBmъ p0moщь, pomozi2 namъ bёdstvuющыmъ, i3 ryku podaždь, i3 kъ pristaniщu napravi sp7si1telьnomu, є3di1na bGoblgodatnaz.

I#stzzanіz mS prečctaz, vъ časъ strašnый tы2 i3shiti2, t bэsHvъ ѕlhz prelesti, i3 sudA, i3 ngnS, i3 tьmы2, i3 myki.

Slava: Pэsnosl0vlю tS vsepёtaz, slavlю čєstnaz veli6čіz tvo‰: th že neči1stыhъ mS strasteй svobodi2, i3 vёčnыz slavы spod0bi.

I# nhnэ: Pёti tS d0lžni є3smы2, no voi1stinnu po dostosnію ne m0žemъ: tёmže poemъ tS, molčanіemъ čtyщe neskazannoe, є4že na tebЁ dv7o, sodёznnoe tainstvo.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ d7:

Na krtё tz vozvhšena, ćkw ўzrЁ prečctaz tvoS sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo sn7e m0й; kakw ži1znь vsёhъ vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw mlcrdъ;

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Nepremёnnagw r0ždši є3di1na bGoblgodatnaz, moli1sz čctaz, desni1ceю є3gw2 premэni1ti m0й ќmъ kъ lyčšыmъ, lю1tэ premэnennый bэs0vskimi i3skušenіi.

CRi1ce dv7o, r0ždšaz cRS hrtA, ўщedri i3 sp7si1 mz, strastьmi2 preklonenago: vёroю ўtverdi2, i3 nastavi mS ko sp7senіz stezi2, vёrnыhъ sp7senіe.

Slava: Mltvennica mi2 bydi prenepor0čnaz, kъ r0ždšemusz i3z8 tebE: i3 njstavlenіe lю1tыhъ dolgHvъ podaždь mi2, i3 crtvіz b9іz b9estvennый vh0dъ, i3 pi1щi vosprіstіz, i3 svёta pričastіe.

I# nhnэ: Vsenepor0čnaz mRje, dv7o neiskusobračnaz čctaz, bezmёrnaz blgostію, ćže bGa pl0tію r0ždšaz, togo2 moli2, vsskіz nasъ i3zbaviti pečali i3 grэhA.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2, ržctvo2 bGor0dičo sp7slo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Blydnw žitіE i3ždi1vъ, i3 vssku skvernu sodёlavъ, trepeщu sudi1щa, trepeщu i3stzzanіz, trepeщu i3 tvёta njsuždenіz moegw2: pomi1luй dyšu moю2 nkasnnuю, čctaz, i3 prežde smerti prosvэщenіe mi2 podaždь.

Na tS vsю2 nadeždu sp7senіz moegw2 vozloži1hъ, bGom™i neiskusobračnaz, i3 tebE na p0moщь prizыvaю vsegdA: sp7si1 mz t pečaleй, i3 napasteй vražіihъ, i3 razrэši2 pleni6cы ѕHlъ moi1hъ, i3 t vёčnыz tьmы2 i3shiti1 mz.

Slava: Kvi1lasz є3si2 ѓgGlъ vhšši, bGa neizrečennw voploti1vši: sego2 ќbw moli2, vLčce vsenepor0čnaz, plotski1hъ i3skušenій vhššu bhti mi2, i3 sudA byduщagw i3zbavitisz dv7o, i3 vёčnыz myki.

I# nhnэ: V0dъ b9estvennыhъ i3sp0lni mS dv7o, ćže i3st0čnikъ vo črevэ nosi1všaz: i3zbavi t gn0z grэhHvъ moi1hъ, i3 kъ ži1zni nastavi sp7senіz, čctaz, i3 ўnы6nіz duši2 moeS nkasnnыz tženi2 dv7o, i3 t bэsHvъ i3zbavi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz dyhomъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющi sщ7ennoe toržestvo2 bGom™re, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Razruši2 pažitь grэhA, njskvernennыz moeS duši2 i3 tэlesE, bGoradovannaz prečctaz vLčce, si1lьnoю mltvoю, tvoeю, q vsenepor0čnaz! I#scэlenіe davši sp7si1telьnoe, vLčnій strahъ prečctый.

