NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. Nedёlz

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ d7: i3 poemъ stіhi6rы voskrnы nsmoglasnika G, povtorsющe №-й stjhъ, glasъ №. Tvorenіe prpdbnagw ntcA našegw їwanna damaski1na.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Večє1rnіz našz mltvы, prіimi2 s™hй gDi, i3 podaždь namъ njstavlenіe grэhHvъ, ćkw є3di1nъ є3si2 kvleй vъ mjrэ voskrnіe.

NJbыdi1te lю1dіe sіHnъ, i3 njb8imi1te є3go2, i3 dadi1te slavu vъ nemъ voskršemu i3z8 mertvыhъ: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, i3zbavleй nasъ t bezzak0nій našihъ.

Prіidi1te lю1dіe, vospoi1mъ i3 pokloni1msz hrtY, slavzщe є3gw2 i3z8 mertvыhъ voskrnіe: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, t prelesti vražіz mjrъ i3zbavleй.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ dogmatіkъ:

Dvctvennoe toržestvo2 dnesь bratіe, da vzыgraetsz tvarь, da likovstvyetъ čelovёčestvo: sozva bo nasъ s™az bcda, neskvernoe sokr0viщe dvctva: slovesnый vtoragw ґdama raй: hrani1liщe soedinenіz dvY є3stєstvY: toržestvo2 spasi1telьnagw primirenіz: čert0gъ, vъ nemže sl0vo ўnevёstivый pl0tь voi1stinnu: legkій džblakъ, i4že nad8 heruvjmы syщago, sъ tёlomъ nosi1všій. ToS mltvami hrtE b9e sp7si2 dyšы našz.

Taže, Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz: so stіhi2 є3gw2. I# po Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Їereй є3ktenіi2 ne glag0letъ, no poemъ na stіh0vnэ stіhi1ru voskrnu:

Strtію tvoeю hrtE t strasteй svobodi1homsz, i3 voskrnіemъ tvoi1mъ i3z8 i3stlёnіz i3zbavihomsz, gDi slava tebЁ.

I# i4nы stіhi6rы pres™hz bcdы.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Preproslavlena є3si2 vъ r0dэ rodHvъ, dv7o m™i ntrokovi1ce bcde mRje, mjra predstatelьstvo, r0ždši pl0tію sn7a beznačalьnagw nc7A, soprisnosyщna že d¦u voi1stinnu: є3g0že moli2 sp7sti1sz namъ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Soderži1mіi skorbьmi2 nenačaemыmi čctaz, tS predstatelьstvo є3di1no i3myщe dv7o, vopіemъ blgodarnw: sp7si1 nы vses™az bGonevёstnaz: th bo є3si2 mjra pribёžiщe, i3 zastuplenіe r0da našegw.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

NJbnovi1sz mjrъ vъ ržctvЁ tvoemъ bGorodi1telьnice ntrokovi1ce, vёrnыhъ sp7senіe, i3 neusыpaemaz predstatelьnice blgočestnw molsщihъ tS prečctaz, ne prestaй molsщi prilёžnw nj vsёhъ poю1щihъ tS.

Slava, i3 nhnэ: dogmatіkъ, glasъ t0йže:

blakъ tS svёta prisnosyщnagw dv7o, prbr0kъ i3menovA: i3z8 tebe bo ćkw d0ždь na runo2 sšedъ sl0vo dž§ee, i3 i3z8 tebE vozsіsvый, mjrъ prosvэti2, prelestь ўprazdni2 hrt0sъ bGъ našъ. Togo2 molsщi prilёžnw pres™az, m0limsz, ne prestaй nj nasъ, i5že i4stinnuю bcdu i3spovёdaющihъ tS.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ: troparь voskrnый.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2. E#ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu na veli1cэй večerni, po prednačinatelьnomъ palmЁ, nbhčnoe stіhosl0vіe palti1rz. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹: i3 poemъ stіhi6rы voskrnы nsmoglasnika G, i3 ґnat0lіevы d7, i3 minei G, i3li2 ѕ7. Ѓщe prazdnuemый s™hй: Slava, minei: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa.

Stіhi6rы voskrnы nsmoglasnika, glasъ №:

Stjhъ: I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

Večє1rnіz našz mltvы prіimi2 s™hй gDi, i3 podaždь namъ njstavlenіe grэhHvъ, ćkw є3di1nъ є3si2 kvleй vъ mjrэ voskrnіe.

Stjhъ: MenE ždytъ prvdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

NJbыdi1te lю1dіe sіHnъ, i3 njb8imi1te є3go2, i3 dadi1te slavu vъ nemъ voskršemu i3z8 mertvыhъ: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, i3zbavleй nasъ t bezzak0nій našihъ.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi, ўslhši glasъ m0й.

Prіidi1te lю1dіe, vospoi1mъ, i3 pokloni1msz hrtY, slavzщe є3gw2 i3z8 mertvыhъ voskrnіe: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, t prelesti vražіz mjrъ i3zbavleй.

I$nы stіhi6rы ґnat0lіevы, glasъ №:

Stjhъ: Da bydutъ ќši tvoi2, vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

Veseli1tesz nb7sA, vostrubi1te njsnov†nіz zemli2, vozopjйte g0rы veselіe: se bo є3mmanyilъ grэhi2 našz na krtЁ prigvozdi2, i3 živ0tъ dasй, smertь ўmertvi2, ґdama voskRsi1vый, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Pl0tію v0leю raspenšagosz nasъ radi, postradavša i3 pogrebenna, i3 voskrša i3z8 mertvыhъ, vospoi1mъ glag0lющe: ўtverdi2 pravoslavіemъ cRkovь tvoю2 hrtE, i3 ўmiri2 ži1znь našu, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2, poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Živoprіemnomu tvoemY gr0bu predstosщe nedost0йnіi, slavosl0vіe prin0simъ neizrečennomu tvoemY blgoutr0bію, hrtE b9e našъ: ćkw krtъ i3 smertь prіslъ є3si2 bezgrёšne, da mjrovi darueši voskrnіe, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

I$že nc7Y sobeznačalьna i3 soprisnosyщna sl0va, t dv7i1česka čreva proizšedšago neizrečennw, i3 krtъ i3 smertь nasъ radi v0leю prіemšago, i3 voskrša vo slavэ, vospoi1mъ glag0lющe: živodavče gDi slava tebЁ, sp7se dyšъ našihъ.

I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ, tvorenіe pavla ґmorreйskagw, poє1mыz i3dёže nёstь minei, i3li2 na lіtji. (Vёdomo ќbw bydi ćkw vъ grečeskihъ prev0dэhъ si1hъ stіhi1rъ na rzdY nёstь.)

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

S™ёйšaz s™hhъ vsёhъ si1lъ, čctnёйšaz vsskіz tvari, bcde vLčce mjra, sp7si2 nasъ ćže sp7sa r0ždšaz, t vsёhъ pregrэšenій, i3 bolёzneй i3 bёdъ, mltvami tvoi1mi.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Ćže blgoutr0bіz dvere, smirennuю moю2 dyšu da ne prezriši, vёrnw molю1 tz ntrokovi1ce: no ўщedri vsk0rэ, i3 sp7si2 ю5 t puči1nы sogrэšenій moi1hъ, i3 njbn0vlьši blgodatь tvoю2 na mnЁ, prosvэti2 dv7o čctaz.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Tы2 bGa čelovёkwmъ soedini1la є3si2 vLčce: tы2 mertvenoe suщestvo2 vozvelA є3si2 є3di1na, kъ b9estvennomu netlёnію: tы2 zemnы6mъ sp7senіe i3stoči1la є3si2: tы2 bcde, svobodi2 nasъ t vsёhъ mučenій.

Slava, minei. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsemjrnuю slavu, t čelovBkъ prozsbšuю, i3 vLku r0ždšuю, nbcnuю dverь vospoi1mъ mRjю dv7u, bezpl0tnыhъ pёsnь, i3 vёrnыhъ ўdobrenіe: sіs bo kvi1sz nb7o, i3 hramъ bžctvA: sіS pregraždenіe vraždы2 razruši1vši, mjrъ vvedE, i3 crtvіe tverze. Sію2 ќbw i3myщe vёrы ўtverždenіe, pob0rnika i4mamы i3z8 neS r0ždšagosz gDa. Derzaйte ќbw, derzaйte lю1dіe b9іi: i4bo t0й pobэdi1tъ vragi2, ćkw vsesi1lenъ.

Vh0dъ. Svёte ti1hій:

Po vh0dэ že položi1vъ ўčinennый monahъ nbhčnый pokl0nъ predstostelю, poetъ dnevnhй prokjmenъ:

GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Taže nbhčnaz є3ktenіA.

Spod0bi gDi: I#sp0lnimъ večernюю. I# prHčaz.

I# po vozglasэ poemъ samoglasnu stіhi1ru s™agw nbi1teli: lіtjю tvorsщe vъ pritv0rэ, na neйže poemъ stіhi6rы pavla ґmorreйskagw, i3li2 čto2 nastostelь i3zv0litъ.

