NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

DRUGA SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PETRA

1 2 3

1. Pozdrav. Darovi božanske sile i hrišćanske vrline. Hristovo preobraženje na gori i pouzdanost proročke riječi.

(Zač. 64).
1. Simon Petar, sluga i apostol Isusa Hrista, onima što su primili sa nama jednako dragocjenu vjeru u pravdi Boga našega i Spasa Isusa Hrista:
2. Blagodat i mir da vam se umnoži poznanjem Boga i Isusa Gospoda našega.
3. Pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost, poznanjem Onoga koji nas pozva slavom i vrlinom,
4. Kroz koje su nama darovana dragocjena i prevelika obećanja da kroz njih postanete pričasnici božanske prirode, izbjegnuvši pohotnu trulež u svijetu.
5. I upravo na ovo uložite svu revnost pa projavite u vjeri vašoj vrlinu, a u vrlini znanje,
6. A u znanju uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
7. A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
8. Jer kad ovo sve imate i umnožava se u vama, to vas neće učiniti neradnim i neplodnim za poznanje Gospoda našega Isusa Hrista.
9. Jer ko ovoga nema slijep je, kratkovid je, zaboravivši svoje očišćenje od starih grijeha.
(Zač. 65).
10. Zato, braćo, postarajte se još većma da svoje prizvanje i izbor utvrdite, jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad;
11. Jer će vam se tako izobilno dati ulazak u vječno Carstvo Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista.
12. Zato neću prestajati da vam o tome stalno napominjem, iako znate i utvrđeni ste u ovoj istini;
13. Jer mislim da je pravo, dok sam u ovom tijelu da vas opominjanjem budim,
14. Znajući da ću uskoro ostaviti tijelo svoje, kao što mi i objavi Gospod naš Isus Hristos.
15. A trudiću se da se poslije mojega odlaska vi svagda sjećate ovoga.
16. Jer vam ne objavismo silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sljedujući izmišljenim bajkama, nego smo sami bili očevidci veličanstva njegova.
17. Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kada mu dođe ovaj glas od veličanstvene slave: Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji.
18. I ovaj glas čusmo mi kako siđe s neba, dok bijasmo s Njim na gori svetoj.
19. I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju kao na svjetilnik koji svijetli u tamnom mjestu, dokle Dan ne osvane i Danica se ne rodi u srcima vašim.
(Zač. 66).
20. I ovo prvo znajte da nijedno proroštvo Pisma ne biva po ličnom tumačenju.
21. Jer nikad proroštvo ne nastade čovječijom voljom, nego pokretani Duhom Svetim govoriše sveti Božiji ljudi.

2. Čuvanje od lažnih proroka i poročnih učitelja.

