NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa Gi i3 їanuarіa k7z.

Mltvы s™i1telю hrt0vu їwannu zlatoystomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q s™i1telю veli1kій їwanne zlatoyste! Tы2 mnHgaz i3 razli6čnaz darov†nіz t gDa prіslъ є3si2, i3 ćkw rabъ blgjй i3 vёrnый, vs‰ d†nnыz tebЁ talantы d0brэ ўmn0žilъ є3si2: segw2 radi voi1stinu vselenskій ўči1telь bhlъ є3si2, ćkw vsskъ v0zrastъ i3 vssko zvanіe t tebє2 poučaetsz. Se bo ntrokHmъ poslušanіz w4brazъ kvi1lsz є3si2, ю4nыmъ – cэlomydrіz svэti1lo, mužє1mъ – trudolю1bіz nastavnikъ, st†rыmъ – neѕl0bіz ўči1telь, i4nokwmъ – vozderžanіz pravilo, molsщыmsz – v0ždь t bGa vdohnovennый, mydrosti i4щuщыmъ – ўmA prosvэti1telь, vitjzmъ dobroglagHlivыmъ – sl0va živagw i3st0čnikъ neisčerpaemый, blgotvorsщыmъ – miloserdіz ѕvэzdA, načalьstvuющыmъ – pravlenіz mydragw w4brazъ, pravdы revni1telєmъ – derznovenіz vdohnovi1telь, pravdы radi goni6mыmъ – terpёnіz nastavnikъ: vsBmъ vs‰ bhlъ є3si2, da vsskw nBkіz sp7seši. Nad8 vsёmi že si1mi stzžalъ є3si2 lюb0vь, ćže є4stь soyzъ soveršenstva, i3 t0ю, ćkw si1loю b9estvennoю, vs‰ darov†nіz vъ duši2 tvoeй vo є3di1no sovokupi1lъ є3si2, i3 tyюžde lюb0vь, razdэlє1nnaz primirsющuю, vъ tolkovanіi slovesъ ґpclьskihъ vsBmъ vBrnыmъ propovёdalъ є3si2. Mh že grёšnіi, po є3di1nomu kjйždo svoE darovanіe i3myщe, є3dinenіz dyha vъ soю1zэ mi1ra ne i4mamы, no bыvaemъ tщeslavni, drygъ dryga razdražaющe, drygъ drygu zavi1dzщe: segw2 radi darov†nіz n†ša razdэlє1nnaz ne vъ mi1rъ i3 sp7senіe, no vo vraždY i3 njsuždenіe namъ preloži1šasz. Tёmže kъ tebЁ s™i1telю b9ій, pripadaemъ, razd0romъ njburevaemi, i3 vъ sokrušenіi serdca pr0simъ: mltvami tvoi1mi tženi2 t serdecъ našihъ vssku g0rdostь i3 zavistь, nasъ razdэlsющыz, da vo mn0zэhъ ќdэhъ є3di1no tёlo cRk0vnoe nevozbrannw prebydemъ, da po slovesi2 tvoemY moli1tvennomu vozlю1bimъ drygъ dryga i3 є3dinomhslіemъ i3spovёmы nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, trbcu є3dinosyщnuю i3 nerazdёlьnuю, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ ўspenskoй cRkvi grada ќgliča, kroslavskіz є3parhіi.

