NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7v

Mltva s™0mu blgovёrnomu veli1komu knszю mіhai1lu kroslaviču tfersk0mu, i3z8 ґkafіsta.

Q di1vnый vo stradalьcэhъ, s™hй, blgovёrnый, veli1kій knsže mіhai1le! Velіi p0dvizi i3 trudы2 tvoi2, ±že za pravovёrіe, za cRkovь b9ію i3 za ntečestvo tvoE, gradъ tferь, položi1lъ є3si2. Tы2, vozželavъ vhšnihъ, njstavilъ є3si2 tlёnnuю slavu zemnyю, i3 podvi1žnikwmъ hrtHvыmъ revnyz, d0blestvennw protivustalъ є3si2 ćrosti carS nečesti1vagw i3 preщenію ѕlomhšlennagw є3gw2 voev0dы. Tы2, prіemъ nepravednoe njsuždenіe i3 zakolenіe, vosprіslъ є3si2 nbcnoe crtvіe, i3 kr0vnыmi kaplzmi, ćkw prečydnыmъ kamenemъ, ўkrasi1vъ na glavЁ tvoeй vэnecъ, nhnэ na nb7sёhъ prt0lu vsёhъ vLki sъ li6ki ѓgGlъ i3 so vsёmi s™hmi є3gw2 predstoi1ši. Segw2 radi, kъ racэ moщeй tvoi1hъ pritekaющe, sі‰ serdcemъ i3 ўstы2 lobыzaemъ, i3 ўmi1lьnw kъ tebЁ vzыvaemъ: q tezoimeni1te nbcnomu voev0dэ vhšnihъ si1lъ, veli1kій knsže mіhai1le! Moli1sz neprestannw hrtY bGu za gradъ tv0й i3 lю1di i3 za vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы. Bydi spob0rnikъ krёpokъ na vragi2 pravoslavіz blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji i3 vsemY carstvuющemu d0mu: i3sprosi2 i5mъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ mi1rъ, zdravіe, dolgodenstvіe i3 vo vsemъ blgospёšestvo. Bydi i3 namъ pom0щnikъ vs‰, ±že ko sp7senію i3 p0lьzэ našeй, vosprіsti: njhransй nasъ t i3skušenій i3 napasteй, vo vremennэй ži1zni prihodsщihъ, i3 ne liši2 nasъ hodataйstva tvoegw2 ko hrtY bGu, vo є4že poluči1ti namъ pregrэšenій proщenіe i3 spod0bitisz nbcnagw selenіz so i3zbrannыmi є3gw2, ćkw da i3 vъ semъ slavitsz prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz є3gw2 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Vozvhsivъ ќmъ tv0й kъ bGu, i3 žitіS so ѓgGlы vozželёlъ є3si2, tlёnnuю slavu zemnyю njstavilъ є3si2, blženne, i3 položi1lъ є3si2 dyšu tvoю2 za lю1di tvo‰, vosprіslъ є3si2 vэnecъ proti1vu trudHvъ tvoi1hъ, bGomydre mіhai1le. Moli2 hrtA bGa nj čtyщihъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.