NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNJANIMA

1 2 3 4 5

1. Pozdrav. Zahvalnost Bogu za primjernu vjeru Solunjana u Jevanđelje.

(Zač. 262).
1. Pavle i Silvan i Timotej Crkvi Solunskoj koja je u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu: Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
2. Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas pominjući vas u molitvama svojim,
3. Sjećajući se neprestano vašeg djela vjere, i truda ljubavi, i postojane nade u Gospoda našega Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim,
4. Znajući, braćo ljubljena od Boga, da ste izabrani.
5. Jer jevanđelje naše nije propovijedano vama samo riječju, nego i u sili i u Duhu Svetome, i sa punim ubjeđenjem, kao što znate kakvi smo bili među vama radi vas.
(Zač. 263).
6. I vi se ugledaste na nas i na Gospoda, primivši riječ u golemoj nevolji sa radošću Duha Svetoga,
7. Tako da postadoste obrazac svima vjerujućima u Makedoniji i u Ahaji.
8. Jer je od vas odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i u Ahaji, nego se i u svakom mjestu razglasi vjera vaša u Boga, tako da nam nije potrebno što govoriti.
9. Jer oni sami pričaju o nama kako nas vi dočekaste, i kako se od idola obratiste Bogu, da služite Bogu živom i istinitom,
10. I da očekujete Sina njegova s nebesa, kojega podiže iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji dolazi.

2. Apostolovo bogougodno vladanje u Jevanđelju. Podsticaj na vladanje dostojno Boga.

(Zač. 264).
1. Jer i sami, braćo, znate da dolazak naš k vama nije bio uzalud;
2. Nego, pošto najprije stradasmo i ponižavani bismo u Filipima, kao što znate, mi se osmjelismo u Bogu našem da vam kazujemo jevanđelje Božije uz veliku borbu.
3. Jer naša propovijed nije od zablude, niti od nečistote, ni u lukavstvu,
4. Već kao što nas je Bog provjerio da smo sposobni da nam se povjeri jevanđelje, tako govorimo, a ne kao oni koji ugađaju ljudima, nego Bogu koji ispituje srca naša.
5. Jer, kao što znate, nikada ne nastupasmo radi laskanja, niti zbog pohlepe: Bog je svjedok;
6. Ne tražeći slave od ljudi, ni od vas ni od drugih.
7. Mogli smo vam biti na teretu kao Hristovi apostoli; međutim, bijasmo blagi među vama kao dojilja kada neguje svoju djecu.
8. Tako smo čeznuli za vama, da smo gotovi bili dati vam ne samo jevanđelje Božije nego i duše naše, zato što nam bijaste omiljeli.
(Zač. 265).
9. Jer vi, braćo, pamtite trud naš i napor; jer dan i noć radeći da ne bismo bili na teretu ikome od vas, propovijedasmo vam jevanđelje Božije.
10. Vi i Bog ste svjedoci kako se sveto i pravedno i neporočno vladasmo pred vama koji vjerujete.
11. Kao što znate kako svakog pojedinog od vas, kao otac djecu svoju,
12. Preklinjasmo vas i hrabrismo i svijedočismo, da se vladate dostojno Boga, koji vas priziva u svoje Carstvo i slavu.
13. Toga radi i mi neprestano zahvaljujemo Bogu, što primivši riječ Božiju koju od nas čuste, prihvatiste je ne kao riječ čovječiju, nego što zaista i jeste kao riječ Božiju, koja i djejstvuje u vama vjerujućima.
(Zač. 266).
14. Jer vi, braćo, postadoste slični Crkvama Božijim koje su u Judeji u Hristu Isusu, zato što i vi propatiste od svojih sunarodnika isto što i oni od Judejaca,
15. Koji ubiše i Gospoda Isusa i svoje proroke, i nas progoniše, i Bogu ne ugađaju, i protivni su svima ljudima,
16. Sprečavajući nas da govorimo neznabošcima da bi se spasli; i kroz to za svagda da navrše mjeru grijehova svojih, ali ih na kraju sustiže gnjev.
17. A mi, braćo, odvojivši se od vas za neko vrijeme, licem a ne srcem, još više s velikom željom nastojasmo da vidimo lice vaše.
18. Zato htjedosmo doći k vama, bar ja Pavle nekoliko puta, i spreči nas satana.
19. Jer ko je naša nada ili radost ili vijenac hvale? Zar niste to i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o njegovu dolasku?
(Zač. 267).
20. Jer ste vi naša slava i radost.