Po nbhčnыhъ že mltvahъ vh0dimъ vo hramъ, poю1щe stіhi1ru, glasъ №:

Strtію tvoeю hrtE, t strasteй svobodi1homsz, i3 voskrnіemъ tvoi1mъ i3z8 i3stlёnіz i3zbavihomsz, gDi slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы, po ґlfavi1tu.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Da raduetsz tvarь, nb7sA da veselstsz, rukami da vospleщutь kzhcы sъ veselіemъ: hrt0sъ bo sp7sъ našъ, na krtЁ prigvozdi2 grэhi2 našz: i3 smertь ўmertvi1vъ živ0tъ namъ darovA, padšago ґdama vser0dnago voskRsi1vый, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

CRь shй nb7sE i3 zemli2 nepostiži1me, v0leю raspslsz є3si2 za člvэkolю1bіe. E#g0že ѓdъ srёtъ d0lэ, njgorči1sz, i3 pravednыhъ dyšы prіemšz vozradovašasz: ґdamъ že, vi1dэvъ tS ziždi1telz vъ preisp0dnihъ, voskRse. Q čudesE! Kakw smerti vkusi2 vsёhъ ži1znь; no ćkože voshotЁ mjrъ prosvэti1ti zovyщій, i3 glag0lющій: voskRshй i3z8 mertvыhъ, gDi slava tebЁ.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Ženы2 mmronHsicы, mĐra nossщa, so tщanіemъ i3 rыdanіemъ gr0ba tvoegw2 dostig0ša, i3 ne njbrёtšz prečctagw tёla tvoegw2, t ѓgGla že ўvёdэvšz n0voe i3 preslavnoe čydo, ґpclwmъ glag0lahu: voskRse gDь podaS mjrovi velію mlctь.

Slava, minei, ѓщe i4matь. Ѓщe li nёstь: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

SE i3sp0lnisz i3saіino prorečenіe, dv7a bo rodilA є3si2, i3 po ržctvЁ ćkw prežde ržctvA prebыlA є3si2: bGъ bo bЁ roždeйsz, tёmže i3 є3stєstvA novopresэčE. No q bGomati, molє1nіz tvoi1hъ rabHvъ, vъ tvoemъ hramэ prinosi6maz tebЁ ne prezri: no ćkw blgoutr0bnago tvoi1ma rukama nossщi, na tvo‰ rabы6 ўmiloserdisz, i3 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnый, glasъ №:

Kameni zapečatanu t їudє1й, i3 v0inwmъ stregyщыmъ prečctoe tёlo tvoE, voskrlъ є3si2 tridnevnый sp7se, daruzй mjrovi ži1znь. Segw2 radi si6lы nbcnыz vopіshu ti2, žiznodavče: slava voskrnію tvoemY hrtE: slava crtvію tvoemY: slava smotrenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o, raduйsz, so strahomъ voploщašesz vsёhъ vLka, vъ tebЁ s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE prvdnый dv7dъ: kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoego2. Slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3z8 tebE: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

T0йže troparь i3 na BGъ gDь: I# pr0čee poslёdovanіe.

Vъ subbHtu na povečerіi, glag0letъ їereй:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# mы2: Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ.

CRю2 nbcnый: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te, pokloni1msz: tri1ždы.

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Pal0mъ …f: B9e, vъ p0moщь moю2 vonmi2:

Pal0mъ rm7v: GDi, ўslhši mltvu moю2:

Posemъ: Slava vъ vhšnihъ bGu:

GDi, pribёžiщe bhlъ є3si2 namъ:

Spod0bi gDi, vъ n0щь sію2:

Taže: Vёruю vo є3di1nago bGa:

Posemъ poemъ kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: G0rьkіz rab0tы i3zbavlьsz ї}lь, neprohodi1moe pr0йde ćkw syšu, vragA zrS potoplsema, pёsnь ćkw blgodёtelю poetъ bGu, čudodёющemu mhšceю vыs0koю, ćkw proslavisz.

Pripёvъ: Pres™az bcde sp7si2 nasъ.

Ўžas0šasz strahomъ vsecRi1ce ѓgGlьskaz činonač†lіz, hvalzщe tS: poetъ že blgosti radi vsskъ ќmъ, ćkw m™rь ziždi1telz: pohvalh bo vsskіz prevozšlA є3si2 či1nъ, hrtA r0ždši.

Lю1tыmi napastьmi tomi1mь, i3 t vr†gъ stužaemь nkasnnый, sъ plačemъ priglašaю: svhše mnЁ prostri2 prebogataz ryku tvoю2, i3zbavlsющi mS, i3 bezbёdnw poži1ti spod0bi mltvami tvoi1mi.

Slava: Duši2 t†йnaz pregrэšє1nіz, lэčb0ю mlcrdіz i3scэli2, i3 ўtiši2 plotsk0e stremlenіe bcde: i3 vragHvъ kHpіz i3 strёlы vozvraщši, krёpkw vъ serdcA i4hъ vonzi2.

I# nhnэ: Pažitь drevnюю potrebi2 člvэkoubjйstvennuю, ўtr0ba dv7i1ča hrtA r0ždši: tёmže vsS tvarь raduetsz nhnэ, prečctaz, ćkw njži1vlьšisz: i3 soglasnw vospэvaetъ tvoego2 sn7a i3 bGa.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 bogatstvomъ da hvalitsz smertnый svoi1mъ, no vёroю gDneю, pravoslavnw vzыvaz hrtY bGu, i3 poS pri1snw: na kameni tvoi1hъ zapovэdeй ўtverdi1 mz vLko.

Їakwvъ veli1kій na puti2 spS i3nogdA, nizhodsщыz svhše lёstviceю, dv7o, na zemlю ѓgGlы vi1dz, divlsšesz: i3 vozbnyvъ, propisA ćvэ dverь tS nbcnuю.

Vremennыmъ ўderžanіemъ, vъ nap†sti vverženъ nkasnnый ѓzъ, i3 byrzmi napastnыmi tomi1mь, ўvы2 mnЁ, vopію2: ćže bGa r0ždšaz, i3 voznesšaz r0gъ našъ, sp7si1 mz mltvami tvoi1mi.

Slava: Sъ nb7sE ryku krёpkuю prosterъ, q vsёhъ cRю2 hrtE, čyvstvennыhъ i3 mhslennыhъ, ї}se m0й, glavы6 vragHvъ pod8 n0zэ položi2, bcdu m™rь tvoю2 vёrnw propovёdaющihъ.

I# nhnэ: Їsaіz drevle, njči1щsz ќglemъ d¦a, t tvoeS ўtr0bы ćvэ prebogataz dv7o, sn7u vzыvaše rodi1tisz: є3g0že vъ poslBdnzz vremenA, menE radi, bez8 myža rodila є3si.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Slhša drevle ґvvakymъ hrtE čydnый tv0й slyhъ, i3 strahomъ vzыvaše: t ю4ga bGъ prіi1detъ, i3 s™hй t gorы2 prіwsэnennыz čaщi, sp7sti2 pom†zannыz: slava si1lэ tvoeй gDi.

TebE ćkw syщuю vъ ženahъ krasnY i3 prečestnu, ćkw i3z8 pusthni voshodsщu, i3 džtraslь hrtA na ruk{ nossщu, m™i b9іz, prowbražaše mіronačalьnikъ vopіS: slava si1lэ tvoeй gDi.

Prikloni2 mi2 ќho tvoE blgaz, i3 vi1ždь moE njѕloblenіe, i3 bёdъ ўmnoženіe: kъ tebё bo vLčce, duševnoe džko prosterъ, i3 sъ plačemъ kolBna prikl0nь, nhnэ molю2 vopіS: ўstavi mi2 napasteй smuщenіe.

Slava: Stёnu tS newbori1muю vёdый, privlečenъ molьb0ю, tv0й rabъ nhnэ kъ tebЁ pribэgaю, i3 strёlы vr†žіz, ćkw mladenčeskіz vmэnsю nedёйstvennы, q prebogataz! Tёmže i3 raduzsz vopію2: slava bGomati, ržctvY tvoemY.

I# nhnэ: Si1la vhšnzgw tS dv7o njsэni2 nai1tіemъ b9estvennagw d¦a: i3 togdA pače є3stestvA vssčeskihъ gDь, pl0tь i3 dyšu njživotvori1vъ, prіedini2 sebЁ, prebhvъ vъ t0mžde є3stestvЁ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёtъ tv0й nezahodi1mый vozsіsй hrtE, vъ serdcA vёrnw poю1щihъ tS, mi1rъ podavazй namъ, pače ўmA. Tёmъ t n0щi nevёdэnіz ko dnю2 svёtomъ tvoi1mъ tekyщe, slavosl0vimъ tS člvэkolю1bče.

B9estvennuю tS, provi1dэvъ i3nogdA danіi1lъ, nesэk0muю g0ru, prepёtaz, vopіsše prozvlennэ, ўsэщi1sz t tebE kamenю bGor0dіz, hrtY sp7su mjra: є3g0že vёrnіi nhnэ čtyщe, voshvalsemъ tS bGonevёsto.

Napastьmi nkasnnый mn0gimi padsz, sъ bolёznію i3 plačemъ serdca molssz, bezstydnw služi1telь tv0й vopію2: i3zbavi bGorodi1telьnice, t bёdъ njderžaщihъ moE smirenіe, i3 veselіz mS i3sp0lni.

Slava: Strasteй moi1hъ svirёpuю puči1nu ўti1ši, krёpkoю tvoeю mltvoю blgaz, ćže strasteй kromЁ r0ždšaz hrtA: ćkw da vъ tišinЁ duši2 nhnэ živhй, pr0čee ži1zni moeS, vъ pёsnehъ vospэvaю tS.

