NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa є7i

Mltva prpdbnomu gyrію, šaločskomu čudotv0rcu, čt0maz vъ nіkolaevskomъ modenskomъ monastыrЁ, novgor0dskіz є3parhіi.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče gyrіe! Ўslhši nhnэ nasъ, kъ tebЁ ўserdnw molsщihsz i3 pripadaющihъ ko vsečtcn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu, i3dёže s™0e tvoE i3 mnogotrydnoe položi1sz tёlo. Th že, dyhomъ na nb7sёhъ pres™ёй trbcэ predstoS so ѓgGlы i3 prepod0bnыhъ ntє1cъ li6ki, moli1sz nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй, bolёzneй, bёdъ i3 njbstosnій, i3 blgočestnw poživemъ vъ nastosщemъ žitіi2, hodsщe vъ zapovэdehъ i3 njpravdanіihъ gDnihъ bezpor0čnw, i3 da kvi1msz s™agw tvoegw2 žitіS podražatєli. I#sprosi2 namъ že i3 vsBmъ kъ tebЁ pritekaющыmъ grэhHvъ proщenіe, tэlesє1mъ zdravіe, žitіS i3spravlenіe i3 vёčnoe sp7senіe, ćkw da tvoi1mъ teplыmъ predstatelьstvomъ sp7saemi, slavu vozsыlati spod0bimsz vъ trbcэ slavimomu bGu našemu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.