NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ G. Pzt0kъ

Vъ četvert0kъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы krtnы, glasъ G.

Pod0benъ: Postaviša:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

GDi bezstrastenъ shй b9estvennыmъ є3stestv0mъ tvoi1mъ, strtь preterpёlъ є3si2, po є3stestvY člvёčeskomu tvoemY, na krtЁ ќbw prigvoždaemь, kopіemъ že i3skopovaemь vъ rebra, i3stočaz mnЁ dvЁ rэcЁ t ni1hъ tainstvъ neizrečennыhъ.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Vэncemъ t ternіz i3spletennыmъ ўvszlsz є3si2 porugannw cRю2 vsёhъ, zapreщenіe sp7se, tern0vnagw grэhA i3sterzaz: rukama že tvoi1ma tr0stь prіemъ, vъ g0rnэй kni1zэ napisalъ є3si2 vsёhъ nasъ: vъ tS vёrovavšihъ.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Nikakože prestA є3vrewvъ zavistь nepravednaz, nižE raspenšihъ tS neѕl0bive, nižE ўmeršu ti2 hrtE: no i3 takw njkletahu, ćkože lestcA, ў pіlata lю1tіi prosi1ša streщi2 gr0bъ tv0й. Q gnёva neiscёlьnagw!

I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ. Glasъ t0йže.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz nj vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

E#gdA i3z8 tvoegw2 čreva vozsіsvšago, na krtЁ zahodsщa vi1dэvši slnca nezahodi1mago, s0lnca zarю2 soderžaщago, vozopi1la є3si2 njtzgčenoю dušeю tьm0ю pečaleй, v0leю zašedъ, i3 paki vozsіsvъ, vъ moE prosvэщenіe, i3 mjrovi.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

VLčce r0ždšaz grzdyщago živы6mъ že i3 mє1rtvыmъ sudi1ti, ўmerщvlenuю moю2 dyšu bolёznію, pokasnіemъ njživi2, i3 b9estvennoю kr0vію i3z8 rebrъ sn7a tvoegw2 i3stekšeю: i3 živhmъ є3gw2 zapovэdemъ dёlatelz kvi1 mz.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

E#gda tz čado nebolёznennw raždahъ, ѓgnica i3 m™i glag0laše: sk0rbi i3zbэžahъ i3 pečaleй mglы2: no nhnэ tS vozdvi1žena na krtЁ zrsщi, ўtr0bo moS, g0rьkimi strэlami serdce njblagaю, i3 pečalію bezmёrnoю pogružaюsz vLko.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Mjrъ pomi1lovanъ bhstь sl0ve, raspstіemъ tvoi1mъ, tvarь prosvэti1sz, kzhcы sp7senіe njbrэt0ša, vLko, vopіsše prečctaz: ѓzъ že nhnэ rasterzaюsz, zrsщi tvoю2 v0lьnuю strtь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G:

KrtY tvoemY poklansemsz, hrtE, čestn0mu, hrani1telю mjra, sp7senію nasъ grёšnыhъ, veli1komu njčiщenію, pohvalЁ vseS vselennыz.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Krtowbraznw mwmseй na gorЁ rycэ rasprosterъ kъ vыsotЁ, ґmali1ka pobэždaše. Th že sp7se, dl†ni rasprosterъ na krtЁ čestnёmъ, njb8emъ mS sp7slъ є3si2 t rab0tы vražіz: i3 dalъ mi2 є3si2 znamenіe životA bэžati t lyka soproti1vnыhъ mi2. Segw2 radi sl0ve, poklansюsz krtY tvoemY čctn0mu.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz. Naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Velіz krtA tvoegw2 gDi si1la: vodruzi1sz bo na mёstэ, i3 dёйstvuetъ vъ mjrэ, i3 pokazA t rhbareй ґpclы, i3 t kzы6kъ m§nki, da m0lztsz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Zrsщi tS vsenepor0čnaz vozdvi1žena na drevo, hrtE m0й preblgjй, plačuщi vopіsše m™rski: sn7e m0й vselюbeznый! Kakw s0nmъ bezzak0nnый na krtё tz vozdvi1že;

Vъ četvert0kъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ b9estvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Prisёnnuю tS g0ru, ю4že provi1dэ d¦omъ ґvvakymъ prbr0kъ, molю2, prečctaz njsэni1ti mS strastьmi2 njznoenago, i3 t sёni smertnыz lю1tыhъ bёdъ i3zbavitisz.

NJkroplenіemъ b9estvennыz kr0ve, i3zlіsnnыz t b9estvennыhъ rebrъ čctaz, sn7a tvoegw2, moegw2 serdca njmhй r†nы, ćkw da veličaю tS, i3 po d0lgu slavlю prisnoblžennuю i3 prenepor0čnuю.

Slava: Ravnodёtelьnoe nc7Y rodilA є3si2 sl0vo, njboži1všee čelovёkwvъ suщestvo2: togo2 moli2, nedoumёnnago mS i3 i3znem0gšago vražіimi kovarstvы, b9estvennыz ўtёhi spod0biti čctaz.

I# nhnэ: NJčiщenіe mi2 podaždь pregrэšenій b9estvennыmi tvoi1mi mltvami dv7o, si1lьnuю bo i4maši mltvu vLčce: i3 tebE poю1щыz i3zbavi t pregrэšenій, i3 strasteй, i3 skorbeй, i3 njbstosnіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

Vъ mi1losti neizrečennago, i3 vъ щedr0tahъ syщa bogatago, mi1lostiva syщi prečctaz pomoli2 ўщedriti nы2 njѕl0blєnыz.