Q vses™hй i3 veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, їwanne zlatosl0ve, načalopastыrz i3 ґrhіerea veli1kagw, nb7sA prošedšagw, gDa našegw ї}sa hrtA ўčeničE, ri1tore blgoiskysnый i3 premydrый, njbi6dimыmъ veli1kій zastypniče i3 predstatelю, bolьnhhъ nemzdoprіemnый cэlebniče, grёšnikwvъ ko sp7senію i3 pokasnію i4stinnый nastavniče, ni1щihъ pitatelю, vdovamъ i3 si6rыmъ. Pom0щniče i3 nj vsёhъ teplый moli1tvenniče! M0limъ tS nhnэ, grёšnіi i3 nedost0йnіi: moli2 nj nasъ щedrolюbi1vago bGa, da podastъ namъ blgodatь s™agw d¦a ko ўkrэplenію nemoщeй našihъ, ćkw ѕэlw2 prewgorči1homъ bezmёrnuю є3gw2 blgostь bezči1slennыmi našimi grэhi6, zavistію, g0rdostію, gnёvomъ, bratonenavidёnіemъ i3 i3nhmi grэhi6, i4hže i3 i3sčesti2 nёstь vozm0žno: i3 ўžE ne smёemъ na nb7o vozvesti2 nčesA n†ša i3 prizvati i4mz s™0e є3gw2. Tёmže kъ tebЁ pripadaemъ, molsщesz so slezami: tebё bo dadesz blgodatь t bGa moli1tisz za nы2. Podaždь u5bo mi2, pače vsёhъ grёšnэйšemu, ryku tvoeS p0moщi, poneže i3znem0že vo mnЁ krёpostь moS, i3 živ0tъ m0й daže do ѓda pribli1žisz, i3 vesь sokruši1hsz, ćkw skudёlь, nj kamenь tčaznіz. Ўskori2, q ґrhіereю veli1kій, na p0moщь moю2, i3 rast0rgni ќzы pečali moeS s™hmi tvoi1mi mltvami, i3 podaždь mi2 lečьbY pokasnіz: razženi2 w4blakъ temnый strasteй moi1hъ, posэti1 mz mi1lostію tvoeю, i3 nepl0dnuю dyšu moю2 blgopl0dnu sotvori2. Tы2 vёsi, q ґrhіereю b9іi, svste їwanne zlatoyste, g0restь serdca moegw2: tёmže po blgodati, tebЁ dannэй t bGa, potщi1sz preloži1ti ю5 na sladostь vsesi1lьnыmъ tvoi1mъ kъ bGu hodataйstvomъ: m0žeši bo, ѓщe vosh0щeši, pomoщi2 mnЁ njkasnnomu, grёšnomu, hylьniku, raspinatelєmъ džbщniku: nёstь bo grёhъ, pobэždazй člvэkolю1bіe b9іe, ćkw hotёnіemъ ne h0щetъ smerti grёšnika, no mi1lostivnw njžidaetъ є3gw2 pokasnіz i3 njbraщenіz. Bydi u5bo pod0bnikъ vLcэ hrtY, i4že i3 bludni1cы slezъ ne prezrЁ: si1ce i3 tы2, q trubo2 blgoglasnaz, i3 moegw2 vozdыhanіz ne prezri, no vozgremi2 ko mnЁ glasomъ radovanіz, i3 i3sp0lni nedostatočestvo moE i3 skydostь t newskydnыhъ tvoi1hъ sokr0viщъ: bydi mi2 pastыrь d0brый, daleče tgonsz t menє2 mhslєnnыz v0lki žezl0mъ s™hhъ tvoi1hъ mltvъ: napravi stwpы2 mo‰ teщi2 nepretknovennw putemъ zapovэdeй gDnihъ: da dosti1gnu i3 ѓzъ pažiti raйskіz, i3dёže є4stь i3st0čnikъ ži1zni i3 neprestannoe veselіe, i3 radostь, i3 sladkій glasъ ѓgGlьskagw pёnіz: є4že da spod0bimsz vsi2 mы2 poluči1ti, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže da bydetъ t nasъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Ќstъ tvoi1hъ, ćkože svёtlostь ngnS, vozsіsvši blgodatь, vselennuю prosvэti2: ne srebrolю1bіz mjrovi sokr0viщa sniskA, vыsotY namъ smirennomydrіz pokazA. No tvoi1mi slovesы2 nakazyz, džtče їwanne zlatoyste, moli2 sl0va hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.