NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa k7a

Mltva s™i1telю petrY, mitropoljtu kjevskomu i3 vseS rwssji, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій s™i1telю, preslavnый čudotv0rče, rwssjйskіz cRkve pervoprest0lьniče, grada moskvы2 hrani1telю i3 nj vsёhъ nasъ ўserdnый mltvenniče, džtče našъ petre! Kъ tebЁ smirennw pripadaemъ i3 m0limsz: prostri2 rycэ tvoi2 ko gDu bGu i3 pomoli1sz za nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 є3gw2, da probavitъ namъ mlctь svoю2 i3 nizp0sletъ namъ vs‰ blgopotrє1bnыz ko vremennomu žitію2 i3 vёčnomu sp7senію našemu darы blgosti є3gw2, naipače že da njgradi1tъ nasъ mi1romъ, bratolю1bіemъ i3 blgočestіemъ t vsёhъ i3skušenій vragA dіavola, i3 daruetъ namъ bhti vBrnыmъ čadwmъ tvoi6mъ ne po i4meni t0kmw, no i3 vsёmъ žitіemъ našimъ. M0limъ tS, s™i1telю hrt0vъ, sohrani2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ nbcnыmъ blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, vo zdravіi i3 blgodenstvіi na mnHgaz lBta, pokorsz pod8 n0zэ є3gw2 vs‰ vragi2 i3 supostatы є3gw2, i3 da počjetъ na nemъ blgoslovenіe tvoE, drevle predku є3gw2, veli1komu knszю їwannu, tob0ю dannoe. E$й, ўg0dniče b9ій! Ўslhši nasъ blgoserdnw, i3 bydi vsBmъ namъ pom0щnikъ i3 zastypnikъ vo vsskihъ bэdahъ i3 napastehъ, ne zabydi nasъ i3 vъ časъ konči1nы našez, є3gdA naipače tvoegw2 zastuplenіz potrebuemъ: da mltvami tvoi1mi s™hmi spod0bimsz i3 mы2 grёšnіi konči1nu blgyю poluči1ti i3 crtvіe nbcnoe ўnaslёditi, slavzщe di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa našego, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćže prežde bezpl0dnaz zemlE, nhnэ veseli1sz: se bo hrt0sъ svэti1lьnika vъ tebЁ pokazA, ćvэ sіsющa vъ mjrэ i3 i3scэlэvaющa nedygi i3 bolBzni našz. Segw2 radi likyй i3 veseli1sz so derznovenіemъ: s™i1telь bo є4stь vhšnzgw sі‰ sodёlovazй.

I$nъ troparь, glasъ }:

Likyй svёtlw, bGoslavnэйšій grade moskvA, i3mёzй vъ sebЁ ґrhіerea petrA ćkw zarю2 s0lnca, vsю2 rwssjю čudodэ‰nіi njzarsющa: t0й bo nemwщi vračyetъ i3 nedygi ćkw tьmY progonsetъ t vopію1щihъ є3mY: raduйsz, їerarše bGa vhšnzgw, tob0ю sі‰ pastvэ tvoeй sodёlovaющagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.