I# nhnэ: BGa kakw na rukY n0siši, rcы2; i3 kakw doi1ši, vssčєskaz ruk0ю soderžaщago, q dv7o vseblžennaz, ѓzъ, rečE, čistA prebыvaю i3 po ržctvЁ, hrtA bGa r0ždši, ґdamovъ d0lgъ, i3 pramaternій temši.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vesь t strasteй bezmёrnыhъ soderžysz, i3 ki1tomъ ѕHlъ snispad0hъ: no vozvedi2 i3z8 i3stlёnіz mS b9e, ćkože prežde їHnu, i3 vёroю bezstrastіe mi2 daruй, ćkw da vo glasэ hvalenіz, i3 sp7senіz d¦omъ požry ti.

Sэdёnіz ne tstyplь nёdrъ rodi1telz, vъ nёdrэhъ m™rnihъ sn7ъ predlёtnый: naposlёdokъ že, i4že prežde vBkъ shй so nc7emъ, i3z8 ўtr0bы dv7ы proizhde, vs‰ kъ ži1zni bezsmertnэй vozvodS, neizrečennoю blgostію.

Veri1gami svszanъ vražіzmi t njѕloblenіz, vo ѓdskіz verєi2, ўvы2 mnЁ, nizverg0hsz: no predstani, sъ nb7sE ćvlьšisz, bGootrokovi1ce či1staz, vozstavlsющi mS tvoi1mi mltvami služi1telz tvoego2, i3 ryku p0moщi daždь poю1щemu b9estvennoe tvoE ržctvo2.

Slava: Vъ r0vъ pogi1beleй nkasnnый vpad0hъ, i3 ѕvёrіe mn0zi njkročaюtъ mS: no vLčce, mltvami tvoi1mi kamєnіz tvrati2, i3 nevredi1ma tvoego2 rabA soblюdi2: kamenь bo kraeug0lьnый, hrtA vъ ložesnahъ tvoi1hъ nosi1la є3si2.

I# nhnэ: Drevle prbrHkъ b9estvennыhъ li1kъ provozglasi2 dv7o, ržctvA tvoegw2 w4brazы: svёtelъ džblakъ tS, i3 svёщnikъ, i3 stamnu, i3 trapezu, i3 nbcnuю r0su, hlёbъ, mannu že i3 dverь, prt0lъ, i3 palatu, žezlъ, raй, ćkw hrtA r0ždšuю.

GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №:

M™rь tS b9ію svёmы vsi2, dv7u voi1stinnu, i3 po ržctvЁ ćvlьšuюsz, lюb0vію pribэgaющe kъ tvoeй blgosti: tebe bo i4mamы grёšnіi predstatelьnicu, i3 tebE stzžahomъ vъ napastehъ sp7senіe, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Proid0ša ćkw čert0gъ peщnый plamenь nesterpi1mый, i5že za blgočestіe i3nogdA džtrocы s™ji pokazavšesz ćvэ, i3 soglasnw vospэvaющe, pёsnь poshu: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Šestvuz prevёčnый dverьmi neproh0dnыmi tvoi1mi vsecRi1ce, či1sta tvo‰ znamєnіz i3 cёla sohrani2, či1sta i3 po ržctvЁ. Tёmže vopіemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ peщь vverženъ sedmoči1slennыmi plamenьmi njpalsюsz t dušeubjйstvennыhъ bёdъ: no samA r0su mi2 njdoždi2 vLčce blgaz, tvoi1mi molьbami, da vopію2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Slava: Strastьmi2 prestarёvsz, i3 newslabnыmi napastьmi i3 skorbьmi2, i3 dospёvъ kъ zapadwmъ žitіS moegw2, dobrodёtelemъ nepričastenъ, lёnostію snэdenъ bhvъ, vopію1 ti, vLčce: ўtэšenіe zemnы6mъ, pomi1luй mS!

I# nhnэ: Trbcэ vo є3di1nstvэ pravoslavnw služaщe, tS m™i dv7o čctaz, ćkw bGa pl0tію r0ždšuю propovёdaющe zemnji, b9estvennэ poemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw pokazA w4brazъ, ngner0snaz peщь drevle: džgnь bo ne njpali2 ю4nыz dёti, hrt0vo kvlsz bezsёmennoe t dv7ы b9estvennoe ržctvo2. Tёmъ vospэvaющe vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Sl0vo vsei1stinnoe sщ7ennika vowbrazi2 ržctvo2 tvoE, dv7o: voi1stinnu bo rodila є3si sl0vo b9іe, i3 ložesnA ne razverze dv7o, i4miže pr0йde bGъ. Tёmъ raduющesz bcdu tS po d0lgu soglasnw vospэvaemъ, i3 prevozn0simъ čctuю vo vs‰ vёki.

Ternіe vozrastšee vъ duši2 moeй nedёйstvenno, b9estvennыmъ ngnemъ popali2 prečctaz, i3 tvoi1mi mltvami na dobrodёtєli vozstavi mS, tvori1ti plodon0sіe hrtY: i3z8 tebe bo cvёtъ pri1snw živhй prorastši, tvarь vsю2 ўkrasi2. Tёmъ tS bGorodi1telьnicu čctuю počitaemъ vъ vs‰ vёki.

Slava: I#scэlenіe vъ lю1tыhъ bGorodi1telьnice, nebolёznennw podaždь mi2 vsk0rэ: vpadъ bo vъ skHrbi i3 bэdы6, tvoю2 sk0rostь vъ zastuplenіe nkasnnый prizыvaю, rыdaz. Tёmže prečctaz, ўskori2 i3z8sti mS, i3 sp7si2 t vsskіz myki, ćkw da blgoslovS vospэvaю tvoE ržctvo2.

I# nhnэ: Drevle tS prozsbšій ґarHnovъ žezlъ vowbrazi2 dv7o: th bo є3di1na rodilA є3si2 prozzbenіemъ bez8 myža, nbcnый nhnэ d0ždь prіemši vo črevэ. Tёmъ veselsщesz, tS bcdu po d0lgu soglasnw vsi2 poemъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Neizglag0lannoe dv7ы tainstvo: nb7o bo sіS, i3 prt0lъ heruvjmskій, i3 svэton0snый čert0gъ pokazasz hrtA bGa vsederži1telz. Sію2 blgočestnw ćkw bcdu veličaemъ.

Preslavno dv7ы tainstvo: є3g0že bo ne vmэsti1ša vыšenbcnaz veli6čіz, vmэsti2 vo črevэ. Tёmže sošedšesz ўblžaemъ ю5, i3 vёrnw veselsщesz veličaemъ.

Vi1dzщe tS є3di1nu, ćkw vhššuю nb7sъ, b9ію zarю2, neskvernaz, prt0lъ heruvjmskій, i3 čert0gъ, i3 dždrъ s™ъ, zemnji voshvalsющe, hrtA bGa našego veličaemъ: є3g0že t čreslъ či1stыhъ rodilA є3si2.

Slava: DŽkrestъ menE skHrbi mnHgi, i3 ѕlы2 nap†sti nhnэ napadaющe, bolBzni že i3 lю6tыz grэhi2 vъ r0vъ vverg0ša. Tёmže tS molю2 vъ g0resti duši2 moeS, pres™az bcde, i3zbavlenіe njbrэsti1 mi.

I# nhnэ: Ўmiri2 mjrъ, hrtE, molьbami čctыz bGootrokovi1cы, nizlagaz vražію si1lu i3 tišinY neizglag0lannuю namъ ўstrosz, vo vёki sohrani2.

Taže: Dost0йno є4stь: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ: kondakъ glasa.

GDi pomi1luй, m7.

I# mltva: I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Taže, mltva: Neskvernaz, neblaznaz:

I# pr0čee nbhčno, i3 tpystъ, i3 proщenіe.

Vъ nedёlю ќtra, načalo polynoщnicы

Їereй: Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# mы2 glag0lemъ: Ґmi1nь.

Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ.

CRю2 nbcnый: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Їereй: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te pokloni1msz: tri1ždы.

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Taže, KanHnъ ko s™ёй i3 živonačalьnэй trbcэ, tvorenіe mitrofanovo, є3gHže kraestr0čіe:

E#di1no tS poю2 tris0lnečnoe є3stestvo2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Pripёvъ: Pres™az trbce b9e našъ, slava tebЁ.

E#di1no trіmpostasnoe načalo, serafjmi nem0lčnw slavztъ: beznačalьnoe, prisnosyщnoe, tvori1telьnoe vsёhъ, nepostiži1moe, є4že i3 vsskъ kzhkъ vёrnw počitaetъ pёsnьmi.

Da čelovёkwmъ є3di1nstvennoe, trisіstelьnoe tvoE kvi1ši b9estvo2, sozdavый prežde čelovёka, po tvoemY w4brazu vowbrazi1lъ є3si2, ќmъ є3mY, i3 sl0vo i3 dyhъ davъ, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava: Svhše pokazyz є3di1nstvennuю bGonačalьnыhъ vъ trіehъ v3postasэhъ deržavu, dž§e, reklъ є3si2 ravnodёtelьnomu tvoemY sn7u, i3 d¦u: prіidi1te sošedše, ljzhki i4hъ slіsimъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ќmъ ќbw є4stь neroždennый nc7ъ, njbraznw premydrыmi predrečesz, sl0vo že sobeznačalьno, soestestvennый sn7ъ i3 d¦ъ s™hй, i4že vъ dv7э sl0va sozdavšій voploщenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Tы2 drevle ćvэ ґvraamu ćkw kvi1lsz є3si2 trіmpostasnый, є3di1nstvenъ že є3stestv0mъ b9estvA, bGosl0vіz i4stinnэйšee njbrazno kvi1lъ є3si2: i3 vёrnw poemъ tS, є3dinonačalьnago bGa, i3 tris0lnečnago.

