NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa №i i3 ѓvgusta Gi

Mltva blžennomu maxjmu, hrtA radi ю3r0divomu, mosk0vskomu čudotv0rcu.

Ўg0dniče b9ій, moli1tvenniče našъ teplый i3 sk0rый pom0щniče, blženne maxjme! Pripadaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, proslavlsemъ mnogotr{dnыz p0dvigi ю3r0dstva tvoegw2 hrtA radi. Vozlюbi1vъ bo є3di1nago bGa t vseS duši2 tvoeS, mіrski1mi krasotami naslaždatisz ne voshotёlъ є3si2, lюbvE sr0dnikwvъ, bogatstva i3 slavы vremennыz treklsz є3si2, i3 bezprію1tnoe žitіE vozlюbi1lъ є3si2. Priležavъ že nj sp7senіi duši2, pl0tь tvoю2, nagot0ю tэlesnoю, mrazomъ i3 zn0emъ, post0mъ i3 bdёnіemъ i3 na zemli2 ležanіemъ i3znuri1lъ є3si2, i3 vs‰ str†sti є3S dyhovi pokori1lъ є3si2, na zemli2 nebesnw, vo pl0ti že duh0vnw poži1vъ. Taže ўm0mъ vesь ko prem‡rnыmъ vzemsz, plotskyю mydrostь tri1nulъ є3si2, i3 bhvъ mydrъ nj hrtЁ, ю3r0dъ mjrovi pokazalsz є3si2, t nerazymnыhъ mnHgіz njbi6dы i3 bіє1nіz blgodyšnw preterpэvaz i3 mnHgi nečesti6vыz na pytь sp7senіz nastavlsz. Tёmže po skončanіi tvoi1hъ p0dvigwvъ vsepravednый sudіS netlёnіemъ čestnhhъ tvoi1hъ moщeй i3 mn0gimi čudesы2 tS proslavi, dyšu že tvoю2 s™yю vъ nbcnыz njbi1tєli vseli2, i3dёže predstoS prt0lu nepristypnagw b9estvennagw svёta, vъ nemъ, ćkože vъ zercalэ, našz n{ždы zri1ši, prošє1nіz slhšiši, i3 ćkože drygъ hrt0vъ, i4maši velіe kъ nemY derznovenіe moli1tisz nj nasъ. Segw2 radi ўserdnw pr0simъ tS: pomoli1sz gDu bGu nj nasъ kъ zemli2 priveržennыhъ, da i3 mы2, vъ podražanіe tvoemY ґgGlopod0bnomu na zemli2 žitію2, vъ syetnыhъ žiteйskihъ popečenіihъ i3 vъ zemnhhъ naslaždenіihъ nikakože pogrsznemъ i3 dušeю ko tlBnnыmъ mjra segw2 blagwmъ prilэplstisz ne derznemъ. Moli1sz, ўg0dniče hrt0vъ, da njbrati1tъ gDь našz mы6sli i3 žel†nіz kъ nbcnыmъ i3 da ўkrэpi1tъ byduщihъ netlёnnыhъ sokr0viщъ želati, da podastъ namъ si1lu kъ pobэždenію strasteй, mhsleй i3 želanій grэh0vnыhъ, da plэni1tъ našъ ќmъ vъ poslušanіe vёrы, da i3zbavitъ t vыsokoymіz, suemydrіz, l0žnыhъ pagubnыhъ ўčenій, i3 mydrostь duh0vnuю namъ daruetъ: taže njkamenє1nnaz serdcA n†ša slezami ўmilenіz i3 nj grэsёhъ sokrušenіz da rastvori1tъ, i3 da sogrёetъ | kъ našemu sozdatelю lюb0vію i3 bratolю1bіemъ ko bli6žnimъ našыmъ. M0limsz tebЁ, maxjme blženne: i3sprosi2 vsBmъ, vo vsskoй nyždэ syщыmъ i3 ko tvoemY zastuplenію pribэgaющыmъ, vsskій darъ koemyždo blgopotrebenъ: bolьnы6mъ i3scэlenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, bёdstvuющыmъ p0moщь, njbi1žєnnыmъ zaщiщenіe. Prinesi2 ko gDu s™yю mltvu i3 nj vsёhъ nasъ mnogogrёšnыhъ, ćkw da ne po grэhHmъ našыmъ vozdastъ namъ, nižE po bezzak0nієmъ našыmъ nakažetъ nasъ, no da tvrati1tъ vsskій gnёvъ, pravednw dvi1žimый na nы2, i3 da probavitъ mlctь svoю2 na nasъ, t vsskihъ nyždъ, bёdъ, napasteй, skorbeй i3 bolёzneй i3zbavlsz, i3 i4miže vёstь sudьbami da nastavitъ nasъ na pytь sp7senіz, i3 pr0čee vremz žitіS našegw vъ pokasnіi i3 blgočestіi preiti2 namъ da pom0žetъ, i3 da spod0bitъ nasъ hrtіanskuю konči1nu nebolёznenu, neposthdnu i3 mi1rnu prіsti i3 nbcnagw crtvіz naslёdіe poluči1ti so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

Nagot0ю tэlesnoю i3 terpёnіemъ njbnaži1lъ є3si2 vr†žіz kov†rstvіz, njbličaz nepod0bnoe є3gw2 dэsnіe: ѕёlьnэ straždA s0lnečnый varъ i3 n{ždnыz veli6kіz stydєni, mraza i3 ngnS ne čylъ є3si2, b9іeю p0moщію pokrыvaemь, maxjme premydre. NJ vёroю tvorsщihъ pamztь tvoю2 čestnw, i3 ўserdnw pritekaющihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, moli2 i3zbavitisz t bёdъ i3 padenіz i3zbэžati.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.