NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU

1 2 3 4

1. Zahvalnost Bogu za vjeru Timotejevu i podsticaj dara u njemu: da se ne postidi stradanja za Hrista i da sačuva zalog Duha.

(Zač. 290).
1. Pavle, apostol Hrista Isusa po volji Božijoj, prema obećanju života u Hristu Isusu,
2. Timoteju, ljubljenome čedu: Blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa Gospoda našega.
3. Zahvaljujem Bogu, kojemu služim od predaka u čistoj savjesti, što te se neprestano sjećam u molitvama svojim dan i noć;
4. Sjećajući se suza tvojih, želim da te vidim da se radošću ispunim.
5. Na umu mi je nelicemjerna vjera tvoja, koja se prvo useli u babu tvoju Loidu i mater tvoju Evnikiju, a uvjeren sam da je i u tebi.
6. Iz toga razloga ti napominjem da razgorije vaš blagodatni dar Božiji koji je u tebi kroz polaganje ruku mojih.
7. Jer nama Bog nije dao duha plašljivosti, nego sile i ljubavi i cjelomudrenosti.
(Zač. 291).
8. Ne postidi se, dakle, stradanja Gospoda našega, ni mene sužnja njegova, nego budi mi sastradalnik u jevanđelju po sili Boga,
9. Koji nas spase i prizva prizvanjem svetim, ne po djelima našim, nego po svojoj volji i blagodati datoj nam u Hristu Isusu prije vječnih vremena,
10. A sada pokazanoj javljanjem Spasitelja našega Isusa Hrista, koji razruši smrt i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem,
11. Za koje sam ja postavljen propovjednik i apostol i učitelj neznabožaca.
12. Iz toga razloga ovo i stradam, ali se ne stidim; jer znam Kome sam povjerovao, i uvjeren sam da je On kadar sačuvati zalog moj za onaj dan.
13. Kao obrazac zdrave nauke imaj ono što si čuo od mene u vjeri i ljubavi u Hristu Isusu.
14. Dobro zavještanje sačuvaj Duhom Svetim, koji obitava u nama.
15. To znaš da se odvratiše od mene svi oni u Aziji, među kojima su Figel i Ermogen.
16. Gospod neka dade milost Onisiforovu domu, jer me je mnogo puta okrijepio, i okova mojih nije se postidjeo,
17. Nego došavši u Rim još revnosnije me potraži i nađe.
18. Neka mu dade Gospod da nađe milost kod Gospoda u onaj dan. A koliko mi je u Efesu poslužio, ti najbolje znaš.

2. Biti dobar borac Hrista vaskrsloga, trudbenik u Jevanđelju i kloniti se lažnih učenja, prepiranja i želja.

(Zač. 292).
1. Ti, dakle, čedo moje, jačaj u blagodati koja je u Hristu Isusu;
2. I što si čuo od mene pred mnogim svjedocima, to predaj vjernim ljudima, koji će biti kadri i druge naučiti.
3. Ti se, dakle, zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista.
4. Nijedan se vojnik ne upliće u poslove običnog života, da bi ugodio vojvodi.
5. Ako se ko i bori, ne dobija vijenac ako se ne bori po pravilu.
6. Zemljoradnik koji se trudi treba prvi da okusi od plodova.
7. Razumi šta govorim; a Gospod neka ti dade razboritost u svemu.
8. Pamti Isusa Hrista vaskrsloga iz mrtvih, od sjemena Davidova, po jevanđelju mojemu,
9. Za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se riječ Božija ne da svezati.
10. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dobiju spasenje koje je u Hristu Isusu sa slavom vječnom.
(Zač. 293).
11. Istinita je riječ: ako s Njim umrijesmo, s Njim ćemo i živjeti;
12. Ako trpimo, s Njim ćemo i carovati; ako li se odreknemo, i On će se nas odreći;
13. Ako li iznevjerimo, On ostaje vjeran, jer se ne može samog sebe odreći.
14. Ovo napominji, preklinjući ih pred Gospodom da se ne prepiru, što nije ni od kakve koristi nego na propast onima koji slušaju.
15. Postaraj se da se pokažeš valjan pred Bogom, trudbenik koji se nema čega stidjeti i koji pravo upravlja riječju istine.
16. A poganih praznih razgovora kloni se; jer će takvi još više napredovati u bezbožnosti.
17. I riječ njihova kao živa rana razjedaće oko sebe, među kojima su Imenej i Filit,
18. Koji zastraniše od istine, govoreći da je vaskrsenje već bilo, i ruše vjeru nekih.
19. Ali tvrdo stoji temelj Božiji, imajući ovaj pečat: Pozna Gospod one koji su njegovi, i: Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje.
(Zač. 294).
20. A u velikome domu nema samo zlatnih i srebrnih sudova, nego i drvenih i glinenih, i jedni su za čast a drugi za nižu upotrebu.
21. Ako, dakle, ko očisti sebe od ovih, biće sud za čast, osvećen i koristan domaćinu, pripremljen za svako dobro djelo.
22. Bježi od mladalačkih želja, a drži se pravde, vjere, ljubavi, mira sa svima koji prizivaju Gospoda od čistoga srca.
23. A ludih i neukih zapitkivanja kloni se, znajući da rađaju svađe;
24. Sluga pak Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude tih prema svima, poučan, nezlobiv,
25. Koji sa krotošću kara one koji se protive, eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
26. I da se izbave iz zamke đavola, koji ih je žive ulovio da vrše volju njegovu.