Tы2 mnЁ prosvэщenіe, th mi i3zbavlenіe i3 radovanіe, tы2 pob0rnica moS, tы2 moS slava, i3 pohvalA, i3 nadežda, i3 sp7senіe moE є3si2 prenepor0čnaz, i3 tebЁ vёrnw poklansюsz, i3 vopію1 ti: sp7si1 mz nkasnnago rabA tvoego2, i3 t ѓdovыhъ vratъ i3shiti1 mz.

Slava: Sp7si1 mz čctaz, sp7sa r0ždšaz vseщedrago, i3 ўщedri rabA tvoego2, i3 kъ pokasnіz puti2 nastavi, lukavagw soblaznы t sredы2 tženi2, i3 togw2 lovlenіz i3zbavi mS, i3 ngnS vёčnagw, prenepor0čnaz, i3shiti1 mz.

I# nhnэ: Pl0tію є4že i3z8 tebE, sl0vo prenepor0čnaz njdёzvsz, voploti1vsz že poživE vъ mjrэ, ćkw mlcrdъ, prebhvъ ne hyždši, i4že prežde bezpl0tnый: i3 i4že drevle vsёhъ myčivšago, b9estvennoю si1loю nizloži2.

Taže: Dost0йno є4stь: i3 pokl0nъ.

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы krtnы, glasъ d7:

I#skupi1lъ nы2 є3si2 t klstvы zak0nnыz čctn0ю tvoeю kr0vію, na krtЁ prigvozdi1vsz, i3 kopіemъ prob0dьsz, bezsmertіe i3stoči1lъ є3si2 čelovёkwmъ: sp7se našъ slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

Na krtё tz prigvozdi1ša їudє1i sp7se, i4mže t kzы6kъ nasъ prizvalъ є3si2 i3nogdA, hrtE b9e našъ, prosterlъ є3si2 dl†ni na nemъ v0leю tvoeю: kopіemъ že vъ rebra tvo‰ voshotёlъ є3si2 probodenъ bhti, mn0žestvomъ щedr0tъ tvoi1hъ člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Dv7o prenepor0čnaz m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde pres™yю tvoю2 dš7u, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že blgoslovennaz molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы, glasъ d7:

Sk0rw predvari2 prežde daže ne porab0timsz vragHmъ hylzщыmъ tS, i3 pretsщыmъ namъ, hrtE b9e našъ: pogubi2 krt0mъ tvoi1mъ borю1щыz nasъ, da ўrazumёюtъ, kakw m0žetъ pravoslavnыhъ vёra, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Ўszvenu ti2 vLko, kopіemъ b9estvennomu rebrY, nryžіz njskudёša nevi1dimagw vragA do koncA, i3 prestA vsskoe nasi1lіe ѕlodёйstva є3gw2. Tёmže poklansemsz tvoi6mъ sp7si1tєlьnыmъ strtemъ, slavzщe b9estvennoe smotrenіe tvoE.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Dnesь ѓgGlьskaz vHinstva, vъ pamztь strtoterpєcъ prіid0ša, vёrnыhъ mы6sli prosvэti1ti, i3 vselennuю blgodatію ўzsni1ti. Tёhъ radi, b9e ўmolenъ bыvaz, daruй namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvыšaema ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe čydo sіE, sn7e m0й; kakw životE vsёhъ vkušaeši smerti, njživi1ti ўmeršыz hotS, ćkw mlcrdъ;

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ d7:

Krtъ i3 smertь za nы2, blže, za bezmёrnuю mlctь v0leю preterpёlъ є3si2, i3 sydъ nepravedenъ: ćkw da njsuždenіz i3 drevnіz klstvы vsёhъ svobodi1ši, lestію vъ tlёnіe vpadšihъ. Tёmže i3 poklansemsz, sl0ve, tvoemY raspstію.