Hramъ syщi vssčeskihъ tvorcA, pomoli1sz vseli1tisz vъ mS ўtёšitelю, bhvša mS vertepъ dušetlёnnыhъ razb0йnikwvъ, čctaz dv7o.

Slava: Manіemъ vs‰ nossщago b9eski, na rukY ćkw nosi1la є3si2 bcde, pri1zri na mS, i3 i3zbavi mS, є4že kъ strastemъ zrёnіz nepod0bnagw.

I# nhnэ: Mlcrdіe mlcti tvoeS molю2, tverzi mi2 bcde prečctaz, i3 teplaz mi2 kvi1sz vъ napastehъ pom0щnica i3 sp7senіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

R†nы hrtE i3 zakolenіe, v0leю ćkw bGъ preterpёvый, ўranenuю moю2 dyšu razb0йmi bэs0vskihъ njѕloblenій, mltvami tebE r0ždšіz i3scэli2, є3di1ne mnogomlctive.

Dёlo tvoє1ю rukY ziždi1telю є4smь i3 tvorenіe: ѕl0ba že ѕmіi1na slastьmi2 žitіS sokruši1 mz. Tёmže hrtE njbnovi1 mz, tebE r0ždšіz sl0ve molьbami.

Slava: Sl0vo dž§ee pače sl0va rodilA є3si2, rэšaщee vsskagw bezslovesіz čelovёki: є3g0že prilёžnw moli2, bezslovesnыmi mS slastьmi2 poraboщenna svobodi1ti, є3di1na prisnodv7o.

I# nhnэ: I#scэlenіe namъ t dlani t0čiši vsegdA, vsewsщ7ennaz sёne, vs‰ svёta syщi i3sp0lnena, vsBmъ i3stočaющi mĐro blgov0nno, vsečctaz bGonevёsto.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pl0ti moeS bolBzni, i3 duševnuю mi2 pečalь pretvori2 i3 ўnhnіz džblaki tženi2 dv7o, svёta džblače, i3 zdravіe i3 bolёzneй premэnenіe daždь mi2 poю1щemu, i3 lюb0vію tS slavzщemu.

TS hodataicu, i3 mltvennicu, ko i3z8 tebE r0ždšemusz nhnэ predlagaю, vsskagw grэhA i3sp0lnenъ shй: dv7o, bydi mi2 žitіS i3spravlenіe, i3 nastavnica kъ stezi2 b9estvennagw razuma.

Slava: NJsvzti2 ќmъ m0й dv7o, i3 dyšu prosvэti2, i3 b9estvennыz slavы pričastnika sotvori2: se bo ѕHlъ nap0lnihsz, i3 vsskimi porab0tihsz slastьmi2, i3 njskvernenu prinošY s0vэstь.

I# nhnэ: Vіnogradъ b9estvennый, ćže krasnый gr0zdъ vozrasti1všaz, i4že dušamъ daю1щій pitіE nezavi1stnoe: dv7o s™az ntrokovi1ce, th mz nap0й sladosti є3gw2 i3 slasteй pіsnstvo timi2, i3 sp7si1 mz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: I%že vъ koncы2 vэkHvъ došedšыz člvэkolю1bče, i3 trevolnenьmi napasteй pogi1bnuti bёdstvuющыz, vopію1щыz ne prezri: sp7si2 sp7se, ćkože sp7slъ є3si2 t ѕvёrz prbr0ka.

Farіsea voznesenago ўm0mъ prevzыd0hъ voznošaemь pri1snw, i3 pr0pastemъ soedini1hsz bezmёrnыhъ pregrэšenій: smiri1všagosz lю1tэ, є3di1na čctaz, i3zbavi i3 ўщedri mS.

I$že prečydnoe začatіe i3mёvši i3 ržctvo2, tvo‰ mlcti na mnЁ nkasnnэmъ nhnэ ўdivi2: i4bo vъ bezzak0nіihъ začahsz, i3 rodi1hsz, i3 slastьmi2 poraboti1hsz.

Slava: Rыdaю, i3 plaču, i3 stenю2, є3gdA sudi1щe strašnoe vospomznY: luk†vaz bo dэlA stzžahъ: no th mi neiskusomyžnaz dv7o m™i b9іz, vъ časъ strašnый predstani.

I# nhnэ: Razumёti i3 glag0lati ne m0žetъ vsskъ ќmъ, dv7o čctaz, sodёznnoe na tebЁ čydo strannoe i3 preslavnoe: kakw rodilA є3si2, i3 prebыvaeši paki čctA; bGъ є4stь roždeйsz po suщestvY.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ G:

Neiskusobračnaz čctaz m™i tvoS hrtE, zrsщi tS mertva povёšena na drevэ, m™rski rыdaющi, glag0laše: čto2 ti2 vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ i3 bezblgodatnый, i4že mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ darHvъ nasladi1vыйsz sn7e m0й; poю2 tvoE b9estvennoe sni1tіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TrіE džtrocы vъ peщi2 trbcu prowbrazi1vše, preщenіe džgnennoe popraša, i3 poю1щe vopіshu: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

T dёlъ sp7senіz nёstь mi2 vLčce, grэhi1 bo prilagaю ko grэhHmъ, i3 kъ ѕl0bэ ѕl0bu: mltvoю ќbw tvoeю čctaz, predvari2 i3 sp7si1 mz.

