NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa k7 i3 їanuarіa k7f

Mltva s™0mu sщ7ennom§nku їgnatію bGon0scu, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій s™i1telю, bGon0sne їgnatіe! Kъ tebЁ pripadaemъ i3 m0limъ tS: pri1zri na nы2 grBšnыz, pribэgaющыz ko tvoemY zastuplenію: ўmoli2 gDa, da prosti1tъ namъ vs‰ sogrэšє1nіz n†ša. Tы2 myčeničeski dyšu tvoю2 za vёru položi1lъ є3si2: daruй i3 namъ myžestvo vo vsemъ podražati tebЁ. Ničt0že vъ ži1zni vozm0že tluči1ti tS t lюbvE ko gDu, ni lє1stnaz njbэщ†nіz, ni preщє1nіz, nižE s†mыz m{ki: tы2 pred8 ѕvэrьmi2 na smertь lю1tuю sъ radostію predstalъ є3si2, i3 ćkw ѓgGlъ vo njbi1tєli nc7A našegw nbcnagw vozletёlъ є3si2: i3 togw2 radi mltva tvoS mn0gw m0žetъ pred8 gDemъ. Bydi u5bo namъ, s™hй ўg0dniče, predstatelь ў gDa: i3sprosi2 blgodenstvennoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe i3 sp7senіe i3 vo vsemъ blgopospэšenіe, na vragi1 že pobёdu i3 njdolёnіe blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču i3 vsemY carstvuющemu d0mu, da njsэni1tъ | gDь svoeю blgodatію i3 da njhrani1tъ carS našego na vsёhъ putehъ є3gw2 s™hmi svoi1mi ѓgGlы. Pomogaй i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ s™hmi tvoi1mi mltvami ko vsemogyщemu bGu, da i3zbavitъ nы2 t glada, trysa, grada, bezd0ždіz i3 smerton0snыhъ bolёzneй, i3 da daruetъ namъ zdravіe i3 sp7senіe. Bydi namъ pom0щnikъ sk0rый vo vsskoй sk0rbi, naipače že vъ časъ konči1nы našez kvi1sz namъ svёtlый zaщi1tnikъ i3 hodataй, i3 ўmoli2 gDa spod0bitisz vsBmъ namъ, tebЁ nhnэ teplэ molsщыmsz, poluči1ti po hrtіanstэй konči1nэ nbcnoe crtvіe, i3dёže vsi2 s™ji vkypэ sъ tob0ю slavztъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.