NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa f7

Mltvы prpdbnomu їHsifu volokolamskomu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q veli1kій pravoslavnыz vёrы revni1telю i3 ўči1telю, svste premydre їHsife! Prіimi2 molenіe, t nasъ grёšnыhъ tebЁ prinosi1moe, i3 teplыmъ predstatelьstvomъ ўmoli2 vъ trbcэ slavimago bGa, da nizp0sletъ džnъ bog†tыz svo‰ mlcti namъ grBšnыmъ: da ўtverdi1tъ vo s™ёй svoeй pravoslavnэй cRkvi pravuю vёru i3 blgočestіe: pastыrєmъ є3S s™yю revnostь nj sp7senіi slovesnagw stada da podastъ, ćkw da vёruющыz soblюdytъ, nevёruющыz že i3 tpadšыz t i4stinnыz vёrы vrazumstъ i3 njbratstъ: blgočesti1vэйšemu že, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču myžestvo i3 mydrostь da daruetъ, na vragi1 že pobёdu i3 njdolёnіe. Taže i3 vsBmъ namъ i3sprosi2 vs‰ blgopotrє1bnaz vo vremennэmъ semъ žitіi2 i3 polє1znaz kъ vёčnomu sp7senію našemu. Pomzni2 stado tvoE, є4že sobralъ є3si2, ne zabydi posэщati č†dъ tvoi1hъ i5, ćkw čadolюbi1vый ntecъ, ne prezri, nižE tri1ni molє1nіz n†ša, no vozdэži2 rycэ tvoi2 moli1tvєnnыz ko gDu bGu, da tloži1tъ pravednый gnёvъ sv0й, dvi1žimый na nы2, i3 i3zbavitъ nasъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t glada, pot0pa, mečA, smerton0snыz ćzvы, našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani. E$й, premiloserdый zastypniče našъ, preslavnый čudotv0rče! Vsёhъ nasъ ўpravi vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati žitіE naše i3 preseli1tisz so ўpovanіemъ vo blžє1nnaz nBdra ґvraamwva, i3dёže slavosl0vitsz vsepёtoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q preblženne i3 prisnoslavne džtče našъ їHsife! Vёduщe tvoE veli1koe kъ bGu derznovenіe i3 ko tvoemY tverdomu zastuplenію pribэgaющe, vъ sokrušenіi serdca m0limъ tS: njzari2 nasъ svёtomъ darovannыz tebЁ blgodati, i3 mltvami tvoi1mi pomozi2 namъ byrnoe m0re žitіS segw2 bezmztežnw preйti2 i3 pristaniщa sp7senіz neblaznennw dosti1gnuti. Se bo, syetnыmi poraboщeni syщe, grэholюbi1vi že i3 nemoщni t njbыšedšihъ nasъ ѕHlъ vozni1knuti kvlsющesz, kъ komY pribёgnemъ, ѓщe ne kъ tebЁ, kvi1všemu newskudэvaemoe bogatstvo mi1losti vъ zemnёmъ žitіi2 tvoemъ; Vёruemъ že, ćkw i3 po tšestvіi tvoemъ mn0žaйšee stzžalъ є3si2 darovanіe, є4že nj bёdstvuющihъ miloserdovati. Tёmže u5bo, nhnэ ko gr0bu tvoemY cэlьbon0snomu pripadaющe, ўmilennw pr0simъ tS, svstče b9ій: samъ i3skušenъ bhvъ, pomozi2 i3 namъ i3skušaєmыmъ: post0mъ i3 bdёnіemъ popravый si1lu demonskuю, i3 nasъ t napadenій vražіihъ zaщiti2: prepitavый gladomъ pogibaющыz, i3 namъ i3sprosi2 ў gDa i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ i3 vs‰ ko sp7senію potrє1bnaz: posrami1vый є3retjčєskaz mudrov†nіz, cRkovь s™yю t є3reseй i3 rask0lwvъ i3 smuщenій mltvami tvoi1mi njgradi2, da t0žde mydrstvuemъ vsi2, є3di1nыmъ serdcemъ slavzщe s™yю, є3dinosyщnuю, životvorsщuю i3 nerazdёlьnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

Ćkw p0stnikwvъ ўdobrenіe i3 ntcє1vъ krasotY, mi1losti podatelz, razsuždenіz svэti1lьnika, vsi2 vёrnіi sošedšesz voshvalimъ, kr0tosti ўči1telz i3 є3reseй posrami1telz, premydrago їHsifa, rwssjйskuю ѕvэzdY, molsщasz gDu pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.