NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ d7. SredA

Vo vt0rnikъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы krtnы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Na krtъ vozdvizaemь, i3 kopіemъ probodaemь, i3 perstы njkrovavlsemь vLko, svoboždenіe podpisalъ є3si2 namъ preblgjй, i3 rukopisanіe ґdama prarodi1telz rasterzavъ, svobodi1lъ є3si2 čelovёčeskoe suщestvo2. Segw2 radi vospэvaemъ щedre, ю4že pače ўmA tvoю2 blgosthnю.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Vospэvaemъ tvo‰ strad†nіz vLko ї}se: krtъ, kopіe že i3 tr0stь, gybu i3 gvHzdіz, bіє1nіz, bagrzni1cu, i3 vэnecъ t ternіz, njplev†nіz že i3 porug†nіz, ±že preterpёlъ є3si2 v0leю. Veličaю tvoE neѕl0bive є3di1ne žiznodavče dolgoterpёnіe, i3 vёroю slavosl0vlю tS člvэkolю1bče.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

KrtY tvoemY čctn0mu poklansюsz preblgjй, lюb0vію njblobыzaz, i3 slavlю tvoE є4že pače ўmA sošestvіe, bezmёrnuю mlctь i3 neizrečє1nnыz щedrHtы, i3 bogatuю blgosthnю, є3sže radi sp7slъ є3si2 čelovёčeskoe є3stestvo2, soderži1mo bhvšee vo tьmЁ pregrэšenій. Slava hrtE raspstію tvoemY.

Taže vъ minei stіhi6rы s™0mu, ѓщe i4matь: ѓщe li nёstь minei, i4nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Na krtЁ ćkw ўzrЁ prigvoždaema tS gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz. Čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e voždelёnnый; sі‰ ti2 nepokori1vый s0nmъ vozdaetъ bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ naslaždeйsz; no slava neizrečennomu shoždenію tvoemY vLko.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 materski tebЁ vэщaše: sn7e lюbeznэйšій, kakw na drevo krtnoe vozdvi1glsz є3si2 dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2 sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2 vLko;

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Ćkw vi1dэ tS gDi dv7a i3 m™i tvoS na krtЁ povёšena divlsšesz, i3 vziraющi glag0laše: čt0 ti vozdaša, i5že mn0gihъ tvoi1hъ darHvъ naslaždšіisz vLko; no molю1sz, ne njstavi mS є3di1nu vъ mjrэ, no potщi1sz voskrnyti, sovozstavlsz praotca.

Slava, i3 nhnэ: krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ne rыdaй menE m™i, zrsщi na drevэ povёšena tvoego2 sn7a i3 bGa, na vodahъ povёsivšago zemlю newderži1mw, i3 vsю2 tvarь sozdavšago: i4bo voskrnY, i3 proslavlюsz, i3 ѓdwva c†rstvіz sokrušY krёpostію, i3 pogublю2 togw2 si1lu, i3 sv‰zannыz i3zbavlю t ѕlodёйstva є3gw2, ćkw blgoutr0benъ, i3 nc7Y moemY privedY, ćkw člvэkolю1becъ.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

I# Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы, glasъ d7:

Nryžіe nepobэdi1moe hrtE, krtъ tv0й dalъ є3si2 namъ: i3 si1mъ pobэždaemъ pril0gi čuždagw.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

VsegdA i3myщe hrtE, krtъ tv0й na p0moщь, sBti vr†žіz ўd0bь popiraemъ.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

I#myщe derznovenіe ko sp7su s™ji, moli1te neprestannw za nы2 grBšnыz, njstavlenіe pregrэšenій prossщe, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopovaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE sn7e m0й; čto2 ti2 bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

Taže, Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2: Tris™0e, po DŽ§e našъ:

Troparь, є3ktenіA, i3 tpystъ.

Vo vt0rnikъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pёsnь №..

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Neizmёrnuю b9ію mydrostь i3 si1lu r0ždši prenepor0čnaz, hrtA bez8 sёmene pl0tію, deržavu krёposti, i3 b9estvennoe veli1čіe stzžala є3si2 ržctv0mъ tvoi1mъ, bGorodi1telьnice.

Q pače ўmA ržctvA tvoegw2 prečctaz, i4mže njbogati1sz zemnhhъ mn0žestvo netlёnіemъ, i3 tS nhnэ blži1tъ dost0йnw, hodataicu njbnovlenіz.

Slava: Bolsщago i3scэli2 dušeю i3 tёlomъ dv7o, rabA tvoego2 njsэnenіemъ tvoi1mъ: ts bo predstatelьnicu vsBmъ syщыmъ vъ pečali poznahъ, ćkw r0ždšuю sp7senіe naše.

I# nhnэ: Lю1tэ pogružaemu vъ puči1nэ skorbeй, i3 byreю bezmёrnыhъ njbstosnій, sp7senіz prosterši mi2 ryku, i3zvedi2 vLčce i3z8 glubinы2 ѕHlъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz d¦0vnw ўtverdi2 vъ b9estvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Kropi1ši i3scэlenій strui6 bolsщыmъ dv7o, vsю1du: ts bo i3st0čnika pokazA mlcrdіz vLčce, i4že mlcti gDь i3z8 tebE roždeйsz pače ўmA.