Sydъ pri dverehъ, i3 sudi1щe got0vo, got0visz smirennaz dušE, i3 vozopjй: є3gdA sydiši mi2 sl0ve, ne njsudi2 menE, mltvami r0ždšіz tS.

Slava: NJb8emъ grэhHvnыz plodы2, ўmertvi1hsz, i3 prinošaю dyšu nepl0dnu, i3 zovy ti prečctaz: plodon0sna mS pokaži2, ćže plod0mъ tvoi1mъ tlю2 potreblьšaz.

I# nhnэ: Q strannagw tainstva! Q ўžasnagw razuma! Kakw bGъ na zemli2 kvi1sz ćkw člvёkъ; ćkw vёstь, ćkw h0щetъ, ćkw blgovoli1tъ, i3 dёйstvuetъ, ćkože i3 h0щetъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

VsS ćkw dobrA, ćkw bli1žnzz vsёhъ cRю2 bhvši bcde, nap0lni mS blgi1hъ dёlъ vъ ѕl0bэ poži1všago, i3 vъ lёnosti vsE žitіE skončavšago, ćkw da tS slavlю vo vs‰ vёki.

Ki1tovы ўtr0bы, ćkože i3zbavilъ є3si2 drevle prbr0ka preslavnw, b9ій sl0ve: takw i3zbavi sp7se nhnэ dyšu moю2 pop0lzšuюsz vo glubinY pogi1beli, i3mёz molsщuю tS, neiskusobračnw r0ždšuю tS dv7u.

Slava: Krasnoю ndeždeю njblečena, njbrёtše mS ѕl0bы dёlateli, i3 seS sovlek0ša mS: no sama mz bGorodi1telьnice dv7o, b9estvennыmi ndeždami ўzsni2 pokasnіemъ, mltvami tvoi1mi bcde.

I# nhnэ: T0že trepeщetъ vssko sozdanіe, sego2 čctaz na rukY i3mёla є3si2, za mlcrdіe nasъ radi mLnca bhvša, sego2 moli2 sp7sti2 vs‰ vёroю zovyщыz: tS prevozn0simъ prečctaz vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій, w4brazъ vi1dimъ vёrnіi, vsskъ myžeskій p0lъ ložesnA razverzaz, s™ъ bGu: tёmъ pervoroždennoe sl0vo, nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

I#stlёvša ўm0mъ, i3 dušeю, i3 s0vэstь ѕl0boю njskverni1vša, i3 naga vsёhъ blgi1hъ ćvlьšagosz, dv7o netlёnnaz, nepor0čnaz, ne prezri menE, no dёlы blgočestіz ўkrasi2.

Nap0lnihsz ѕHlъ, nap0lnihsz pomыšlenій tčuždaющihъ mS t tebE člvэkolю1bca, segw2 radi stenю2 i3 vopію2: kaющasz prіimi1 mz, i3 ne tri1ni menE tebE r0ždšіz molьbami, blgodatelю mnogomlctive.

Slava: Da i3zbavlюsz tvoi1mi mltvami vsenepor0čnaz ntrokovi1ce t vsskagw gnёva, i3 strasteй smerton0snыhъ lю1tagw geenskagw ngnS, t čelovBkъ nepravednыhъ, i3 t vr†gъ ѕlhhъ, pribэgjй vъ kr0vъ tv0й, i3 zovhй tS na p0moщь.

I# nhnэ: KrasnY dušeю, krasnY pomыšlenьmi, krasnY tёlomъ, njbrёtъ tS prekrasnый, t čreslъ tvoi1hъ dv7i1českihъ voploti1sz, ćkože vёstь, bez8wbrazіe naše ўkrašaz dv7o, є3g0že moli2 sp7sti1sz namъ.

Taže, Dost0йno є4stь: i3 pokl0nъ.

ris™0e. Po DŽ§e našъ:

Їereй, vozglasъ. Tropari2, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы. Glasъ G:

Krtъ vodruzi1sz na zemli2, i3 kosnysz nb7sE, ne ćkw drevu dossgšu vыsotY, no tebЁ na nemъ, i3spolnsющemu vssčєskaz: slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žіi nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

Krtъ i3 smertь postradati i3zv0livый, posredЁ tvareй sі‰ preterpёlъ є3si2, є3gdA blgoizv0lilъ є3si2 sp7se, tёlo tvoE prigvozdi1ti, togdA i3 s0lnce lučы2 skrы2: togdA i3 razb0йnikъ sі‰ zrS, na krtё tz vospёtъ, vopіS blgogovёйnw: pomzni1 mz gDi: i3 vёrovavъ, prіstъ raй.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3z8 neS bez8 bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ G:

Na kmparjsэ, i3 pevkэ, i3 kedrэ, vozneslsz є3si2 ѓgnče b9ій: da sp7seši i5že vёroю poklansющыzsz v0lьnomu tvoemY raspstію, hrtE b9e, slava tebЁ.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Neizčetnэй vlasti tvoeй, i3 v0lьnomu tvoemY raspstію, ѓgGlьskaz vHinstva divlshusz zrsщe, kakw i4že nevi1dimый pl0tію r†nы prіstъ, hotS i3zbaviti t i3stlёnіz čelovёčestvo; tёmže ćkw blgodatelю vopіemъ ti2: slava, hrtE, blgoutr0bію tvoemY.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Blagodyšstvennoe terpёnіz vašegw pobэdi2 kHzni ѕlonačalьnagw vragA, m§ncы prehvalьnіi: segw2 radi vёčnagw spod0bistesz blaženstva. No moli1tesz gDevi, hrtolюbi1vыhъ lюdeй sp7sti2 stado, svidёtelіe syщe i4stinы.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Pon0snuю, щedre, smertь vъ raspstіi v0leю preterpёlъ є3si2: tebe že r0ždšaz hrtE, zrsщi ўzzvlsšesz: є3sže molьbami za miloserdіe mlcti tvoeS, є3di1ne preblagjй člvэkolю1bče gDi, ўщedri i3 sp7si2 mjrъ, vzemlzй mjra grэhi2.

