NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7ѕ

Mltvы s™i1telю їnnokentію, є3pckpu i3rkytskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Svstče b9ій, pastыrю d0brый, dёlatelю vёrnый vіnograda hrt0va, s™i1telю džtče їnnokentіe! Pri1zri na gradъ seй i3 na lю1di sі‰, moli2 hrtA bGa, da sohrani1tъ pastvu tvoю2 t volkHvъ gubsщihъ ю5, da nizp0sletъ namъ d¦a svoegw2 s™agw darъ, vo є4že ўmudri1ti nasъ hodi1ti pred8 ni1mъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ vo vs‰ dni6 ži1zni našez: da slavosl0vzщe i4mz є3gw2 vses™0e vo dni2 i3 vъ noщi2, spod0bimsz bhti naslBdnicы i3 ži1zni vёčnыz, i3 proslavimъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, sk0rbnagw i3 sokrušennagw serdca, i3z8 ґkafіsta.

Kъ tebЁ, svstče b9ій, ćkw kъ sk0romu pom0щniku i3 mltvenniku nj sp7senіi moemъ, ѓzъ nedost0йnый i3 grёšnый pripadaz molю1sz: ne prezri menE ўnhlago, nemoщnago, vo mnHgіz bezzakHnіz vpadšago i3 po vs‰ dni6 i3 časы2 sogrэšaющago, no vonmi2 duši2 moeй, ćkw skorblю2, i3 ўmoli2 gDa bGa, vseS tvari sodёtelz, є3myže nhnэ predstoi1ši vъ radosti s™hhъ i3 sъ li6ki ѓgGlъ, pomi1lovati mS i3 i3zvesti2 i3z8 temni1cы grэh0vnыz dyšu moю2, prežde daže ne ti1du tsю1du i3 ktomY ne got0vъ kvlю1sz na sydъ є3gw2. E$й, džtče! Ne posrami2 menє2, kъ tebЁ sъ vёroю pritekaющagw: ѓщe bo i3 nedost0inъ є4smь tvoegw2 hodataйstva i3 zastuplenіz, no tы2, bhvъ podražatelь člvэkolю1bіz b9іz, sotvori2 mS dost0йna črez8 njbraщenіe t ѕlhhъ dёlъ ko blg0mu žitію2, da takw dušeю i3 tёlomъ zdravъ bhvъ, slavlю i3 poю2 di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa našego, i3 tvoE teploe zastuplenіe, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 i3nagw ґkafіsta.

Q veli1kій hrt0vъ ўg0dniče, s™i1telю džtče їnnokentіe! Ўslhši nasъ, tebЁ molsщihsz. Tы2 vёsi našz skHrbi i3 nedygi, slhšiši vozdыh†nіz mn0žestva kъ tebЁ pritekaющihъ: segw2 radi kъ tebЁ, ćkw ntcY našemu, sk0romu pom0щniku i3 teplomu mltvenniku, zovemъ: ne njstavi nasъ tvoi1mъ ў bGa hodataйstvomъ. Mы2 pri1snw zabluždaemъ t puti2 sp7senіz: rukovodi2 nasъ, mi1lostivый našъ nastavniče. Mы2 nemoщni є3smы2 vъ vёrэ: ўtverdi2 nasъ, pravovёrіz ўči1telю. Mы2 ѕэlw2 ўb0zi sotvori1homsz d0brыhъ dёlъ: njbogati2 nasъ, blgoserdіz sokr0viщe. Mы2 pri1snw navёtuemi є3smы2 t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 njѕloblsemi: pomozi2 namъ, bezpom0щnыhъ zastypniče. Gnёvъ b9ій, pravednw dvi1žimый na nы2 za bezzakHnіz n†ša, tvrati2 t nasъ tvoi1mъ hodataйstvomъ ў prt0la sudіi2 bGa, є3myže tы2 predstoi1ši na nb7si2, džtče їerarše, ґrhіereєvъ pohvalo2. Ўslhši, m0limъ tS, veli1kій hrt0vъ ўg0dniče, i3 zdЁ sъ molenіemъ tebЁ predstosщыz, i3 vs‰, na vsskomъ mёstэ, tebE sъ vёroю prizыvaющыz: i3 i3sprosi2 mltvami tvoi1mi ў nc7A nbcnagw vsBmъ namъ proщenіe grэhHvъ našihъ i3 t bёdъ i3zbavlenіe. Th bo є3si2 svidёtelьstvovannый bezči1slennыmi čudesы2 pom0щnikъ, zastypnikъ i3 mltvennikъ, i3 nj tebЁ slavu vozsыlaemъ nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

Svэti1lьniče cRkve presvёtlый, njzari1vый lučami dobr0tъ tvoi1hъ stranY sію2, i3 i3scэlenьmi mn0gimi pritekaющihъ kъ racэ tvoeй sъ vёroю bGa proslavivый, m0limъ tS, s™i1telю džtče їnnokentіe, njgraždaй mltvami tvoi1mi gradъ seй t vsёhъ bёdъ i3 pečali.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.