NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7z

Mltva s™i1telю їakwvu, є3pckpu rost0vskomu.

Q prečydne i3 preblženne džtče, s™i1telю hrt0vъ їakwve! Sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pripadaющe, m0limъ tS: njgradi2 nasъ s™hmi tvoi1mi mltvami t vsskіz bэdы2, sk0rbi i3 bolёzni i3 t vsskagw gnёva b9іz, pravednw na nы2 dvi1žimagw: i3sprosi2 namъ ti1hoe i3 bezmztežnoe žitіE, vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ: pomozi2 namъ sp7senіe poluči1ti i3 crtvіz nbcnagw dosti1gnuti. E$й, ўg0dniče b9ій i3 zastypniče našъ! Ne prezri ўserdnagw molenіz segw2 našegw, no pri1zri na nы2 mi1lostivnw i3 ўmoli2 nj nasъ vseщedrago člvэkolю1bca bGa, da ne pogi1bnemъ lю1tэ so bezzakHnіi našimi, no da spod0bimsz sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi slaviti i3 vospэvati vses™0e i4mz є3gw2 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

I#zbranъ t ю4nosti bGovi bhvъ, s™i1telю їakwve, i3 segw2 radi ґrhіereйstva sanomъ počtenъ, ўpaslъ є3si2 lю1di tebЁ bGomъ vručє1nnыz: tёmže i3 po prestavlenіi čudesъ darov†nіz t bGa prіslъ є3si2, i3scэlsti razli6čnыz nedygi. Moli2 nj nasъ soveršaющihъ čestnyю pamztь tvoю2, da tebE neprestannw veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.