1. A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se Gospodara koji ih iskupi i dovešće sebi naglu pogibao.
2. I mnogi će poći za njihovim nečistotama, zbog kojih će se pohuliti na Put istine.
3. I u lakomstvu iskorišćavaće vas varljivim riječima; njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drijema.
4. Jer kad Bog ne poštedje anđele koji sagriješiše, nego ih baci u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud:
5. I ne poštedje stari svijet, nego sačuva propovjednika pravde Noja, i sedmoro s njim, i navede potop na svijet bezbožnički;
6. I gradove Sodom i Gomor osudi na propast i u pepeo pretvori, postavivši ih za primjer budućim bezbožnicima;
7. I izbavi pravednoga Lota namučenog razvratnim vladanjem bezakonika;
8. Jer dok življaše ovaj pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela iz dana u dan, mučaše pravednu dušu svoju;
(Zač. 67).
9. Zna Gospod pobožne da izbavlja od iskušenja, a nepravednike da čuva za kaznu u dan sudnji;
10. A osobito one koji idu za tijelom u nečistoj pohoti, i preziru gospodstvo Božije; drski, samovoljni, i ne drhte huleći na slave,
11. Dok anđeli, koji su veći snagom i silom, ne iznose protiv njih pred Gospodom hulnoga suda.
12. A oni, kao beslovesne životinje, po prirodi sazdane za lov i trošenje, huleći na ono što ne poznaju, u pokvarenosti svojoj propašće,
13. I primiće platu nepravde. Oni smatraju za slast posvednevno uživanje; bestidnici i nevaljalci, koji se naslađuju svojim prijevarama, jedući sa vama;
14. Oči su im pune preljube i neprestanoga grijeha, prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce izvježbano u lakomstvu. Djeca prokletstva!
15. Ostavivši pravi put, zalutaše, i pođoše putem Valaama Vosorova koji zavoli platu nepravde,
16. Ali bi pokaran za svoje bezakonje: nemušto marvinče progovori glasom čovječijim i spriječi bezumlje prorokovo.
17. Oni su izvori bezvodni: oblaci olujom gonjeni, za njih se čuva mrak tame zauvijek.
18. Jer govoreći naduvene i sujetne riječi prelašćuju na tjelesne želje i razvrat one koji su stvarno pobjegli od onih što žive u zabludi,
19. Obećavajući im slobodu a sami su robovi pokvarenosti; jer od koga je ko pobijeđen tome i robuje.
20. Jer ako oni koji pobjegnu od nečistota svijeta poznanjem Gospoda i Spasa Isusa Hrista, opet se u njih zapletu i budu nadvladani, biva im potonje gore od prvoga.
21. Jer bolje bi im bilo da ne poznaše Put pravde, negoli kad ga poznaše što se vratiše od predate im svete zapovijesti.
22. Njima se dogodilo ono što veli istinita poslovica: Pas se vraća na svoju bljuvotinu, i: Svinja se okupala pa se u blatu valja.

3. Posljednji dani i Hristov Drugi dolazak. Čekanje novog neba i nove zemlje. Dostojno pripremanje. Pavlovo pisanje. Svršetak.

(Zač. 68).
1. Evo, ljubljeni, pišem vam već drugu poslanicu; u njima podsjećanjem budim vaš čisti razum,
2. Da se sjetite riječi koje su ranije kazali sveti proroci, i zapovijesti apostola vaših od Gospoda i Spasa,
3. Znajući prvo ovo da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim sopstvenim željama,
4. I govoriti: Šta je s obećanjem Dolaska njegova? Jer otkako se oci upokojiše sve stoji tako od početka stvaranja.
5. Jer oni hotimice gube iz vida da nebesa biše odavno, i da je zemlja iz vode i od vode sazdana riječju Božijom,
6. Od kojih tadašnji svijet, vodom potopljen, propade.
7. A sadašnja nebesa i zemlja ostavljeni su njegovom riječju za oganj i čuvaju se za Dan suda i pogibli bezbožnih ljudi.
8. Ali ovo jedno nemojte previđati, ljubljeni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan.
9. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju.
10. A doći će Dan Gospodnji kao lopov noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se užarene raspasti i zemlja i djela što su na njoj izgorjeće.
11. Pa kad će se sve ovo raspasti, kakvi treba da budete vi u svetom vladanju i pobožnosti,
12. Očekujući i želeći da skorije bude dolazak Božijega Dana, od koga će se nebesa ognjem zapaljena raspasti i stihije užarene rastopiti.
13. Nova pak nebesa i novu zemlju po obećanju Njegovom očekujemo, gdje pravda obitava.
14. Zato, ljubljeni, očekujući ovo starajte se da se nađete pred Njim čisti i neporočni u miru.
15. I dugotrpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubljeni naš brat Pavle po danoj mu mudrosti pisa,
16. Kao što govori o ovome i u svima svojim Poslanicama, u kojima su neka mjesta teško razumljiva, koja neuki i neutvrđeni izvrću, kao i ostala Pisma, na svoju sopstvenu propast.
17. A vi, dakle, ljubljeni, znajući unaprijed, čuvajte se da obmanom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svojega oslonca,
18. No uzrastajte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i Spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sada i u Dan vječni. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.