NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ G. Nedёlz

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, povtorsющe pervuю. Glasъ G.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Tvoi1mъ krt0mъ hrtE sp7se, smerti deržava razruši1sz, i3 dіavolz prelestь ўprazdni1sz: r0dъ že čelovёčeskій vёroю sp7saemый, pёsnь tebЁ vsegdA prin0sitъ.

Prosvэti1šasz vssčєskaz voskrnіemъ tvoi1mъ gDi, i3 raй paki tverzesz: vss že tvarь voshvalsющi tS, pёsnь tebЁ vsegdA prin0sitъ.

Slavlю nc7A i3 sn7a si1lu, i3 s™agw d¦a poю2 vlastь, nerazdёlьnoe nesozdannoe b9estvo2, trbcu є3dinosyщnuю, carstvuющuю vъ vёkъ vёka.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, dogmatіkъ. Glasъ G:

Prevelіe čydo: dv7a r0ždšaz, i3 roždennoe bGъ prežde vBkъ, pred8zvlennoe roždenіe, i3 soveršennoe pače є3stestvA. Q tainstva strašnagw! E$že i3 mhslimoe neizrečenno prebыvaetъ, i3 zri1moe ne poemletsz. Blaženna tы2 є3si2 preči1staz ntrokovi1ce, ґdama zemnagw dщi2, i3 bGa vhšnzgw ćvlьšazsz m™i: togo2 moli2, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže, Svёte ti1hій:

Posemъ prokjmenъ: GDь vocRi1sz: tri1ždы.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Taže, Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Їereй že є3ktenіi2 ne glag0letъ, no poemъ na stіh0vnэ stіhi1ru voskrnu, glasъ G:

Strtію tvoeю hrtE, njmrači1vый s0lnce, i3 svёtomъ tvoegw2 voskrnіz prosvэti1vый vssčєskaz, prіimi2 našu večernюю pёsnь člvэkolю1bče.

Taže G bGor0dičnы pod0bnы. Glasъ G.

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Kovčegъ tS ќmnый čctaz vёmы, nossщій skriž†li bGopi6sannыz, namъ že zakonopoloži1telz i3 sozdatelz: є3myže moli1sz sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Na zemli1 tz nb7o čctaz pokazA, i4že vo ўtr0bэ tvoeй vseli1vыйsz bGъ sl0vo, pl0tь prіi1mъ, i4že є3stestv0mъ nezri1mый: i3 doždi1ši vsBmъ bezsmertnuю r0su neiskusobračnaz.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Sp7senіe mltvami tvoi1mi i4mamы, i5že tёmi dv7o t bёdъ pri1snw i3 i3skušenій byri i3zbэgaemъ: i3 segw2 radi pr0simъ neprestannw nj nasъ є4že moli1ti, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Glasъ G:

Paki nazdanіe i3 živ0tъ tob0ю vtorhй vёmы prečctaz mRje člvёčeskagw є3stestvA, vo črevэ tvoemъ smэsi1všagosz sozdatelz tvari, i3 voskresi1všago nasъ t ѓda i3 smerti, i3 ži1znь vёčnuю podavšago namъ, є4že vopi1ti tebЁ prisnodv7o: raduйsz, sovokupi1všaz dHlьnaz nbcnыmъ. Raduйsz, nadeždo vsёhъ konceй zemli2, i3 predstatelьstvo i3 zastuplenіe. Raduйsz, ćže voskrnіemъ sn7a tvoegw2 prosvэti1vši vssčєskaz, i3 podaю1щi mjrovi velію mlctь.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnъ. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu na veli1cэй večerni, na GDi vozzvahъ postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы voskrnы, glasъ G.

Stjhъ: I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

Tvoi1mъ krt0mъ hrtE sp7se, smerti deržava razruši1sz, i3 dіavolz prelestь ўprazdni1sz: r0dъ že čelovёčeskій vёroю sp7saemый: pёsnь tebЁ vsegdA prin0sitъ.

Stjhъ: MenE ždytъ pravєdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

Prosvэti1šasz vssčєskaz voskrnіemъ tvoi1mъ gDi, i3 raй paki tverzesz: vss že tvarь voshvalsющi tS, pёsnь tebЁ vsegdA prin0sitъ.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi, ўslhši glasъ m0й.

Slavlю nc7A i3 sn7a si1lu, i3 s™agw d¦a poю2 vlastь, nerazdёlьnoe, nesozdannoe b9estvo2, trbcu є3dinosyщnuю, carstvuющuю vъ vёkъ vёka.

I$nы stіhi6rы ґnat0lіevы, glasъ t0йže.

Stjhъ: Da bydutъ ќši tvoi2 vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

KrtY tvoemY čestn0mu poklansemsz hrtE, i3 voskrnіe tvoE poemъ i3 slavimъ: ranoю bo tvoeю mы2 vsi2 i3scэlёhomъ.

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Poemъ sp7sa t dv7ы vopl0щšagosz: nasъ bo radi raspstsz, i3 vъ tretій denь voskRse, daruz namъ velію mlctь.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Syщыmъ vo ѓdэ sošedъ hrt0sъ blagovэsti2: derzaйte, glag0lz, nhnэ pobэdi1hъ, ѓzъ є4smь voskrnіe, ѓzъ vы2 vozvedY, razruši1vъ smє1rtnaz vratA.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Nedost0йnw stosщe vъ preči1stomъ domY tvoemъ, večernюю pёsnь vozsыlaemъ, i3z8 glubinы2 vzыvaющe hrtE b9e: prosvэti1vый mjrъ tridnevnыmъ voskrnіemъ tvoi1mъ, i3zmi2 lю1di tvo‰ t ruki2 vragHvъ tvoi1hъ člvэkolю1bče.

I$nы stіhi6rы pres™ёй bcdэ. Tvorenіe pavla ґmorreйskagw, poemъ i5hъ, i3dёže nёstь minei. Glasъ z7.

Pod0benъ: Dnesь bdi1tъ їyda:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Mi1lostiva, blagoprebhtna mnЁ dv7o, i3 blagoposlyšna kvi1sz prizыvaющu b9estvennuю tvoю2 blgodatь vo vsёhъ voi1stinnu slučaющihъ mi sz: vsю1 bo nadeždu duši2 moeS vozloži1hъ kъ tebЁ, i3 vo vsёhъ ўpovaю na b9estvennый pr0mыslъ tv0й, tы2 i3 byduщіz mS slavы, i3 životA b9estvennagw spod0bi.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Ќglіe vo mnЁ bcde strasteй moi1hъ vozgorёšasz, t gnёva že i3 ćrosti, t pіsnstva i3 bludA, t srebrolю1bіz i3 žestosti serdca, ўmerщvlenіz lю1tagw, t ўnhnіz i3 smuщenіz, t tщeslavіz že i3 popranіz s0vэstnagw, t ni1hže i3zbavi dyšu moю2, molю1sz, vLčce, i3 spasi1 mz.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Vsi2 či1stoю s0vэstію bcdэ pripademъ, vopію1щe neprestannw t sredы2 serdečnыz: vLčce s™az, sp7si2 vsёhъ t gnёva i3 njѕloblenіz, bёdъ i3 padežeй: ćkw tebE stzžahomъ stёnu, i3 ўtverždenіe, tob0ю sp7saemi pod8 kr0vъ tv0й pritekaющe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Kakw ne divi1msz bGomyžnomu ržctvY tvoemY, prečctnaz; i3skušenіz bo myžeskagw ne prіemši vsenepor0čnaz, rodilA є3si2 bez8 nc7A sn7a pl0tію prežde vBkъ t nc7A roždennago bez8 m™re, nikakože preterpёvšago i3zmэnenіz, i3li2 smэšenіz, i3li2 razdэlenіz, no nboю2 suщєstvY sv0йstvo cёlo sohranšago. Tёmže m™i dv7o vLčce, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ, pravoslavnw bcdu i3spovёdaющihъ tS.