Krasenъ čert0gъ b9estvennomu sl0vu, i3 b9estvennый nevёstnikъ vhše є3stestvA, dv7o m™i bыlA є3si2: tёmže mlcti tvoi1hъ щedr0tъ tverzi mi2, ko sp7senію vozvodsщi.

Slava: Ўmertvi1sz vsS krёpostь moS t mn0žestva bezmёrnыhъ ѕHlъ: mn0gimi ќbw skorbьmi2 tčazhsz. Pomozi2 mi2 gpcžE, ćže ži1znь r0ždšaz, i3 plačuщыmъ ўtэšenіe.

I# nhnэ: Pomi1luй є3di1na bGomati, pomi1luй i3 ўщedri dyšu moю2 nkasnnuю, potoplsemuю bёsы lukavыmi i3 strastьmi2 i3 prežde vremene smerti moeS, sію2 njči1stiti ўmlcrdisz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebE vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй gDi.

K0rene i3 čreslъ tS carskihъ, vsёhъ cRь ćkw syщu voždelёvъ, vhššu heruv‡mъ i3 seraf‡mъ sodёla, vesь bcde vselьsz vъ tS.

Čelovёčeskagw radi poroždenіz, sodёtelь voploщaemь, i3z8 tebE rodi1sz i3 predstatelьnicu nel0žnu hrtіanwmъ tS pokazA: tёmže kъ tvoemY kr0vu pribэgaю, čctaz.

Slava: Kr0vъ, i3 zastuplenіe, i3 pribёžiщe bydi mi2 dv7o rabY tvoemY, i3 i3scэli1 mz t bezmёrnыhъ ѕHlъ, vospэvati tS prečctaz: slava neizrečennomu ržctvY tvoemY.

I# nhnэ: Nedoumёюsz, i3 slezю2, i3 stenю2 t strastnыhъ moi1hъ pomыšlenій, i3 tS molю2: ćkw є3si2 i3st0čnikъ mlcti, t bolёzneй moi1hъ i3zbavi mS, vedyщi kъ b9estvennomu ўmilenію.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nad8 vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

I#scэlenій v0dы t0čiši pri1snw dv7o vsBmъ bolsщыmъ ćkw džblakъ njduševlenъ shй cRS hrtA. Tёmže molю1 tz prilёžnw: r0su i3scэlenіz mnЁ bolsщemu nizposli2.

Ne prestaй molsщi, є3g0že rodilA є3si2 bGonevёsto dv7o, ćkw sp7sa i3 vLku, razrэšenіe mi2 daždь skorbeй i3 bolёzneй, i3 kъ radosti netlёnnэй mS vozvedi2, proщaz mi2 pregrэšє1nіz.

Slava: Ўpovanіe mi2 є3si2 prečctaz, i3 sp7senію pohvalA. Tёmže pribэgaю kъ tvoemY pokr0vu: ne gnušaйsz menE, grэhi2 mn0gimi i3 bolёznьmi sk0rbnыmi nhnэ pogloщennagw, no predvari2 i3 sp7si2 mS.

I# nhnэ: Gr0zdъ zrёlый, kakw na drevэ vi1siši; slnce slavы, kakw vozdvi1glsz є3si2, svёtъ s0lnca pomrači1vый vъ strti tvoeй; sp7se, r0ždšaz tS ѓgnica drevle vopіsše ti2, m™rski vosklicaющi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 mwrskjz, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no ćkw bGъ i3z8 glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й mnogomlctive.

Zrakъ vosprіstъ rabій t tebE dv7o, vsёhъ cRь i3 bGъ našъ, i3 vhššu tS ćkw bcdu pokazA heruv‡mъ i3 strašnыhъ seraf‡mъ.

Ćže є3di1na r0ždši b9ію ži1znь, i3 vsBmъ sp7senіe daю1щago, tčaznna mS syщa sp7senію spod0bi, i3 strasteй moi1hъ vostanіe presэcы2.

Slava: Tvoю2 podaždь p0moщь, i3 i3zbavi mS bёdъ i3 skorbeй, i3zbavlsющi mS napasteй i3 pregrэšenій moi1hъ, ćže vsёhъ r0ždšaz i3zbavlenіe.

I# nhnэ: NJ tebЁ dv7o, hvalimsz, i3 tob0ю lю1tыhъ i3zbavlsemsz: nadёющesz na tS nahoždenіz ne boi1msz ѕločesti1vыhъ v†rvarъ, vospэvaющіi tS.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ d7:

Dv7o prenepor0čnaz m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dyšu, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že preblgoslovennaz molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

I$zsše ćkw skudelь strastьmi2 vsS krёpostь moS, i3 sE ѓdu pribli1žihsz, t ќzъ vsepagubnыhъ predvari2 m™i b9іz, i3 i3shiti2 t njderžaщihъ pečaleй ruk0ю mi1losti tvoeS.