Na drevэ povёšena ўsmotri1všee tS s0lnce, slnca pravdы hrtA, svёtъ pomrači2. Tvarь že kolebašesz, i3 mertvіi ćkw t snA sk0rw i3z8 grobHvъ vostaša, sl0ve, b9estvennuю pэsnosl0vzщe deržavu slavы tvoeS.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Nepor0čnaz m™i tvoS, hrtE, ćkw ўzrЁ na krtё tz vozvыšaema, rыdaющi m™rski, takwvaz glag0laše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw tS bezzak0nnый s0nmъ ko krtY prigvoždaetъ vsёhъ ži1znь, svёte m0й sladčaйšій;

KanHnъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY, glasъ d7, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe sіE:

KrtY prigvoždenъ hrt0sъ, prelestь razrэšaetъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰ i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Na krtЁ rasprosterlъ є3si2 b9estvєnnыz dl†ni, dolgoterpэli1ve, i3 pogibaющій mjrъ prizvalъ є3si2 kъ poznanію deržavы tvoeS, щedre. Tёmže veličaemъ blgoutr0bіe tvoE.

Ѕmjz vozdvi1glъ є4stь mwmseй, prowbrazyz b9estvennoe tvoE raspstіe, sl0ve prebeznačalьne, i4mže padE kdovi1tый ѕmjй padenію ґdamovu hodataй bhvый.

M§nčenъ: Vo svёtlostehъ s™hhъ nhnэ ži1ti spod0bistesz m§ncы, nepokolebi1moe prіemše ćvэ crtvo, ćkože skazA pavelъ, i3 slavы soprič†stnicы hrt0vы bhste.

M§nčenъ: Vozdvizaemыmi volnami nesterpi1mыhъ mučenій vašihъ, nepogryzimь bhstь korablь, m§ncы: njkormlenіemъ bo vsёhъ cRS, vъ pristaniщe dospёste pok0iщnoe.

BGor0dičenъ: Nryžіe, ćkože rečE smmeHnъ, serdce tvoE pr0йde, є3gdA vi1dэla є3si2 hrtA raspinaema, dv7o vLčce, i3 є3di1nago probodaema kopіemъ. Tёmže rыdaющi bolBzni preterpёla є3si2.

I$nъ kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ t0йže.

Tы2 є3di1na zastuplenіe, i3 pribёžiщe, i3 hrani1telьnica є3si2 rabHmъ tvoi6mъ bGorodi1telьnice čctaz. Segw2 radi pripadaющe vopіemъ ti2: sp7si2 nasъ vLčce, mlcrdіemъ tvoi1mъ.

NJsvzti2 vLčce njskvernennoe serdce moE, ćže pres™0e sl0vo r0ždšaz, i3 syщi vsёhъ s™ёйšaz vhšnihъ si1lъ, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz.

Padšihъ vozzvanіe, i3 stosщihъ є3si2 ўtverždenіe, vsenepor0čnaz. Tёmže molю1sz ti2: padšій m0й ќmъ grэh0mъ i3spravi vLčce, da slavlю tS.

Mertva mS skorbьmi2 i3 nedёйstvenna ležaщa, ryku prosterši p0moщi tvoeS vozstavi, i3 b9estvennagw veselіz i3sp0lnena pokaži1 mz, bGorodi1telьnice.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2 vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Ćkw nvčA na zakolenіe vedshu tS hrtE, lю1dіe prebezzak0nnіi, ѓgnca b9іz syщa, i3 hotsщa i3zbaviti džvcы t v0lka lю1tagw, i5hže člvэkolю1bnэ vozlюbi1lъ є3si2.

Predstalъ є3si2 sudіi2 sudi1mь nepravednw, sudsй pravednw vseй zemli2, i3 preterpёlъ є3si2 ўdarenіe vъ lani1tu, svobodi1ti mS hotS poraboщennago gDi, lukavomu mіroderžcu.

M§nčenъ: Stradavše s™ji zak0nnw, bezzakHnnыz vragi2 posrami1ste, i3 v0leю ўmerщvlsemi za vsёhъ vostanіe, i3 i5že smertь i3shodataivšago pobori1ste ѕmjz.

M§nčenъ: T zemnhhъ vozvhsivšesz, ko blgoslavію že prišedše stradalьčeski m§ncы s™ji, i3 kъ neveщestvєnnыmъ činHmъ veщestvennіi soedini1šasz, radosti neizrečennыz i3spolnsemi.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE dv7o, njbnovlenіe є4vэ kvi1sz voi1stinnu, bGъ pl0tію raždaemь, i3 na krtъ vozvыšaemь, nizlagaz bёsы, bGoblgodatnaz vLčce.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Pomi1luй prečctaz dv7o, vъ puči1nэ žiteйsteй lю1tэ mS potoplsema, i3 ko pristaniщu ti1homu sp7senіz i3spravi: ts bo є3di1nu nadeždu stzžahъ.