Taže vh0dъ sъ kadi1lomъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ i3 є3ktєnіi2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы, glasъ G:

Strtію tvoeю hrtE, njmrači1vый s0lnce i3 svёtomъ tvoegw2 voskrnіz, prosvэti1vый vssčєskaz, prіimi2 našu večernюю pёsnь člvэkolю1bče.

Po ґlfavi1tu:

Stjhъ: GDь vocari1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Živoprіemnoe tvoE vostanіe gDi vselennuю vsю2 prosvэti2, i3 tvoE sozdanіe i3stlёvšee prizvA. Tёmže klstvы ґdamovы i3zmёnšesz, vopіemъ: vsesi1lьne gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

BGъ shй neizmёnenъ, pl0tію straždA i3zmэni1lsz є3si2, є3g0že tvarь ne terpsщi vi1szщa zrёti, strahomъ preklansšesz, i3 stensщi poetъ tvoE dolgoterpёnіe: sošedъ že vo ѓdъ, tridnevenъ voskreslъ є3si2, ži1znь daruz mjrovi, i3 velію mlctь.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Da r0dъ našъ t smerti hrtE i3zbaviši, smertь preterpёlъ є3si2: i3 tridnevenъ i3z8 mertvыhъ voskresъ, sъ sob0ю voskresi1lъ є3si2, i5že tS bGa poznavšihъ: i3 mjrъ prosvэti1lъ є3si2. GDi slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Bez8 sёmene t b9estvennagw d¦a, v0leю že dž§eю začalA є3si2 sn7a b9іz, t nc7A bez8 m™re prežde vBkъ syщa: nasъ že radi, i3z8 tebE bez8 nc7A bhvša, pl0tію rodilA є3si2, i3 mLnca mlek0mъ pitala є3si2. Tёmže ne prestaй, moli1ti, i3zbavitisz t bёdъ dušamъ našыmъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnъ, glasъ G:

Da veselstsz nbcnaz, da raduюtsz zemn†z: ćkw sotvori2 deržavu mhšceю svoeю gDь, poprA smertію smertь, pervenecъ mertvыhъ bhstь, i3z8 čreva ѓdova i3zbavi nasъ, i3 podadE mjrovi velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: TS hodataйstvovavšuю sp7senіe r0da našegw, vospэvaemъ bcde dv7o: pl0tію bo t tebE vosprіstoю sn7ъ tv0й, i3 bGъ našъ, krt0mъ vosprіi1mъ strtь, i3zbavi nasъ t tli2 ćkw člvэkolю1becъ.

Vъ subbHtu na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ G

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ bžctvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Ćkw m™rь b9ію tS d¦omъ b9estvennыmъ, nc7a že blagovolenіemъ ćvlьšuюsz, vёrnіi pёsnьmi či1stыmi vэnčaimъ, preči1staz bGonevёsto: i3 cэlyemъ tS pёnьmi so ґrhagGlomъ, vo sp7senіe naše.

T rebrъ ќbw ґdamovыhъ sozidaetsz є4va, drevnimъ bGozdanіemъ: t ўtr0bы že bcdы kvi1sz hrt0sъ, shй bGъ našъ, vočlvёčsz neprel0žnw, vremenenъ bhstь prevёčnый.

Slava: I$že є4vinu ўtr0bu njsyždь vъ pečalehъ, rodi1ti plodы2 vъ bolёzni, vo črevo tvoE vseli1sz dv7o čctaz, shй bGъ našъ, pl0tію kvi1sz pače sl0va, i3 pramaternій razrэši2 d0lgъ.

I# nhnэ: Vъ nečaznіz glubinY vpadše tzgotami, prilёžnw zovemъ bGorodi1telьnice kъ tebЁ: vLčce, pomozi2 potoplsєmыmъ dёlы lukavыhъ pregrэšenій, ts bo є3di1nu i4mamы nadeždu po bz7э.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

TS prozvlsše žezlъ ґarHnovъ, bez8 napoenіz procvёtšій, bcde prečctaz, bez8 sёmene r0ždši vopl0щšagosz bGa nepremёnnw.

B9estvennый džgnь tS nossщu, ćkw svэti1lьnikъ prečctaz, provi1dэ prbr0kъ d¦omъ, blagouhanіe nossщuю syщыmъ vъ mjrэ, i3 ži1znь vёčnuю.

Slava: Ko ґrhagGlu pristypimъ gavrіi1lu, raduйsz, vэщaющe dv7э pёsnьmi: tob0ю bo razrэši1tsz njsuždenіz pradэdnzz klstva.

I# nhnэ: TS pres™az bcde, ćkw stёnu sp7senіz i3myщe grёšnіi sp7saemsz: ne prezri vLčce, i3 ne posrami2 n†ša molє1nіz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

G0ru mhslennuю, dobrodёteleй sёnь, d¦omъ drevle ґvvakymъ bGovi1dnw tS vi1dэvъ, propovёdaše prečctaz: ćkw t ю4ga prišedša t tebE sl0vo pl0tь prіemša.

G0ru tS velію nesэk0muю danіi1lъ d¦omъ vi1dэ, ne novosэk0mu kvlsz čctotY dv7stva tvoegw2 vLčce: t nesže kamenь ўsэčesz, hrt0sъ sl0vo, lє1sti nizlagaz jdwlьskіz.

Slava: G0ru tS dv7dъ čydnu i3 tyčnu prorečE: є3dinor0dnый bo t nc7A sn7ъ vъ tS blgovoli2 čctaz, vseli1tisz voploщaemь. Tёmъ ti2, raduйsz, dyhomъ zovemъ.

I# nhnэ: VsS blgaz i3 teplaz zastypnica syщi grёšnikwmъ i3 smirє1nnыmъ, bGorodi1telьnice prečctaz vLčce, t bёdъ, i3 skorbeй, i3 grэhHvъ sp7saй rabы6 tvo‰.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

I#zrasti2 žezlъ їesseevъ cvёtъ neuvzdaemый, dv7a mRja bGa beznačalьnago, bez8 sёmene, t d¦a b9estvennagw i3 dž§a, c†rstva deržavnaz kzhčєskaz njbladavšago, na neg0že kzhcы ўpovaša.

Knszь mi1rnый prіi1de na prt0lъ dv7dovъ, carstvuz i3z8 tebE bcde bGъ voploщaemь: q čydo! I# branь razrёšъ, potčE knszi mwav‡tskіz, i3 tebE r0ždšuю cRi1cu pokazA.

Slava: Nepor0čnuю tvoю2 dobr0tu, t nesže hrt0sъ vъ pl0tь njblečesz bez8 sёmene dv7o, i3saіa kvlsz, zovetъ vopіS: gDь slavы grzdetъ na džblacэ legcэ, i3 prelesti tьmY tgonsz, prosvэti1tъ nasъ.

I# nhnэ: T d¦a s™a začenši sl0vo є3dinosyщnoe nc7Y, dv7o sіE rodilA є3si2 vo dvY є3stєstvY syщa, bGa soveršenna i3 soveršenna člvёka: є3gHže vёroю počitaemъ plotsk0e kvlenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю sp7si2.

drъ tS pёsnьmi premydrый prednapisyetъ vsepёtaz, na nemže poči2 bGъ voploщaemь vo v3postasi i3z8 tebE, i3 proslavi tS, nesmёsnw raždaemь.

Bhstь sl0vu ćkw i3zbrannaz, dv7o vsepёtaz, i3zbrannaz ndežda: ćkw porfĐru b9estvennuю i3z8 tebE pl0tь prіemъ vocari1sz, bGolёpnw njdёzvsz.

Slava: Bhstь soedinenіz b9estvennagw vmэsti1liщe, bGonevёsto, zlata svэtlёйši: tob0ю bo bhstь bGъ ćkw čelovёkъ, i3 besёdova čelovёkwmъ bGъ, ćkw čelovёkъ.

I# nhnэ: Ўmertvi2 nečestvuющihъ vъ tS, dv7o vsepёtaz, ѕl0bы є4resь: ćkw zavistію taюtъ preslavnoe tvoegw2 w4braza vi1dzщe pod0bіe.

GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ G:

T teplotы2 vёrы vopію1 ti bcde, nedost0йnыmi ўstы2, i3 skvernыmъ serdcemъ: sp7si1 mz pogružennago grэhami, ўщedri ўmerщvlennago tčaznіemъ, da zovy ti sp7saemь: raduйsz dv7o, hrtіanwmъ pom0щnice.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Prežde w4brazu zlat0mu, persjdskomu čti1liщu, džtrocы ne pokloni1šasz, trіE poю1щe posredЁ peщi: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

KupinA i3 plamenь sowbraznэ sovokyplьšesz, i3 netlBnna nboS ćvlьšesz, tS dv7o ćsnw prozvlsюtъ: i4bo rodilA є3si2 bGa, i3 dёvstvueši.

Runo2 i3 rosA gedeHnu vo i3zmэnenіi njbrazyema, ržctvo2 tvoE predpi1šutъ: th bo є3di1na b9estvennoe sl0vo n0siši vo črevэ, ćkw d0ždь, dv7o m™i.

Slava: GrэhA moegw2 džgnь pače geenskagw, plamenь mnЁ sodэvaetъ, sjй ўgasi2 čctaz, tvoeю mlctію, pokasnіemъ mS ko svёtu nastavlsющi.

I# nhnэ: Tvoegw2 zraka kvlenіe bcde prečctaz, čtyщe ćkw pervый w4brazъ tS, zastypnicu pri1snw, i3 pokr0vъ blagopremёnenъ kъ bGu i4mamы vsi2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: VavmlHnskaz peщь džtroki ne njpali2, nižE b9estvA džgnь dv7u rastli2. Tёmъ so džtroki vёrnіi vozopіi1mъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

TS nc7ъ i3zv0li nevёstu neiskusobračnuю, ćkw krjnъ presvёtlый posredЁ ternіz njbrёtъ, svёtlostію dobr0tы blistaющuю d¦omъ b9estvennыmъ, sn7u vъ žili1щe.

S™ёйšuю vhšnihъ si1lъ dv7u prenepor0čnuю, bez8 razsuždenіz slavlю ćvэ: tvorca bo si1hъ vo črevэ ponesE, nesmёsnыmъ soedinenіemъ pl0tь prіemša t tebE.

Slava: Dёvstvo nekradomo dv7o sohranši, m™i kvi1lasz є3si2 sn7a b9іz voi1stinnu, nc7A blgovolenіemъ nevёsta bhvši, i3 prіsteliщe slavы d¦a netlёnno.

I# nhnэ: I$že є3stestv0mъ neveщestvennый bGъ i3 nevi1dimый, pr0stw i3 neizrečennw pače є3stestvA raždaetsz čelovёkъ t s™hz dv7ы, sugybъ zri1mь vo є3di1noй v3postasi, vъ neйže vi1dimь є4stь pisanьmi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: N0voe čydo i3 bGolёpnoe: dэvi1českuю bo dverь zatvorenuю ćvэ proh0ditъ gDь, nagъ vo vh0dэ, i3 ploton0secъ kvi1sz vo i3sh0dэ bGъ, i3 prebыvaetъ dverь zatvorena. Sію2 neizrečennw ćkw bGomaterь veličaemъ.

S™agw k0rene s™ъ pl0dъ: nepl0dnыz bo, njsvzщennыz zak0nomъ b9іimъ dž§іimъ, neuvzdaemuю ži1znь soveršaющuю bcda ntrokovi1ca procvэtE: i3 raduetsz ѓnna, prіemši ntročA vъ starosti, b9ію m™rь, ю4že slavimъ.

N0vo ržctvo2 i3 bGovi1dno s™agw tvoegw2 i3 bGon0snagw čreva čctaz: vъ nemъ bo napisasz w4brazъ vъ čelovёka dž§іimъ perstomъ, sn7ъ vopl0щьsz s™ъ d¦omъ s™hmъ. E#g0že nesmёsnw ćkw bGa i3 čelovёka veličaemъ.

Slava: Vopіetъ vsskъ sydъ na mS: dэla bo grэh0vnыhъ dэsnій v0plь sodэvaюtъ mnЁ pretsщe, i3 dušA vs‰ vёstь, i4miže preprёna bydetъ, i3 trepeщetъ plamene geenskagw: t negHže prežde koncA, mltvami tvoi1mi i3zbavi mS vLčce.

I# nhnэ: Po ržctvЁ kvi1sz netlёnna čctaz: neizmёnnw bo ziždi1telz vsёhъ pl0tію, bcde, rodilA є3si2 čelovёka pače є3stestvA, dž§a suщestvA ne tstyplьša, i3 ѓbіe prebhstь dv7a d¦omъ b9estvennыmъ. Tёmže slavzщe tS, pёsnь soveršaemъ.

Taže, Dost0йno є4stь: Tris™0e.

Kondakъ voskrnъ, i3 tpystъ.

Vъ nedёlю ќtra, na polynoщnicэ, kanHnъ trbčenъ, glasъ G, mitrofanovo, є3gHže kraestr0čіe:

Hvalю2 trbce tS, є3di1no bGonačalіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ b9estvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Nepostiži1moe є3di1no gDonačalіe, i3 є3di1no trbčeskoe bGonačalіe, trisіsnnagw svёta tvoegH mz spod0bi: ćkw da vospoю2 tS, pэvaemoe neprestannw tris™hmi pёsnьmi, ѓgGlьskimi ўstы2.

Sщ7ennw neveщestvennіi vsi2 či1nove poю1tъ, ćkw tvori1telьnuю vinY, є3di1nstvennuю, trisvёtluю, načalьnэйšuю ćvэ: ю4že soglasnw poemъ, i3 čelovёčєskaz mn0žєstva, i3 vёrnw slavimъ brennыmi ўstы2.

Slava: Ќmъ, i3 sl0vo i3 d¦ъ, bGosl0vcы prili1čnэ, i3 znameni1telьnэ tebE nari1čutъ: bezstrastno roždestvo2 t neroždennagw nc7A, sn7u znamenaющu, b9e є3dinonačalьne vsёhъ, vkypэ i3 d¦a b9estvennagw i3shoždenіe.

I# nhnэ: Ćkw člvэkolю1becъ є3stestv0mъ, čelovёčeskoe suщestvo2 prіemъ b9ій sl0ve, trbčnый vozsіslъ є3si2, є3dinonačalьnэйšій svёtъ є3di1nagw b9estvA, preproslavlennuю vsBmъ pokazavый, r0ždšuю tS dv7u prečctuю.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

Ўtr0iti drevle v0du povelёvъ i3lіA na polёnahъ, njbraznw prozvi2 trbčnuю v3postasь, є3di1nstvennagw b9іz gDonačalіz.

Tlёnnoe є3stestvo2 poetъ tS zemnor0dnыhъ, є3di1nago i3 trisvёtlago sozdatelz neizmёnnago, i3 vopіetъ ti2 vLko: vserazli1čnagw mS premэnenіz i3zbavi, i3 sp7si1 mz.

Slava: Ravnw vэщaющe slovesє1mъ prbr0čєskimъ, slavnыhъ ґpclъ že i3 propovBdnikъ vёrы, ravnodёtelьnuю tS trbcu slavosl0vimъ vёrnіi, b9e vsёhъ.