Rasterzaemэ ўtr0bэ moeй t ѕl0bъ mnogowbraznыhъ, i3 є4že ži1ti rasterzaюsz mn0žestvomъ pregrэšenій i3 bolёzneй moi1hъ: no i3zbavi mS t nboi1hъ prečctaz, ži1znь namъ r0ždšaz.

Slava: Crtva hrt0va vseщedragw, dv7o prečctaz, tversti mi2 ćkw blgaz spod0bi, i3 bolёzneй dušetlёnnыhъ i3 nahoždenій i3zbaviti, tvoi1mi mltvami blgoslovennaz.

I# nhnэ: NJboщrenы bolBzni ranamъ moi6mъ t bezmёrnыhъ moi1hъ pregrэšenій, vedytъ vъ smertь duševnuю i3 tэlesnuю: no i3shiti1 mz vLčce, ćkw si1lьna, t vsskihъ skorbeй i3 nedygwvъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2, ržctvo2 bGor0dičo sp7slo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Veщь strasteй ternon0snыhъ stzžahъ, i3 žalomъ si1hъ probodaemь є4smь: tёmže tčazhsz, ќzami podavlsemь є4smь i3 napastьmi, prečctaz m™i hrtA bGa: t ni1hže mS i3zbavlsющi, podaždь vsёhъ pregrэšenій proщenіe tvoi1mi mltvami.

Svёщnice svёta tris0lnečnagw syщi, zareю blgoutr0bіz tvoegw2 tьmY timi2 pregrэšenій moi1hъ bGorodi1telьnice, i3zbavlenіe nyždnыhъ bolёzneй podaю1щi, vёroю poю1щemu i3 prevoznossщemu prečctoe tvoE ržctvo2.

Slava: Vesь vselьsz vo črevo tvoE, neizglag0lannw voploti1sz presyщnый bGъ prisnodv7o, mjru zastypnicu tS, i3 džbщuю p0moщь sodёlavъ: tёmže molю2 tS, i3zbavitisz lю1tыhъ strasteй moi1hъ, i3 ќzъ pregrэšenій.

I# nhnэ: Vъ časъ dv7o, konči1nы moeS, ruki2 bэs0vskіz, i3 njsuždenіz, i3 tvёta i3 strašnagw i3spыtanіz, i3 mыtarstvъ g0rьkihъ, i3 knszz lю1tagw, i3 ngnS vёčnagw i3shiti1 mz bGom™i.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

R0dъ zemnhй voznesesz ržctv0mъ tvoi1mъ, sыnopoloženіe vzemъ b9estvennыmъ sovokuplenіemъ: i3 slikyetъ nbcnoe mn0žestvo so zemnhmi, poю1щe tS dostod0lžnw čctaz, ćkw m™rь syщu bGa našegw, i3 mjru vsemY pribёžiщe.

Vesь bhvъ tnю1dъ stsgnuvъ grэhi2 moi1mi, t bezmёrnыhъ ranъ i3 bolёzneй, tvoю2 p0moщь prizыvaю vLčce, i3 zastuplenіe, є4že podaždь vsёhъ i3zbavlsющi mS lю1tыhъ bёdъ i3 skorbeй.

Slava: Pёnіe sъ pёsneю i3 hvalenіe spletenіz nhnэ t bolёznennыz duši2 prinošaю sъ lюb0vію, tebЁ r0ždšeй є3stestv0mъ hrtA bGa, є3g0že blgoprebhtna prіi1mši, i3 prošє1nіz mo‰ bcde vs‰ i3sp0lnši, mltvami tvoi1mi soblюdi2.

I# nhnэ: Prosvэti2, čctaz bGorodi1telьnice, dyši moeS džči, da ne posti1gnetъ menE grэh0vnaz tьmA tsžkaz, nižE glubinA pokrhetъ mS tčaznіz: no samA mS sp7si2, i3 njkormi2, predstatelьnice vёrnыhъ neposthdnaz.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ do zemli2.

Tris™0e, i3 po DŽ§e našъ:

Tropari2. I# pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ sredu ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы krtnы. Glasъ d7:

I#skupi1lъ nы2 є3si2 t klstvы zak0nnыz čestn0ю tvoeю kr0vію, na krtЁ prigvozdi1vsz, i3 kopіemъ prob0dьsz, bezsmertіe i3stoči1lъ є3si2 čelovёkwmъ: sp7se našъ slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

Na krtё tz sp7se, prigvozdi1ša їudє1i, i4mže t kzы6kъ nasъ prizvalъ є3si2 hrtE b9e našъ: prosterlъ є3si2 dl†ni na nemъ v0leю tvoeю, kopіemъ že vъ rebra tvo‰ prіslъ є3si2 probosti1sz mn0žestvomъ щedr0tъ tvoi1hъ, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Beznevёstnaz m™i tvoS hrtE, ćkw ўzrЁ na krtё tz vozvыšaema, rыdaющi materski takov†z vэщaše: čto2 n0voe, i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw bezzak0nnый s0nmъ ko krty tz prigvoždaetъ vsёhъ žiznodavca, svёte m0й sladčaйšій;

