NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa k7a i3 їynіa v7

Mltva s™ёй blgovёrnэй knzgi1nэ їulіanji vszemskoй, čt0maz vъ novot0ržskomъ prewbraženskomъ sob0rэ, tferskjz є3parhіi.

Q blžennaz gospožE, preslavnaz hrt0va myčenice, Nbcnыhъ ѓngelwvъ soži1telьnice, blgovёrnaz knzgi1ne їulіanje, d0brэ za čistotY podvizavšazsz, є3sže radi i3 b9estvennыmi d†rы njbogati1všisz, vo vremennэй ži1zni lю1tэ t ѕlok0znennagw vragA postradala є3si2, ўtэšenіe že neskončaemoe na nb7si2 t hrtA bGa poluči1la є3si2, ćkw blgi1mi dёlы i3 kr0tostію ўkrasi1všazsz, i3 segw2 radi kr0tkihъ zemlю naslёdovala є3si2, blgočestnw vъ zak0nэ poži1všaz i3 nhnэ čudesы2 velьmi2 prosіsvšaz! Tы2, čistotы2 radi tvoeS serdečnыz, svёtъ s™agw d¦a prіsla є3si2, i3 vsёhъ blgi1hъ dёlъ sokr0viщe na zemli2 kvi1lasz є3si2, i3 segw2 radi blgjй konecъ myčeničestva ўluči1vši, neizrečennagw svёta vъ vёčnыhъ kr0vэhъ nbcnagw selenіz spod0bilasz є3si2, i3 nhnэ so s™hmi sobHrы vodvorsešisz i3 sъ myčєnikъ li6ki veseli1šisz. Pomzni2 u5bo i3 nasъ, dobrodёtelьnoe tvoE žitіE i3 strad†nіz tvo‰ myčeničєskaz pohvalsющihъ i3 sъ duh0vnoю radostію pamztь tvoю2 počitaющihъ. Pri1zri na nы2, volnami žiteйskimi njburevaєmыz, da tvoi1mi mltvami, d0brэ poži1vše, dіavolьskihъ i3zbэži1mъ sэteй, i3 sъ tob0ю vёčnыhъ bl†gъ spod0bleni bydemъ. Q preblažennaz strastoterpice, vsёhъ vLcэ i3 bGu blgaz i3 vёrnaz rabA kvi1všazsz! Dnesь s0brannіi vo hramэ tvoemъ, kъ racэ moщeй tvoi1hъ pripadaющe, ўmilennw vopіemъ i3 m0limъ tS: moli2 sъ nami i3 nj nasъ ўmolsemago t svoegw2 blgoserdіz bGa, da mi1lostivnw ўslhšitъ nasъ, prossщihъ є3gw2 blgosthnю, i3 podastъ namъ vs‰ ko sp7senію i3 žitію2 potrє1bnaz prošє1nіz, i3 vsBmъ, na vsskomъ mёstэ, vo vsskoй sk0rbi i3 njbstosnіi trebuющыmъ є3gw2 člvэkolю1bіz i3 p0moщi, veli1kuю svoю2 da nizp0sletъ mlctь: da blgodatію b9іeю i3 tvoi1mъ teplыmъ hodataйstvomъ zdravi vsegdA dušeю i3 tёlomъ prebыvaющe, slavimъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa ї}leva, ne ўdalsющago p0moщi svoeS t nasъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ v7:

Blgočestnw vъ zak0nэ poži1vši i3 blgi1mi dёlы ўkrasi1všisz, ćkw krёpkій ґdamantъ kvi1lasz є3si2 cэlomydrennaz, s™az blgovёrnaz knzgi1ne їulіanje: tlёnnuю bo slavu i3 dobr0tstvo tэlesnoe prezrёvši, ѕlok0znennago vragA pobэdi1la є3si2, i3 cэlomydrіz radi myčeničeskuю smertь prіsla є3si2. Segw2 radi t hrtA bGa netlёnnыmъ i3 vёčnыmъ vэncemъ vэnčavšisz, nhnэ sъ li6ki myčєnikъ likyeši, i3 namъ vє1lіz čudesA, prihodsщыmъ ko gr0bu tvoemY, nbi1lьnw i3stočaeši. Tёmže ti2 vopіemъ: moli1sz hrtY bGu nj vsёhъ nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію strad†nіz tvo‰ počitaющihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.