I#z8 tebE rodi1vыйsz bGolёpnw netlёnnw dž§e, vozsіS svёtъ t svёta, sn7ъ nepremёnenъ, i3 d¦ъ b9estvennый, svёtъ i3zhde: є3di1nagw b9estvA svёtlosti trіmpostasnэй poklansemsz vёrnw, i3 slavimъ.

Slava: E#di1nica trbca preestestvennэ, neizrečennw pače smhsla, ќmnыmi suщestvы2 slavitsz, tris™hmi glasы nem0lčnuю vopію1щimi hvalY: i4miže soglasnw poetsz i3 nami trіmpostasnый gDь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I#z8 tebE vremennэ bez8 sёmene proizhde vыššelёtnый, ўpod0bivыйsz namъ nevi1dimый, i3 є3di1nomu є3stestvY i3 gDьstvu dž§u nauči1vъ, i3 sn70vnю, i3 d¦ovu, bcde: tёmže tS slavimъ.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Nc7Y i3 sn7u pokloni1msz vsi2, i3 d¦u pravomu i3 ravnočestnu, slava trbcэ nesozdannэй, i3 preb9estvennэй si1lэ, ю4že slavztъ bezpl0tnыhъ či1nove: sію2 dnesь i3 zemnor0dnіi so strahomъ vёrnw voshvalimъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўklonsющыzsz pri1snw kъ bezpytієmъ ѕHlъ, i3 preblgago prognёvaющыz gDa, neiskusobračnaz blgoslovennaz mRje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe prebыvanіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Vozsіsй mi2 bGonačalіe tris0lnečnoe, sіsnьmi tvoi1hъ bGodёtelьnыhъ njzarenій, vъ serdečnыhъ nčesёhъ dobr0tэ mečtatisz, є4že pače ўmA bGonačalьnыz tvoeS svёtlosti, i3 svэtodёtelьnagw i3 sladkagw pričastіz.

Pervэe nb7sA ўtverdi1lъ є3si2 gDi, i3 vsю2 si1lu i4hъ sl0vomъ tvoi1mъ vsedёtelьnыmъ, i3 d¦omъ ќstъ soestestvennыmъ, sъ ni1miže vladhčestvueši vssčeskimi vъ trisіstelьnэ є3dinonačalіi b9estvA.

Slava: Ćkw sozdalъ є3si2 mS po w4brazu tvoemY i3 pod0bію, bGonačalьnaz i3 vsedёtelьnaz trbce, neslіsnnaz є3di1nice vrazumi2, prosvэti2, vo є4že tvori1ti v0lю tvoю2 s™yю, blgyю vъ krёposti, i3 soveršennuю.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: RodilA є3si2 t trbcы є3di1nago prečctaz, bGonačalьnэйša sn7a, vopl0щšasz nasъ radi i3z8 tebE, njzarsющa zemnor0dnыhъ, tris0lnečnagw b9estvA nevečernimъ svёtomъ i3 sіsnьmi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Ćže pervoй ѓgGlьskoй neposredstvennэ ќtvari, nepristypnыmi tvoeS dobr0tы lučami njsіzvaemoй bhti blgovoli1vši, tvoi1mi svёtlostьmi prosvэti2, trbce є3dinonačalьstvennэйšaz, pravoslavnw tebE poю1щihъ.

Nhnэ є3stestvo2, є3di1nstvennoe bGonačalіz tris0lnečnoe, vospэvaetъ tS.є4že njsuщestvovala є3si2 za blgostь, pregrэšenій i3zbavlenіe i3 napasteй i3sprošaющi, i3 bёdъ i3 skorbeй.

Slava: Nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago, є3di1no є3stestvo2 i3 b9estvo2 vёroю slavimъ, dэli1telьnoe, nerazdёlьnoe, є3di1nagw bGa nevi1dimыz i3 vi1dimыz že tvari.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Rečє1nіz vs‰ prbr0čєskaz prednapisaša, prečctaz, tvoE ržctvo2, neizrečennoe i3 neud0bь skazyemoe, є4že mы2 poznahomъ, taйnovodi1telьnoe є3di1nstvennagw i3 tris0lnečnagw b9estvA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Ravnostatnuю si1lu ćkw i3myщi, trbce presyщestvennaz, vъ t0ždestvэ hotёnіz, є3di1nica є3si2 prostA i3 nerazdёlьna: tы2 ќbw nasъ si1loю tvoeю soblюdi2. Dvaždы.

Slava: Tы2 vs‰ vёki hotёnіemъ tvoi1mъ, ćkw blga sostavila є3si2 t ne syщihъ, nepostiži1maz trbce, taže i3 čelovёka sozdalA є3si2: no i3 nhnэ t vsskagw i3zbavi mS njbstosnіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: S0lnca nezahodi1magw d0mъ bыlA є3si2, sozdavšagw i3 vъ činY postavlьšagw svэti6la veli6kaz . Vsesi1lьnэ, prečctaz dv7o bGonevёstnaz: no i3 nhnэ strasteй mS i3zbavi pomračenіz.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Trbcэ s™ёй, i3 nerazdёlьnomu є3stestvY, vъ trehъ li1cэhъ sэk0mэй nesёčenw, i3 prebыvaющeй nerazdёlьnэй po suщestvY b9estvA, pokloni1msz zemnor0dnіi so strahomъ, i3 slavimъ ćkw tvorcA i3 vLku, bGa preblgago.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ўpravi čctaz, nkasnnuю moю2 dyšu, i3 ўщedri ю5 t mn0žestva pregrэšenій, vo glubinY pop0lzšuюsz pogi1beli, vsenepor0čnaz, i3 vъ časъ mS strašnый smertnый tы2 i3shiti2 njglag0luющihъ demwnwvъ, i3 vsskіz myki.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Sl0ve b9ій, soestestvennoe sіsnіe vsederži1telz bGa, ćkože njbэщalъ є3si2 є4že ў tebE, bGodёtelьnoe vselenіe sotvori2, ćkw blgoutr0benъ, so nc7emъ tvoi1mъ i3 d¦omъ: i3 strašna bэsHmъ mS pokaži2, i3 strastemъ. Dvaždы.

Slava: Da tvoegw2 blgoutr0bіz vLko pokažeši puči1nu namъ, sn7a tvoegw2 poslavъ kъ našemu smirenію, paki vowbrazi1lъ є3si2 na pervuю svёtlostь, no i3 nhnэ b9estvennыmъ mS vrazumi2 d¦omъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I$že na heruvjmstэmъ prt0lэ nosi1mый, i3 vsёhъ cRь, vo črevэ tvoemъ dv7stvennэmъ vseli1sz prečctaz, vsёhъ i3zbavlsz t i3stlёnіz, ćkw člvэkolю1becъ: no i3 nhnэ tvoi1mi mS mltvami sohrani2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw pokazA w4brazъ, ngner0snaz peщь drevle: džgnь bo ne njpali2 ю4nыz dёti, hrt0vo kvlsz bezsёmennoe t dv7ы b9estvennoe ržctvo2. Tёmъ vospэvaющe vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Manіemъ bGodёtelьnыmъ, gDi vsёhъ, trіmpostasne i3 vsederži1telю, nb7sA prosterlъ є3si2 ćkw k0žu: taže i3 zemli2 povёsilъ є3si2 glubinY, vsemogyщeю tvoeю dlanію. Tёmže i3 rabы6 tvo‰ ўkrэpi2 lюb0vію i3 vёroю tvoeю člvэkolю1bče: da tS slavimъ želanіemъ vo vёki.

Slava: Prosvэti2 bGonačalьnыmъ svёtomъ poю1щihъ tS, tris0lnečnый svёte li1cы, є3di1nstvennый že paki suщestv0mъ, i3 kъ tvoi6mъ svэtod†telьnыmъ lučamъ vzirati pri1snw: i4miže nashщusz slavы tvoeS sladkіz, i3 svэtodatelьnыz, i3 prebogatыz: i3 prevoznošy tz vёrnw vo vёki.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: VoznesE na nb7sA, čelovёčeskoe prіemъ є3stestvo2 neprel0žnэ sn7ъ tv0й prečctaz bcde, prevoshoždenіemъ blgosti i3zbavlь drevnіz tli2. E#myže blgodarstvennw vospэvaemъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw ržctvA tvoegw2, ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

Sp7si2 sp7si1telю tvari, čyvstvennыz že i3 ќmnыz rabы6 tvo‰ t vražіz navёta i3 njѕloblenіz, pres™az trbce є3dinosyщnaz, i3 soblюdaй stado tvoE vhnu nenavёtnw. Dvaždы.

Slava: Da glubinY neizčetnuю syщestvennыz pokažeši tvoeS blgosti, dalъ є3si2 namъ njbёtы: tris0lnečnый, i3 є3dinonačalьnый b9e vsesi1lьnый, sp7si1telьnыz tvoi6mъ rabHmъ, i5hže soverši1ti spod0bi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Pri1zri na n†ša molє1nіz, i4že vъ trіehъ bGonačalьnыhъ v3postasэhъ, є3di1nъ shй bGъ vo i4stinэ vёruemый: i3 podaždь tvoi6mъ rabHmъ ўtэšenіe, mltvami prečctыz i3 prepёtыz bGomatere.