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Sk0rw predvari2, prežde daže ne poraboti1msz vragHmъ hylzщыmъ tS, i3 pretsщыmъ namъ hrtE b9e našъ: pogubi2 krt0mъ tvoi1mъ borю1щыz nasъ, da ўrazumёюtъ, kakw m0žetъ pravoslavnыhъ vёra, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Na krtЁ prigv0ždьsz na l0bnэmъ v0leю svoeю, moю2 drevnюю ćzvu grэh0vnuю i3scэli1lъ є3si2 vLko, mn0gіz radi blgosthni: ćkw položi1lsz є3si2 hotёnіemъ člvэkolю1bče sp7se našъ, za r0dъ čelovёčeskій, i3 t rebrъ tvoi1hъ i3skapalъ є3si2 kr0vь i3 v0du, vёroю poю1щыmъ tS.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Si1loю krtnoю podvi1gšesz d0brэ, sopostata vragA nizloži1ste krёpkw, terpёnіemъ vašimъ s™ji strton0scы: tёmže čєstnhz soveršaющe vёrnw p†mzti vašz, njsvzщaemsz dёйstvomъ, i3 blgodatію d¦a vses™agw mltvami vašimi, sщ7ennіi hrtHvы nryžnicы, nj mjrэ sp7sY moli1tesz.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Dv7a i3 ѓgnica vi1dэvši na krtЁ, bez8 sёmene i3z8 neS ѓgnca r0ždšagosz, i3 kopіemъ probodena, pečali ўszvena strэlami vopіsše, bolёznennw vosklicaющi: čto2 n0voe tainstvo; kakw ўmiraeši, i4že životA є3di1nъ gDь; tёmže voskresni2, padšago sovozdvizaz praotca.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ d7:

Vъ rai1 mz lю1tэ padšago, čelovэkoubjйcы g0rьkimъ sovёtomъ, na kranіevomъ mёstэ paki vozdvi1glъ є3si2 hrtE, drevomъ ўvračevavъ ю4že t dreva klstvu, ўbi1vый lestію ўmertvi1všago mS ѕmjz, i3 darovalъ mi2 є3si2 b9estvennuю ži1znь. Slava b9estvennomu raspstію tvoemY gDi.

Na drevэ razumёvъ tS, povёšena slnca pravednago hrtE, s0lnce svёtъ pomrači2, tvarь že podvizašesz, i3 mertvіi ćkw t snA sk0rw i3z8 grobHvъ vostahu sl0ve, b9estvennuю pэsnosl0vzщe deržavu slavы tvoeS.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Dv7o prenepor0čnaz m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dš7u, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю, sn7a tvoego2 i3 bGa: є3g0že preblgoslovennaz molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

KanHnъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY, i3 s™ы6mъ m§nkwmъ, glasъ d7, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe sicevo2:

Krtъ є4stь nryžіe vo sp7senіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Propnhй nb7o, rasprosterlъ є3si2 ї}se dl†ni svo‰, kzhki daleče syщыz t tebE, ćkw blgъ i3 mlcrdъ, svёtlw kъ sebЁ prizыvaz.

Krt0mъ tvoi1mъ hrtE m0й sl0ve, njgradi1 mz, ćkw da ne bydu ўlovlenіe v0lku, moeS i4щuщu pogi1beli, i3 po vs‰ dni6 sBti mnЁ, i3 lovlє1nіz got0vzщu.

M§nčenъ: Bolёznьmi svoi1mi m§ncы, bolёznemъ vsBmъ hodataz nizloži1ste, i3 nhnэ naslёdovaste nebolёznennuю ži1znь, i3 vssku bolёznь njblegčevaete blžennіi, vsegdA t dyšъ i3 tэlesъ našihъ.

M§nčenъ: Nerэši1mыmi ќzami, vы2 s™ji svzzaste mnogok0znennago, za hrtA vsžemi mydrіi, svzzavšagosz v0leю, i3 vsskuю prelestь razruši1vša: tёmže dost0йnw ўblžaetesz

BGor0dičenъ: Dv7a po ržctvЁ, prebыlA є3si2, bGa bo rodilA є3si2 prečctaz vozdvi1žena na krtЁ i3 zemnы6z sovozdvi1gšago. Tёmže tS vsi2 vёrnіi veleglasnw ўblžaemъ.

Drugjй kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe sicevo2:

Bcdэ dv7э molьbY prinošaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ t0йže.

Ćkw syщi čistёйšaz prečctaz vsskіz tvari, є4že neči1stыmi strastьmi2, lю1tэ nskvernennoe serdce moE, či1stoю mltvoю tvoeю bGorodi1telьnice, njči1sti. Dvaždы.

Slezъ i3 vozdыhanій i3zbavi mS, predležaщihъ mi2 vъ byduщemъ strašnэmъ sudЁ, bGoprіstnыmi mltvami tvoi1mi, dv7o m™i prečctaz, ±že kъ ziždi1telю i3 bGu našemu.

Ćže є3di1na pače ўmA, ržctv0mъ tvoi1mъ svobodi1la є3si2 t klstvы r0dъ čelovёčeskій, plotski1mi strastьmi2 poraboщena mS, prečctaz, tvoi1mi molьbami svobodi2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Vozdvizaemь na krtъ, nizveržєnыz vo tlю2 vozneslъ є3si2 hrtE b9e našъ, i3 vragA sverglъ є3si2 vLko.

