NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7d

Mltvы s™ёй velikom§ncэ є3katerjnэ.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q s™az є3katerjno, dёvo i3 m§nce, i4stinnaz hrt0va nevёsto! M0limъ tS, ćkw nar0čituю blgodatь, є4юže predvari1 tz ženi1hъ tv0й, sladčaйšіi ї}sъ, prіi1mšuю: ćkože, posrami1vši prelьщє1nіz muči1telz mydrostію tvoeю, pztdesstъ vitjй pobэdi1la є3si2, i3 napoi1vši i5hъ nbcnыmъ ўčenіemъ, ko svёtu i4stinnыz vёrы nastavila є3si2, takw i3sprosi2 i3 namъ džnuю b9ію mydrostь, da i3 mы2, vs‰ kHzni ѓdskagw muči1telz rast0rgše, mjra že i3 pl0ti soblaznы prezrёvše, dost0йni kvi1msz b9estvennыz slavы, i3 kъ razširenію s™hz našez pravoslavnыz vёrы sosydi dost0йni sodёlaemsz, i3 sъ tob0ю vъ nbcnэй ski1nіi gDa i3 vLku našego ї}sa hrtA, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, voshvalimъ i3 proslavimъ vo vs‰ vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 i3nagw ґkafіsta.

Q s™az velikom§nce є3katerjno, i3zbrannый čistotы2 sosyde, st0lpe pravoslavіz, predstatelьnice naša blgonadežnaz, podvi1žnice zak0nnaz, s™az na s™ёй gorЁ svstw počivaющaz! ZanE samA kvi1la є3si2 hrtіanwmъ vinY kъ tebЁ moli1tisz, priležnw m0limъ tS: prini1kši svhše, vonmi2 glasu molenіz našegw, pri1zri na bBdstvіz nasъ grёšnыhъ, prosvэti2 njmračenіe ўmA našegw, sotvori2 nasъ gHrnzz mydrstvovati, ґ ne zemn†z. Pospэši2 namъ mltvami tvoi1mi pobэždati plotsk†z pohotBnіz, kъ mjru pristrastіe i3 kHzni ѕlhhъ duhHvъ, na nasъ ѕl0bnw voю1ющihъ: da tvoi1mъ predstatelьstvomъ vo dni6 žitіS segw2 svob0dni kvi1msz t vraždebnыhъ i4hъ napadenій i3 po i3sh0dэ t vozdyšnыhъ i4hъ i3stzzanій. Q premydraz dёvo! Daruй namъ vs‰ ±že kъ p0lьzэ prošє1nіz: m0žeši bo mnHgaz i3sprosi1ti ў vozlю1blennagw ženihA tvoegw2, hrtA bGa našegw. Mы2 vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ moli1tva pravednagw, pospэšestvyemaz blgostію miloserdagw bGa, є3myže slava, čestь i3 blgodarenіe vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dobrodёtelьmi ćkw lučami s0lnečnыmi prosvэti1la є3si2 nevBrnыz mudrecы2, i3 ćkože presvёtlaz lunA hodsщыmъ vъ noщi2, nevёrіz tьmY tgnala є3si2, i3 cari1cu ўvёrila є3si2, vkypэ že i3 muči1telz njbliči1la є3si2, bGozvannaz nevёsto, blžennaz є3katerjno: želanіemъ vosteklA є3si2 vъ nbcnый čert0gъ ko prekrasnomu ženihY hrtY, i3 t negw2 carskimъ vэncemъ vэnčalasz є3si2: є3myže so ѓgGlы predstosщi, za nы2 moli1sz, tvorsщыz prečestnyю pamztь tvoю2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.