Po G-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы, glasъ G:

Krtъ preterpёlъ є3si2 bezgrёšne, klstvы sosydъ, za mlcrdіe neizrečennoe: pervozdannago pervыz klstvы svobodi1lъ є3si2. Tёmže tvoi1mъ čctnы6mъ poklansemsz strtemъ, smotrenіe tvoE s™0e slavzщe: є4že є3di1nъ za mlcrdіe mlcti i3sp0lnivъ, sozdanіe tvoE sp7slъ є3si2.

Vъ lani1tu ўdarenъ bhvъ za r0dъ čelovёčeskій, i3 ne razgnёvalsz є3si2: svobodi2 i3z8 i3stlёnіz živ0tъ našъ gDi, i3 pomi1luй nasъ ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Žezlъ si1lы stzžavšіi krtъ sn7a tvoegw2 bcde, tёmъ nizlagaemъ vragHvъ šat†nіz, lюb0vію tS neprestannw veličaющe.

KanHnъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY, glasъ G, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe si1ce:

PohvalA vBrnыmъ krtъ є4stь, i3 slava.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA, lю1demъ pэšomorehodsщыmъ, i3 bGoug0dnw poю1щыmъ: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

V0lnы morsk‡z žezl0mъ njgusti1vъ, i3 provelъ є3si2 lю1di, prowbrazyz krtъ tv0й, i4mže ssёklъ є3si2 v0du lestnuю, i3 kъ zemli2 щedre, bGorazymіz sp7slъ є3si2 vsёhъ, vёroю poю1щihъ tvoю2 si1lu.

Bezdnu sotvori1vый povelёnіemъ, i4že vodami prevhsprєnnzz si1lьnэ pokrыvazй, i3 i4že na vodahъ zemlю povёsivый, vi1siši na drevэ, i3 kolebleši vsю2 tvarь manіemъ: vsёhъ že serdcA ўtverždaeši vъ strasэ tvoemъ.

M§nčenъ: Shnove pričastіemъ bыvaete b9estvennіi m§ncы hrtHvы, i3 ži1telіe vhšnagw sіHna i3 naslBdnicы, vъ nemže i3 vэncы2 nossщe vzыvaete svёtlw: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

M§nčenъ: Rykъ tsэčє1nіz i3 n0gъ pod8sste m§ncы, i3 stryžemi lю1tэ, i3 ngnю2 primэšaющesz, ne tverg0stesz tnю1dъ hrtA bGa syщa vsёhъ, no teplэ vopіsste: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: Pred0braz i3 dv7o vLčce, є3g0že rodilA є3si2 sn7a, zrsщi na drevэ vozdvi1žena v0leю, plačuщi vosklicala є3si2, vopію1щi bolёznennw: b9e vsёhъ blgoutr0bne, gDь shй slavы, kakw sі‰ straždeši vLko;

Drugjй kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ b9estvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

NJčiщenіe mi2 podaždь pregrэšenій, b9estvennыmi tvoi1mi molьbami dv7o: si1lьnu bo i4maši mltvu prečctaz, i3 tebE čtyщыz i3zbavlseši t sogrэšenій, i3 strasteй, i3 skorbeй, i3 njbstosnій.

Vodami mltvъ tvoi1hъ dv7o, i3stazvšuю zn0emъ bezmёrnыhъ moi1hъ sogrэšenій i3 strasteй, njrosi2 dyšu moю2 smirennuю: ćkw da prohlaždenіe b9estvenno ўluči1vъ, pёsnьmi tS veličaю, ćkw predstatelьnicu tepluю.

Vsego2 pogružaema grэhmi2 i3 vsego2 tčaznna mS syщa, tы2 čctaz vLčce, mlcrdіz tvoegw2 ryku prosterši, kъ pokasnіz mS vыsotЁ privlecы2, podaю1щi mi2 i3st0čnikъ slezъ.

Razderi2 prečctaz, grэh0vnoe rukopisanіe moi1hъ pregrэšenій tvoi1mi mltvami, ćkw i3myщi kъ sn7u tvoemY derznovenіe za nы2 moli1ti prilёžnw: ts bo є3di1nu i4mamы hrtіane zastypnicu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2 gDi cRkovь, i4že stzžalъ є3si2 čestn0ю tvoeю kr0vію.

E#di1nъ složenъ nosS sostavъ sl0ve, preterpёlъ є3si2 raspstіe bezčestnэйšee: čtyщыz tS česti spod0bi syщіz.

Razrэšeni bhša zemnor0dnіi t klstvы, klstvэ tebЁ vLko bhvšu, i3 krt0mъ blgoslovenіe i3stoči1všemu.

