NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa z7 i3 maіa є7i

Mltva prpdbnomu serapіHnu psk0vskomu, ўčenikY prpdbnagw є3vfrosĐna, čt0maz vъ spaso-є3leazarovэ pystыni, psk0vskіz є3parhіi.

Q preblženne džtče našъ serapіHne, nbcnagw їerli1ma graždani1ne! Tы2 dnesь predstoi1ši prt0lu svёta nepristypnagw, i3 tamw ćkože vъ zercalэ zri1ši vs‰ n{ždы i3 skHrbi našz. Ne tstupaй u5bo t nasъ dyhomъ, sohransz nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Vozzri2 na nasъ mi1lostivnw, i3 kъ zemli2 priveržєnnыz vozvedi2 kъ vыsotЁ nbcnэй: i3sprosi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў vsemlctivagw bGa našegw mi1rъ cRkvi є3gw2, pod8 znamenіemъ krtA v0instvuющeй, soglasіe vъ vёrэ i3 є3dinomydrіe, suemydrіz že i3 rask0lwvъ i3streblenіe, ўtverždenіe vo blgi1hъ dёlэhъ, bolьnы6mъ i3scэlenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, njbi6dimыmъ zastuplenіe, bёdstvuющыmъ p0moщь i3 t bёdъ svoboždenіe, grBšnыmъ že vsBmъ t grэhHvъ tvraщenіe i3 sp7senіe. Ne posrami2 nasъ, sъ vёroю kъ tebЁ pritekaющihъ: prіimi2 molє1nіz n†ša i3 voznesi2 | pred8 licE gDne, da prіi1memъ tob0ю blgodatь i3 blgovremennuю vъ nyždahъ našihъ p0moщь: ўkrэpi2 naše malodyšіe i3 ўtverdi2 nasъ vъ vёrэ, da vs‰ blg†z t blgoserdіz vLki mltvami tvoi1mi prіsti spod0bimsz. E#щe že spospэši2 namъ i4go hrt0vo vo blgodyšіi i3 terpёnіi i3 radosti duh0vnэй ponesti2, pri1snw že moli1tisz nasъ nauči2, da nepor0čni sohrani1msz vъ prišestvіe gDa našegw ї}sa hrtA, є3myže tы2 radostnw po trudёhъ i3 p0dvizэhъ nhnэ predstoi1ši, proslavlsz so vsёmi s™hmi vъ trbcэ slavimago nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.