I# nhnэ: Sъ prt0la vыs0kagw sni1de hrt0sъ, čelovёka vozvыšaz, ćkw člvэkolю1becъ, tob0ю prečctaz, i3 tris0lnečnый svёtъ vsBmъ vozsіS.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Po G-й pёsni sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dv7stva:

Presyщestvennый i3 є3di1ne gDi hrtE, i3 roždenіe prebeznačalьnagw nc7A, i3 dš7e b9estvennэйšій, pomi1luй rabы6 tvo‰: vsi1 bo sogrэši1homъ, no t tebE ne tstupi1homъ. Tёmže m0limъ tS trіmpostasne gDi, ćkw i3mёzй vlastь, sozdanіe tvoE sp7si2 t vsskagw njbstosnіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Presyщestvennый bGъ i3 gDь i3z8 tebE voploti1sz za blgostь, є4že po namъ njsuщestvovavыйsz, i3 prebhvъ є4že bЁ. Tёmže i3 bGočelovёka sego2 počitaющe vsečctaz, tS neiskusobračnuю bcdu propovёduemъ, slavzщe prevelіe čydo tvoegw2 bezsёmennagw roždenіz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago vo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

traslь sugybъ t nc7A, ćkw t k0rene prozzbE sn7ъ, i3 d¦ъ pravый, soestestvenna prozzbenіz, i3 bGosaždenna, i3 cvёti sobeznačalьnіi: ćkw trіemъ bhti svёtwmъ b9estvA. Dvaždы.

Slava: Mn0žєstva ќmnыhъ suщestvъ, neprestannw poю1tъ tS, nedomhslimago bGa, sъ ni1miže mы2 slavimъ, glag0lющe: trbce presyщnaz, tvo‰ rabы6 sp7si2, ćkw člvэkolю1becъ.

I# nhnэ: Raspali1lъ є3si2 nasъ vъ lюb0vь tvoю2, mnogomlctive sl0ve b9ій, i4že nasъ radi vopl0щьsz neprel0žnэ, i3 trisvёtloe є3di1no b9estvo2 taйnw nauči1vъ: tёmže tS slavimъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesenna bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

E#di1nago gDonačalьnika, njbraznw ćkw vi1dэ i3saіa bGa, vъ trіehъ li1cэhъ slavosl0vima prečctыmi glasы seraf‡mъ, p0slanъ bhstь propovёdati ѓbіe trisvёtloe suщestvo2, i3 є3di1nicu tris0lnečnuю Dvaždы.

Slava: Ćže vsёhъ nevi1dimыhъ i3 vi1dimыhъ є3stestvo2, t ne syщihъ prežde sostavlьšaz, є3di1nice tris0lnečnaz, i5že є3di1nago tS bGa vёrnw vospэvaющihъ t vsskihъ i3skušenій i3zbavlьši, tvoeS slavы spod0bi.

I# nhnэ: Nevёstnikъ svэton0senъ i3 či1stъ dv7o, bhvšій b9ій, vospэvaemъ tS lюb0vію, i3 blaži1mъ: i3z8 tebe bo rodi1sz hrt0sъ, vъ suщestvahъ i3 hotёnіihъ sugybыhъ, i4že є3di1nъ t trbcы i3 slavы shй gDь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ d¦ъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю sp7si2.

Preselьnikъ shй ґvraamъ, spod0bisz njbraznw vosprіsti є3di1nstvennago ќbw gDa vъ trіehъ v3postasэhъ, presyщestvenna myžeskimi že zraki. Dvaždы.

Slava: Napravi serdcA tvoi1hъ rabHvъ kъ svёtu nepristypnomu, q tris0lnečne gDi, i3 tvoeS slavы sіsnіe podaždь dušamъ našыmъ, vo є4že njblistaєmыmъ bhti tvoeю dobr0toю neizrečennoю.

I# nhnэ: Tverzi mnЁ dvє1ri svёta r0ždšagwsz t ўtr0bы tvoeS prečctaz: da zrю2 trisvёtluю lučY b9estvA, i3 slavlю tS vsesvёtluю vLčcu.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Po ѕ7-й pёsni sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: B9estvennыz vёrы:

B9estvennagw є3stestvA є3dinosyщnagw tris0lnečnuю poemъ deržavu, i3 tris™hmi glasы vozopіi1mъ: s™ъ є3si2 dž§e prebeznačalьnый, s™ъ є3si2 sn7e sobeznačalьnый, i3 dš7e s™hй, є3di1ne nerazdёlьnый b9e našъ, i3 vsёhъ tv0rče člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Čydo prevelіe: kakw soderžasz nevmэsti1mый vo črevэ tvoemъ i3 voploti1sz, i3 kvi1sz, ćkw čelovёkъ, ne preterpёvый smэšenіz i3li2 razdэlenіz b9estvennagw i3 neprel0žnagw b9estvA, ntrokovi1ce vsečctaz: tёmže bcdu tS vёrnw propovёduemъ pri1snw i3 slavimъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ćkože drevle blgočєsti1vыz tri2 džtroki njrosi1lъ є3si2 vъ plameni haldeйstэmъ, svёtlыmъ b9estvA ngnemъ i3 nasъ njzari2, blgoslovenъ є3si2 vzыvaющыz, b9e ntє1cъ našihъ.

Hramъ mS pokaži2 tvoegw2 b9estvA vLko, trisіsnnagw, vesь svёtelъ: grэh0vnagw njmračenіz lю1tagw i3 strasteй vhšša, svэtodatelьnыmi tvoi1mi sіsnіi, b9e ntє1cъ našihъ blgoslovenъ є3si2.

B9estvA zrakъ є3di1nъ vozvэщaemъ, vъ trіehъ v3postasnыhъ i3 razdёlьnыhъ sv0йstvahъ, nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a: blgoslovenъ є3si2 zovyщe, b9e ntє1cъ našihъ.

Slava: Kvi1sz ґvraamu bGъ trіmpostasnый ў dyba drevle mamvrjйskagw, nj strannolю1bіi mzdY їsaaka vozdaS za mlctь: є3g0že i3 nhnэ slavimъ, ćkw bGa ntє1cъ našihъ.

I# nhnэ: Kvi1sz na zemli2, bhvъ čelovёkъ vsedёtelь, bGolёpnw t dёvstvennagw i3 prečctagw tvoegw2 čreva, i3 nasъ njboži2, blgoslovennaz vsečctaz, bcde prečctaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Beznačalьna nc7A ćkw t k0rene, sl0vo, i3 d¦ъ sobeznačalьnэ syщa: ćkw džtrasli presyщestvennagw bGonačalіz pokazaša trbcы slavu є3di1nuю i3 si1lu: ю4že poemъ vsi2 vёrnіi vo vёki. Dvaždы.

Slava: Ўpravlseši tvoi1mi svэtlostьmi2 či1nы nbcnыz, vospэvati nem0lčnw tris™hmi pёsnьmi b9estvennыmi, dž§e, sl0ve sowbrazne, i3 dš7e, trisvёtluю deržavu i3 ravnom0щnuю. Tёmže tS poemъ vo vs‰ vёki.

I# nhnэ: Prorečє1nіz prbr0čєskaz, tvoE ržctvo2 i3zdaleča vi1dэvše bcde, voshvalshu, ćkw bez8 sёmene, i3 pače є3stestvA r0ždšagosz vLčce: i3 soglasnw sego2 poemъ, ćkw gDa, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: N0voe čydo i3 bGolёpnoe, dэvi1českuю bo dverь zatvorennuю, ćvэ proh0ditъ gDь, nagъ vo vh0dэ, i3 ploton0secъ kvi1sz vo i3sh0dэ bGъ, i3 prebыvaetъ dverь zatvorena: sію2 neizrečennw ćkw bGomaterь veličaemъ.

Vi1dэti slavu trisіsnnuю, bGovi1dnіi bezpl0tnыhъ či1nove ćvэ, voshodi1ti krilы2 želaюtъ gorЁ: no govёюtъ ѕэlw2 nepristypnagw svёta, i3 pBsni neprestannw vopію1tъ: sъ ni1mi soglasnw є3di1nstvennaz trbce tS slavimъ. Dvaždы.

Slava: Neshtnoю lюb0vію i3 i5že na zemli2, ќmnuю dyšu t tebE prіemše, i3 slovesnuю, tebE poi1mъ vLko, b9e vsёhъ, є3di1nstvennoe є3stestvo2 voi1stinnu, i3 trbčnoe li1cы, t vsegw2 serdca. Tёmže щedre ćkw mnogomlctivъ, nasъ ўщedri.

