NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa z7

Mltvы prpdbnomu ґntHnію sjйskomu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q predi1vnый čudotv0rče i3 veli1kій ўg0dniče b9ій, prpdbne džtče ґntHnіe, pastыrю našъ d0brый, teplый zastypniče i3 sk0rый pom0щniče! PredstoS prt0lu pres™hz trbcы, pri1zri mi1lostivыmъ džkomъ na nы2 i3 na vs‰ lю1di, blgogovёйnэ pritekaющыz kъ čestn0mu gr0bu tvoemY, vъ nemže ležaщыz s™ы6z m0щi tvo‰, t dneй drevnihъ netlёnіemъ cvэtyщыz i3 blgodatію životvorsщagw pres™agw d¦a blgouhaющыz, i3scэlє1nіz t vsskihъ nedygwvъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ newskydnw i3stočaюtъ: ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ i3 čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2. Prostri2 rycэ tvoi2 ko vLcэ nb7sE i3 zemli2, i3 vъ tvoi1hъ bGoprіstnыhъ mltvahъ pominaй blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji i3 vesь carstvuющій d0mъ, s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ, s™ёйšыz vselє1nskіz patrіarhi, prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы, i3 vesь sщ7enničeskій i3 monašeskій či1nъ, i3 vesь pri1četъ cerk0vnый, i3 blgovёrnыhъ pravi1telьstvuющій smgkli1tъ, voenačalьniki, gradonačalьniki, hrtolюbi1voe v0instvo i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы, i3 i3sprosi2 namъ njstavlenіe pregrэšenій našihъ. Moli2 mlctivago bGa tvrati1ti t nasъ vsskій gnёvъ є3gw2, pravednw na nы2 dvi1žimый, i3 sohrani1ti ne t0čію njbi1telь našu, no i3 vs‰ gradы i3 vє1si, i3 vs‰ stranы6 hrtі†nskіz, i3 lю1di živyщыz vъ ni1hъ, t grada i3 glada, t trysa i3 pot0pa, t ngnS i3 mečA, t našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, t smerton0snыz ćzvы i3 vsskіz pagubы i3 vsskagw ѕlA, darovati že namъ vs‰ kъ ži1zni vremennэй blgopotrє1bnaz i3 kъ vёčnomu sp7senію polє1znaz. Pomozi2 namъ, svstče b9ій, i3zbэžati pagubnыhъ sэteй dіavolьskihъ, prepobэdi1ti soblaznы mjra i3 ўmertvi1ti ќdы našz syщыz na zemli2: tvrati2 džči naši t syetnыhъ i3 prelestnыhъ veщeй zemnhhъ, napravi že ўmы2 i3 mы6sli našz ko zrёnію krasotы2 b9estvennыz, prenbcnыz i3 netlёnnыz: serdcA n†ša, ned{guющaz strastьmi2 grэh0vnыmi, i3scэli2, da ne prilьpnytъ slastemъ privremєnnыmъ i3 bezmBstnыmъ: sogrёй že | b9estvennoю lюb0vію, da voždelёюtъ i4stinnagw i3 neprehodsщagw blženstva, є4že vъ bz7э. Ўkrэpi2 nasъ ko i3spolnenію zapovэdeй gDnihъ, daždь namъ pokasnіe serdečnoe i3 ўmilenіe sleznoe, mltvu neprestannuю i3 trudolю1bіe newslabnoe, b0drennoe trezvenіe ўmA i3 hranenіe serdca, mi1rъ p0mыslwvъ, čistotY želanій, pravotY dэsnій, da i3zbavlьšesz tob0ю t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t vsskihъ ѕHlъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, i3 soblю1dše vёru pravuю, nadeždu netl0žnuю i3 lюb0vь nelicemёrnuю, bGoug0dnэ skončaemъ žitіE naše na zemli2, i3 prešedše vъ ži1znь vёčnuю, spod0bimsz zrёti trisvёtluю zarю2 trisіsющagw vёčnagw slnca, i3 vъ nevečernemъ dni2 nbcnagw crtvіz, kypnw sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi, blgodarnэ vospэvati i3 blgoslovlsti pres™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q bGoblženne i3 prisnopamztne džtče našъ ґntHnіe! Ne mni1mъ tS mertva syщa: ѓщe tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no ži1vъ vъ sob0rэ ѓgGlwvъ vodvorsešisz. Moli2 za nы2, i3zbranniče hrt0vъ, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS: pominaй nasъ nedost0йnыhъ ў prt0la cRS nbcnagw, tebё bo dadesz blgodatь moli1tisz za nы2. Q zastypniče i3 mltvenniče našъ d0brый! SE s™hhъ moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь. Sohransй u5bo nasъ vsegdA t sэteй vražіihъ: moli1sz ko gDu nj sp7senіi dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ pokasnіz vremz i3 hrtіanskuю konči1nu bezbolёznenu, neposthdnu, mi1rnu, da nevozbrannw preйdemъ mыt†rstva vozdyšnыhъ knzzeй i3 spod0bimsz nbcnagw crtvіz so vsёmi ўgodi1všimi vLcэ nb7sE i3 zemli2, gDu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Želanіemъ duh0vnыmъ raspali1vsz i3 mztє1ži mіrsk‡z tri1nuvъ, ko є3di1nomu bGu lюb0vію prilэpi1lsz є3si2, i3 togw2 vsedyšnэ vzыskyz, vo vnytrennюю pusthnю tšelъ є3si2, pri vodahъ vseli1vsz: i3dёže vo slezahъ i3 trudёhъ prebыvaz mnogolёtnoe vremz, vъ terpёnіi mn0zэmъ žitіE ѓgGlьskoe prohodi1lъ є3si2, vъ nastavlenіi b9estvennagw razuma: i3 mn0žestvo monahwvъ sobralъ є3si2, mydre, i5hže posэщaz ne njstavi, ґntHnіe prpdbne džtče našъ, pres™ёй trbcэ molssz t ѕHlъ vssčeskihъ i3zbaviti i3 sp7sti2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.