Posemъ pripёvы grig0rіa sіnai1ta, glag0lemы po trbčnыhъ kanHnэhъ po vs‰ nedBli:

Dost0йno є4stь, ćkw voi1stinnu:

Pi1sanы vъ koncЁ kni1gi seS. I# pr0čee polynoщnicы. I# tpystъ.

Na ќtreni po šestopalmіi:

BGъ gDь, na glasъ №.

I# glag0lemъ troparь voskrnый, dvaždы, i3 bGor0dičenъ є3di1noždы, pi1sanы na veli1cэй večerni. Taže nbhčnoe stіhosl0vіe palti1rz. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы voskrnы, glasъ №:

Gr0bъ tv0й sp7se, v0ini stregyщіi, mertvіi t njblistanіz ćvlьšagwsz ѓgGla bhša, propovёdaющa ženamъ voskRsenіe. TebE slavimъ tli2 potrebi1telz, tebЁ pripadaemъ voskršemu i3z8 gr0ba, i3 є3di1nomu bGu našemu.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Ko krtY prigv0ždьsz v0leю щedre, vo gr0bэ položenъ bhvъ ćkw mertvъ životodavče, deržavu sterlъ є3si2 si1lьne smertію tvoeю: tebe bo vostrepetaša vratnicы ѓdwvы, tы2 sovozdvi1glъ є3si2 t vёka ўmeršыz, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: M™rь tS b9ію svёmы vsi2 dv7u voi1stinnu, i3 po ržctvЁ ćvlьšuюsz, i5že lюb0vію pribэgaющіi kъ tvoeй blgosti: tebe bo i4mamы grёšnіi predstatelьstvo, tebE stzžahomъ vъ napastehъ sp7senіe, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Žєnы2 ko gr0bu prіid0ša ўranšz, i3 ѓgGlьskoe kvlenіe vi1dэvšz trepetahu: gr0bъ njblistA ži1znь, čydo ўdivlsše |: segw2 radi šedšz ў§nkHmъ propovёdahu vostanіe: ѓdъ plэni2 hrt0sъ, ćkw є3di1nъ krёpokъ i3 si1lenъ, i3 i3stlёvšыz vs‰ sovozdvi1že, njsuždenіz strahъ razruši1vъ krt0mъ.

Stjhъ: I#spovёmsz tebE gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Na krtЁ prigvozdi1lsz є3si2 životE vsёhъ, i3 vъ mertvыhъ vmэni1lsz є3si2 bezsmertnый gDi, voskRslъ є3si2 tridnevenъ sp7se, sovozdvi1gъ ґdama t tlёnіz. Segw2 radi si6lы nbcnыz vopіshu tebЁ, žiznodavče hrtE: slava voskrnію tvoemY, slava snizhoždenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: MRje, čctn0e vLki prіsteliщe, voskRsi1 nы padšыz vъ pr0pastь lю1tagw tčaznіz, i3 pregrэšenій i3 skorbeй, th bo є3si2 grBšnыmъ sp7senіe i3 p0moщь, i3 krёpkoe predstatelьstvo, i3 sp7saeši rabы6 tvo‰.

Taže, Blženi nepor0čnіi:

Posemъ tropari2: ЃgGlьskій sob0rъ: pi1sanы vъ koncЁ kni1gi seS.

Taže є3ktenіA malaz, i3 V#pakoi2, glasъ №:

Razb0йničo pokasnіe raй njkrade, plačь že mmron0sicъ radostь vozvэsti2, ćkw voskrlъ є3si2 hrtE b9e, podasй mjrovi velію mlctь.

Stepє1nnы: ґntіfHnъ №, glasъ №, stіhi2 povtorsющe:

VnegdA skorbёti mi2, ўslhši mo‰ bolBzni, gDi tebЁ zovY.

Pustы6nnыmъ neprestannoe b9estvennoe želanіe bыvaetъ, mjra syщыmъ syetnagw kromЁ.

Slava: S™0mu d¦u čestь i3 slava, ćkože nc7Y podobaetъ, kypnw že i3 sn7u, segw2 radi da poemъ trbcэ є3dinoderžavіe.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7:

Na g0rы tvoi1hъ vozneslъ є3si2 mS zak0nwvъ, dobrodёtelьmi prosvэti2 b9e, da poю1 tz.

Desn0ю tvoeю ruk0ю prіi1mъ tы2 sl0ve, sohrani1 mz, soblюdi2, da ne džgnь menE njpali1tъ grэh0vnый.

Slava: S™hmъ d¦omъ vsskaz tvarь njbnovlsetsz, paki tekyщi na pervoe: ravnom0щenъ bo є4stь nc7Y i3 sl0vu.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ G:

NJ rekšihъ mnЁ, vni1demъ vo dvorы2 gDni, vozveseli1sz m0й dyhъ, sraduetsz serdce.

Vъ domY dv7dovэ strahъ veli1kъ: tamw vo prt0lwmъ postavlєnnыmъ, sydztsz vs‰ plemenA zemn†z, i3 kzhcы.

Slava: S™0mu d¦u, čestь, poklonenіe, slavu i3 deržavu, ćkože nc7Y dost0itъ, i3 sn7ovi podobaetъ prinosi1ti: є3di1nica bo є4stь trbca є3stestv0mъ, no ne li1cы.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ №: Nhnэ voskrnY, glag0letъ gDь, položysz vo sp7senіe, ne njbinю1sz nj nemъ.

Stjhъ: SlovesA gDnz, slovesA či1sta.

Vsskoe dыhanіe: E#đlіe ќtrennee rzdov0e.

Voskresenіe hrt0vo vi1dэvše, pokloni1msz s™0mu gDu ї}su, є3di1nomu bezgrёšnomu. KrtY tvoemY poklansemsz hrtE, i3 s™0e voskresenіe tvoE poemъ i3 slavimъ: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0gw ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ. Prіidi1te vsi2 vёrnіi, pokloni1msz s™0mu hrt0vu voskresenію: se bo prіi1de krt0mъ radostь vsemY mjru. VsegdA blgoslovsщe gDa, poemъ voskresenіe є3gw2: raspstіe bo preterpёvъ, smertію smertь razruši2.

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Slava: Mltvami ґpclwvъ, mlctive, njči1sti mn0žєstva sogrэšenій našihъ.

I# nhnэ: Mltvami bcdы, mlctive, njči1sti mn0žєstva sogrэšenій našihъ.

Taže, glasъ ѕ7: Pomi1luй mS b9e po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzak0nіe moE.

Posemъ stіhi1ra: Voskresъ ї}sъ t gr0ba, ćkože prorečE, dadE namъ živ0tъ vёčnый i3 velію mi1lostь.

Sp7si2 b9e lю1di tvo‰:

I# vozglasъ: Mlctію i3 щedr0tami i3 člvэkolю1bіemъ:

KanHnы: voskrnый na d7: krtovoskrnый na G: i3 bGor0dičenъ na G: minei na d7. Ѓщe že prazdnuetsz s™hй, na ѕ7: krtovoskrnый na v7, i3 bcdы na v7.

KanHnъ voskrnый, glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Pripёvъ: Slava gDi s™0mu voskrnію tvoemY.

Troparь: I$že rukama preči1stыma t persti bGodёtelьnэ i3sperva sozdavъ mS; rycэ rasprosterlъ є3si2 na krtЁ, t zemli2 vzыvaz tlёnnoe moE tёlo, є4že t dv7ы prіslъ є3si2.

Ўmerщvlenіe pod8slъ є3si2 menE radi, i3 dyšu smerti predalъ є3si2, i4že vdohnovenіemъ b9estvennыmъ dyšu mi2 vloži1vый, i3 trэši1vъ vёčnыhъ ќzъ, i3 sovoskRsi1vъ netlёnіemъ proslavilъ є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz blgodati i3st0čniče. Raduйsz lёstvice, i3 dvere nbcnaz, raduйsz svёщniče, i3 ryčko zlataz, i3 goro2 nesэk0maz, ćže žiznodavca hrtA mjrovi r0ždšaz.

I$nъ kanHnъ, krtovoskrnый.

Pёsnь №, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Hrt0sъ raždaetsz:

Hrt0sъ njbožaetъ mS voploщazsz, hrt0sъ mS vozn0sitъ smirszsz, hrt0sъ bezstrastna mS sodёlovaetъ, straždA žiznodavecъ є3stestv0mъ pl0ti. Tёmže vospэvaю blgodarstvennuю pёsnь: ćkw proslavisz.

Hrt0sъ vozn0sitъ mS raspinaemь, hrt0sъ sovoskrešaetъ mS ўmerщvlsemь, hrt0sъ ži1znь mnЁ daruetъ. Tёmže sъ veselіemъ rukama pleщaz, poю2 sp7si1telю pobёdnuю pёsnь: ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: BGa dv7o začalA є3si2, hrta že vъ dv7stvэ rodilA є3si2 i3z8 tebE vopl0щšasz prečctaz, є3di1nago v3postasію є3dinor0dnago, vo dvoю1 že suщєstvY poznavaemago sn7a: ćkw proslavisz.

I$nъ kanHnъ, pres™ёй bcdэ.