I# nhnэ: Hramъ mS pokaži2 є3dinonačalьnagw, i3 trisvёtlagw tvoegw2 bGonačalіz, svэtovi1denъ, či1stэ služi1ti tebЁ ziždi1telю vsёhъ, i3 neizrečennuю tvoю2 slavu ќmnw zrёti: mltvami є3di1nыz bcdы, ю4že dost0йnw ćkw preslavnuю veličaemъ.

Taže trbčnы, grig0rіa sіnai1ta.

Dost0йno є4stь:

I# pr0čee polynoщnicы, pi1sano vъ koncЁ kni1gi seS.

Vъ nedёlю na ќtreni, po šestopalmіi:

BGъ gDь, i3 kvi1sz namъ: na glasъ G.

Troparь voskrnъ: Da veselstsz nbcnaz:

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: TS hodataйstvovavšuю sp7senіe r0da našegw:

Taže nbhčnoe stіhosl0vіe.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы voskrnы, glasъ G:

Hrt0sъ t mertvыhъ vostA, načatokъ ўs0pšihъ: pervoroždenъ tvari, i3 sodёtelь vsёhъ bhvšihъ, i3stlёvšee є3stestvo2 r0da našegw vъ sebЁ sam0mъ njbnovi2. Ne ktomY smerte njbladaeši: i4bo vsёhъ vLka deržavu tvoю2 razruši2.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Pl0tію smerti vkusi1vъ gDi, g0restь smerti presёklъ є3si2 vostanіemъ tvoi1mъ, i3 čelovёka na nю2 ўkrэpi1lъ є3si2, pervыz klstvы njdolёnіe prizыvaz: zaщi1tniče ži1zni našez gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: KrasotЁ dёvstva tvoegw2, i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй, gavrіi1lъ ўdivi1vsz, vopіsše ti2 bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS; nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhhъ, vopію1 ti: raduйsz blgodatnaz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы voskrnы, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dvctva:

Neizmёnnagw b9estvA, i3 v0lьnыz strasti tvoeS gDi, ўžassz ѓdъ, vъ sebЁ rыdaše: trepeщu pl0ti netlёnnыz v3postasi, vi1ždu nevi1dimago, taйnw borю1щa mS. Tёmže i3 i5hže deržY, zovytъ: slava hrtE voskrnію tvoemY.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Nepostiži1moe raspstіz, i3 neskazannoe vostanіz bGosl0vstvuemъ vёrnіi, tainstvo neizrečennoe: dnesь bo smertь i3 ѓdъ plэni1sz, r0dъ že čelovёčeskій vъ netlёnіe njblečesz. Tёmъ blgodarsщe vopіemъ ti2: slava hrtE vostanію tvoemY.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Nepostiži1mago i3 newpi1sannago, є3dinosyщnago nc7Y i3 d¦ovi, vo ўtr0bu tvoю2 taйnw vmэsti1la є3si2 bcde, є3di1no i3 nesmёsno t trbcы b9estvo2: poznahomъ ržctvo2 tvoE vъ mjrэ slaviti. Tёmže i3 blgodarstvennw vopіemъ ti2: raduйsz blgodatnaz.

Po nepor0čnahъ v3pakoi2, glasъ G:

Ўdivlsz vidёnіemъ, njrošaz glag0lanіi, blistazйsz ѓgGlъ mmron0sicamъ glag0laše: čto2 živagw i4щete vo gr0bэ; vostA i3stoщi1vый gr0bы, tli2 premэni1telz razumёйte nepremёnnago, rchte bGovi: k0lь strašna dэlA tvo‰, ćkw r0dъ sp7slъ є3si2 čelovёčeskій!

Stepє1nna, glasъ G. ҐntіfHnъ №-й, povtorsющe poemъ:

Plёnъ sіHnь tы2 i3z8slъ є3si2 t vavmlHna: i3 menE t strasteй kъ životY privlecы2 sl0ve.

Vъ ю4gъ sёющіi slezami b9estvennыmi, žnytъ klasы radostію prisnoživ0tіz.

Slava: S™0mu d¦u vsskoe blgodarіe, ćkože nc7Y i3 sn7u sowblistaetъ, vъ nemže vs‰ živytъ i3 dvi1žutsz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7-й:

Ѓщe ne gDь sozi1ždetъ d0mъ dobrodёteleй, vsye truždaemsz: dyšu že pokrыvaющu, nikt0že našъ razori1tъ gradъ.

PlodA črevna d¦omъ sыnotvorenoe tebЁ hrtY ćkože i3 nc7Y, s™ji vsegdA sytь.

Slava: S™hmъ d¦omъ prozri1tsz vsskaz s™hnz, premydrostь: njsuщestvyetъ bo vsskuю tvarь: tomY poslyžimъ, bGъ bo, ćkw nc7y že i3 sl0vu.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ G-й:

Bosщіisz gDa blženi, vъ puti2 hodsщe zapovэdeй: snэdstъ bo živ0tnoe vsepl0dіe.

krestъ trapezы tvoeS vozveseli1sz, zrS tvo‰ pastыrenačalьniče i3sč†dіz, nossщa vBtvi blgodёlanіz.

Slava: S™hmъ d¦omъ vsskoe bogatstvo slavы, t negHže blgodatь, i3 živ0tъ vsskoй tvari: so nc7emъ bo vospэvaemь є4stь, i3 sъ sl0vomъ.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ G:

Rchte vo kzhcэhъ, ćkw gDь vocRi1sz, nb7o i3spravi vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu.

Vsskoe dыhanіe:

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2:

E#đlіe voskrno, i3 pr0čee po rsdu.

Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7.

KanHnъ voskrnъ. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ b9estvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Pripёvъ: Slava gDi s™0mu voskrnію tvoemY.

I$že zemlю njsudi1vъ, prestyplьšemu p0tomъ i3znesti2 plodA ternіe, t ternіz vэnecъ i3z8 ruki2 zakonoprestypnыz, seй bGъ našъ, pl0tski prіemый, klstvu razruši1lъ є4stь: ćkw proslavisz.

Pobэdi1telь i3 njdolёtelь smerti, i4že smerti ўbosvsz, kvi1sz: strastnuю bo pl0tь njduševlennuю prіemъ, seй bGъ našъ, i3 bravsz sъ muči1telemъ, vs‰ sovoskRsi2: ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: I$stinnuю bcdu vsi2 kzhcы slavztъ tS, bez8 sёmene r0ždšuю: sošedъ bo vo ўtr0bu njsvzщennuю tvoю2, seй bGъ našъ, є4že po namъ njsuщestvovasz, bGъ že i3 čelovёkъ i3z8 tebE rodi1sz.

Drugjй kanHnъ krtovoskresenъ. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь n0vuю poi1mъ lю1dіe:

R0dъ čelovёčь poraboщenъ muči1telemъ grэholю1bnыmъ, kr0vію b9estvennoю hrt0sъ i3skupi2, i3 njbGotvori1vъ njbnovi1lъ є4stь: ćkw proslavisz.

Ćkw ќbw smertenъ, smerti hotsй, i4že životY sokr0viщnikъ, hrt0sъ vkusi2: ґ ćkw bezsmertenъ shй є3stestv0mъ, mє1rtvыz njživotvori1lъ є4stь: ćkw proslavisz.

I$nъ kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ G, є3gHže kraestr0čіe:

Poю2 tretіe pёnіe tebЁ bcde.

Pёsnь №.

Їrm0sъ t0йže

Kolёno priklonsetъ vssko є3stestvo2 nbcnыhъ dv7o, vopl0щšemusz i3z8 tebE, so zemnhmi že dostolёpnw preispHdnzz: ćkw proslavisz.

Q primirenій ±že vъ tebЁ! Blgi1hъ bo nezavi1stnw podatelь, ćkw bGъ d¦a b9estvennagw podavый namъ, pl0tь t tebE ntrokovi1ce prіstъ: ćkw proslavisz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

Krt0mъ tvoi1mъ postыdёsz nečesti1vый, sodёla bo ćmu, ю4že i3skopA, vpadE: smirennыhъ že voznesesz hrtE r0gъ, vo tvoemъ voskrnіi.

