NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa }

Mltvы s™ы6mъ ґrhagGlwmъ: mіhai1lu, gavrіi1lu i3 rafai1lu.

Mltva №, s™0mu ґrhagGlu mіhai1lu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

S™hй i3 veli1kій ґrhagGle b9ій mіhai1le, neispovэdi1mыz i3 presyщestvennыz trbcы pervый vo ѓgGlэhъ predstostelю, r0da že čelovёčeskagw pristavniče i3 hrani1telю, sokruši1vый sъ v0instvы svoi1mi glavY preg0rdagw denni1cы na nb7si2 i3 vsegdA posramlszй ѕl0bu i3 kov†rstva є3gw2 na zemli2! Kъ tebЁ sъ vёroю pribэgaemъ i3 tebЁ sъ lюb0vію m0limsz: bydi щi1tъ nesokruši1mь i3 zabralo tverdo s™ёй cRkvi i3 pravoslavnomu ntečestvію našemu, njgraždaz i4hъ molnіen0snыmъ mečemъ tvoi1mъ t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ. Bydi nastavnikъ premydrъ i3 spospёšnikъ blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu, i3znosS є3mY t prt0la cRS carstvuющihъ prosvэщenіe i3 si1lu, radostь, mi1rъ i3 ўtэšenіe. Bydi v0ždь i3 sorataй nepobэdi1mь hrtolюbi1vomu v0instvu našemu, vэnčaz є3go2 slavoю i3 pobёdami nad8 supost†tы, da poznaюtъ vsi2 protivlsющіisz namъ, ćkw sъ nami bGъ i3 s™ji ѓgGli є3gw2. Ne njstavi že, q ґrhagGle b9ій, p0moщію i3 zastuplenіemъ tvoi1mъ i3 nasъ, proslavlsющihъ dnesь s™0e i4mz tvoE: se bo, ѓщe i3 mnogogrёšni є3smы2, nbače ne h0щemъ vъ bezzak0nіihъ našihъ pogi1bnuti, no є4že njbrati1tisz ko gDu i3 njživlє1nnыmъ bhti t negw2 na dэlA blg†z. NJzari2 u5bo ќmъ našъ svёtomъ b9іimъ, da vozm0žemъ razumёti, čto2 є4stь v0lz b9іz nj nasъ blgaz i3 soveršennaz, i3 vёdэti vs‰, ±že podobaetъ namъ tvori1ti i3 ±že prezirati i3 njstavlsti. Ўkrэpi2 blgodatію gDneю slabuю v0lю i3 nemoщn0e proizvolenіe naše, da ўtverdi1všesz vъ zak0nэ gDni, prestanemъ pr0čee vlaztisz zemnhmi pHmыslы i3 pohotьmi2 pl0ti i3 radi tlёnnagw i3 zemnagw vBčnaz i3 nbcnaz bezymnэ zabыvati. Nad8 vsёmi že si1mi i3sprosi2 namъ svhše d¦ъ i4stinnagw pokasnіz, nelicemёrnuю pečalь po bz7э i3 sokrušenіe nj grэsёhъ našihъ, da njstaю1щee namъ čislo2 dneй vremennagw žitіS našegw vo i3zglaždenіi ѕHlъ sodёznnыhъ nami soverši1mъ. E#gda že pribli1žitsz časъ skončanіz našegw i3 svoboždenіz t ќzъ brennagw segw2 tэlesE, ne njstavi nasъ, ґrhagGle b9ій, bezzaщi1tnыhъ proti1vu duhHvъ ѕl0bы podnebesnыhъ, njbhkšihъ pregraždati duši2 čelovёčestэй vosh0dъ vъ gHrnzz: da njhransemi tob0ю, bezpretknovennэ dosti1gnemъ džnыhъ preslavnыhъ selenій raйskihъ, i3dёže nёstь pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz, i3 spod0bimsz ўzrёti presvёtloe licE vseblgagw gDa i3 vLki našegw i3 tomY vozdati slavu, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, tomyže ґrhagGlu.

