NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa ѕ7

Mltvы s™i1telю germanu, ґrhіepckpu kazanskomu i3 svіsžskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

Q s™i1telю hrt0vъ germane, bGomydrый njbi1teli seS njsnovatelю, d¦0vnый i4nočestvuющihъ voždю2, w4brazomъ hrtopodražatelьnagw žitіS tvoegw2 vs‰ vBrnыz naučazй! Kъ tebЁ pribэgaemъ i3 tebE ўserdnw m0limъ: sotvori2 s™hmi tvoi1mi mltvami, da i3 mы2 blgodatію b9іeю sozi1ždemsz vo njbi1telь d¦a s™agw, poslёdovanіemъ že žitію2 tvoemY vo w4brazъ prepod0bіz i3 pravdы hrt0vы prewbrazi1msz, i3 si1loю bGoprіstnыhъ mltvъ tvoi1hъ njsэnsemi, plodы2 blgi1hъ dёlъ prinosi1ti neprestannw potщi1msz, gDu blgougoždaющe. Pomozi2 namъ vo svёtэ licA є3gw2 hodi1ti i3 i3spolnsti s™yю v0lю є3gw2, vo blgo bli6žnimъ našыmъ služi1ti i3 vsemёrnw sp7senіe svoE sodёlovati, vъ terpёnіi že vsskіz tэsnotы2, skorbeй i3 lišenій prespэvati i3 gDa svoego2 vsёmъ serdcemъ lюbi1ti. Moli2, svstče b9ій, nj ўkrэplenіi nemoщi našez p0moщію svhše, da i3zbavitъ nasъ gDь t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t džgnennagw i3 v0dnagw potreblenіz, t neblagorastvorenіz vozdyha i3 tletv0rnыhъ vBtrъ, ґ pače t dušepagubnagw plamene strasteй našihъ, da pod8 kr0vomъ blgosti i3 miloserdіz b9іz ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ, ždyщe blžennagw kvlenіz gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže so nc7emъ i3 s™hmъ є3gw2 d¦omъ čestь i3 slava vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q s™i1telю germane, veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, njbi1teli seS bGomydrый njsnovatelю, monašestvuющihъ nastavniče i3 grada segw2 neushpnый blюsti1telю, s™0ю dušeю tvoeю na nb7si2 prt0lu s™hz trbcы predstosй, netlёnnыmъ že tёlomъ zdЁ vo njbi1teli tvoeй počivazй i3 mnogorazli6čnaz čudesA mltvami tvoi1mi soveršazй! Pri1zri na nы2 i3 na vs‰ lю1di, kъ cэlьbon0snomu tvoemY gr0bu pritekaющыz i3 tvoegw2 ko gDu hodataйstva vo njbderžaщihъ nyždahъ prossщыz. SE vsi2 mы2, po mn0žestvu grэhHvъ našihъ, ne t0čію nedost0йni є3smы2 prinesti2 so derznovenіemъ molebnый glasъ, no nižE vozvesti2 nčesъ našihъ na nb7o: th že, ćkw stzžavый derznovenіe, prinesi2 za vsёhъ, kъ čtcnёй racэ tvoeй prihodsщihъ, tє1plыz mltvы ko gDu, є4že i3zbavitisz namъ t glada, pot0pa, trysa, ngnS, mečA, brani, t lюdeй i3 dіavola bыvaющіz, i3 t vsskіz duševnыz i3 tэlesnыz bolёzni: da i3zbavlьšesz t si1hъ i3 rab0taющe gDu, є3myže predstoi1ši, vni1demъ vъ nekončaemый pok0й i3 vkypэ sъ tob0ю proslavimъ vsёhъ blgi1hъ podatelz bGa, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ germane, teplый nj nasъ ko gDu moli1tvenniče, vsBmъ pritekaющыmъ kъ tebЁ vъ sk0rbehъ predstatelю! I#sprosi2 namъ p0moщь vъ nemoщehъ, ўtэšenіe vъ sk0rbehъ, zdravіe vъ nedyzэhъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ: ўmoli2 gDa darovati namъ njstavlenіe vsёhъ, є3li6ka sogrэši1homъ t ю4nosti našez vъ žitіi2 semъ dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi našimi čyvstvы: i3 pri konči1nэ našeй i3sprosi2 namъ vremz pokasnіz, da i4skrennimъ i3spovёdanіemъ grэhHvъ sію2 predvari1vše, bezbёdnw preйdemъ vozd{šnaz mыt†rstva, i3 i3zbavimsz t njsuždenіz i3 myki, mlctію beznačalьnagw nc7A, blgodatію sobeznačalьnagw sn7a i3 njsvzщenіemъ prisnosyщnagw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.