Blgočestіz propovёdanіe kzhkwmъ, ćkw vodA pokrы2 morS člvэkolю1bče: voskRsъ bo t gr0ba, trbčeskій tkrhlъ є3si2 svёtъ.

BGor0dičenъ: Presl†vnaz glagHlana bhša nj tebЁ, grade njduševlennый pri1snw crtvuющagw: tob0ю bo vLčce, syщыmъ na zemli2 bGъ spoži1lъ є4stь.

I$nъ

Їrm0sъ: Lykъ sokruši1lъ є3si2 vražій:

NJčiщenіe prečctый krte, jdwlьskihъ kvi1lsz є3si2 tы2 nečist0tъ: ćkw ї}sъ preb9estvennый, na tebЁ rycэ rasprosterlъ є4stь.

Da vsi2 vёrnіi živoprіemnый gr0be, tebЁ poklansemsz: pogrebesz bo vъ tebЁ i3 vostA hrt0sъ voi1stinnu bGъ našъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Žezlъ i3z8 k0rene їesseova, prbr0česki prozsbši dv7a, cvёtъ tS hrtE, vozsіS namъ: s™ъ є3si2 gDi.

Da b9estvennomu pričastію zemnorHdnыz sodёlaeši, t dv7ы pl0tь našu, tы2 njbniщalъ є3si2, prіemъ: s™ъ є3si2 gDi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćzvы hrtE, i3 ranы mlctivnw pod8slъ є3si2, dosadu po lani1toma ўdarenій terpS, i3 dolgoterpэli1vnэ njplev†nіz nosS, i4miže sodёlalъ є3si2 mnЁ sp7senіe: slava si1lэ tvoeй gDi.

Tёlomъ smertnыmъ životE, smerti pričasti1lsz є3si2, strasti radi ni1щihъ, i3 vozdыhanіz ўb0gihъ tvoi1hъ: i3 rastli1vъ tlёющago preproslavlenne, vsёhъ sovoskresi1lъ є3si2, ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: Pomzni2 hrtE, є4že stzžalъ є3si2 stado strtію tvoeю: preproslavlennыz tvoeS m™re mlctivnыz molьbы6 prіemъ, i3 posэti1vъ njѕl0blennoe, i3zbavi si1loю tvoeю gDi.

I$nъ

Їrm0sъ: Stranna i3 neizrečenna:

Sozdavый po w4brazu tvoemY člvэkolю1bče čelovёka, i3 ўmerщvlena grэh0mъ prestuplenіz radi, raspensz na l0bnэmъ, sp7slъ є3si2.

Mє1rtvыz ќbw, i5hže požrE smertь, tdadE: razori1sz že i3 ѓdovo tletv0rnoe carstvo, voskršu ti2 i3z8 gr0ba gDi.

BGor0dičenъ: MRje čctaz, zlataz kadi1lьnice, neslіsnnw ćkw є3di1nъ t trbcы vъ tS sošedъ, vopl0щьsz bGъ sl0vo, mjrъ njblagouhalъ є4stь.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

I$že postavivый g0rы vLko, mёrilomъ b9estvennagw razuma, tsэčenъ є3si2 t dv7ы kamenь, kromЁ rykъ: si1lэ tvoeй slava člvэkolю1bče.

Nedyguющee i3scэli1lъ є3si2 naše є3stestvo2 vLko, skorёйšuю i3z8 dv7ы sію2 soedini1vъ cэlьbY, tvoE prečctoe sl0ve b9estvo2.

Častь moS є3si2 gDi, i3 naslёdіe želannoe, soedini1vый mS i3z8 dv7ы, sl0ve, v3postasi tvoeй, pl0tію bhvъ v3postasь.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Kъ tebЁ ќtrenюю vsёhъ tvorcY, preimyщemu vsskъ ќmъ mi1rovi, zanE svёtъ povelBnіz tvo‰: vъ ni1hže nastavi mS.

Sudіi2 nepravednomu, є3vreйskoю zavistію predanъ bhvъ vsevi1dče, i3 vseй pravednэ sudsй zemli2, ґdama drevnzgw i3zbavilъ є3si2 njsuždenіz.

Tv0й mi1rъ cRkvamъ tvoi6mъ hrtE, nepobэdi1moю si1loю krtA tvoegw2, i3z8 mertvыhъ voskRshй podaždь, i3 sp7si2 dyšы našz.

BGor0dičenъ: Ski1nіa s™az, i3 prostrannэйši nb7sъ, ćkw i4že vo vseй tvari nevmэsti1mago sl0va b9іz prіemši, є3di1na kvi1lasz є3si2 prisnodv7o.

I$nъ

Їrm0sъ: Na zemli2 nevi1dimый kvi1lsz є3si2, i3 čelovёkwmъ v0leю soži1lъ є3si2 nepostiži1mый, i3 kъ tebЁ ќtrenюющe, vospэvaemъ tS člvэkolю1bče.

Kopіemъ vъ rebro2 tvoE, q hrtE m0й, probodenъ bhvъ, t rebrA čelovёča sozdannuю, gubi1telьstva vsBmъ čelovёkwmъ bhvšuю hodataicu, klstvы svobodi1lъ є3si2.

Ravenъ nc7Y po suщestvY shй, sщ7ennый hramъ prečctagw tvoegw2 i3 vsečctnagw tэlesE, i3z8 mertvыhъ voskRsi1lъ є3si2 hrtE sp7se našъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Sl0vo b9іe sn7ъ tv0й dv7o, sodёtelь ґdama pervozdannagw, ne sozdanіe, ѓщe i3 pl0tь njduševlenu sebЁ i3z8 tebE sozdalъ є4stь.

Ravenъ nc7Y sn7ъ tv0й dv7o, sl0vo b9іe, v3postasь soveršenna vo dvoю2 є3stєstvY, ї}sъ gDь, bGъ soveršenъ i3 člvёkъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю sp7si2.

Bezdna mlcti i3 щedr0tъ njbhde mS, blgoutr0bnыmъ sni1tіemъ tvoi1mъ: vopl0щьsz bo vLko, i3 bhvъ vъ rabіi zracэ njboži1lъ є3si2, sъ sob0ю soproslavivъ.

Ўmerщvlenіe pod8stъ ўmertvi1telь, ўmerщvlenago njživlenno vi1dz: tvoegw2 voskrnіz sji sytь hrtE w4brazы, i3 strti tvoeS prečctыz pobэdi1tєlьnaz.

BGor0dičenъ: Prečctaz, ćže є3di1na sozdatelю i3 čelovёkwmъ, pače ўmA i3shodataivšaz, sn7a tvoego2 mlctiva pregrёššыmъ rabHmъ tvoi6mъ, i3 pob0rnika bhti, pomoli1sz.

I$nъ

Їrm0sъ: Selenіz їHna, є4že vъ preisp0dnэmъ ѓdэ, є3stestvennый w4brazъ bhvъ, vopіsše: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, člvэkolю1bče.

Ranami tы2 i3skusi1vsz, t ѓda ўranenыhъ, strtію krtA sovoskRsi1lъ є3si2. Tёmže ti2 zovY: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, člvэkolю1bče.

Tverzaюtsz ti2 hrtE strahomъ vratA ѓdwva, sosydы že vr†žіz voshiщaюtsz: tёmže tS žєnы2 srэt0ša, vmёstw pečali radostь prіi1mšz.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Vowbražaetsz є4že po namъ, t netlёnnыz dv7ы, i4že w4brazomъ nerazlyčnый w4brazomъ bhvъ i3 veщію, ne prel0žsz b9estv0mъ čelovёkъ.