M§nčenъ: Prišelьcы vo vsю2 zemlю bhvše, i3 nbcnіi voi1stinnu graždane kvi1stesz, i3 hrtY snaslёdnicы vsehvalьnіi.

M§nčenъ: Krэpčaйšee nryžіe, krtъ stzžavše m§ncы, vsю2 si1lu gubi1telz vragA do koncA pobэdi1ša.

BGor0dičenъ: Tы2 soblюlasz є3si2 i3 po ržctvЁ dv7a, ćže bGa čctaz r0ždši voploщena, na krtЁ prigv0ždšasz hotёnіemъ.

I$nъ

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

BlagoutrHbіz mlcrdіz tvoegw2, molю1sz, tverzi mi2 vsk0rэ bcde prečctaz, i3 teplaz mnЁ kvi1sz vo i3skušenіihъ pom0щnica, i3 sp7senіe.

I#zbavi mS t vsskіz soderžaщіz lю1tыz grэh0vnыz byri, rabA tvoego2 prečctaz, i3 ko sp7si1telьnomu mS pristaniщu napravi, mltvami tvoi1mi.

Sp7si1 mz m™i dv7o čctaz, t strasteй moi1hъ mytnыhъ slіsnій, i3 njbhodsщihъ nhnэ smirennuю moю2 dyšu, i3 njskorblsющihъ.

Slezъ tyču podaždь mi2 blgaz, i3 si1mi ўgasi2 strasteй moi1hъ peщь, i3 vsskіz njmhй dušє1vnыz mo‰ skvє1rnы bcde.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Pokrhla є4stь nb7sA dobrodёtelь tvoS hrtE, i3z8 kіvHta bo prošedъ s™hni tvoeS netlёnnыz m™re: vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2 ćkw mLnecъ rukonosi1mь, i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Padenіe ґdamovo є3di1nъ vozdvi1glъ є3si2 hrtE, n0vъ bhvъ ґdamъ, na krtЁ rycэ prigvoždeй, tr0stію že bіenъ hotS, i3 džcta i3 želči vkušaz, prevoznošaemый vыsot0ю crtvіz tvoegw2.

Ćkw nvčA na zakolenіe tS prbr0kъ predzri1tъ, i3 ćkw ѓgnca sl0ve b9ій, ne proti1vzщasz tnю1dъ, nižE vopію1щa: i4bo hotёnіemъ preterpёlъ є3si2 raspstisz, ćkw da i5že v0leю sogrэši1všыz i3zbaviši, i3 sp7seši miloserde gDi.

M§nčenъ: NJbn0vlьše dyšы ralomъ vёrы, m§ncы hrtHvы, sёmz terpёnіemъ mykъ vsёzša, i3 klasъ mučenіz gobzyющій njb8sša, vёrnыhъ sostavlє1nіz pitaющъ. Tёmže pri1snw slavimi sytь.

M§nčenъ: Ўtэsnsemi stuženіemъ nesterpi1mыhъ lю6tъ, čaznіemъ krasnыhъ, kъ prostranstvu vhšnzgw crtvіz ćvэ m§ncы dostig0ša, ćkw da razširstъ naša ўstA, tёhъ neprestannw pёti borє1nіz.

BGor0dičenъ: Ćže ќglь b9estvennый prіemši, ćkože kleщA, ne njpalsющь tnю1dъ, njrošaющъ že pače, m™i dv7o, bezsёmennuю i3 b9estvennuю ўtr0bu tvoю2: є3g0že vi1dzщi pl0tію povёšena v0leю na drevэ, pёsnьmi slavlzše.

I$nъ

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

Vsю2 na tS nadeždu vozloži1hъ vLčce, molю1sz pripadaz t duši2: smerton0snыz i3zbavi bolёzni, kъ ži1zni sp7senіz vozvodsщi mS, ćže ži1znь r0ždšaz.

VLčce čctaz, krёpkaz mjru pom0щnica, ne tverži menE t sebE, nižE posramlena tsleši mS t licA tvoegw2, nižE bэsHmъ pokaži1 mz njbradovanіe.

Vesь njbnaženъ bhhъ nkasnnый b9estvennыhъ dёlъ, i3 ўzzvi1hsz slasteй džstrыmi strэlami, i3 njstruplenъ bhhъ. Tёmže vopію1 ti vLčce: sp7si1 mz prečctaz.

Prіid0ša čctaz, bezmёstnыhъ dэsnій v0dы do nkasnnыz moeS duši2, i3 p0mыslы brennыmi njderži1mь, vopію1 ti sъ bolёznію: ne prezri vLčce rabA tvoegw2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prest0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Ўpok0ilъ mS є3si2 sl0ve, pretruždenago trud0mъ pregrэšenій, prepočivaz na drevэ vLko, i3 vzstъ ponošenіe moE, i4miže postradalъ є3si2 ї}se ponošenьmi. Poю2 tvoю2 deržavu i3 b9estvєnnaz strad†nіz.

Vozžegъ ćkože svёщnikъ na krtЁ pl0tь tvoю2, i3 poiskalъ є3si2 pogi1bšuю drahmu čelovэkolю1bče, i3 vs‰ prizыvaeši drygi tvo‰ si6lы, na seS njbrёtenіe: poemъ deržavu hrtE, crtvіz tvoegw2.

M§nčenъ: Poverženъ lьstecъ, pri nogahъ nelьsti1vыhъ strtoterpєcъ hrt0vыhъ, mertvъ zri1mь є4stь i3 nedёйstvenъ: sami že nelьsti1vnw sopričitaemi sytь so ѓgGlы, neizrečennыz radosti i3spolnsющesz.

