NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa v7i

Mltvы s™i1telю spmrіdHnu, trіmmfyntskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій i3 prečydnый s™i1telю hrt0vъ i3 čudotv0rče spmrіdHne, kerkĐrskaz pohvalo2, vseS vselennыz svэti1lьniče presvёtlый, teplый kъ bGu mltvenniče i3 vsBmъ kъ tebЁ pribэgaющыmъ i3 sъ vёroю molsщыmsz skoropredstatelьnый zastypniče! Tы2 vёru pravoslavnuю na nіkeйstэmъ sob0rэ posredЁ ntcє1vъ preslavnw i3z8zsni1lъ є3si2, tы2 є3di1nstvo s™hz trbcы čudesnoю si1loю pokazalъ є3si2 i3 є3retіki2 do koncA posrami1lъ є3si2. Ўslhši u5bo, s™i1telю hrt0vъ, nasъ grёšnыhъ molsщihsz tebЁ, i3 si1lьnыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ ў gDa i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlagw njbstosnіz: t glada, pot0pa, ngnS i3 smerton0snыz ćzvы. Th bo vo vremennэй ži1zni tvoeй t vsёhъ si1hъ bёdstvій i3zbavlslъ є3si2 lю1di tvo‰: t našestvіz ґgarznъ i3 t glada stranY tvoю2 sohrani1lъ є3si2, carS t neiscёlьnagw nedyga i3zbavilъ є3si2, i3 mnHgіz grёšniki kъ pokasnію privelъ є3si2, za svstostь že žitіS tvoegw2 ѓgGlы nevi1dimw vъ cRkvi poю1щыz i3 soslužaщыz tebЁ i3mёlъ є3si2. Si1ce u5bo proslavi tebE, vёrnago rabA svoego2, vLka hrt0sъ, ćkw i3 vs‰ t†йnaz čelovёčєskaz dэ‰nіz darovA tebЁ razumёti, živyщыz že nepravednw njbličati. MnHgimъ vъ skydosti i3 nedostatočestvэ živyщыmъ tы2 ўserdnw pomogalъ є3si2, lю1di ўbHgіz i3z8obi1lьnw vo vremz glada napitalъ є3si2, i3 i3n†z mnHgaz znamєnіz si1loю vъ tebЁ živyщagw d¦a b9іz sotvori1lъ є3si2. Si1ce i3 nasъ ne njstavi, s™i1telю hrt0vъ: pominaй nasъ, č†dъ tvoi1hъ, ў prt0la vsederži1telz, i3 ўmoli2 gDa, da podastъ mn0gihъ našihъ grэhHvъ proщenіe, bezbёdnoe i3 mi1rnoe žitіE da daruetъ namъ, konči1nы že životA neposthdnыz i3 mi1rnыz i3 blženstva vёčnagw vъ byduщemъ vёcэ spod0bitъ nasъ, da neprestannw vozsыlaemъ slavu i3 blgodarenіe nc7Y i3 sn7u i3 d¦u s™0mu, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ petrogradskomъ ґdmіralteйskomъ sob0rэ.

Q preblženne s™i1telю spmrіdHne, veli1kій ўg0dniče hrt0vъ i3 preslavnый čudotv0rče! PredstoS na nb7si2 prt0lu b9ію sъ li6ki ѓgGlъ, pri1zri mi1lostivыmъ džkomъ na predstosщыz zdЁ lю1di i3 prossщыz si1lьnыz tvoeS p0moщi. Ўmoli2 blgoserdіe člvэkolю1bca bGa, da ne njsyditъ nasъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da sotvori1tъ sъ nami po mi1losti svoeй. I#sprosi2 namъ ў hrtA i3 bGa našegw mi1rnoe i3 bezmztežnoe žitіE, zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 blgopl0dіe i3 vo vsemъ vsskoe i3z8obi1lіe i3 blgodenstvіe, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z daryєmaz namъ t щedragw bGa, no vo slavu є3gw2 i3 vъ proslavlenіe tvoegw2 zastuplenіz. I#zbavi vsёhъ, vёroю nesumnёnnoю kъ bGu prihodsщihъ, t vsskihъ bёdъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, t vsёhъ tomlenій i3 dіavolьskihъ navёtwvъ. Bydi peč†lьnыmъ ўtёšitelь, nedyguющыmъ vračь, vъ napastehъ pom0щnikъ, nagi6mъ pokrovi1telь, vdovi1camъ zastypnikъ, si6rыmъ zaщi1tnikъ, mladencєmъ pitatelь, st†rыmъ ўkrэpi1telь, stranstvuющыmъ putev0ždь, plavaющыmъ k0rmčій, i3 i3shodataйstvuй vsBmъ, krёpkіz p0moщi tvoeS trebuющыmъ, vs‰ ko sp7senію polє1znaz, ćkw da tvoi1mi mltvami nastavlsemi i3 soblюdaemi, dosti1gnemъ vёčnagw pok0z i3 kypnw sъ tob0ю proslavimъ bGa, vъ trbcэ s™ёй slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Sob0ra pervagw pokazalsz є3si2 pob0rnikъ i3 čudotv0recъ, bGon0se spmrіdHne džtče našъ: tёmže mertvэй tы2 vo gr0bэ vozglašaeši, i3 ѕmію2 vъ zlato pretvori1lъ є3si2: i3 vnegdA pёti tebЁ s™ы6z mltvы, ѓgGlы soslužaщыz tebЁ i3mёlъ є3si2, sщ7ennэйšій. Slava davšemu tebЁ krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.