Pёsnь №, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz:

Kyю ti2 dost0йnuю pёsnь naše prinesetъ nemoženіe; t0čію njbradovatelьnuю, є4йže nasъ gavrіi1lъ taйnw nauči1lъ є4stь: raduйsz bcde dv7o, m™i nenevёstnaz.

Prisnodv7э i3 m™ri cRS vhšnihъ si1lъ, t čistёйša serdca vёrnіi duh0vnэ vozopіi1mъ: raduйsz bcde dv7o, m™i nenevёstnaz.

Bezmёrnaz bezdna tvoegw2 nepostiži1magw ržctvA vsečctaz, vёroю nesumnёnnoю ќbw či1stэ prin0simъ ti2 glag0lющe: raduйsz bcde dv7o, m™i nenevёstnaz.

Taže minei.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS člvэkolю1bče.

BGъ shй mnЁ blže, padšago ўщedrilъ є3si2, i3 sni1ti ko mnЁ blgovoli1vъ, vozneslъ mS є3si2 raspstіemъ, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: hrame njduševlennый neizrečennыz tvoeS slavы člvэkolю1bče.

Živ0tъ v3postasnый hrtE shй, vъ i3stlёvša mS, ćkw miloserdый bGъ njb0lksz, vъ perstь smertnuю sošedъ vLko, smertnuю deržavu razruši1lъ є3si2, i3 mertvъ tridnevenъ voskRsъ, vъ netlёnіe mS njbleklъ є3si2.

BGor0dičenъ: BGa začenši vo črevэ dv7o, d¦omъ pres™hmъ, prebыlA є3si2 newpali1ma, poneže tS kupinA zakonopol0žniku mwmseю, pali1muю nežeg0mw, ćvэ predvozvэsti2, džgnь nesterpi1mый prіemšuю.

I$nъ

Їrm0sъ: Prežde vBkъ t nc7A:

I$že na svoE ramo zabluždaemoe nvčA vzemšemu, i3 nizloži1všemu drevomъ є3gw2 grёhъ, hrtY bGu vozopіi1mъ: vozdvi1gnuvый r0gъ našъ, s™ъ є3si2 gDi.

Vozvedšemu pastыrz veli1kago i3z8 ѓda hrtA, i3 sщ7ennonačalіemъ є3gw2 ґpclы ćvэ kzhki ўpasšemu, i4stinoю i3 b9estvennыmъ vёrnіi d¦omъ da poslyžimъ.

I$že t dv7ы voploti1všemusz bez8 sёmene v0leю sn7u, i3 r0ždšuю po ržctvЁ, b9estvennoю si1loю čctuю dv7u sohranzemu, i4že nad8 vsёmi bGu vozopіi1mъ: s™ъ є3si2 gDi.

I$nъ

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый:

blakъ tS legkій nel0žnw dv7o i3menyemъ, pror0čєskimъ vozslёduющe rečenієmъ: prіi1de bo na tebЁ gDь nizloži1ti є3gĐpetskіz prelesti rukotvorє1nіz, i3 prosvэti1ti si6mъ služaщыz.

TS zapečatannый voi1stinnu li1kъ prbr0českій i3st0čnikъ, i3 zaklюčennuю dverь i3menovA, dёvstva tvoegw2 vsepёtaz, ćvstvennэ znamєnіz namъ pi1šuщe: є4že sohrani1la є3si2 i3 po ržctvЁ.

ЎmA presyщestvenna vi1dэti, ćkože m0щno, spod0blьsz gavrіi1lъ, dv7o vsenepor0čnaz, radostnый tebЁ glasъ prinesE, sl0va začatіe ćvstvennэ vozvэщaющій, i3 neizrečennoe ržctvo2 propovёdaющій.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Kto2 seй sp7sъ i4že i3z8 є3dHma i3shodS, vэnecъ nosS tern0venъ, njčervlennu ri1zu i3mhй, na drevэ vi1sz; ї}levъ є4stь seй s™hй, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Vi1dite lю1dіe nepokori1vіi, i3 ўstыdi1tesz: є3g0že bo ćkw ѕlodёz vы2 voznesti2 na krtъ ў pіlata i3sprosi1ste ўmovrednэ, smerti razruši1vъ si1lu, bGolёpnw voskRsъ i3z8 gr0ba.

BGor0dičenъ: Drevo tS dv7o ži1zni vёmы: ne bo2 snёdi pl0dъ smerton0snый čelovёkwmъ i3z8 tebE prozzbE, no životA prisnosyщnagw naslaždenіe, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ tS.

I$nъ

Їrm0sъ: Žezlъ i3z8 k0rene їesseova:

Kto2 seй krasenъ i3z8 є3dHma, i3 segw2 njčervlenіe ri1znoe, t vіnograda vos0rska, krasenъ ćkw bGъ, ćkw čelovёkъ že, kr0vію pl0ti ri1zu njčervlenu nosS; є3myže poemъ vёrnіi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Hrt0sъ byduщihъ bl†gъ ćvlьsz ґrhіereй, grёhъ našъ razori1lъ є4stь: i3 pokazavъ stranenъ pytь svoeю kr0vію, vъ lyčšuю i3 soveršennэйšuю vni1de ski1nію, p®teča našъ vo s™†z.

BGor0dičenъ: E$vinъ drevnій d0lgъ i3sprosi1la є3si2 vsepёtaz ў i4že nasъ radi ćvlьšagwsz n0vagw ґdama. Soedini1vъ bo sebЁ či1stыmъ začatіemъ pl0tь ќmnuю, njduševlennuю, i3z8 tebE proizhde hrt0sъ, є3di1nъ vo nboю2 gDь.

I$nъ

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію:

Slhši čudesъ nb7o, i3 vnušaй zemlE, ćkw dщi2 perstnagw ќbw padšagw ґdama, bGu narečena bhstь, i3 svoemY sodёtelю rodi1telьnica, na sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Poemъ veli1koe i3 strašnoe tvoE tainstvo, premernыhъ bo ўtai1vsz činonačalій, na tS i4že shй sni1de ćkw d0ždь na runo2, vsepёtaz, na sp7senіe nasъ poю1щihъ tS.

S™hhъ s™az bcde vsepёtaz, čaznіe kzhkwvъ, i3 sp7senіe vёrnыhъ, i3z8 tebE vozsіS i3zbavitelь i3 žiznodavecъ, i3 gDь: є3g0že moli2, sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Pastыrz nvcamъ veli1kago i3 gDa, їudє1i drevomъ krtnыmъ ўmertvi1ša: no t0й ćkw džvcы, mє1rtvыz vo ѓdэ pogrebє1nnыz, deržavы smertnыz i3zbavi.

Krt0mъ tvoi1mъ mi1rъ blgovэsti1vъ, i3 propovёdavъ plBnnыmъ sp7se m0й njstavlenіe, deržavu i3myщago posrami1lъ є3si2 hrtE naga, njbniщavša pokazavый b9estvennыmъ vostanіemъ tvoi1mъ.

BGor0dičenъ: Prošenіz vёrnw prossщihъ, vsepёtaz, ne prezri: no prіimi2, i3 sі‰ donošaй sn7u tvoemY prečctaz, bGu є3di1nomu blgodёtelю, tebe bo predstatelьnicu stzžahomъ.

I$nъ

Їrm0sъ: BGъ shй mi1ra:

Q bogatstvo, i3 glubino2 premydrosti b9іz! Prem{drыz njb8emlzй gDь, t si1hъ kovarstva i3zbavilъ є4stь nasъ: postradavъ bo v0leю nemoщію plotsk0ю, svoeю krёpostію, životvorsй mє1rtvыz voskRsi1lъ є4stь.

BGъ shй soedinsetsz pl0ti nasъ radi: i3 raspinaetsz, i3 ўmiraetъ: pogrebaetsz, i3 paki voskRsaetъ, i3 vosh0ditъ svёtlw sъ pl0tію svoeю hrt0sъ ko nc7Y: sъ neюže prіi1detъ, i3 sp7setъ blgočestnw tomY služaщыz.

BGor0dičenъ: S™hhъ s™az dv7o čctaz, s™hhъ s™ago rodilA є3si2, vsёhъ njsvzщaющago hrtA i3zbavitelz. Tёmže tS cRi1cu, i3 vLčcu vsёhъ ćkw m™rь ziždi1telz tvareй propovёduemъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ:

Veselstsz nbcnыz si6lы zrsщe tS: raduюtsz sъ ni1mi čelovёkwvъ sobr†nіz: ržctv0mъ bo tvoi1mъ sovokupi1šasz, dv7o bcde, є4že dost0йnw slavimъ.

Da dvi1žatsz vsi2 ljzhcы čelovёčestіi i3 mы6sli, kъ pohvalЁ čelovёčeskagw voi1stinnu ўdobrenіz, dv7a predstoi1tъ ćvэ slavzщi, vёroю toS poю1щihъ čudesA.

Slavitsz pёnіe vsepremydrыhъ i3 pohvalA, dv7э i3 m™ri b9іi prinosi1maz: slavы bo bhstь sіS hramъ preb9estvennыz, ю4že dost0йnw slavimъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Sogrэšenіemъ pervozdannagw gDi, lю1tэ ўzzvi1homsz, ranoю že i3scэli1homsz tvoeю, є4юže za nы2 ўzzvi1lsz є3si2 hrtE: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Vozvelъ nы2 є3si2 i3z8 ѓda gDi, ki1ta ўbi1vъ vsesdca, vsesi1lьne, tvoeю deržavoю nizloži1vъ togw2 si1lu: th bo živ0tъ, i3 svёtъ є3si2, i3 voskrnіe.