M§nčenъ: S™ji stydenію, i3 lю1tыmi mykami i3 skorbьmi2, i3 ranami velьmi2 pomerzaemi, kъ teplotЁ preid0ša b9estvennэй nbcnagw crtvіz voi1stinnu, i3 teplіi predstateli vBrnыmъ pri1snw kvlsюtsz.

BGor0dičenъ: Raspinaema na drevэ, i3 rebra kopіemъ i3skopovaema, t rebrъ drevle sozdavšago є4vu, prečctaz dv7o zrsщi, vopіsše m™rski: kakw ўmiraeši sn7e m0й životE bezsmertnый;

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Vіnograde b9estvennый, i4že krasnый gr0zdъ prozsbšaz, i3 dušamъ podaю1щъ pitіE b9estvennoe dv7o, napoenіz g0rьkagw, i3 pіsnstva strasteй, i3 slasteй i3zbavi dyšu moю2, i3 ngnS vёčnagw.

Timёnіz i3st0rgni mS grэhHvъ, prečctaz bGonevёsto, padšago vъ kalъ strasteй: i3 strusmi mltvъ tvoi1hъ njmhvši mS strasteй skvernъ, ri1zoю sp7senіz svэtovi1dnoю njdeži2.

Ćže mjrovi mi1rъ, i3 sp7senіe vsBmъ podavšaz, ćkw b9estvennый mi1rъ por0ždši dv7o čctaz, nastosщuю branь strasteй duši2 moeS i3 tёla ўmiri2, strahomъ i3 lюb0vію sp7sa hrtA.

Bolёvšuю dyšu moю2 grэhmi2 prečctaz, i3scэli2 tvoi1mъ mlcrdіemъ, i3 spod0bi nastavlsющi mS tvori1ti vo smirenіi sn7a tvoegw2 povelBnіz pri1snw, ćkw da vosprіimY segw2 blagostь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2 kъ tebЁ, vi1dэvъ starecъ nči1ma sp7senіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa: hrtE, tы2 bGъ m0й.

V0leю zaklalsz є3si2 ćkw ѓgnecъ, snёdію dreva ўmeršago v0leю, paki kъ ži1zni hrtE vozvodS.

Na krtъ vozdvi1glsz є3si2, i3 nizpadesz bэs0vskaz prelestь: voznesesz že vёrnыhъ mn0žestvo, vospэvaющe tS živodavče.

M§nčenъ: Bagrzni1ceю ćže t kroveй i3speщreni m§ncы, cRю2 vsёhъ nhnэ predstostъ, vэncы2 svёtlыmi ўkrašaemi.

M§nčenъ: I#scэlenіe vsBmъ pristupaющыmъ i3stočaюtъ m0щi s™hhъ m§nkъ, i3 strasteй mn0žestvo potoplsюtъ.

BGor0dičenъ: Razumёti ne m0žetъ ќmъ čelovёčeskій ntrokovi1ce, pače є3stestvA roždestvA tvoegw2 taйnu: pače bo ўmA bGa rodilA є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю sp7si2.

I#zbavlenіe pregrэšenій podaždь ćkw blgaz, tvoemY rabY prečctaz, tvoegw2 zastuplenіz prossщemu sъ vёroю, i3 byduщagw mS sudA i3shiti2.

VLčce i3 m™i i3zbavitelz, tы2 predstani mi2 vъ časъ i3sh0da moegw2, i3stzzaemu mnЁ t vozdyšnыhъ duhHvъ, nj ±že nesmhslennoю mhslію sodёzhъ.

NJkasnenъ kvi1hsz vesь ѓzъ, nečistotami vsegdA njb8stъ: i3 prozrS nhnэ sozadi2 nogY moeю smertь, vzыvaю ti2 bcde, pomozi1 mi.

V0lnы strastnыhъ pomыšlenій, vsegdA mS smuщaюtъ prečctaz, i3 lukavыhъ duhHvъ byrz pogružaetъ mS: no ўtverdi2 na kameni bezstrastіz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE vo ngni2 njrosi1všago džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz, bGa sl0va poi1mъ, blagočestnw poю1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Na kedrэ vozneslsz є3si2, i3 pevkэ, i3 kmparjsэ vLko, t trbcы є3di1nъ shй, i3 vozneslъ є3si2 syщыz bo glubinY mn0gihъ slasteй vpadšыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Kr0vію čctn0ю gDi, tvarь njči1stilъ є3si2 t kr0ve, prinosi1mыz merzkimъ bэsHmъ, i3 razruši1lъ є3si2 žє1rtvы skvє1rnыz sl0ve b9ій, požersz ćkw neѕl0bivъ ѓgnecъ: slava deržavэ tvoeй.

M§nčenъ: Stoshu pred8 muči1teli, ćkw stolpi2 nepodvi1žimіi, pokolebaющe prelestь, i3 ўtverždaющe vёrnыhъ serdcA, stradalьcы poю1щe: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

M§nčenъ: Ne njpali1stesz ngnemъ, ngnS teplёйšee proizvolenіe stzžavše, strtoterpcы hrtHvы vэncen0scы, vopіsše: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Začatіe nesravneno, i3 ržctvo2 neskazanno i3mёla є3si2 čctaz є3di1na, vLku vopl0щši pl0tію raspenšagosz, є3myže poю1щe vopіemъ: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Ćkože drevle blgočєsti1vыz tri2 džtroki njrosi1lъ є3si2 vъ plameni haldeйstэmъ, svёtlыmъ b9estvA ngnemъ i3 nasъ njzari2: blgoslovenъ є3si2, vzыvaющыz, b9e ntє1cъ našihъ.

