NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7z, fevruarіa №i i3 ґprjlіa k7v

Mltva s™0mu blgovёrnomu knszю vsevolodu, vo s™ёmъ kreщenіi gavrіi1lu, psk0vskomu čudotv0rcu, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 preslavnый čudotv0rče, s™hй blgovёrnый knsže vsevolode gavrіi1le, grada psk0va i3 vseS deržavы rwssjйskіz nbcnый zastypniče i3 pokrovi1telю, i3 vsёhъ nasъ ўserdnый pred8 bGomъ predstatelю i3 zaщi1titelю! PredstoS prt0lu veli1kagw cRS i3 bGa našegw, vъ trbcэ s™ёй slavimagw i3 poklansemagw, velіe derznovenіe kъ nemY i4maši, ćkw vёrnый rabъ є3gw2 i3 ўg0dnikъ. Kъ tebЁ u5bo, ćkw sr0dnomu namъ i3 mnogom0щnomu pred8 gDemъ hodataю, pribэgaemъ mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi, i3 ўmilennw pr0simъ tS: moli2 vseblgago bGa, da tvrati1tъ t nasъ gnёvъ sv0й, pravednw po dэlHmъ našыmъ na nы2 dvi1žimый, i3 prezrёvъ bezči1slєnnaz pregrэšє1nіz n†ša, njbrati1tъ nasъ na pytь pokasnіz i3 sp7senіz. NJgradi2 mltvami tvoi1mi vъ mi1rэ ži1znь našu, i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe i3 vs‰ kъ životY i3 blgočestію potrє1bnaz namъ darovati i3sprosi2. I# ćkože drevle gradъ tv0й psk0vъ t plэnenіz i3 razorenіz ratnagw i3zbavilъ є3si2, takw i3 nhnэ nasъ i3 vs‰ gradы i3 vє1si stranы2 našez t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3 vnezapnыz smerti predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3zbavi, i3 t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ pokr0vomъ tvoi1mъ zaщiti2. Sohrani2 mltvami tvoi1mi vъ mi1rэ, zdravіi i3 dolgodenstvіi blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 deržavэ є3gw2 i3 vsemY carstvu rwssjйskomu bydi krёpkoe njgraždenіe, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ, i3 takw vъ mi1rэ vremennoe sіE žitіE prešedše, vъ vёčnый dosti1gnemъ pok0й, i3 spod0bimsz nbcnagw crtvіz, slavzщe nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

I#zmlada kvi1lsz є3si2, bGomydre knsže gavrіi1le, b9estvennый sosydъ, i3zbranъ bGovi, blgočestіemъ vospitanъ, vёru nepor0čnu soblю1dъ, i3 mnHgi s™ы6z cRkvi ўstr0ivъ, i3zgnanіe preterpёlъ є3si2 t svoi1hъ, ćkože i3 cэlomydrіi prarodi1tєli tvoi2 t brata ўbіenіe: sъ ni1miže predstoS s™ёй trbcэ, moli1sz, deržavы rHsskіz načalьnikwmъ sohranє1nыmъ bhti i3 vsBmъ namъ sp7sti1sz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.