ЎmA moegw2 tьmY razori2, bcde, svёtomъ i4že vъ tebЁ ćkw blga, i3 molю1sz: pokasnіz mS w4brazы ўtverdi2 ćkw щedra, i3 mnogomlctiva, da sp7saemь ўblžaю tS.

Kroplenіemъ mlcti tvoeS, dv7o bGoradovannaz, ќglіe pogasi2 moi1hъ strasteй: i3 ўgasšій svэti1lьnikъ serdca moegw2 vozžzi2, zlathй svёщnice vsenepor0čnaz.

Bolsщuю lю1tэ strastьmi2 nkasnnuю moю2 dyšu, bGorodi1telьnice, ćkw mlctivaz posэti2, i3 sp7si1 mz mltvami tvoi1mi: ćkw da živ0tъ lyčšій poluči1vъ veličaю tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz, tebE vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй gDi.

Da tpystiši mS t ќzъ grэh0vnыhъ, člvэkolю1bče, tvoeю v0leю svszanъ bhlъ є3si2, i3 na krtЁ ќmerlъ є3si2 ćkw ѕlodёй: slava mn0gomu blgoutr0bію tvoemY.

Ćzvы preterpёlъ є3si2 sl0ve b9ій, i3 pon0snuю smertь, njbezsmertstvuz suщestvo2 zemnhhъ ўmerщvlenoe strastьmi2: slava mn0gomu blgoutr0bію tvoemY.

M§nčenъ: I%že radwvanіz b9іz hotsщe naslёdovati d¦omъ vses™hmъ, radostnoю dušeю r†nы preterpёša, i3 nyždnuю smertь m§ncы, i3 lukavago ўzzvi1ša.

M§nčenъ: Rycэ tsэcaemi, i3 glavы6, i3 ljzhki ўrёzaemi, bGosl0vnіi, i3 džči lišaemi svёta, i3 na ќdы ssэcaemi m§ncы, ne tsёčeni že t bGa prebhste.

BGor0dičenъ: Razdrasz rukopisanіe ґdamovo, kopіemъ probodenu ti2 vLko, bcda vopіsše ў krtA predstosщi, gDi, i3 bolёznennw vosklicaющi.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Ćže vsenepor0čnaz m™i b9іz, vozsіsй mi2 pokasnіz zarю2, razruši2 mrakъ nkasnnыz moeS duši2, i3 luk†vaz pomыšlє1nіz serdca moegw2 tženi2, dv7o.

Ćže blgopremёnnago i3 blgouvёtlivago, prečctaz, vLku r0ždši, dv7om™i, ćkw blgaz, nj nasъ togo2 moli2 vsegdA, t čuždagw i3zbaviti nasъ.

TS njčisti1liщe vsёhъ čelovёkwvъ, vёroю molю2 i3 prošY blgoslovennaz: mlctiva mnЁ sudію2 sn7a tvoego2 sotvori2, ćkw da vo hvalenіi slavlю tS.

I#mёz tS, prečctaz, pom0щnicu vsegdA nikogw2 ўboю1sz, i3li2 ўstrašysz: kt0 že li hotS skHrbnaz prinesti2 rabY tvoemY, i3 ne ўstraši1tsz;

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nad8 vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vi1dэvšee tS slnca na krtЁ prostiraema, s0lnce skrы2 lučы2, sіsti ne mogyщee, tebЁ sp7se zašedšu, i3 prosvэщaющu i5že vъ noщi2 prelesti spsщыz, poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

Raspinaemь za mlcrdіe, gDi, i3 sp7saeši mS, džcta i3 želči prіemleši vkušenіe, slastnagw i3zbavlsz nasъ vkušenіz ćkw blgъ, i4mže prelьsti1homsz, i3 tli2 podpad0homъ.

M§nčenъ: Prelesti razori1ste zi1mu, b9estvennіi m§ncы, d¦a s™agw teplot0ю, i3 kъ vesnЁ pok0z raduющesz doid0ste kypnw, vsBmъ pomogaющe syщыmъ vъ sk0rbehъ.

