NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa d7i

Mltvы prpdbnomu fіljppu, i3rapskomu čudotv0rcu, čtHmыz vъ fіljppo-i3rapskoй pystыni, novgor0dskіz є3parhіi.

Mltva №.

Prpdbne i3 bGoblženne džtče našъ fіljppe! Prіimi2 nhnэ nasъ molsщihsz i3 pripadaющihъ ko vsečestn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu, i3dёže s™0e tvoE i3 mnogotrydnoe pok0itsz tёlo: zanE dyhomъ tvoi1mъ s™ёй trbcэ predstoi1ši pri1snw. Moli1sz u5bo nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, džtče prpdbne, da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй i3 bolёzneй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, i3 blgočestnw vъ nastosщemъ žitіi2 poži1vše, vъ byduщemъ vёcэ mltvami tvoi1mi so vsёmi s™hmi poklanstisz spod0bimsz vъ trbcэ slavimomu bGu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q bGoblženne i3 prpdbne džtče našъ fіljppe, s™hz trbcы vёrnый ўg0dniče, pusthnnый ži1telю, s™hhъ ѓgGlwvъ ravnostostelю, čudotv0rče mi1lostivый! Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ dnesь, i3 ko gr0bu tvoemY pripadaющihъ t tvoeS p0moщi ne tri1ni. Vёmы bo, ćkw ѓщe prečestn0e tёlo tvoE i3 zemn†z nBdra sokrhša, no bGoug0dnaz i3 či1staz dušA tvoS ў prt0la vLčnz sъ li6ki s™hhъ predstoi1tъ derznovennw. Ćkože u5bo vъ ži1zni tvoeй mnHgimъ ryku p0moщi p0dalъ є3si2, blženne, takw i3 nhnэ podaždь namъ svhše tvoю2 p0moщь, džtče prpdbne, i3 bydi pom0щnikъ komyždo: vъ m0ri plavaющыmъ bydi ўpravitelь, vъ bэdahъ stražduщыmъ sk0rый predstatelь, syщыmъ vъ bolёznehъ i3 nedyzэhъ, pečalehъ že i3 sk0rbehъ ўtёšitelь i3 i3zbavitelь, i3 bezpomHщnыmъ p0moщь: spasi2 i3 nы2 č†da tvo‰, t i3skušenіi lukavagw i3 t vsskagw ѕlA, pri1snw na nы2 nahodsщagw. Q zastypniče našъ i3 predstatelю teplый fіljppe blženne! Ne zabydi naslёdіz tvoegw2 vъ konecъ, nižE razori2 zavёta, є3g0že njbэщalъ є3si2 namъ rabHmъ tvoi6mъ, i3 po prestavlenіi tvoemъ posэщati nы2. Ѓщe ќbw vъ skudovёrіi našemъ i3 sogrэši1homъ pred8 bGomъ, nbače tS i4mamы ntcA sebЁ i3 nastavnika, i3 hodataz nj sp7senіi našemъ. Segw2 radi ko gr0bu tvoemY pripadaющe m0limsz: podaždь namъ blgodatь vъ nyždahъ i3 sp7senіe vёčnoe, da kypnw sъ tob0ю slaviti bydemъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.