Meči2 vr†žіz pritupi1šasz, tebЁ probodenu vъ rebra sl0vo dž§ee v3postasnoe, i3 є3demъ tverzesz.

M§nčenъ: DŽgnennыmi rэkami prelє1stnыz rёki ўkroti1ša m§ncы, i3 plamenь ўgasi1ša mnogob0žіz.

M§nčenъ: Raspinaemi, i3 nogotьmi2 stryžemi hrtHvы m§ncы, vragHvъ i3 ѕmjz mečemъ terpёnіz zaklaste.

BGor0dičenъ: Nepor0čnaz ѓgnica, vi1dzщi tS vLko, vozdvi1žena na krtЁ, plačevnw rыdaющi, posše deržavu tvoю2.

I$nъ

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo s™ъ, pače tebE člvэkolю1bče.

Prevhššuю heruv‡mъ molю1 tz vLčce, nizpadšій m0й ќmъ napastьmi ѕmjevыmi, strasteй tэlesnыhъ pokaži2 vhššій. Dvaždы.

Vo i3spыtanіi strašnэmъ, є3gdA h0щetъ mS gDь njsudi1ti mnogosogrэši1všago, da njbrsщu tS vsenepor0čnaz, i3zbavlsющuю mS njsuždenіz.

Щedr0tami tvoi1mi nemilosє1rdnыz mo‰ nravы preloži2, mi1lostію tvoeю hrtE, i3 nemi1lostiva mS syщa sp7si2, molьbami r0ždšіz tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Vozdvi1žena tS na drevo hotёnіemъ slnca slavы, smotrsz s0lnce tьm0ю njblečesz, i3 kamenіe raspadašesz, i3 cRk0vnaz zavёsa razdrasz.

Raspinaemu tebЁ sp7se, i3 kopіemъ probodaemu, njbraщaющeesz nryžіe dasše pleщы2, povelёnіemъ tvoi1mъ gDi, razb0йniku blgonravnomu, pэsnosl0vzщu deržavu tvoю2.

M§nčenъ: NJgraždaemi nryžіemъ krtA tvoegw2 strtoterpcы tvoi2 gDi, ne ўszvleni kvi1šasz strэl0ю ѕl0bы, i3 stёnы razori1ša їdwlobёsіz neutverždє1nыz.

M§nčenъ: Ćkože svzщє1nіz neporHčnaz, i3 žє1rtvы, i3 prinošє1nіz vsesožženіz cёlы, za mlcrdіe njbniщavšemu gDevi, m§ncы prived0stesz, bolёznemъ vozda‰nіz prіemlющe.

BGor0dičenъ: Ćže bezlёtnago vъ lёto por0ždši, i3 dv7stvo nepor0čno є3di1na stzžavši, na drevo vozdvi1žena ćkw vi1dэvši gDa, bolёznьmi dyšu svoю2 razdэlsše.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Svzщenіz syщi b9estvennый d0mъ, i3stoči1všagwsz na blgodэ‰nіz svoegw2 sozdanіz prečctaz, dyšu moю2 njs™i2, i3 pomыšlє1nіz prosvэti2. Dvaždы.

Vёemo vёtromъ ѕl0bы pomыšlenіe moE, i3 lёnostію vsE pogružaemo, mltvami tvoi1mi ўtverdi2 vLčce, i3 t napadenіz i3shiti2.

Palatu cRevu nbcnuю njduševlennuю, nhnэ molю1 tz dv7o: d0mъ s™hz trbcы, mltvami tvoi1mi pokaži1 mz, vertepъ razb0йnikwmъ prebыvaющago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Probodє1nыmъ tvoi6mъ rebrwmъ, netlёnіz i3stočaeši mnЁ strui6 b9estvєnnыz, q vLko, rebrA prestuplenіemъ, vъ tlёnіe pop0lzšemusz.

ČCtnhй krtъ tv0й, na vragi2 є4stь pobёda: є3g0že dalъ є3si2 namъ sl0ve, dušamъ vo sp7senіe, vёroю vospэvaющыmъ tS.

M§nčenъ: So džgnennыmi služi1telьmi mertvіi nhnэ sovokupi1šasz, džgnь veщestvennый prošedše veli1kihъ mykъ, ćkw m§ncы presvёtlіi.

M§nčenъ: Ruši1mэ pl0ti mn0gimi stradanьmi, nerazrušenna kъ ziždi1telю duševnaz ўtverždašesz m§nkwvъ lюb0vь.

BGor0dičenъ: I$že є3di1nъ blgjй, všedый vo črevo tvoE netlёnnoe prečctaz, voploщaemь kvi1sz i3 raspztъ: ćkw da t i3stlёnіz nasъ i3zbavitъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS hrtE, no mы2 tS є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe b9estvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS člvэkolю1bče.

Ѓgnica, r0ždšaz ѓgnca b9іz, dyšu moю2 vzыщi2 prelьщennuю navёtomъ ѕmіi1nыmъ, i3 na gorahъ vLčce, zabluždaemuю prestuplenіemъ.

