NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa є7

Mltva s™i1telю їHnэ, ґrhіepckpu novgor0dskomu, džtenskomu čudotv0rcu, čt0maz vъ novgor0dskomъ džtenskomъ monastыrЁ.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, preslavnый čudotv0rče i3 sk0rый pom0щniče vъ bэdahъ syщыmъ, s™i1telю džtče їHno! PredstoS so ѓgGlы nbcnomu prt0lu veli1kagw cRS, gDa našegw ї}sa hrtA, velіe derznovenіe kъ nemY, ćkw vёrnый tomY podražatelь i3 tai1nnikъ b9ій, i4maši. Kъ tebЁ u5bo, ćkw mnogom0щnomu predstatelю našemu i3 ўserdnomu nj nasъ mltvenniku, mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi pribэgaemъ. Moli2 blgostь є3gw2, ćkw da tvrati1tъ t nasъ gnёvъ sv0й, pravednw po dэlHmъ našыmъ na nы2 dvi1žimый, i3 prezrёvъ bezči1slєnnaz pregrэšє1nіz n†ša, njbrati1tъ nasъ na pytь pokasnіz, i3 na stezi2 zapovэdeй svoi1hъ desni1ceю svoeю da ўtverdi1tъ nasъ. NJgradi2, s™i1telю hrt0vъ, mltvami tvoi1mi ži1znь našu, i3 vo vsemъ blg0mъ blg0e pospэšenіe i3sprosi2 namъ ў velikodarovi1tagw bGa našegw, vs‰ kъ žitію2 i3 blgočestію potrє1bnaz namъ daruz. I# ćkože vъ zemnёmъ žitіi2 tvoemъ bli6žnimъ blgodёtelьstvovalъ є3si2, ni1щыz pitaz, vdovi6cы i3 sirwtы2 zastupaz i3 t gubi1telьstva smertnagw pastvu tvoю2 mltvami tvoi1mi i3zbavlsz: takw i3 nasъ i3 njbi1telь tvoю2 s™yю t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3 smerton0snыhъ nedygwvъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3zbavi, i3 t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ moli1tvennыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ zaщiti2. Sohrani2, ўg0dniče b9ій, vъ mi1rэ, zdravіi i3 dolgodenstvіi blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 deržavэ є3gw2 i3 vsemY carstvu rwssjйskomu bydi pokrovi1telь i3 zastypnikъ krёpkій, ćkw da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ i3 takw vъ mi1rэ vremennoe sіE žitіE prešedše, vъ vёčnый dosti1gnemъ pok0й, i3dёže spod0bimsz nbcnagw crtvіz hrtA bGa našegw, slavzщe є3go2, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

I#spravlenіe vёrы i3 w4braze kr0tosti, ćkože sadъ posredЁ raS, prepod0bnыmi dёlы tvoi1mi mjrъ prosvэщaeši. Segw2 radi kъ čtcnёй racэ tvoeй lюb0vію prikasaemsz, i3 vёrnw vopіemъ: predstani vъ p0moщь vospэvaющыmъ pamztь tvoю2 svэton0snuю, džtče їHno, i3 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.