Bezdnы grэhHvъ, i3 byri strasteй prečctaz i3zbavi mS: є3si1 bo pristaniщe, i3 bezdna čudesъ, vёroю pritekaющыmъ kъ tebЁ.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Voskrlъ є3si2 dnesь i3z8 gr0ba щedre, i3 nasъ vozvelъ є3si2 t vratъ smertnыhъ: dnesь ґdamъ likyetъ, i3 raduetsz є4va, vkypэ že i3 prbr0cы sъ patrіarhi vospэvaюtъ neprestannw b9estvennuю deržavu vlasti tvoeS.

Jkosъ: Nb7o i3 zemlS dnesь da likovstvyюtъ, i3 hrtA bGa є3dinomydrennw da vospэvaюtъ, ćkw ќzniki t grobHvъ voskRsi2. Sraduetsz vsS tvarь, prinossщi dostHйnыz pBsni sozdatelю vsёhъ, i3 i3zbavitelю našemu: ćkw čelovёki i3z8 ѓda dnesь ćkw žiznodatelь sovozvedъ, na nb7sA sovozvыšaetъ, i3 nizlagaetъ vr†žіz voznošє1nіz, i3 vratA ѓdwva sokrušaetъ b9estvennoю deržavoю vlasti svoeS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ćkože drevle blgočesti6vыz tri2 džtroki njrosi1lъ є3si2 vъ plameni haldeйstэmъ, svёtlыmъ b9estvA ngnemъ i3 nasъ njzari2, blgoslovenъ є3si2, vzыvaющыz, b9e ntє1cъ našihъ.

Razdrasz cRk0vnaz svёtlaz katapetasma, vъ raspstіi sodёtelz, sokrovennuю vъ pisanіi kvlsющi vBrnыmъ i4stinu, blgoslovenъ є3si2, zovyщыmъ, b9e ntє1cъ našihъ.

Probodє1nnыmъ tvoi6mъ rebrwmъ, kaplzmi bGot0čnыz životvorsщіz kr0ve hrtE, smotri1telьnw kaplющіz na zemlю, syщihъ t zemli2 vozsozdalъ є3si2, blgoslovenъ є3si2, zovyщihъ, b9e ntє1cъ našihъ.

Trbčenъ: D¦a blgago so nc7emъ proslavimъ, i3 sъ sn7omъ є3dinor0dnыmъ, є3di1no vъ trіehъ vёrnіi čtyщe načalo, i3 є3di1no b9estvo2: blgoslovenъ є3si2, zovyщe, b9e ntє1cъ našihъ.

I$nъ

Їrm0sъ: G0rdый muči1telь, no dэteй bhstь i3graliщe: ćkože bo perstь popravše sedmeri1čnый plamenь, poshu: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Ne pr0sta s0lnce na krtЁ vi1szщa člvёka, no bGa voploщenna zrS pomračaetsz. E#myže i3 poemъ: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Krёpkago b9estv0mъ prіemъ ѓdъ strašli1vый, netlёnіz podatelz, dyšы pravednыhъ vopію1щыz i3zblevA: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Sokr0viщe mnogocёnnoe blgoslovenіz kvi1lasz є3si2 prečctaz, či1stыmъ serdcemъ tebE i3spovёdaющыmъ bGorodi1telьnicu: nb7o i3z8 tebE voploti1sz bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

I$že slavы gDь, i3 deržaй gHrnіz si6lы, i4že so nc7emъ sэdsй, dёvstvennыma rukama nosi1mь: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćra smertь, no sію2 tebЁ besёdovavšuю pogubi1lъ є3si2, t dv7ы bGompostasnaz pl0tь bhvъ: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Bcdu vsi1 tz bGa r0ždšuю ўvёdэhomъ, є3di1nago bo t trbcы voploti1všagosz i3z8 tebE rodilA є3si2: blgoslovenъ prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosše ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Razdrasz cRk0vnaz svёtlostь, є3gdA krtъ tv0й vodruzi1sz na l0bnэmъ, i3 tvarь preklonsšesz strahomъ, vospэvaющi: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Voskrlъ є3si2 hrtE i3z8 gr0ba, i3 padšago prelьщenіemъ, drevomъ i3spravilъ є3si2 b9estvennoю si1loю, zovyщa i3 glag0lющa: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Hramъ b9ій kvi1lasz є3si2 vmэsti1liщe njduševlennoe, i3 kovčegъ: tvorca bo čelovёkwmъ, bGorodi1telьnice prečctaz, primiri1la є3si2, i3 dost0йnw vs‰ dэlA poemъ tS, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: Veщestvennagw ngnS plamenь neveщestvennыmъ ўvzdi1ša, bGozri1mіi džtrocы, i3 poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Sl0vo nestrastnoe, bezstrastno ќbw b9estv0mъ, straždetъ že pl0tію bGъ, є3myže i3 poemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ўsnyvый ќbw ćkw smertenъ, voskrnъ є3si2 ćkw bezsmertenъ sp7se, i3 sp7saeši t smerti poю1щihъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Trbčenъ: Slyžimъ blgočestnw trіmpostasnomu b9estvY, soedinsemu neizrečennw, i3 poemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Či1nы ќmnыz ćkw m™i prevozšlA є3si2, i3 bli1zъ bGa bhvši: blgoslovi1mъ blgoslovennaz dv7o, ržctvo2 tvoE, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Dobr0tu є3stestvennuю, krasnёйšu pokazala є3si2, njblistavaющuю pl0tь b9estvA. Blgoslovi1mъ blgoslovennaz dv7o, ržctvo2 tvoE, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Taže, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Sъ pripёvomъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: N0voe čydo i3 bGolёpnoe, dv7i1českuю bo dverь zatvorenuю ćvэ proh0ditъ gDь, nagъ vo vh0dэ, i3 ploton0secъ kvi1sz vo i3sh0dэ bGъ, i3 prebыvaetъ dverь zatvorena: sію2 neizrečennw, ćkw bGom™rь veličaemъ.

Strašno є4stь zrёti tebE tvorcA na drevэ vozdvi1žena sl0ve b9ій, pl0tski že stražduщa bGa za rabы6, i3 vo gr0bэ bezdыhanna ležaщa, mє1rtvыz že i3z8 ѓda razrэši1vša: tёmže tS hrtE, ćkw vsesi1lьna veličaemъ.

I#z8 tli2 smertnыz sp7slъ є3si2 hrtE praotcы, položenъ bhvъ vo gr0bэ mertvъ, i3 živ0tъ procvёlъ є3si2, mє1rtvыz voskRsi1vъ, rukovodi1vъ є3stestvo2 čelovёčeskoe ko svёtu, i3 vъ b9estvennoe njblekъ netlёnіe. Tёmže i3st0čnika tS svёta pri1snw živagw veličaemъ.

BGor0dičenъ: Hramъ i3 prt0lъ kvi1lasz є3si2 b9ій, v0nьže vseli1sz i4že vъ vhšnihъ shй, roždeйsz neiskusomyžnw vsečctaz, pl0ti tvoeS ne tverzъ vssčeski vratA. Temže neprestannыmi čctaz mltvami tvoi1mi, kzhki v†rvarskіz sk0rw do koncA pokori2.

I$nъ

Їrm0sъ: Sladkoю prečctagw tvoegw2 ržctvA strэl0ю ўszvleni čctaz, tvoeй dostoželannэй dobr0tэ divsщesz, pёsnьmi ѓgGlьskimi dost0йnw tS, ćkw m™rь b9ію veličaemъ.

Čestь čelovёkwmъ t bezčestnыz smerti vsBmъ i3stoči1lъ є3si2: є3sže raspstіemъ tvoi1mъ sp7se vkusi1vъ, suщestv0mъ smertnыmъ netlёnіe mnЁ darovalъ є3si2 hrtE, ćkw člvэkolю1becъ.

Sp7slъ mS є3si2 voskRsъ i3z8 gr0ba hrtE, voskrlъ že є3si2, i3 nc7Y privelъ є3si2 tvoemY rodi1telю: njdesnyю že є3gw2 sposadi1lъ є3si2 za blgoutr0bіe mlcti tvoeS gDi.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Shtostь tvoi1hъ pohvalъ dv7o, blgočєsti1vыmъ vBrnыmъ tnю1dъ ne bыvaetъ: želanіemъ bo želanіe pri1snw b9estvennoe, i3 duh0vnoe prіemlющe, ćkw m™rь b9ію veličaemъ.