Teploю mltvoю tvoeю, mrazomъ lю1tыmъ pomerzaemuю dyšu moю2, kъ teplotЁ ziždi1telz b9estvennыz lюbvE, blgočestnw spodvi1gni bcde prisnodv7o.

Ćže d0braz i3 nepor0čnaz vъ ženahъ čctaz, nkasnnuю moю2 dyšu strastnagw por0ka nhnэ svobodi2, i3 či1stэ poži1ti mi2, mltvami tvoi1mi ўstr0й.

Dyšu moю2 sohrani2 ćkw zёnicu džka, pod8 kr0vomъ krilY tvoє1ю blgaz prečctaz, i3 t duhHvъ lukavstvіz, tomlenіz i3 mučenіz i3zbavi mS.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Vsskіz vhše česti preb0lьšій shй, njbezčestitisz preterpёlъ є3si2, ćkw da mS ѕlЁ njbezčestivšagosz počti1ši, i3 krt0mъ sp7seši člvэkolю1bče.

Na drevo voznosi1mь i3 mertvъ ќbw bhlъ є3si2 gDi, ўmertvi1telz že sotvori1vъ mertva duši2 moeS, i3 vsskagw i3sp0lnena studA: i3 nhnэ tv0rče m0й, poю2 tvoю2 si1lu.

M§nčenъ: Ўszvenъ bhstь ўzzvi1vый vasъ vselukavый, neiscёlьnыmi mykami, i3 nogami vašimi m§ncы, nizloži1sz, i3 zri1mь є4stь t vsёhъ narugaemь.

M§nčenъ: I#scэlє1nіz i3stočaetъ m§nčeskihъ moщeй prahъ ležaщій vo gr0bэ, i3 ćkože prahъ bёsы razrušaetъ, i3 razli6čnыz i3scэlsetъ čelovёkwvъ bwlёzni.

BGor0dičenъ: Gvozdьmi1 tz zakonoprestypnыhъ sob0rъ prigvozdi2 na krtЁ, i3 pečali nhnэ nryžіemъ moE serdce rasterzaю, q sn7e m0й! Dv7a vopіsše slezsщi.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Smerti potrebi1telь bhstь ržctvo2 tvoE dv7o, ўmiraющыmъ že živ0tъ i3 i3zbavlenіe. Segw2 radi molю1 tz: dyšu moю2 ўmerщvlennuю voskRsi2.

Prostri2 mnЁ p0moщi ryku člvэkolю1bče, vъ puči1nэ žiteйstэй njburevaemu, molьbami m™re tvoeS, i3 vhšnihъ neizčetnыhъ si1lъ.

Selo2 є4že b9estvennый vozrastavšee klasъ, njslablennuю dyšu moю2, i3 gladomъ b9estvennыhъ dэsnій i3staemuю ne prezri, no napitaй sn7a tvoegw2 b9estvennoю blgodatію.

Ўspi2 str†stnaz dviz†nіz tэlesE i3 vzыgr†nіz mo‰ plotsk†z ўmY povini2 ćkože žrebS, ўspi1vši čctaz, sn0mъ tvoi1hъ mltvъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Raspstsz hotsй na drevэ nagъ, є3di1ne bezsmertnый, njblačazй nb7o džblaki, i3 i4že drevle praotca njbnaži1všago, njbleklъ є3si2 vёčnый.

Na krtъ vozneslsz є3si2, i3 padhй ґdamъ vozstalъ є4stь: kopіemъ probodenъ bhlъ є3si2 vъ rebra vLko, i3 ćzvu smertnuю prіstъ mnogok0znennый, blgoslovena deržava tvoS gDi.

M§nčenъ: Krasnёйše krasnёйšemu sl0vu soedinsemi, vsehvalьnіi stradalьcы, i3 mjra tnю1dъ tluči1stesz, vsžemi i3 sokrušaemi, i3 vragY pri1snw zapinaющe.

M§nčenъ: Stёnы prelesti ўtverždenіz nizloži1ste b9estvennыmi stradanьmi voi1stinnu slavnіi stradalьcы, i3 vBrnыmъ stэnA kvi1stesz, i3 hrani6liщa, vasъ blgočestnw blžaщыmъ.

BGor0dičenъ: Vъ peщi2 r0su ćvlьšago hrtA bGa, ntrokovi1ce, nikakože njpalьša črevo tvoE, vi1dzщi povёšena na drevэ, slavlzše є4že pače ўmA tvoegw2 sošestvіe.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

B9estvennaz goro2 ntrokovi1ce, t nesže kamenь tsэčesz, sokruši1vый stolpы2 jdwlьskіz, duši2 moeS i3stuk†nnaz, i3 serdca moegw2 njkamenennoe tženi2 nedoumёnіe.

Ne pokolebasz ntrokovi1ce, ćkože prіemšaz vo ўtr0bэ tvoeй, prezrёnіemъ koleblющago zemlю, i3 ±že na neй, є3gdA h0щetъ: tёmže ўtverdi1 mz, pril0gi vražіimi koleblemago.