TebE m™ri b9іi, čctэй i3 nepor0čnэй molю1sz, njskvernennый tёlomъ i3 dušeю, i3 njkalsnnый dэsnіi neči1stыmi, i3 nadёюsz vLčce, na mlctь tvoю2, th mz ўщedri, prečctaz.

Pregrэšenій moi1hъ mn0žestvo, i3 ѕlhhъ i3spыtanіe, nedoumёnіemъ mS prepiraetъ ѕэlw2, i3 vo tčaznіz vlečetъ glubinY: prečctaz vLčce, sp7si1 mz pogibaющago, i3 lю1tэ potoplsema.

Pomi1luй blgaz smiri1všuюsz dyšu moю2 lukavыmi dэsnьmi, i3 kъ pokasnіz mS puti2 nastavi, i3 tvori1ti hotBnіz tvoegw2 sn7a i3spravi, i3 t myki i3zbavi.

Mn0žestvomъ щedr0tъ tvoeS blgosti, grэhHvъ našihъ mn0žestvo prezri blgaz, i3 blagopremэni1telьna bydi, nem0lčnw zovyщыmъ: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1dіe nepokori1vіi i3 nerazymnіi, tS nravomъ blagopok0rnыmъ voshotёvša raspstisz, njsuždaюtъ ўmreti: ćkw da hotёnіemъ ўmerщvlє1nnыz sl0ve, njživi1ši, poю1щыz tS i3 prevoznossщыz vo vёki.

Rasprosterъ na krtЁ dl†ni, rycэ neuderžannw prostє1rtыz ko drevu snёdnomu pervozdannagw i3scэlsz vLko: i3 zrsщi tS strahomъ s0lnce, lučы2 skrыvaše, i3 vsS tvarь pokolebasz.

M§nčenъ: Lučami sщ7ennыhъ borenій strui6 nečestіz, i3zlі‰nіz bezb0žіz i3zsuši1ša strtoterpcы, i3 i3st0čniki i3stoči1ša i3scэlenій, skvernu strasteй njmыvaющыz, i3 vёrnыhъ serdcA napasющыz bogatnw.

M§nčenъ: Sowbraznw čestnhhъ strteй, i3 b9estvennыhъ zapovэdeй i3spolni1telіe strtoterpcы, sograždane bezplHtnыmъ: napisatisz nhnэ vъ vhšnэmъ gradэ, bGa moli1te, vasъ čtyщыmъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ryčku tS zlatyю i3 svёщnikъ, trapezu i3 žezlъ, b9estvennuю g0ru i3 džblakъ, palatu cRevu i3 prt0lъ ngnewbrazenъ, bcdu vsi2 vёrnіi i3menyemъ, po ržctvЁ dv7oю sohranšuюsz.

I$nъ

Їrm0sъ: Vъ plamenь ko ntrokHmъ є3vreйskimъ snizšedšago, b9іeю si1loю, i3 ćvlьšagosz gDa, sщ7ennicы blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Slasteй g0restь, č{vstva vs‰ tэlє1snaz prošedši, dyšu moю2 bezmёstnw njkalsetъ, i3 vъ smertь vlečetъ: vLčce mjra, bydi mi2 sp7senіe.

Na tS vozloži1hъ vLčce, serdce, i3 dyšu, i3 tёlo: ne i4mamъ bo i3nhz nadeždi, razvэ tebE, є4юže polučY mlctь. Tёmže podaždь mi2 bogatuю tvoю2 blgodatь.

Ѕmjй mnЁ ćdomъ pripolzE, i3 plotsk0ю sladostію nkasnnuю dyšu moю2 lю1tэ ўmori2: no njživi2 sію2 soproti1vnыmi lэčьbami, čctaz, tvoi1mi mltvami.

Lю1taz mS n0щь pokrыvaetъ pregrэšenій, s™az vLčce: ne i4mamъ bo svэщi2, dyšu prosvэщaющіz blagodэsnіz є3leemъ. Tёmže i3z8 čert0ga i3zrinyhsz vhšnzgw.

Taže, poemъ pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій w4brazъ vi1dimъ vёrnіi: vsskъ myžeskій p0lъ ložesnA razverzaz, s™ъ bGu: tёmъ pervoroždennoe sl0vo, nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

Na krtЁ prigv0ždsz ї}se, i4že njsnovavый na ničemže vsю2 zemlю, ўglёbšago mS vъ kalэ grэh0vnэmъ nravomъ lukavыmъ, ćkw blgъ ўщedrivъ hrtE, i3 i3zvlekъ, i3 bezčestnoю tvoeю smertію počti1lъ є3si2, mnogomlctive.

Vi1dэnъ bhlъ є3si2 bGъ nevi1dimый є3stestv0mъ, pl0tію vozvыšaemъ, ćkw da t vragHvъ nevi1dimыhъ i3zbaviši mjrъ vi1dimый, i3 syщыz ni1zu, nebesnы sotvori1ši hrtE, slavosl0vzщыz deržavu veli1kіz vlasti tvoeS.

