NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7g

Mltvы s™i1telю mitrofanu, є3pckpu vor0nežskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

Q s™i1telю džtče mitrofane! SE mы2 grёšnіi, netlёnіemъ čtcnhhъ moщeй tvoi1hъ i3 mn0gimi blgodэsnьmi, čudesnw sodёznnыmi i3 sodэvaemыmi tob0ю, ўvёrivšesz, i3spovёduemъ, ćkw i4maši velію blgodatь ў gDa bGa našegw, i3 vsesmirennw ko tvoemY blgoserdію pripadaющe, tebЁ m0limsz si1ce: moli2 nj nasъ hrtA bGa našego, da nizp0sletъ vsBmъ čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2 i3 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaющыmъ bog†tыz mlcti svo‰: da ўtverdi1tъ vo s™ёй svoeй pravoslavnэй cRkvi živhй d¦ъ pravыz vёrы i3 blgočestіz, d¦ъ vёdэnіz i3 lюbvE, d¦ъ mi1ra i3 radosti nj d©э svstэ, da vs‰ č†da є3S, či6sta s{щa t mіrski1hъ i3skušenій i3 plotski1hъ pohoteй i3 ѕlagw dёйstvіz ѕlhhъ duhHvъ, d¦omъ i3 i4stinoю poklansюtsz є3mY, i3 ўserdnw nj soblюdenіi zapovэdeй є3gw2 ko sp7senію dyšъ svoi1hъ da potщatsz. Pastыrєmъ є3S da dastъ gDь s™yю revnostь popečenіz nj sp7senіi lюdeй, vo є4že nevёruющыz prosvэti1ti, nevёduщыz nastaviti, somnsщыzsz vrazumi1ti, tpadšыz t pravoslavnыz cRkve kъ neй vozvrati1ti, vёruющыz vъ vёrэ soblюsti2, grBšnыz na pokasnіe podvi1gnuti, kaющыzsz ўtёšiti i3 vo i3spravlenіi ži1zni ўtverdi1ti, i3 takw vs‰ lю1di ko ўgot0vannomu vёčnomu crtvu s™hhъ є3gw2 privesti2. Ўmoli2 gDa, ўg0dniče hrt0vъ, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču myžestvo, mydrostь, njdolёnіe na vs‰ vragi2 darovati, blgopospэšenіe že vo ўstroenіi carstva є3gw2 nizposlati, i3 vsemY carstvuющemu d0mu dolgodenstvіe i3 sp7senіe podati: i3zbr†nnыmъ že t carS načalьnikwmъ da nizp0sletъ gDь ўserdіe, prozorli1vostь, mydrostь i3 vёrnostь: vsBmъ že vъ deržavэ є3gw2 lю1demъ da daruetъ blgjй bGъ našъ mi1rъ, tišinY, bezmztežіe i3 i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ, pače že ko i3spolnenію zapovэdeй є3gw2 tщanіe nelёnostnoe: i3 da i3zbavitъ carstvuющыz gradы, gradъ seй, i3 vs‰ i3nы6z gradы carstva є3gw2, i3 vє1si, t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ, meždous0bnыz brani, smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA. E$й, s™i1telю b9ій, da ўstr0iši mltvami tvoi1mi vs‰ blg†z dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: da i3 mы2 proslavimъ vъ dušahъ i3 tэlesёhъ našihъ gDa i3 bGa našego, ї}sa hrtA, є3myže so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ slava i3 deržava vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vsehvalьnый s™i1telю hrt0vъ i3 čudotv0rče mitrofane! Prіimi2 sіE maloe molenіe t nasъ grёšnыhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ, i3 teplыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ ўmoli2 gDa i3 bGa našego, ї}sa hrtA, ćkw da prizrёvъ na nы2 mi1lostivnw, podastъ namъ sogrэšenій našihъ v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ proщenіe, i3 po veli1cэй svoeй mlcti i3zbavitъ nasъ t bёdъ, pečaleй, sk0rbi i3 bolёzneй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, njbderžaщihъ nasъ: da podastъ zemli2 plodon0sіe, i3 vs‰ na p0lьzu nastosщagw žitіS našegw potrє1bnaz: da daruetъ namъ skončati žitіE sіE privremennoe vъ pokasnіi, i3 da spod0bitъ nasъ, grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, nbcnagw crtvіz svoegw2, vo є4že so vsёmi s™hmi slaviti є3gw2 bezkonečnoe miloserdіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 s™hmъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Pravilo vёrы i3 w4brazъ kr0tosti, sl0vomъ i3 žitіemъ, pastvэ tvoeй, džtče smirennomydre mitrofane, bhlъ є3si2: tёmže i3 vo svёtlostehъ s™hhъ s0lnca svэtlёйše vozsіslъ є3si2, vэncemъ netlёnіz i3 slavы ўkrašaemь. Moli2 hrtA bGa, blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču, vseй deržavэ є3gw2 i3 gradu tvoemY vъ mi1rэ sp7sti1sz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.