Nizlagaющi mi2 plwtskaz mudrov†nіz, vseg0 mz bcde, pokaži2 d¦0vna dobrodёtelьmi ўkrašena, є3g0že vselukavый slastьmi2 nekrasot0ю pomrači2.

B9estvennый nkrjne miloserdіz i3 blgosti i3stoči1 mi njbi1lьnw bogatstvo tvoi1hъ щedr0tъ, skvernu pregrэšenій moi1hъ njmыvaющi, i3 plotsk0e ўgasi2 razžženіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossašesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaše: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Prosterъ dl†ni na krtЁ vLko, ruki2 neuderžannыz hotS i3scэli1ti pregrэšє1nіz: gvozdьmi1 že prigvozdi1lsz є3si2 gDi, vesь razumъ pervozdannagw temlz strastnый, poю1щa: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Razdiraetsz rukopisanіe pervozdannagw ґdama, probodenіemъ b9estvennыhъ rebrъ tvoi1hъ: kaplzmi že kr0ve vLko, njsvzщaetsz vsS zemlS, vo glasэhъ blgodarenіz pri1snw zovyщi: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

M§nčenъ: Stoshu posredЁ ngnS, ćkože njrošaemi, i3 newpalsemi vseslavnіi m§ncы, i3 džtročeskuю vospэvaющe vъ soglasіi taйnэmъ, voi1stinnu b9estvennuю pёsnь: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

M§nčenъ: Nepostosnnый terpsщe džgnь proizvolenіemъ, tьm0ю mykъ ne priloži1stesz kъ suetЁ m§ncы, no nj bz7э ўkrэplsemi, pritek0ste kъ svёtu nezahodi1momu, vopію1щe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlsema zrsщi hrtA, mnogopёtaz vLčca, i3 ўmertvi1všago čelovёki ўmerщvlsющa vragA, ćkw vLku posše plačuщi, i3 dolgoterpёnію є3gw2 divsщisz vopіsše: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Zrёlъ pl0dъ rodilA є3si2 vLčce, t negHže smertь ćdši pogi1be. Tёmže zovy ti, plod0mъ grэhA ўmerщvlenago mS lьsti1vnw, njživi2 poю1щa: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Ўspi2 dviženіe strastnoe mhsli moeS, neushpnoю tvoeю mltvoю, prečctaz vLčce, i3 vozstavi mS nj snA lёnostnagw pёti vъ b0drosti duši2: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Rast0rgni pregrэšenій moi1hъ pleni1cu, i3 tэlє1snыz vost†nіz ўtiši2 bcde: luk†vaz že posэcы2 ўmыšlє1nіz, i3 njči1sti t taйnыhъ pomыšlenій sk0rw rabA tvoego2, vsёhъ vёrnыhъ predstatelьnice i3 i3zbavlenіe.

Ne boi1šisz li, nkasnnaz dušE, tamw klevetni6kъ kleveщuщihъ tvo‰ ѕl†z dэ‰nіz bezči1slєnnaz; segw2 radi pokaйsz ko preblg0mu, i3 spos0bnicu є3di1nu prečctuю prіimi2: ta bo є4stь čelovёkwmъ pribёžiщe.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebE dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz tS bcde veličaemъ.

SE ži1znь povёšena na krtЁ vsBmъ kvi1sz: s0lnce že togw2 ne terpsщi lučы2 njstavlsetъ, i3 zemlS kolebletsz, i3 pomыšlє1nіz ўtverždaюtsz na blgočestіi i3 čistotЁ.

Q kakw tS zakonodavca bezzak0nnый sob0rъ njsuždaetъ ї}se m0й, na drevэ ўmreti, životA vsёhъ syщa i3 gDa, i3 radi strasteй vsBmъ čelovёkwmъ i3stočaющa bezsmertіe;

M§nčenъ: Ўstы2 vašimi bGosl0vnыmi propovёdaste vsemydrennw voploщenіe sl0va b9іz, posredЁ zakonoprestypnыhъ vr†gъ vsehvalьnіi: i3 sщ7ennw postradavše, pobёdы vэncы2 vэnčastesz.

M§nčenъ: Ćkw svэtlodnє1vnыz ѕvёzdы, vsю2 tvarь njzarsete stradanій sщ7ennыhъ blistanьmi, i3 i3scэlenій b9estvennыmi svэtlostьmi2, i3 strasteй razorsete n0щь glub0kuю b9estvennіi m§ncы.

BGor0dičenъ: Prosvэti2 čctaz dyšu moю2 t grэhHvъ njmračenuю, i3 tženi2 ѕHlъ moi1hъ džblaki, svёta džblače, ćže pomrači1všeesz s0lnce drevle vi1dэvši vnegdA raspstisz bezsmertnomu.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Rast0rgni soyzъ ѕHlъ moi1hъ b9estvennыmъ kopіemъ sn7a tvoegw2, i3 razrэši2 nkasnnuю moю2 dyšu, njkovannuю i3 bёdstvuющuю, i3 kъ lюbvi2 privzži2, dv7o m™i bGa našegw.