3. Radost zbog dobrih vijesti po Timoteju o vjeri i ljubavi Solunjana. Apostolova molitva za njih.

1. Zato, ne mogavši više izdržati, nađosmo za dobro da ostanemo sami u Atini,
2. Pa poslasmo Timoteja, brata našega i služitelja Božijega i saradnika našega u jevanđelju Hristovom, da vas utvrdi i da vas obodri u vjeri vašoj,
3. Da se niko ne pokoleba u ovim nevoljama; jer sami znate da nam to predstoji.
4. Jer kad smo još kod vas bili, mi smo vam kazali unaprijed da ćemo imati nevolja, i kao što znate, to se i dogodilo.
5. Radi toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vjeri vašoj, da vas kako nije iskušao kušač, pa da naš trud bude uzalud.
6. A sada, kada nam je Timotej došao od vas, i donio nam dobre vijesti o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se svagda rado sjećate, želeći da vidite nas, kao i mi vas,
7. Zato se vama utješismo, braćo, vjerom vašom pri svoj našoj nevolji i bijedi.
8. Jer sad smo živi, kad vi čvrsto stojite u Gospodu.
(Zač. 268).
9. Jer kakvu zahvalnost možemo odati Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred Bogom našim?
10. Noć i dan najusrdnije se molimo Bogu da vidimo lice vaše i da dopunimo ono što nedostaje vjeri vašoj.
11. A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
12. A vas Gospod neka obogati i preispuni ljubavlju jednih prema drugima i prema svima, kakva je i naša prema vama,
13. Da bi se utvrdila srca vaša neporočna u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovim. Amin.

4. Živjeti u svetosti i bratoljublju. Hrišćanska nada za umrle. Vaskrsenje mrtvih.

(Zač. 269).
1. A nadalje, braćo, molimo vas i savjetujemo u Gospodu Isusu, da kao što primiste od nas: kako vam se valja vladati i Bogu ugađati, da još više napredujete.
2. Jer znate kakve vam pouke dadosmo kroz Gospoda Isusa.
3. Jer je ovo volja Božija: svetost vaša, da se čuvate od bluda,
4. I svaki od vas da zna držati svoje tijelo u svetosti i u časti,
5. A ne u strasnoj želji, kao i neznabošci koji ne poznaju Boga;
6. I da niko ne prestupa i ne šteti brata svojega u svemu tome, jer je Gospod osvetnik za sve to, kao što vam i prije rekosmo i svjedočismo.
7. Jer nas ne prizva Bog na nečistotu, nego u svetost.
8. Koji, dakle, odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je i dao Svetoga Duha svojega vama.
9. A o bratoljublju ne treba da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,
10. Jer vi to i činite prema svoj braći po cijeloj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još obilnije činite,
11. I da se usrdno starate da živite mirno, i da gledate svoja posla, i da radite svojim sopstvenim rukama, kako vam zapovijedismo;
12. Da se vladate pošteno prema onima što su izvan, i da vam ništa ne treba.
(Zač. 270).
13. Nećemo pak, braćo, da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade.
14. Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s Njim.
15. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli.
16. Jer će sam Gospod sa zapovješću, glasom arhanđela i sa trubom Božijom, sići s neba, i prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti;
17. A potom mi živi koji ostanemo bićemo zajedno s njima uzneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
18. Tako utješavajte jedni druge ovim riječima.

5. Dan Gospodnji doći će iznenada. Treba bditi, moliti se i međusobno izgrađivati u vrlini.

(Zač. 271).
1. A o vremenima i rokovima, braćo, nije potrebno da vam se piše;
2. Jer vi sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći kao lopov u noći.
3. Jer kada govore: Mir je i sigurnost, tada će naići na njih iznenada pogibija, kao bol na trudnu ženu, i neće izbjeći.
4. Ali vi, braćo, niste u tami, da vas taj Dan zateče kao lopov.
5. Jer ste vi svi sinovi svjetlosti i sinovi dana; nismo noći niti tame.
6. Zato nemojmo spavati, kao i ostali, nego bdijmo i budimo trijezni.
7. Jer koji spavaju, noću spavaju, i koji se opijaju noću se opijaju.
8. A mi koji smo sinovi dana budimo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi i s kacigom nade spasenja.
(Zač. 272).
9. Jer nas Bog ne odredi za gnjev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda našega Isusa Hrista,
10. Koji umrije za nas da bismo mi, bilo da bdimo ili da spavamo, zajedno s njim živjeli.
11. Zato se tješite uzajamno, i izgrađujte jedan drugoga, kao što i činite.
12. Molimo vas pak, braćo, odajite priznanje onima koji se trude među vama, i vašim pretpostavljenim u Gospodu, i onima koji vas poučavaju,
13. I da ih poštujete veoma mnogo sa ljubavlju zbog djela njihovoga. Živite u miru među sobom.
(Zač. 273).
14. Molimo vas pak, braćo, savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima.
15. Gledajte da niko ne vraća kome zlo za zlo; nego svagda idite za dobrom, i među sobom i prema svima.
16. Radujte se svagda,
17. Molite se bez prestanka,
18. Na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu.
19. Duha ne gasite,
20. Proroštva ne prezirite,
21. Sve ispitujte, dobra se držite,
22. Od zla u svakom vidu uklanjajte se.
23. A sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vascijeli duh vaš i duša i tijelo da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.
24. Vjeran je Onaj koji vas priziva, koji će to i učiniti.
25. Braćo, molite se za nas.
26. Pozdravite svu braću cjelivom svetim.
27. Zaklinjem vas Gospodom da se pročita ova poslanica svoj svetoj braći.
28. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama! Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.