BGor0dičenъ: Veselstsz nj tebЁ dv7o prečctaz, r0da našegw praotcы, є3demъ vosprіemše tob0ю, є3g0že prestuplenіemъ pogubi1ša: th bo čctaz, i3 prežde ržctvA, i3 po ržctvЁ є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: I#z8 ўtr0bы їHnu:

Ќmъ shй bezstrastenъ i3 neveщestvenъ, primэšaetsz hrt0sъ bGъ čelovёčeskomu ўmY, hodataйstvuющemu b9estvennыmъ є3stestv0mъ, pl0ti že debelьstv0mъ, i3 vsemY mnЁ neprel0ženъ vesьmA soedini1sz: da sp7senіe vsemY mnЁ padšemu podastъ raspinaemь.

Padaetъ prelьsti1vsz ґdamъ, i3 zapsvыйsz sokrušaetsz, nadeždoю njb0lganъ shй drevle njboženіz: no vostaetъ soedinenіemъ sl0va njbožaemь, i3 strastію bezstrastіe prіemletъ, na prt0lэ ćkw sn7ъ slavitsz, sэdsй so nc7emъ že i3 d¦omъ.

BGor0dičenъ: Nёdrъ ne tstyplь beznačalьna rodi1telz, vъ nёdrэhъ čctыz ntrokovi1cы vodvorsetsz, i3 bыvaetъ, i4že prežde bezmaterenъ, bez8 nc7A voploщaemый, i4že pravdoю crtvuzй bGъ: segw2 nerodosl0venъ strašnый r0dъ i3 neizrečenenъ.

I$nъ

Їrm0sъ: NJbhde nasъ:

Predstostъ rabolёpnэ ržctvY tvoemY či1ni nbcnіi, divsщesz dost0йnw tvoemY bezsёmennomu roždestvY prisnodv7o: th bo čctaz, i3 prežde ržctvA, i3 po ržctvЁ є3si2.

Voploti1sz prežde shй bezpl0tenъ, sl0vo i3z8 tebE prečctaz, vssčєskaz v0leю tvorsй, beztэlesnыhъ vHinstva privedhй t nebыtіS ćkw vsesi1lenъ.

Ўmerщvlenъ bhstь vragъ živon0snыmъ tvoi1mъ plod0mъ bGoblagodatnaz: i3 popranъ bhstь ѓdъ prozvlennэ, i3 i5že vo ќzahъ svobodi1homsz. Tёmže vopію2: str†sti razruši2 serdca moegw2.

Kondakъ, glasъ №:

Pod0benъ: E#gdA prіi1deši:

Voskrlъ є3si2 ćkw bGъ i3z8 gr0ba vo slavэ, i3 mjrъ sovoskRsi1lъ є3si2, i3 є3stestvo2 čelovёčeskoe ćkw bGa vospэvaetъ tS, i3 smertь i3sčezE: ґdamъ že likyetъ vLko, є4va nhnэ t ќzъ i3zbavlsema raduetsz zovyщi: tы2 є3si2, i4že vsBmъ podaS hrtE voskrnіe.

Jkosъ: Voskršago tridnevnw vospoi1mъ ćkw bGa vsesi1lьna, i3 vratA ѓdwva steršago, i3 ćže t vёka i3z8 gr0ba vozdvi1gšago, mmron0sicamъ ćvlьšagosz, ćkože blagoizv0lilъ є4stь, prežde si6mъ є4že raduйtesz, rekjй: i3 ґpclwmъ radostь vozvэщaz, ćkw є3di1nъ žiznodavecъ. Tёmže vёroю žєnы2 ў§nkHmъ znamenіz pobёdы blgovэstvyюtъ, i3 ѓdъ stenetъ, i3 smertь rыdaetъ: mjrъ že veseli1tsz. I# vsi2 sъ ni1mъ raduюtsz. Th bo p0dalъ є3si2 hrtE vsBmъ voskrnіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Ўbossz zemlS, sokrhsz s0lnce, i3 pomerče svёtъ, razdrasz cRk0vnaz b9estvennaz zavёsa, kamenіe že razsёdesz: na krtё bo vi1sitъ prvdnый, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Tы2 bhvъ ѓki bezpom0щenъ, i3 ўszvenъ vъ mertvыhъ v0leю nasъ radi prevoznosi1mый, vs‰ svobodi1lъ є3si2, i3 deržavnoю ruk0ю sovoskRsi1lъ є3si2, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: Raduйsz, i3st0čniče prisnoživhz vodы2. Raduйsz, raю2 pi1щnый. Raduйsz, stэno2 vёrnыhъ. Raduйsz neiskusobračnaz. Raduйsz vsemjrnaz radoste, є4юže namъ vozsіS hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

I$nъ

Їrm0sъ: DŽtrocы blgočestію:

Drevle ќbw proklztA bhstь zemlS ѓvelevoю njčervleni1všisz kr0vію, bratoubjйstvennoю ruk0ю: bGot0čnoю že tvoeю kr0vію blgoslovi1sz njkroplena, i3 vzыgraющi vopіetъ: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Da rыdaюtъ їudeйstіi bGoproti1vnіi lю1dіe, derzosti ўbіenіz hrt0va: kzhcы že da veselstsz, i3 rukami da vospleщutъ, i3 vopію1tъ: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

SE mmron0sicamъ njblistazй, vopіsše ѓgGlъ: voskrnіz hrt0va prіidi1te i3 vi1dite znamєnіz, plaщani1cu i3 gr0bъ, i3 vozopjйte: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: TebE ќmnuю:

TS bcde lёstvicu їakwvъ prbr0česki razumэvaetъ: tob0ю bo prevoznosi1mый na zemli2 kvi1sz, i3 sъ čelovёki poživE, ćkw blgovoli2, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Raduйsz čctaz, i3z8 tebE pr0йde pastыrь, i4že vo ґdamovu k0žu njb0lksz voi1stinnu, prevoznosi1mый, vo vseg0 mz čelovёka, za blgoutr0bіe neposti1žnoe: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

N0vый ґdamъ t či1stыhъ kroveй tvoi1hъ prevёčnый bGъ bhstь voi1stinnu, є3g0že nhnэ moli2, njbetšavšago mS njbnovi1ti zovyщa: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы, ćkože vъ gorni1lэ dobr0toю blgočestіz, čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I$že v0leю vs‰ tvorsй, i3 pretvorszй, njbraщazй sёnь smertnuю vъ vёčnuю ži1znь, strtію tvoeю sl0ve b9ій, tebE neprestannw vs‰ dэlA gDnz gDa poi1mъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Tы2 razori1lъ є3si2 sokrušenіe hrtE, i3 nkasnstvo, vo vratёhъ i3 tverdhnzhъ ѓdovыhъ, voskRsъ i3z8 gr0ba tridnevenъ. TebE neprestannw vs‰ dэlA ćkw gDa poю1tъ, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ćže bez8 sёmene i3 preestestvennэ t njblistanіz b9estvennagw r0ždšuю bi1sera mnogocёnnago hrtA, vospoi1mъ glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw:

Prіidi1te lю1dіe, pokloni1msz mёstu, na nemže stosstэ prečctэi n0zэ, i3 na drevэ b9estvennэi hrt0vэ dl†ni životvorsщіi prostr0stэsz, na sp7senіe vsёhъ čelovёkwvъ, i3 gr0bъ živ0tnый njbstosщe, poi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

NJbliči1sz bGoubjйcъ їudewvъ prebezzak0nnoe njklevetanіe: є3g0že bo lestcA narek0ša, vostA ćkw si1lenъ, narugavsz bezymnыmъ pečatemъ. Tёmže raduющesz vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Trbčenъ: Vъ trіehъ sщ7enіihъ bGosl0vzщe i3 є3di1nomъ gDьstvэ slavu serafjmi preči1stіi, so strahomъ rabolёpnw trіmpostasnoe slavztъ b9estvo2. Sъ ni1miže i3 mы2 blgočestvuющe vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы:

Čert0gъ svэtovi1dnый, i3z8 negHže vsёhъ vLka, ćkw ženi1hъ proizhde hrt0sъ, vospoi1mъ vsi2 vopію1щe: vs‰ dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Raduйsz prt0le slavnый b9ій, raduйsz vёrnыhъ stэno2, є4юže syщыmъ vo tьmЁ vozsіS svёtъ hrt0sъ, tebE blžaщыmъ, i3 vopію1щыmъ: vs‰ dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sp7senію vin0vnago namъ gDa r0ždši, moli2 nj vsёhъ vopію1щihъ prilёžnw, dv7o vsepёtaz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Taže poemъ pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa: Sъ pripёvomъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw ržctvA tvoegw2, ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

Q kakw, lю1dіe bezzak0nnіi i3 nepokori1vіi, luk†vaz sovэщavše, g0rdago i3 nečesti1vago njpravdi1ša: prvdnago že na drevэ njsudi1ša gDa slavы, є3g0že dost0йnw veličaemъ!

Sp7se ѓgnče nepor0čne, i4že mjra grэhi2 vzemый, tebE slavimъ voskršago tridnevnw, so ntcemъ i3 b9estvennыmъ tvoi1mъ d¦omъ, i3 gDa slavы: є3g0že bGosl0vzщe, veličaemъ.