3. O zlim ljudima u posljednja vremena. Stradanje pobožnih za Hrista. Držati se bogonadahnutog Svetog Pisma.

(Zač. 295).
1. Ali ovo znaj da će u posljednje dane nastati teška vremena.
2. Jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, gordeljivi, hulnici, neposlušni roditeljima, neblagodarni, nepobožni,
3. Bezosećajni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, nedobroljubivi,
4. Izdajnici, naprasiti, naduveni, više slastoljubivi nego bogoljubivi,
5. Koji imaju izgled pobožnosti, a sile njezine su se odrekli. I kloni se ovih.
6. Jer su od ovih oni koji se uvlače u kuće i zavode žene koje su natovarene grijesima i vođene različitim požudama,
7. Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu do poznanja istine.
8. Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojseju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenoga uma, nepouzdani u vjeri.
9. Ali neće više napredovati; jer će njihovo bezumlje postati očigledno svima, kao što se desilo i sa onima.
(Zač. 296).
10. A ti si sledovao mojoj nauci, življenju, nastrojenju, vjeri, dugotrpljenju, ljubavi, istrajnosti,
11. Gonjenjima, stradanjima koja mi se dogodiše u Antiohiji, u Ikoniji, u Listri. Kakva gonjenja pretrpjeh i od svih izbavi me Gospod!
12. A i svi koji hoće da žive pobožno u Hristu Isusu biće gonjeni.
13. A zli ljudi i opsjenari napredovaće od zla na gore, varajući i varajući se.
14. No ti stoj u tome što si naučio i što si se uvjerio, znajući od koga si se naučio,
15. I što iz djetinjstva znaš sveštene spise koji te mogu umudriti za spasenje kroz vjeru u Hrista Isusa.
(Zač. 297).
16. Sve je Pismo bogonadahnuto, i korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitavanje u pravednosti,
17. Da bude savršen Božiji čovjek, pripremljen za svako dobro djelo.

4. Podsticaj na propovijedanje i djelo jevanđelista. Kraj Pavlovog podviga i dobijanje vijenca. Poruke i pozdravi.

1. Ja te, dakle, zaklinjem pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima javljanjem svojim i Carstvom svojim:
2. Propovijedaj riječ, nastoj u vrijeme i nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, utješi, sa svakom strpljivošću i poukom.
3. Jer će doći vrijeme kada zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama okupiti sebi učitelje da ih češu po ušima;
4. I odvratiće uši od istine, a okrenuti se bajkama.
(Zač. 298).
5. A ti budi trezven u svemu, zlopati se, vrši djelo jevanđelista, služenje svoje ispuni.
6. Jer ja se već prinosim na žrtvu, i vrijeme mojega odlaska nastade.
7. Dobar rat ratovah, trku završih, vjeru održah.
8. Sad me čeka vijenac pravde, koji će mi u onaj Dan dati Gospod, pravedni Sudija: ali ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju očekuju Dolazak njegov.
(Zač. 299).
9. Postaraj se da mi dođeš brzo.
10. Jer me Dimas ostavi, zavoljevši sadašnji vijek, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
11. Marka uzmi i dovedi sa sobom, jer mi je pogodan za službu.
12. A Tihika poslah u Efes.
13. Kada dođeš, donesi mi ogrtač što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, osobito one od pergamenta.
14. Aleksandar kovač mnoga mi zla učini. Neka mu Gospod plati po djelima njegovim.
15. Njega se i ti čuvaj; jer se veoma protivio našim riječima.
16. Pri mojoj prvoj odbrani niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Neka im se ne uračuna!
17. Ali Gospod bi sa mnom i osnaži me, da se kroz mene raširi propovijed i da čuju svi neznabošci; i bih izbavljen iz usta lavovih.
18. I izbaviće me Gospod od svakoga zla djela i spasti za Carstvo svoje nebesko; Njemu slava u vijekove vijekova. Amin.
19. Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
20. Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Militu bolesna.
21. Postaraj se da dođeš prije zime. Pozdravlja te Evul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
22. Gospod Isus Hristos neka je sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.