Položi1lъ є3si2 namъ neposthdnuю mltvennicu, tebE r0ždšuю hrtE. ToS molьbami mlctiva podaeši namъ d¦a, podatelz blgosti, t nc7A tob0ю proishodsщa.

Po katavasіi є3ktenіA.

Taže, S™ъ gDь bGъ našъ. I# svэti1lenъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, glasъ G.

Stjhъ: Sotvori1ti vъ ni1hъ sydъ napi1sanъ: slava sіS bydetъ vsBmъ prpdbnыmъ є3gw2.

Prіidi1te vsi2 kzhcы, ўrazumёйte strašnыz taйnы si1lu: hrt0sъ bo sp7sъ našъ, є4že vъ načalэ sl0vo, raspstsz nasъ radi, i3 v0leю pogrebesz, i3 voskRse i3z8 mertvыhъ, є4že sp7sti2 vssčєskaz: tomY pokloni1msz.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3go2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

Povёdaša vs‰ čudesA stražіe tvoi2 gDi: no sob0rъ suetы2 i3sp0lni mzd0ю desni1cu i4hъ, skrhti mnsše voskrnіe tvoE, є4že mjrъ slavitъ: pomi1luй nasъ.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 na si1lahъ є3gw2, hvali1te є3go2 po mn0žestvu veli1čestvіz є3gw2.

Radosti vs‰ i3sp0lnišasz voskrnіz i3skysъ prіi6mša: marja bo magdali1na ko gr0bu prіi1de, njbrёte ѓgGla na kameni sэdsщa, ri1zami blistaющasz i3 glag0lющa: čto2 i4щete živagw sъ mertvыmi: nёstь zdЁ, no vostA, ćkože rečE, predvarsz vы2 vъ galіlei.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vo glasэ trybnэmъ: hvali1te є3go2 vъ palti1ri i3 gyslehъ.

Vo svёtэ tvoemъ vLko, ќzrimъ svёtъ člvэkolю1bče: voskrlъ bo є3si2 i3z8 mertvыhъ, sp7senіe r0du čelovёčeskomu daruz: da tS vsS tvarь slavosl0vitъ є3di1nago bezgrёšnago, pomi1luй nasъ.

I$nы stіhi6rы ґnat0lіevы, glasъ t0йže.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ tmmpanэ i3 li1cэ, hvali1te є3go2 vъ strynahъ i3 nrganэ.

Pёsnь ќtrennюю mmronHsicы žєnы2 so slezami prinošahu tebЁ gDi, blgouhanіz bo ґrwmatы i3myщz, gr0ba tvoegw2 dostig0ša, prečctoe tёlo tvoE pomazati tщaщzsz. ЃgGlъ sэdsй na kameni tBmъ blgovэsti2: čto2 i4щete živagw sъ mertvыmi; smertь bo popravъ voskRse ćkw bGъ, podaS vsBmъ velію mlctь.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ dobroglasnыhъ, hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ vosklicanіz: vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Blistazsz ѓgGlъ na gr0bэ tvoemъ životv0rnэmъ, mmron0sicamъ glag0laše: i3stoщi1vъ gr0bы i3zbavitelь plэni2 ѓda, i3 voskRse tridnevenъ, ćkw є3di1nъ bGъ i3 vsesi1lenъ.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Vo gr0bэ tS i3skaše, prišedši vo є3di1nu t subbHtъ marja magdali1na, ne njbrёtši že rыdaše sъ plačemъ vopію1щi: ўvы2 mnЁ sp7se m0й! Ўkradenъ bhlъ є3si2 vsёhъ cRю2. Supr{gъ že živon0snыhъ ѓgGlъ vnytrь gr0ba vopіsše: čto2 plačeši q ženo; plaču, glag0letъ, ćkw vzsša gDa moego2 t gr0ba, i3 ne vёmъ gdЁ položi1ša є3go2. Sіs že njbraщšisz vspstь, ćkw vi1dэ tS, ѓbіe vozopi2: gDь m0й i3 bGъ m0й, slava tebЁ.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

E#vrei zatvori1ša vo gr0bэ živ0tъ, razb0йnikъ že tverze ljzhkomъ naslaždenіe, zovhй i3 glag0lz: i4že so mn0ю menE radi raspnhйsz: sowbёsi mi sz na drevэ, i3 kvi1sz mnЁ na prt0lэ so nc7emъ sэdS: t0й bo є4stь hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mlctь.

Slava, stіhi1ra є3đlьskaz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe. Po slavosl0vіi troparь:

Dnesь sp7senіe mjru bhstь, poemъ voskršemu i3z8 gr0ba, i3 načalьniku ži1zni našez: razruši1vъ bo smertію smertь, pobёdu dadE namъ i3 velію mlctь.

I# є3ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, glasъ G:

Tvergša hrtE zapovэdь tvoю2, praotca ґdama i3z8 raS i3zgnalъ є3si2: razb0йnika že щedre i3spovёdavša tS na krtЁ, v0nь vseli1lъ є3si2, zovyщa: pomzni1 mz sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Sogrёššihъ nasъ smertnoю njsudi1lъ є3si2 klstvoю, živodavče i3 gDi, tёlomъ že tvoi1mъ bezgrёšne vLko postradavъ, smє1rtnыz njživi1lъ є3si2 zovyщыz: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi mirotv0rcы, ćkw tji sn7ove b9іi narekytsz.

VoskRsъ i3z8 mertvыhъ, sovoskRsi1lъ є3si2 nasъ t strasteй voskRsenіemъ tvoi1mъ gDi: smertnuю že vsю2 si1lu pogubi1lъ є3si2 sp7se. Segw2 radi vёroю ti2 zovemъ: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i4zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Tridnevnыmъ tvoi1mъ pogrebenіemъ, i5že vo ѓdэ ўmerщvlє1nnыz ćkw bGъ njživotvori1vый, sovozdvi1glъ є3si2, i3 netlёnіe vsBmъ ćkw blgъ i3stoči1lъ є3si2 namъ, vёroю zovyщыmъ vsegdA: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

Mmron0sicamъ ženamъ pervэe kvi1lsz є3si2, voskRsъ i3z8 mertvыhъ, sp7se vozopi1vъ: є4že raduйtesz, i3 tёmi drugHmъ tvoi6mъ vozvэщaeši vostanіe tvoE hrtE, segw2 radi vёroю ti2 zovemъ: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Na gorЁ mwmseй rycэ rasprosterъ, prowbrazovanіe krtъ, ґmali1ka pobэdi1vый: mh že vёroю togo2 na bёsы nryžіe krёpkoe prіemše, vsi2 zovemъ: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Slava: Nc7A i3 sn7a, i3 d¦a s™ago vospoi1mъ vёrnіi, є3di1nago bGa, є3di1nago gDa, ćkw t є3di1nagw bo s0lnca trisіsnnagw є4stь trbca i3 prosvэщaetъ vs‰ zovyщыz: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz dvere b9іz, є4юže pr0йde vopl0щьsz sozdatelь, zapečatanu sohrani1vъ tS. Raduйsz džblače legkій, b9estvennый d0ždь nossй hrtA, raduйsz lёstvice i3 prt0le nbcnый. Raduйsz goro2 b9іz čestnaz, tyčnaz, nesэk0maz.

Prokjmenъ, glasъ G: P0йte bGu našemu, p0йte, p0йte cRevi našemu, p0йte.

Stjhъ: Vsi2 kzhcы vospleщi1te rukami, voskli1knite bGu glasomъ radovanіz.

Ґllilyіa: Na tS gDi ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ.

Stjhъ: Bydi mi2 vъ bGa zaщi1titelz, i3 vъ d0mъ pribёžiщa, є4že sp7sti1 mz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.