BGor0dičenъ: Sp7si2 lю1di tvo‰, gDi, i5hže stzžalъ є3si2 čestn0ю tvoeю kr0vію, cRkvamъ tvoi1mъ podaS mi1rъ, člvэkolю1bče, bcdы mltvami.

I$nъ

Їrm0sъ: Tainstvo strannoe:

Proslavisz neizrečennoю si1loю tvoeю krtъ tv0й, gDi, nemoщn0e bo tvoE pače si1lы vsёmъ kvi1sz: i4mže si1lьnіi ќbw nizloženi bhša na zemlю, i3 ni1щіi kъ nb7si2 vozvodi1mi bыvaюtъ.

Ўmertvi1sz merzkaz naša smertь, i3z8 mertvыhъ voskrnіemъ: th bo kvi1vsz syщыmъ vo ѓdэ hrtE, živ0tъ darovalъ є3si2. Tёmže tS ćkw ži1znь i3 voskrnіe i3 svёtъ v3postasnый poю1щe veličaemъ.

Trbčenъ: Beznačalьnoe є3stestvo2 i3 nepredёlьnoe, vъ trіehъ poznavaetsz є3di1nstvэhъ, bGonačalьnыhъ v3postasehъ є3di1no b9estvo2, vo nc7Ё, i3 sn7э, i3 d¦э: na neže bGomydrіi lю1dіe ўpovaющe, spasaemsz.

I$nъ

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw:

I#z8 k0rene dv7dova prozzblA є3si2 prbr0českagw dv7o, i3 bGoo§eskagw: no i3 dv7da ćkw voi1stinnu tы2 proslavila є3si2, ćkw r0ždši prbr0čestvovannago gDa slavы: є3g0že dost0йnw veličaemъ.

Vsskъ pohvalьnый, prečctaz, zak0nъ pobэždaetsz veli1čestvomъ slavы tvoeS. No q vLčce, t r†bъ tvoi1hъ nedost0йnыhъ, t lюbvE tebЁ prinosi1moe prіimi2, bcde, so ўserdіemъ pёnіe pohvalьnoe.

Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ! Th bo dv7o є3di1na pače slnca, vsBmъ dalA є3si2 razumёti novёйšee čydo, vsečctaz, tvoegw2 ržctvA nepostiži1magw. Tёmže tS vsi2 veličaemъ.

Po katavasіi є3ktenіA malaz.

Taže, S™ъ gDь bGъ našъ: tri1ždы, є3xapostіlarій ќtrennій.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, glasъ №:

Stjhъ: Sotvori1ti vъ ni1hъ sydъ napi1sanъ: slava sіS bydetъ vsBmъ prpdbnыmъ є3gw2.

Poemъ tvoю2 hrtE, sp7si1telьnuю strtь, i3 slavimъ tvoE voskrnіe.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3go2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

Krtъ preterpёvый, i3 smertь ўprazdni1vый, i3 voskRshй i3z8 mertvыhъ, ўmiri2 našu ži1znь gDi, ćkw є3di1nъ vsesi1lenъ.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 na si1lahъ є3gw2, hvali1te є3go2 po mn0žestvu veli1čestvіz є3gw2.

Ѓda plэni1vый, i3 čelovёka voskRsi1vый, voskrnіemъ tvoi1mъ hrtE, spod0bi nasъ či1stыmъ serdcemъ, tebE pёti i3 slaviti.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vo glasэ trybnэmъ: hvali1te є3go2 vo palti1ri i3 gyslehъ.

BGolёpnoe tvoE snishoždenіe slavzщe, poemъ tS hrtE. Rodi1lsz є3si2 t dv7ы, i3 ne razlučenъ bhlъ є3si2 t nc7A, postradalъ є3si2 ćkw člvёkъ, i3 v0leю preterpёlъ є3si2 krtъ, voskrlъ є3si2 t gr0ba, ćkw t čert0ga proizšedъ da sp7seši mjrъ, gDi slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы, ґnat0lіevы, glasъ t0йže:

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ tmmpanэ i3 li1cэ, hvali1te є3go2 vo strynahъ i3 nrganэ.

E#gdA prigvozdi1lsz є3si2 na drevэ krtnэmъ, togdA ўmertvi1sz deržava vražіz: tvarь pokolebasz strahomъ tvoi1mъ: i3 ѓdъ plэnenъ bhstь deržavoю tvoeю: mє1rtvыz t grHbъ voskRsi1lъ є3si2, i3 razb0йniku raй tverzlъ є3si2: hrtE b9e našъ slava tebЁ.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ dobroglasnыhъ, hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ vosklicanіz: vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Rыdaю1щz so tщanіemъ gr0ba tvoegw2 došedšz čestnы6z žєnы2, njbrёtšz že gr0bъ tverstъ, i3 ўvёdэvšz t ѓgGla n0voe i3 preslavnoe čydo, vozvэsti1ša ґpclwmъ: ćkw voskRse gDь, daruzй mjrovi velію mlctь.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Strteй tvoi1hъ b9estvєnnыmъ ćzvamъ poklansemsz hrtE b9e, i3 є4že vъ sіHnэ vLčnemu sщ7ennodёйstvію, na konecъ vэkHvъ bGozvlennэ bhvšemu: i4bo vo tьmЁ spsщыz, slnce prosvэti2 pravdы, kъ nevečernemu nastavlsz sіsnію: gDi slava tebЁ.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Lюbomztežnый r0de є3vreйskій vnuši1te, gdЁ sytь, i5že kъ pіlatu prišedšіi: da rekytъ stregyщіi v0ini: gdЁ sytь peč†ti grHbnыz; gdЁ preloženъ bhstь pogrebennый; gdЁ pr0danъ bhstь neprodannый; kakw ўkradeno bhstь sokr0viщe; čto2 njklevetyete sp7sovo vostanіe prebezzak0nіi їudє1i; voskRse i4že vъ mertvыhъ svob0dь, i3 podaetъ mjrovi velію mlctь.

Slava, stіhi1ra є3đlьskaz ќtrennzz.

I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o, vopl0щšimъ bo sz i3z8 tebE ѓdъ plэni1sz, ґdamъ vozzvasz, klstva potrebi1sz, є4va svobodi1sz, smertь ўmertvi1sz, i3 mы2 njži1homъ, tёmъ vospэvaющe vopіemъ: blgoslovenъ hrt0sъ bGъ blgovoli1vый takw, slava tebЁ.

Slavosl0vіe veli1koe. Taže, troparь voskrnъ:

Dnesь sp7senіe mjru bhstь, poemъ voskršemu i3z8 gr0ba, i3 načalьniku ži1zni našez: razruši1vъ bo smertію smertь, pobёdu dadE namъ, i3 velію mlctь.

I# tpystъ.

Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz, blžє1nna, glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že razb0йnika vvedE hrt0sъ v0nь, pomzni1 mz, zovyщa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Poklanzюsz strtemъ tvoi6mъ, slavosl0vlю i3 voskRsenіe so ґdamomъ i3 razb0йnikomъ, so glasomъ svёtlыmъ vopію1 ti: pomzni1 mz gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi mirotv0rcы, ćkw tji sn7ove b9іi narekytsz.

Raspslsz є3si2 bezgrёšne, i3 vo gr0bэ položi1lsz є3si2 v0leю: no voskrlъ є3si2 ćkw bGъ, sovozdvi1gnuvый sebЁ ґdama, pomzni1 mz, zovyщa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Hramъ tv0й tэlesnый tridnevnыmъ voskRsi1vый pogrebenіemъ, so ґdamomъ, i3 i5že nj ґdama, voskRsi1lъ є3si2 hrtE b9e: pomzni2 nasъ zovyщihъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3ždenytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

MmronHsicы prіid0ša plačuщz, na gr0bъ tv0й hrtE b9e, ѕэlw2 ranw: i3 vъ bёlыhъ ri1zahъ njbrэt0ša ѓgGla sэdsщa, čto2 i4щete; zovyщa. VoskRse hrt0sъ, ne rыdaйte pr0čee.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Ґpcli tvoi2 gDi na g0ru, ѓmože povelёlъ є3si2 i5mъ, prišedše sp7se, i3 tS vi1dэvše pokloni1šasz i5hže i3 poslalъ є3si2 vo kzhki ўči1ti i3 kresti1ti |.

Slava, trbčenъ: Nc7Y pokloni1msz, i3 sn7a slavosl0vimъ i3 pres™ago d¦a vkypэ vospoi1mъ, zovyщe i3 glag0lющe: vses™az trbce, sp7si2 vsёhъ nasъ.

I# nhnэ: M™rь tvoю2 priv0dztъ ti1 vъ mltvu, lю1dіe tvoi2 hrtE: molьbami є3S щedrHtы tvo‰ daždь namъ blgjй, da tS proslavlsemъ, i3z8 gr0ba namъ vozsіsvšago.

Prokjmenъ, glasъ №: Bydi, gDi, mlctь tvoS na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS.

Stjhъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Ґllilyіa: BGъ dasй tmщenіe mnЁ, i3 pokori1vый lю1di pod8 mS.

Stjhъ: Veličazй sp7sє1nіz careva, i3 tvorsй mlctь hrіstY svoemY dv7du, i3 sёmeni є3gw2 do vёka.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.