NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa є7i

Mltva s™i1telю stefanu i3spovёdniku, ґrhіepckpu sur0žskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q sщ7ennaz glavo2, krёpkій našъ mltvenniče i3 zastypniče, s™i1telю džtče stefane! Ўslhši nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію prizыvaющihъ tS. Pominaй nasъ ў prt0la vsederži1televa i3 ne prestaй moli1tisz za nasъ. I#sprosi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў vsemi1lostivэйšagw sp7sa našegw mi1rъ cRkvi є3gw2, pastыrєmъ b9іimъ revnostь i3 si1lu, blgočesti1vэйšemu carю2 našemu mydrostь i3 blgopospёšestvo, pravoslavnэй stranЁ našeй mi1rъ i3 sp7senіe. Ўmoli2 nbcnago nc7A vsBmъ podati koemyždo blgopotrebenъ darъ: vёru i4stinnuю, nadeždu tverduю, lюb0vь newskydnuю, gradHvъ našihъ ўtverždenіe, mjra ўmirenіe, t glada i3 gubi1telьstva i3zbavlenіe, t našestvіz i3noplemennыhъ sohranenіe, ю4nыmъ blg0e vъ vёrэ vozrastanіe, st†rыmъ i3 nemoщnы6mъ ўtэšenіe i3 ўkrэplenіe, bolsщыmъ i3scэlenіe, si6rыmъ i3 vdovi1camъ mlctь i3 zastuplenіe, bёdstvuющыmъ p0moщь. Ne posrami2 nasъ vo ўpovanіi našemъ, spospёšestvuй, ćkw ntecъ čadolюbi1vый, i3 namъ ponesti2 blg0e i4go hrt0vo vo blgodyšіi i3 terpёnіi, i3 vsёhъ nasъ ўpravi vъ mi1rэ i3 pokasnіi neposthdnw živ0tъ sv0й skončati i3 crtvіz b9іz naslёdniki bhti, i3dёže tы2 nhnэ vodvorsešisz so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi, hvalS bGa, vъ trbcэ slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw s™i1telь so bezpl0tnыmi є3dinoži1telь bhlъ є3si2, sщ7ennom§nče stefane: vosprіemъ bo krtъ ćkw njryžіe, i3 stavъ krёpkw soproti1vъ їkwnoukori1telz i3 duhob0rcєvъ, ne poklansющihsz prečtcomu w4brazu hrtA bGa našegw, tsёklъ є3si2 vssku є4resь lukavыhъ: togw2 radi prіemъ mučenіz vэnecъ, i3zbavilъ є3si2 gradъ tv0й sur0žъ t vsskіz neprіszni. I# nhnэ m0limъ tS, svste, da i3zbaviši nasъ t vsskihъ ѕlhhъ i3skušenій i3 bёdъ i3 vёčnыz myki.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.