Q s™hй mіhai1le ґrhagGle, svэtlowbraznый i3 gr0znый nbcnagw cRS voev0do! Prežde strašnagw sudA njslabi mi2 pokaztisz t grэhHvъ moi1hъ, t sёti lovsщihъ i3zbavi dyšu moю2 i3 privedi2 ю5 kъ sotv0ršemu ю5 bGu, sэdsщemu na heruvjmэhъ, i3 moli1sz nj neй priležnw, da tvoi1mъ hodataйstvomъ p0sletъ ю5 vъ mёsto pok0йnoe. Q gr0znый voev0do nbcnыhъ si1lъ, predstatelю vsёhъ ў prt0la vLki hrtA, hrani1telю tverdый vsBmъ čelovёkwmъ i3 mydrый njryžniče, krёpkій voev0do nbcnagw cRS! Pomi1luй mS grёšnago, trebuющago tvoegw2 zastuplenіz, sohrani1 mz t vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, pače že podkrэpi2 t ќžasa smertnagw i3 t smuщenіz dіavolьskagw, i3 spod0bi mS neposthdnw predstati sozdatelю našemu vъ časъ strašnagw i3 pravednagw sudA є3gw2. Q vses™hй veli1kій mіhai1le ґrhіstrati1že! Ne prezri menE grёšnago, molsщagosz tebЁ nj p0moщi i3 zastuplenіi tvoemъ vъ vёcэ semъ i3 vъ byduщemъ, no spod0bi mS tamw kypnw sъ tob0ю slaviti nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, s™0mu ґrhagGlu gavrіi1lu.

Q s™hй veli1kій ґrhagGle gavrіi1le, b9ію prt0lu predstosй i3 njzarenіemъ t b9estvennagw svёta njsіsnnый, vёdэnіemъ že nepostiži1mыhъ t†inъ nj prevёčnэй premydrosti є3gw2 prosvэщennый! Vseuserdnw molю1 tz, nastavi mS kъ pokasnію t ѕlhhъ dёlъ i3 ko ўtverždenію vъ vёrэ moeй, ўkrэpi2 i3 njgradi2 dyšu moю2 t i3skušenій prelьsti1telьnыhъ, i3 ўmoli2 sozdatelz našego nj tpuщenіi grэhHvъ moi1hъ. Q s™hй veli1kій gavrіi1le ґrhagGle! Ne prezri menE grёšnago, molsщagosz tebЁ nj p0moщi i3 zastuplenіi tvoemъ vъ vёcэ semъ i3 vъ byduщemъ, no pri1snw pom0щnikъ mnЁ kvi1sz, da neprestannw slavlю nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a deržavu i3 tvoE predstatelьstvo vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, s™0mu ґrhagGlu rafai1lu.

Q s™hй veli1kій ґrhagGle rafai1le, prt0lu b9ію predstosй! Tы2 blgodatію, t vsemogyщagw vračA dyšъ i3 tэlesъ našihъ tebЁ dannoю, pravednago myža twvjta t slэpotы2 tэlesnыz i3scэli1lъ є3si2, i3 shna є3gw2 twvjю, sputešestvuz є3mY, t ѕlagw dyha sohrani1lъ є3si2. Vseuserdnw molю1 tz, bydi mnЁ putevodi1telь vъ ži1zni moeй, sohrani2 t vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3scэli2 dušє1vnыz i3 tэlє1snыz bolBzni mo‰, ўpravi ži1znь moю2 kъ pokasnію vo grэsёhъ i3 ko tvorenію d0brыhъ dёlъ. Q s™hй veli1kій rafai1le ґrhagGle! Ўslhši menE grёšnago molsщagosz tebЁ, i3 spod0bi vъ zdёšneй i3 byduщeй ži1zni blgodari1ti i3 slaviti džbщago sozdatelz našego vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnыhъ v0instvъ ґrhіstrati1zi, m0limъ vasъ pri1snw mы2 nedost0йnіi, da vašimi mltvami njgraditE nasъ kr0vomъ kri1lъ neveщestvennыz vašez slavы, sohransющe nы2 pripadaющыz priležnw i3 vopію1щыz: t bёdъ i3zbavite nы2, ćkw činonačalьnicы vhšnihъ si1lъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.