M§nčenъ: Tyčami b9estvennыz kr0ve zemlю vsю2 napoi1ste, i3zsušaющe pot0ki bezb0žіz, s™ji m§ncы: tёmže kъ vodЁ živ0tnэй nhnэ vseli1stesz, nj vsёhъ molsщesz.

BGor0dičenъ: Pl0tію є3g0že rodilA sn7a, bGoradovannaz, ćkw vi1dэ na drevэ vozvhšena, plačemъ i3sp0lnisz, i3 dolgoterpёnію є3gw2 divlsšesz voi1stinnu: tёmže veličaše є3gw2 snizhoždenіe.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Ўmerщvlenъ strastьmi2 i3 skvernami vsenepor0čnaz, kъ щedr0tamъ tvoi6mъ pribэgaю, i3 kъ teplomu tvoemY pritekaю, vLčce, pokr0vu i3 p0moщi: ži1znь є3di1na r0ždšaz, serdce moE njživi2.

Prosvэti2 njmračennoe moE serdce, prečctaz, ćže svэtodavca r0ždšaz, bGa vkypэ i3 člvёka: є3g0že ćkw m™i ўmoli2, podati mi2 i3zbavlenіe, gpcžE, prežde strašnagw dnE.

ЎmA moegw2 ўvračyй sokrušє1nіz, vsenepor0čnaz, i3scэli2 str†sti duši2 moeS, i3 ўnhnіz tьmY tženi2: ćkw da vo hvalenіi tS poю2 prisnoblžennuю, bcde vsepёtaz.

Nizloži2 vLčce, vragHvъ moi1hъ šat†nіz: ts bo є3di1nu i4mamъ predstatelьnicu i3 nadeždu, i3 p0moщь krёpkuю, th mz soblюdi2, čctaz, vsskagw i3zbavlsющi mS tёhъ nahoždenіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo bGomydrіi bGomatere, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Bolёznьmi, ±že preterpёlъ є3si2 raspinaemь, bwlёzni ўstavilъ є3si2 čelovёčestvu, i3 kъ nebolёznennomu žitію2 vsёhъ priv0diši, blgoutr0bne gDi.

S0lnca lučы2 skrыvahusz, cRk0vnaz že svёtlostь razdirašesz, i3 zemlS trzsašesz, kamenіe strahomъ raspadašesz, na krtЁ ziždi1telz zrёti ne mogyщe.

M§nčenъ: Mertvъ ѕmjй bhstь, mykami ўmerщvlsemы zrS b9estvєnnыz m§nki, i3 živ0tъ vёčnый naslёduющыz voi1stinnu, b9estvennoю blgodatію.

M§nčenъ: MnHgіz m{ki preterpёste, mnHgіz i3 vэncы2 ўluči1ste, mnogoči1slєnnaz mn0žєstva m§nkъ pri1snw živyщihъ: tёmže ѕHlъ moi1hъ mn0žestvo tženi1te.

BGor0dičenъ: Pristaniщe bydi mi2, vsenepor0čnaz, vъ puči1nэ lю1tыhъ plavaющu, ćže bёdstvuющuю vsю2 tvarь ržctv0mъ tvoi1mъ bGorodi1telьnice, sp7slA є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se cRю2 si1lъ.

Vozsіsй mi2 pokasnіz zarю2, vLčce, i3 džblaki ѕlhhъ pomыšlenій moi1hъ razori2, džblače slnca pravednagw prisnodv7o.

Ўtoli2 strasteй moi1hъ svirёpuю v0lnu, i3 byrю ѕlhhъ pomыšlenій ўkroti2, pristaniщe veli1koe njburevaemыhъ prisnodv7o.

Nap0й mS ўmilenіz pitіemъ, vLčce, slezъ rёki mnЁ nhnэ podaю1щi: i4miže ўgašY plamenь vёčnuющій, є3di1na vsepёtaz.

