NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa }i i3 fevruarіa k7ѕ

Mltva prpdbnomu sevastіanu pošeh0nskomu, čt0maz vъ pošeh0nskomъ prewbraženskomъ sevastіanovskomъ monastыrЁ, kroslavskіz є3parhіi.

Q s™hй prpdbne džtče, preblženne sevastіane, pervэйšій pusthni seS prosvэti1telю, i3 i4nočeskagw vъ neй žitіS zakonopoloži1telю, i3 seS njbi1teli njsnovatelю! Tы2 ќbw tёlomъ čelovёkъ bhlъ є3si2, žitіemъ že ćkw ѓgGlъ kvi1lsz є3si2: ўsta bo tvo‰, ćkože seraf‡mskaz, bGa denь i3 n0щь hvalenьmi proslavlshu, presvёtloe že žitіE tvoE bhstь čistotы2 i3 cэlomydrіz zercalo. SE ѓzъ rabъ nedost0йnый derzaю pripadati kъ čestnы6mъ i3 cэlьbonHsnыmъ moщemъ tvoi6mъ: ne tri1ni menE, sъ vёroю i3 lюb0vію tebЁ poklansющagosz i3 tebЁ, ўg0dniče hrt0vъ sevastіane, si1ce molsщagosz: bydi mi2 ўči1telь i3 prosvэti1telь, dušє1vnыz str†sti ўtišaz, i3 tэlє1snыz bolBzni i3scэlsz, i3 na pytь sp7senіz nastavlsz. Q preblženne džtče sevastіane! Mi1lostivъ bydi sk0rbnэй i3 grёšnэй duši2 moeй, i3 predstavi ю5 ko gDu sp7senu, pod8 kr0vъ tv0й pritekaющuю, da tvoi1mъ, džtče, hodataйstvomъ sohranenъ bydu t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 voshvalю2 bGa, vъ trbcэ s™ёй proslavlsemago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.