M§nčenъ: V0instvo sщ7ennoe, s™ы6mъ ѓgGlwmъ pod0bnw i3zbrannoe, raй, posredЁ i3mhй živ0tnoe drevo, hrtA, bGokrasnыz cRkve sosl0vіe čestn0e, vseslavnіi strtoterpcы sp7swvы kvi1stesz.

M§nčenъ: Nasъ na zemli2 vasъ pominaющihъ, pominaйte s™ji prest0lu vLčnemu predstosщe radostnw: i3 ±že tonydu zarsmi bogatnw sщ7ennіi prosvэщaйte nы2, ćkw da dolgHvъ razrэšenіe prіi1memъ.

BGor0dičenъ: Svэti6la, tvoE zrsщe sn7e m0й raspstіe, zaid0sta: i3 kakw є3vreйskій s0nmъ ne zaйde nevёrnый, predavъ tS na smertь načalьnika ži1zni; bcda vopіsše, ю4že neprestannw veličaemъ.

I$nъ

Їrm0sъ: TebE newpali1muю kupinY, i3 s™yю dv7u, m™rь svёta, i3 bcdu, nadeždu vsёhъ nasъ, veličaemъ.

Skvernu strastnыhъ pomыšlenій moegw2 ўmA njči1stivši čctaz, bezstrastіz svёtloю ri1zoю njdeži1 mz.

Tverzi mi2 b9estvєnnыz vh0dы pokasnіz dv7o, vh0dы strasteй i3 slasteй moi1hъ zagraždaющi, i3 vozbransющi si1loю tvoeю.

Ўslhši glasъ stenanіz moegw2, i3 glasъ plača moegw2, dv7o vsenepor0čnaz, i3 podaždь njčiщenіe i3 sp7senіe nkasnnэй moeй duši2.

Vesь tčazhsz nkasnnый, i3 nedoumёюsz, pomыšlsz luk†vaz mo‰ dэ‰nіz: tyne ўщedri vLčce, i3 sp7si1 mz.

Taže, Dost0йno є4stь:

E#ktenіA, i3 svэti1lenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы, glasъ G:

Drevo preslušanіz mjrovi smertь prozzbE, drevo že krtnoe živ0tъ i3 netlёnіe. Tёmže tebE m0limъ raspenšagosz gDa: da znamenaetsz na nasъ svёtъ licA tvoegw2.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰ i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Zavistію t pi1щi i3zgnanъ bhhъ, padenіemъ pad0hsz lю1tыmъ: no ne prezrёvъ vLko, i3 vosprіemъ menE radi є4že po mnЁ raspstіe tvoE, i3 sp7saeši mS, i3 vъ slavu vv0diši, i3zbavitelю m0й, slava tebЁ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

S™hhъ strastoterpєcъ pamztь, prіidi1te lю1dіe vsi2 počti1mъ: ćkw poz0rъ bhvše ѓgGlwmъ i3 čelovёkwmъ, pobёdы vэncы2 t hrtA prіsša, i3 m0lztsz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Zrsщi i3z8 tebE roždennago vsenepor0čnaz, povёšena na drevэ, vosklicaše vopію1щi: sladkoe moE čado, gdЁ tvoS zaйde dobr0ta svэton0snaz, dobro2 sotvori1všagw r0du čelovёčeskomu;

Taže, Blgo є4stь: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, є3ktenіA, i3 časъ №-й, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ blžє1nnы, glasъ G:

Tvergša hrtE zapovэdь tvoю2, praotca ґdama i3z8 raS i3zgnalъ є3si2: razb0йnika že щedre, i3spovёdaša tS na krtЁ, v0nь vseli1lъ є3si2, zovyщa: pomzni1 mz sp7se vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i4zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Zrsщi tS na krtЁ slnca nezahodi1mago, pomrači2 svёtъ s0lnce: kamenіe raspadesz vLko, zemlS pokolebasz vsS, zavёsa že cRk0vnaz razdrasz posredЁ, nepravednw stražduщa vi1dzщi tS sp7se, vsёmi nedomhslimago.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

Za vsёhъ ї}se vedenъ bhlъ є3si2 na smertь, živhhъ životE: ćkw da b9estvennыmi tvoi1mi strastьmi2, ±že drevneю snёdію ўmerщvlє1nыz sp7seši ćkw bGъ, i3 raS pokažeši ži1teli. Tёmže vёroю tvo‰ strti nhnэ slavimъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Postradavšago v0leю nasъ radi, i3 ponošє1nіz temšagw čelovёkwvъ, strtemъ ўpod0blьšesz m§ncы, mn0gihъ radi mykъ nizloži1ste vragA, i3 vhšnюю slavu poluči1ste. Tёmže bGolёpnw slavimi є3stE.

Slava: Nc7Y, i3 sn7u, i3 ўtёšitelьnomu d¦u pravomu, vsi2 vёrnіi pokloni1msz: є3di1no načalo, i3 slavu bGolёpnw poю1щe, blagočestnw pravoslavnыmъ razumomъ vozopіi1mъ: pomzni2 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

I# nhnэ: Strti terpsщa pl0tію hotёnіemъ, zrsщi na krtЁ svoego2 sn7a vsenepor0čnaz, smuti1sz vsS, i3 plačuщi vzыvaše čctaz: ўvы2 mnЁ čado moE, kakw ўmerщvlenъ є3si2, i4že ўmeršыz lю1tэ njživi1ti hotS;

 

Komentarisanje nije više omogućeno.