I#zsušaющi ѕHlъ moi1hъ svirёpuю puči1nu, r0ždšaz blgosti voi1stinnu puči1nu, nastavi mS ko pristaniщu b9estvennыz v0li.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Pobэždenъ bhstь soprotivob0recъ, i3 padesz di1vnыmъ padenіemъ, voznesšusz hrtY na drevo, i3 sp7sesz prežde njsuždennый, vopіS є3mY: i4že ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Ўmerщvlena mS drevomъ njživi1lъ є3si2 na drevэ hrtE ўmerый, i3 b9estvennыmi ќbw ranami tvoi1mi strypы serdca moegw2 i3scэli1lъ є3si2: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

M§nčenъ: Darъ prіemše i3scэlenіz, i3scэlsti nedygi, i3 bёsы t čelovBkъ tgonsti si1loю d¦0vnoю, i3scэli1te str†sti serdca moegw2 vašimi mltvami m§ncы nepobэdi1mіi.

M§nčenъ: I#stoplє1nіz pod8emый bori1telь, krovьmi2 vašimi pogibaše so tьmami є3gw2. Vh že vsehvalьnіi m§ncы, raduющesz vospэvaete: i4že ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Nevёsta nepor0čnaz, palata ziždi1telz, zemlE nedёlannaz, prt0lъ ngnezračenъ kvi1lasz є3si2, prečctaz. Tёmže vopіemъ ti2: raduйsz, prečctaz vLčce, ćže čelovёki njboži1všaz b9іimъ tvoi1mъ ržctv0mъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Sp7shй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Lюb0vію pritekaю mn0goю pod8 s™hй tv0й pokr0vъ, ne tvrati2 menE tщA: no daždь mi2, prečctaz, njstavlenіe pregrэšenій, i3 sp7si1 mz, da vi1dэvše vrazi2 moi2 posramztsz.

Ne ўboю1sz ѕlA, th bo so mn0ю є3si2 dv7o: poženY vragi2, ±že neщadnw menE gonsщыz, i3 pobэždY si1loю tvoeю ўkrэplsemь, mRje bGorodi1telьnice.

I$maši є4že moщi2 pri1snw vsёhъ, ćkw r0ždši vLku, vladhčestvіz mS slastnagw i3 strasteй svobodi2, da poю2 raduzsz: raduйsz prt0le vhšnzgw, blgoslovennaz.

TS є3di1nu pokrovi1telьnicu i4mamъ na zemli2 tv0й rabъ, i3 p0moщь voi1stinnu sp7si1telьnuю i3 tverduю, prečctaz, bGoproslavlennaz: i3 kъ tebЁ pribэgaю, sp7si1 mz t sёteй lovsщihъ, bGorodi1telьnice.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočєsti1vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo sp7slo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Razrэšaeši mS t ќzъ lёtnыhъ, vъ lёto bezlёtnый bhvъ, svszanъ že bhvъ v0leю, g0rdago ќzamъ nerэši6mыmъ tslalъ є3si2 vLko, i3 sp7saeši mS krt0mъ i3 strtію: tёmže blgoslovlю1 tz, hrtE, vo vёki.

Vozdvi1gsz na drevo v0leю, i3 vsю2 tvarь sovozdvi1glъ є3si2, sl0ve prepёtый, beznačalьne i3 nevi1dime, i4že nač†la i3 vl†sti tьmы2 strtію tvoeю, hrtE, njbliči1lъ є3si2: tёmže tS poemъ vo vs‰ vёki.

M§nčenъ: Vsэd0ste na kr0vь svoю2 ćkw na kolesni1cu, m§ncы vsekrasnіi, i3 kъ prem‡rnыmъ vzsti bhste selenієmъ, t hrtA dostHйnыz p0čєsti prіemlющe, gDa p0йte, vopію1щe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

M§nčenъ: Na drevA vozvыšaemi, i3 vъ r0vъ vmetaemi, ѕvэrє1mъ že vdavaemi, vo džgnь že i3 vъ v0du razdэleni bыvaющe, strton0scы m§ncы, raduющesz poshu: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Vi1dэvši ўsnyvša na drevэ hrtA, vsBmъ b0drostь podaю1щago b9estvennuю i3 sp7si1telьnuю, m™i vsenepor0čnaz, vosklicanіemъ rыdaše i3 vzыvaše: čto2 sіE novёйšee čydo; njživlszй vs‰, ўmiraetъ hotS.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Blydnw žitіE i3ždi1vъ, i3 vsskuю nečistotY sodёlavъ, trepeщu sudi1щa, trepeщu i3stzzanіz, trepeщu i3 tvёta njsuždenіz moegw2, čctaz: ćže sudію2 r0ždšaz, predstani mi2 togdA, i3 i3zbavi mS nyždы.

