NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa ѕ7

Mltvы prpdbnomu varlaamu hytыnskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ varlaame! Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, i3 bydi namъ pom0щnikъ vъ sk0rbehъ našihъ, i3 i3zbavi nasъ t napasteй, za mn0žestvo pregrэšenій nahodsщihъ na nы2. Ўmoli2, ўg0dniče hrt0vъ, vseblgago bGa darovati namъ njstavlenіe vsёhъ t ю4nosti našez do nastosщagw dnE i3 časA dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi čyvstvы sodёznnыhъ nami sogrэšenій, i3 i3shodataйstvuй namъ nevozbrannый vh0dъ vъ nbcnoe crtvіe, da proslavlsemъ neprestannw slavimuю t ѓgGlъ vses™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne i3 preblženne džtče našъ varlaame veli1kій! Ne zabydi nasъ grёšnыhъ, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu, ćkw i3mёzй kъ nemY derznovenіe, i3 ne premolči2 moli1tisz nj nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS: tebё bo dadesz blgodatь moli1tisz nj nasъ. Ne mni1mъ bo tS mertva bhti, no i3 po smerti vёduщe tS ži1va syщa, tebЁ m0limsz: dyhomъ tvoi1mъ ne tstupaй t nasъ, no sohransй nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ. Pastыrю našъ d0brый i3 svэti1lo rwssjйskoe! SE w4brazъ tv0й pred8 nči1ma našima predstoi1tъ vsegdA, s™az že tvoS dušA so bezpl0tnыmi nbcnыmi li6ki ў prt0la vsederži1telz predstoi1tъ veselsщisz. TebЁ pripadaemъ, džtče s™hй varlaame, i3 so slezami m0limsz: moli2 vsesi1lьnago bGa nj nasъ i3 nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3sprosi2 namъ vremz pokasnіz i3 nevozbrannw proiti2 t vsёhъ vozdyšnыhъ knzzeй i3 i3zbavitisz t vёčnыz myki, i3 crtvіz hrt0va pričastnikwmъ bhti, da sp7seni tvoi1mъ hodataйstvomъ, proslavimъ gDa našego ї}sa hrtA, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

Na zemli2 leganіemъ, poщenіemъ že i3 bdёnіemъ tёlo tvoE i3znursz, prpdbne, vs‰ plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1lъ є3si2, i3 i3scэlenій struS nezavi1stnaz kvi1lsz є3si2 vёroю pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ: varlaame džtče našъ, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.