NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa є7i

Mltvы s™ы6mъ m§nkwmъ i3 i3spovёdnikwmъ gyrію, samHnu i3 ґvjvu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q preslavnіi m§ncы gyrіe, samHne i3 ґvjve! Kъ vamъ, ćkw skHrыmъ pom0щnikwmъ i3 tє1plыmъ moli1tvennikwmъ, mы2 nemoщnji i3 nedost0йnіi pribэgaemъ, ўserdnw molsщe: ne prezrite nы2, vo mnHgaz bezzakHnіz vpadšыz i3 po vs‰ dni6 i3 časы2 sogrэšaющыz: nastavite na pytь pravый zablyždšыz, i3scэli1te stražduщыz i3 skorbsщыz: soblюdi1te nы2 vъ nepor0čnэmъ i3 cэlomydrennэmъ žitіi2: i3 ćkože drevle, takw i3 nhnэ pokrovi1telіe supryžestvъ prebydite, vъ lюbvi2 i3 є3dinomhslіi sі‰ ўtverždaющe i3 t vsёhъ ѕlhhъ i3 bёdstvennыhъ njbstosnій i3zbavlsющe. Zaщiti1te, q mnogom0щnіi i3spovBdnicы, vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы t napasteй, ѕlhhъ čelovBkъ i3 k0zneй demonskihъ: njgradi1te | t nečaznnыz smerti, ўmolsющe vseblgago gDa, da veli6kіz i3 bog†tыz mlcti namъ smirє1nnыmъ rabHmъ svoi6mъ probavitъ. Nёsmы bo dost0йni neči1stыmi ўstnami prizыvati velikolёpoe i4mz sozdatelz našegw, ѓщe ne vы2, s™ji m§ncы, za nы2 hod†tai bydete: segw2 radi kъ vamъ pribэgaemъ i3 predstatelьstva vašegw pred8 gDemъ nj nasъ pr0simъ. Takožde i3zbavite nasъ t glada, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ, meždous0bnыz brani, smerton0snыz ćzvы i3 vsskagw dušepagubnagw njbstosnіz. E$й, strastoterpcы hrtHvы, ўstr0йte namъ mltvami vašimi vs‰ blg†z i3 polє1znaz, da blgočestnw žitіE vremennoe prešedše i3 konči1nu neposthdnu stzžavše, ўdost0imsz teplыmъ zastuplenіemъ vašimъ so vsёmi s™hmi njdesnyю pravosydnagw bGa sudіi2 stati i3 togo2 neprestannw slaviti so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vseblžennіi i3 mnogostradalьnіi s™ji strastoterpcы, triči1slennіi m§ncы gyrіe, samHne i3 ґvjve, vёrы pravoslavnыz pobHrnicы, bezb0žіz jdwlьskagw njbliči1tєli, vragHvъ progoni1tєli, njbi1dimыhъ zast{pnicы i3 vsёhъ hrtіanъ teplіi predstatelіe! Q veli1cыi stradalьcы i3 ўgHdnicы hrtHvы, i3spovBdnicы vsesvёtlіi! Pomi1luйte nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, vъ bэdahъ, sk0rbehъ i3 pečalehъ i3 vo vsskoй ѕl0й napasti prebыvaющihъ: i3zbavite nasъ t njbi1dzщihъ i3 nenavi1dzщihъ nasъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 t vsskagw ѕlagw čelovёka: i3 ćkože i3zbaviste ntrokovi1cu t g0rьkіz smerti, vo gr0bэ t ѕlagw v0ina g0tfina ži1vu zatvorennuю, takw i3 nhnэ po dannэй vamъ t bGa blgodati, vъ supryžestvэ ќbw živyщыz vъ lюbvi2 i3 є3dinomhslіi soblюdi1te, vsёhъ že nasъ vъ vёrэ i3 blgočestіi ўtverdi1te i3 t nahodsщihъ na nы2 ѕHlъ vo vremennэй seй ži1zni i3zbavite. Q veli1cыi pobHrnicы gyrіe, samHne i3 ґvjve, v0ini nbcnagw cRS! Ne zabydite nasъ, vsegdA vamъ molsщihsz i3 p0moщi vašez prossщihъ, no predstosщe ў prt0la vsederži1televa, moli1tesz nj nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, podati namъ njstavlenіe grэhHvъ, da t vёčnagw mučenіz i3zbavlьšesz, poluči1mъ t bGa neizrečє1nnaz blg†z, ±že ўgot0va gDь lю1bzщыmъ є3go2. Ćkw podobaetъ є3mY vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

ČudesA s™hhъ tvoi1hъ m§nkъ stёnu newbori1mu namъ darovavый hrtE b9e, tёhъ mltvami sovёtы kzhkwvъ razori2, carstva ski1ptrы ўkrэpi2, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.