Ćže nb7sъ ši1ršaz dv7o, ўtэsnenoe moE serdce vsskimъ pril0gomъ soproti1vnыmъ, vъ širotЁ bezstrastіz vozvedi2 tёsnoю stezeю hodi1ti mS ўkrэplsющi vsegdA.

Da tS slavlю dv7o voi1stinnu preproslavlennuю, vsskagw bezslovesіz grэh0vnagw i3zbavi mS, i3 slavы nbcnыz pričastnika sotvori2 pribэgaющago kъ mlcti tvoeй.

Ўstavi sovёtы vs‰, ±že na nы2 vowružennыhъ m™i bGa vhšnzgw, radosti že i3sp0lni ўpovaющihъ na tS da ўserdnw vsi2 tvoE propovёmы zastuplenіe.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ do zemli2.

E#ktenіA, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbы6čnыz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы, glasъ d7. Samoglasenъ:

StэnA bydi namъ krtъ tv0й, ї}se sp7se našъ: i3n0gw bo ўpovanіz vёrnіi že i4mamы, t0čію tebE na nemъ pl0tію prigv0ždšagosz, i3 podaю1щa namъ velію mlctь.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Dalъ є3si2 znamenіe bosщыmsz tebE gDi, krtъ tv0й čctnhй, i4mže posrami1lъ є3si2 nač†la tьmы2 i3 vl†sti, i3 vozvelъ є3si2 nasъ na pervoe blženstvo. Tёmže tvoE člvэkolю1bnoe smotrenіe slavimъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

M§nčenъ: Kakw vašыmъ ne ўdivi1msz podvigHmъ, s™ji m§ncы, ćkw tёlomъ ўmiraющimъ njbloženi, bezplHtnыz vragi2 pobэdi1ste; ne ўstraši1ša vasъ muči1tєlьskaz preщє1nіz, ne ўžasi1ša vasъ mykъ priložє1nіz: voi1stinnu dost0йnw t hrtA proslavistesz, i3 dušamъ našыmъ prosi1te velіz mlcti.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ўmerщvlsema vi1dzщi hrtA prečctaz vLčca, ўmerщvlsющa lьsti1vago, vosklicaše g0rcэ vzыvaющi, i3z8 ўtr0bы toS proizšedšemu, i3 dolgoterpёnію є3gw2 čudsщisz vzыvaše: čado moE lюbeznэйšee, ne zabydi rabY tvoю2, ne zakosni2 člvэkolю1bče, moE ўtэšenіe.

Taže, Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, є3ktenіA, i3 časъ №-й, palmы2 nbhčnы, i3 tpystъ.

Vъ sredu blžє1nnы, glasъ d7:

Drevomъ ґdamъ raS bhstь i3zselenъ: drevomъ že krtnыmъ razb0йnikъ vъ raй vseli1sz. DŽvъ ќbw vkyšъ, zapovэdь tverže sotv0ršagw: džvъ že sraspinaemь, bGa i3spovёda tasщagosz, pomzni1 mz, vopіS, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Prigvozdi1lsz є3si2 na krtЁ, mn0gіz radi hrtE blgosti, probodenъ bhlъ є3si2 vъ rebra, dvA i3stHčnika i3stoči1vый njstavlenіz: zemls že ne terpsщi zrёti derznovenіz trzsašesz, kamenіe raspadašesz, ўgasaše s0lnce, kolebahusz g0rы i3 h0lmi, strahomъ deržavы tvoeS.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Prostє1rtыz drevle neuderžannw kъ drevu razumёnіz praotči ryki, i3spravlsz hrtE popolznenіe, rasprosterlsz є3si2 v0leю, i3 tvoi2 prigvozdi1lъ є3si2 rycэ dolgoterpэli1ve, sozdavый čelovёka ruk0ю, za bezmёrnuю blgosthnю. Slava pače ўmA sl0ve, blgoutr0bію tvoemY.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

NJnb7si1vše zemlю s™ji presvёtlыmi sіsnіi p0dvigwvъ čestnhhъ, i4miže tьmY vsю2 razori1ste syetstva, i3 kъ svёtu nezahodi1momu vseli1stesz pričastіemъ njbožaemi, i3 vsBmъ njzarsete svёtъ razumёnіz, vasъ po d0lgu ўblžaющыmъ.

Slava: PohvalY i3 slavu i3 čestь, vsevin0vnэй trbcэ podaemъ, i3 tris™hmi glasы ѓgGlьskuю pёsnь prinossщe nc7Y beznačalьnu, i3 sn7u, i3 d¦u, vzыvaemъ razb0йnika blgorazymnagw glasъ, vospэvaющe i3 vopію1щe: pomzni2 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

I# nhnэ: Vozdvi1žena na krtЁ v0leю vi1dzщi prečctaz, sn7a svoego2 i3 bGa, divsщisz plačuщi glag0laše, vssčєskaz ўdobri1všemu: gdЁ zaйde dobr0ta tvoS gDi; čto2 sі‰ neblagodarnый tebЁ vozdadE sob0rъ, vmёstw blgi1hъ; poю2 pače ўmA tvoю2 blgosthnю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.