NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa є7

Mltva prpdbnomu savvэ njsvzщennomu, їerusali1mskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q predi1vnый i3 vsehvalьnый ўg0dniče b9ій, prpdbne džtče savvo! Dnesь vo s™ёmъ hramэ tvoemъ, blgogovёйnw predstosщe pred8 s™0ю їkHnoю tvoeю i3 radostnw soveršaющe presvёtluю pamztь tvoю2, ўblžaemъ tS zastypnika našego. Počitaющe že tvoE velіe derznovenіe pred8 gDemъ, smirennw m0limъ tS, preblženne: prіimi2 mi1lostivnw t nasъ hvalebnoe pёnіe sіE, t lюbvE i3 ўserdіz tebЁ prinosi1moe. I#, ćkw i3mёzй velіe derznovenіe ko gDu, potщi1sz bGoprіstnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ i3sprosi1ti ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ, ćkw da probavitъ veli6kіz i3 bog†tыz mlcti svo‰ na nasъ grёšnыhъ, da podastъ namъ dyhъ pravыz vёrы, dyhъ vёdэnіz i3 lюbvE, dyhъ mi1ra i3 radosti nj d©э s™э, da i3zbavitъ t bёdъ i3 napasteй, da nizp0sletъ vs‰ polє1znaz ko sp7senію dyšъ našihъ. Blgočesti1vэйšemu že, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji da daruetъ dolgodenstvіe i3 duševnoe sp7senіe, na supostatы njdolёnіe, vo ўstroenіi carstva blgopospэšenіe i3 na vs‰ blg†z način†nіz blgoslovenіe, i3 vsemY carstvuющemu d0mu premn0guю mlctь svoю2 i3 blgovolenіe. S™ёйšemu že pravi1telьstvuющemu smn0du da nizp0sletъ blgodatь svoю2, pravw praviti sl0vo hrt0vы i4stinы: načalьnikwmъ i3 sudіsmъ da podastъ mydrostь i3 neliceprіstіe. VsBmъ že pravosl†vnыmъ da nizp0sletъ mi1rъ, tišinY, bezmztežіe, ўserdіe ko i3spolnenію zapovэdeй є3gw2, i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ: i3 da i3zbavitъ vsю2 rwssjйskuю stranY t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA. E$й, ўg0dniče b9ій! Ne prezri molenій našihъ, no ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, i3 pod8 kr0vomъ zastuplenіz tvoegw2 sohrani2 nasъ (i3 njbi1telь sію2) nenavBtnы t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, da spod0bimsz skončati žitіE naše vъ pokasnіi i3 vosprіi1memъ vBčnaz blg†z vo crtvіi hrtA bGa našegw, i3dёže voshvalimъ sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi dostopoklansemoe i4mz pres™hz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Slezъ tvoi1hъ tečenьmi, pusthni bezpl0dnoe vozdёlalъ є3si2, i3 ±že i3z8 glubinы2 vozdыhanьmi, vo sto2 trudHvъ ўplodonosi1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ vselennэй, sіsz čudesы2, prpdbne savvo, džtče našъ: moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.