NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa z7 i3 maіa k7z

Mltvы prpdbnomu njlu, stolobenskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q veli1kій ўg0dniče, preslavnый čudotv0rče, s0brannagw zdЁ nj tebЁ stada hrt0va b0drый pastыrю i3 njbi1teli seS bGomъ dannый načalьniče, njle preblženne! Dušeю na nb7si2 prt0lu b9ію predstosй i3 trbčnыz slavы naslaždazйsz, tёlomъ že na zemli2 vъ b9estvennэmъ hramэ počivazй i3 t negw2 dannoю ti2 svhše blgodatію razli6čnaz i3stočazй čudesA, pri1zri mi1lostivыmъ džkomъ na predstosщыz čtcnёй racэ tvoeй lю1di i3 prossщыz si1lьnыz tvoeS p0moщi. Se bo mы2, vъ bezmёrnыhъ sogrэšenіihъ njskverni1všіisz i3 vъ ti1nэ strasteй pri1snw valsющіisz, pravednый gnёvъ b9ій na sebE naved0homъ, i3 vsskіz mi1losti nedost0йni sotvori1homsz: tёmže i3 ne smёющe vozvesti2 nčesъ našihъ kъ vыsotЁ nbcnэй, nižE voznesti2 molebnый glasъ, serdcemъ sokrušennыmъ i3 dyhomъ smirennыmъ tebE vъ hodataйstvo i3 pos0bіe prizыvaemъ. Tы2 u5bo, ćkw stzžavый derznovenіe, vozdvi1gni gorЁ prepod0bnіi tvoi2 rycэ, ćkože drevle čydnый džnый mwmseй bGovi1decъ, ґmali1ka pobэždazй, i3 i3sprosi2 skiptroderžavnomu blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču, samoderžcu vseS rwssji, i3 vsemY carstvuющemu d0mu, neprewbori1muю na nevi6dimыz i3 vi6dimыz vragi2 pobёdu, zdravіe neruši1moe, lёtъ dolgotY, mi1rъ vo dnehъ є3gw2, cRkvi blgostosnіe, vozdyha blgorastvorenіe, zemli2 plodon0sіe. I#zbavi že vsёhъ, vёroю nesumnёnnoю kъ bGu prihodsщihъ i3 mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰ blgogovёйnw počitaющihъ, t vsskihъ bёdъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, t vsёhъ tomlenій i3 pril0gwvъ dіavolьskihъ. Bydi peč†lьnыmъ ўtёšitelь, nedyguющыmъ vračь, napastvuєmыmъ pom0щnikъ, nagi6mъ pokrovi1telь, vdovi1camъ zastypnikъ, si6rыmъ zaщi1tnikъ, mladencєmъ pitatelь, st†rыmъ ўkrэpi1telь, stranstvuющыmъ putev0ždь, plavaющыmъ k0rmčій, i3 i3shodataйstvuй vsBmъ, krёpkіz p0moщi tvoeS ўserdnэ trebuющыmъ, vs‰ ko sp7senію polє1znaz. Ćkw da tvoi1mi mltvami nastavlsemi, pytь malovremennagw žitіS našegw na zemli2 bezbёdnw soverši1mъ, i3 nekončaemый pok0й na nb7si2 ўluči1vše, proslavimъ kypnw sъ tob0ю vsёhъ blgi1hъ podatelz, є3di1nago vъ trbcэ slavimago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ njlovoй pystыni, tferskjz є3parhіi.

Q prpdbne i3 bGoblženne, pastыrю i3 načalьniče, džtče njle! Ćkw i3mёzй derznovenіe ko vLcэ hrtY i3 ko prečtcэй є3gw2 m™ri, pres™ёй bcdэ, bydi mltvennikъ i3 pom0щnikъ i3 hodataй nj nasъ nedost0йnыhъ, živyщihъ vo s™ёй njbi1teli seй, є3sže bGoizbrannэй druži1nэ tы2 načalьnikъ kvlsešisz, i3 nj prihodsщihъ sъ vёroю kъ cэlьbonHsnыmъ moщemъ tvoi6mъ. Bydi pomogaz i3 zastupaz t ѕlagw našegw soproti1vnika, ćkw da tvoi1mi moli1tvami, prebыvaющіi na mёstэ semъ, i3 prihodsщіi sъ vёroю kъ racэ moщeй tvoi1hъ, i3 na vsskomъ mёstэ prizыvaющіi tS na p0moщь nevredi1mi bydemъ t bэsHvъ i3 ѕlhhъ čelovBkъ, slavu i3 blgodarenіe vozsыlaющe nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw svэti1lьnikъ vsesvёtelъ kvi1lsz є3si2 vo džstrovэ seligera є4zera, prpdbne džtče njle: th bo, krtъ hrt0vъ t ю4nosti tvoeS na ramo vzemъ, ўserdnw tomY poslёdovalъ є3si2, čistot0ю bGovi pribli1živsz, tonyduže i3 čudesъ darovanіemъ njbogati1lsz є3si2. Tёmže i3 mы2, pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, ўmi1lьnw glag0lemъ: džtče prpdbne, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.