Na tS vsю2 nadeždu sp7senіz moegw2 vozloži1hъ, bGom™i neiskusobračnaz, i3 tebE na p0moщь prizыvaю vsegdA: sp7si1 mz t pečaleй i3 napasteй vragA, i3 razrэši2 pleni6cы ѕHlъ moi1hъ, i3 vёčnыz tьmы2 i3shiti1 mz.

Vъ časъ, dv7o, koncA moegw2 ruki2 bэs0vskіz mS i3shiti2, i3 sudA i3 prёnіz, i3 strašnagw i3spыtanіz, i3 mыtarstvъ g0rьkihъ, i3 knszz lю1tagw, bGomati, i3 vёčnagw njsuždenіz.

Soblюdi2 rabA tvoego2, dv7o, t vsskagw navёta čuždagw, ts bo i4mamъ vLčce, pokr0vъ i3 zastuplenіe, pribёžiщe i3 ўtverždenіe: i3 tebE radi čaю i3zbavitisz sёteй vragA, є3di1na predstatelьnice r0da čelovёčeskagw.

Taže, poemъ pёsnь bcdэ: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGom™re, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Stosše sudi1mь člvэkolю1bče, i4že sudi1ti hotsй vsBmъ: vэncemъ že tern0vыmъ ўvszlsz є3si2 hoti1telьnэ, sp7se svoeю v0leю, preslušanіz, hrtE, tє1rnіz i3z8 k0rene i3sterzaz, vsBmъ že nasaždaz tvoegw2 blgoutr0bіz poznanіe.

Q kakw lю1dіe bezzak0nnіi, zavistію syщe njmračeni, pravedna syщa, i3 nepor0čna tS, svэtodavče krtY predaю1tъ; є3gHže strtь s0lnce zrS pomračašesz, i3 svёtlostь cRk0vnaz razdirašesz, i3 kolebahusz njsnov†nіz zemli2.

M§nčenъ: Sowbrazni strtemъ hrtHvыmъ bhste s™ji m§ncы, i3 snaslBdnicы crtvіz i3 svёtlosti: tёmže prosvэti1te premydrіi, pэvcы2 vašz, grэh0vnagw mraka svoboždaющe, i3 razli1čnыhъ njbstosnій.

M§nčenъ: ЎžE vъ s†maz premydrіi nbcnaz vselьšesz, slavu že prіemše prisnosyщnuю, i3 pričastіi sщ7ennыmi njbožaemi, pomzni1te vsёhъ nasъ, čtyщihъ vёroю vsesщ7ennuю i3 čestnyю vašu pamztь, prisnoslavnіi.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, lюb0vію vospэvaющihъ i3 veličaющihъ tS, razrэši2 strasteй našihъ tьmY, ntrokovi1ce, ўkroti2 byrю i3 lukavagw soblaznы t sredы2 tženi2, tы2, ntrokovi1ce, mltvami tvoi1mi.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Raduйsz, ćže radostь r0ždšaz, prečctaz, syщыmъ na zemli2 voi1stinnu. Raduйsz, sp7si1telьnoe pristaniщe, i3 pokr0ve pritekaющihъ kъ tebЁ. Raduйsz, lёstvice čctaz, vozvhsivšaz padšihъ. Raduйsz, vseblžennaz bcde, ўpovanіe dušamъ našыmъ.

Razruši2 pažitь grэhA moegw2, njskvernennыz moeS duši2 i3 tэlesE, bGoradovannaz prečctaz vLčce, si1lьnoю mltvoю tvoeю, q vsenepor0čnaz, i3scэlenіe davši sp7si1telьnoe, vLčnій strahъ b9estvennый.

Tы2 mnЁ prosvэщenіe, tы2 mi2 i3zbavlenіe i3 radovanіe, tы2 pob0rnica moS, tы2 moS slava i3 pohvalA, i3 čaznіe sp7senіz moegw2 є3si2 vsenepor0čnaz, i3 tebЁ vёrnw poklansюsz, i3 vopію1 ti: sp7si1 mz nkasnnago rabA tvoego2, i3 t vratъ ѓdovыhъ i3shiti1 mz.

