NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa f7i

Mltva s™0mu m§nku vonіfatію, čt0maz vъ bGozvlenskoй cRkvi grada kroslavlz.

Q s™hй strastoterpče hrt0vъ, v0ine cRS nbcnagw, zemn†z sladostr†stіz prezrёvый i3 kъ g0rnemu їerli1mu stradanіemъ vozšedый, m§nče vonіfatіe! Ўslhši mS grёšnago, prinossщago t serdca molє1bnaz pBnіz, i3 ўmoli2 gDa našego ї}sa hrtA prosti1ti vs‰ mo‰ sogrэšє1nіz, vъ vёdэnіi i3 vъ nevёdэnіi mn0ю sodBznnaz. E$й, m§nče hrt0vъ, w4brazъ pokasnіz sob0ю pokazavый grBšnыmъ! Bydi mi2 na ѕlago soproti1vnika dіavola tvoi1mi mltvami kъ bGu pom0щnikъ i3 zastypnikъ: mn0gw bo porэvahsz i3zbёgnuti sэteй є3gw2 lukavыhъ, no ќdiceю grэh0vnoю ўlovlenъ i3 krёpkw vlači1mь t negw2, ne mogY i3zbavitisz, ѓщe ne tы2 predstaneši mi2, vo njbstosnіihъ gHrьkaz terpsщemu: i3 koli1kw pokušahsz pokaztisz, no l0žь pred8 bGomъ bhhъ. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaю i3 molю1sz: sp7si1 mz, svstče b9ій, t vsёhъ ѕHlъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ, blgodatію že vsesi1lьnagw bGa, vъ trbcэ s™ёй slavimagw i3 poklansemagw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.