Sp7si2 mS čctaz, sp7sa r0ždšaz i3 vseщedrago, ўщedri mS rabA tvoego2, i3 kъ pokasnіz puti2 nastavi: lukavagw soblaznы t sredы2 tženi2, i3 togw2 lovlenіz i3zbavi mS i3 ngnS vёčnagw, prenepor0čnaz, i3shiti2 mS.

Taže, Dost0йno є4stь:

E#ktenіA, i3 svэti1lenъ, palmы2 nbhčnы.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7:

StэnA bydi namъ krtъ tv0й ї}se sp7se našъ: i3n0gw bo ўpovanіz vёrnіi ne i4mamы, razvэ tebE, na nemъ pl0tію prigv0ždšagwsz, i3 podaю1щagw namъ velію mlctь.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Dalъ є3si2 znamenіe bosщыmsz tebE gDi, krtъ tv0й čctnhй, i4mže posrami1lъ є3si2 nač†la tьmы2 i3 vl†sti, i3 vozvelъ є3si2 nasъ na pervoe blženstvo. Tёmže tvoE člvэkolю1bnoe smotrenіe slavimъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

Kto2 ne ўžasaetsz zrS s™ji m§ncы, p0dviga d0bragw, i4mže podvizastesz; kakw vo pl0ti syщe, bezpl0tnago vragA pobэdi1ste, hrtA i3spovёdaющe, i3 krt0mъ vowruži1všesz; tёmže dost0йnw kvi1stesz bэsHvъ progoni1telіe, i3 varvarwvъ pobэdi1telіe, neprestannw molsщesz sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Na krtЁ tS ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE vzыvaše, sn7e voždelёnne; sі‰ ti2 nevёrnый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

Taže, Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, є3ktenіA, i3 časъ №-й, i3 pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ blžє1nnы, glasъ d7:

Drevomъ ґdamъ raS bhstь i3zselenъ: drevomъ že krestnыmъ razb0йnikъ vъ raй vseli1sz. DŽvъ ќbw vkyšъ, zapovэdь tverže sotv0ršagw: džvъ že sraspinaemь, bGa i3spovёda tasщagosz, pomzni1 mz, vopіS, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Zrsщe tS na krtЁ rasprosterta, є3di1ne dolgoterpэli1ve, si6lы nbcnыz, nedoumёющesz sъ trepetomъ divlshusz: zemls že kolebašesz, i3 svэti6lъ dobr0ta ўgasaše nepravednw člvэkolю1bče, njsuždaemu tebЁ, ґdamъ njsuždennый njpravdašesz: slavlю blgoutr0bіe tvoE.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Na l0bnэmъ voznessz, vražію glavY sokruši1lъ є3si2: na drevэ že ќmerъ, plod0mъ drevnыmъ ўmeršыz njživi1lъ є3si2 vLko, i3 raS ži1teli kvi1lъ є3si2, neprestannw slavzщihъ tvoю2 blgosthnю, i3 vopію1щihъ: pomzni2 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Ćkože nryžіe krtъ vosprіemše s™ji m§ncы, ko njpolčenію vragHvъ p0mыslomъ d0blimъ i3zыd0ste: i3 tёhъ pogyblьše, netlёnnыmъ vэncemъ ўvzz0stesz, i3 slavu poluči1ste vhšnюю, raduющesz dostoblžennіi: tёmže vёroю vasъ ўblžaemъ.

Slava: Da pokažeši ćvstvennw, є4že kъ namъ sp7se, blgoutr0bіe tvoE, prigvozdi1lsz є3si2 na krtЁ, nc7Y soedinennый i3 d¦u: gybu, i3 tr0stь, porug†nіz i3 r†nы preterpёlъ є3si2, hotS i3zbaviti ngnS vёčnagw zovyщыz: pomzni2 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

I# nhnэ: Nevmэsti1mый vezdЁ, nestэsnsemь mёstomъ, vseli1sz vo s™yю ўtr0bu tvoю2, bGorodi1telьnice prečctaz vLčce, i3 na drevэ povёšenъ, ži1znь mjrovi ćvэ i3stoči1lъ є4stь. Togo2 ўmoli2 ўmertvi1ti mudrwvanіz pl0ti našez, i3 sp7sti2 vsёhъ, ćkw člvэkolю1bca.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.