NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa k7i, maіa ѕ7 i3 ѓvgusta k7i

Mltva prpdbnomu jwvu, i3gymenu i3 čudotv0rcu počaevskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q prpdbne džtče jwve, i4nokwvъ trudolю1bnagw žitіS bGomydrый nastavniče, kr0tosti i3 vozderžanіz, čistotы2 i3 cэlomydrіz, bratolю1bіz i3 niщelю1bіz, terpёnіz i3 bdёnіz t rannіz ю4nosti do p0zdnіz starosti neutomi1mый podvi1žniče, vёrы pravoslavnыz veli1kій revni1telю i3 neprewbori1mый pob0rniče, zemli2 volhnskіz i3 galickіz svэti1lo bGosvёtloe i3 s™hz počaevskіz njbi1teli nepobэdi1mый zaщi1tniče! Pri1zri džkomъ blgoutr0bіz tvoegw2 na nasъ nedost0йnыhъ č†dъ tvoi1hъ, kъ tebЁ ўserdnw po vs‰ dni6 pribэgaющihъ, i3 na bGolюbi6vыz lю1di sі‰, pred8 tvoi1mi d¦on0snыmi i3 mnogocэlebnыmi moщami sobravšыzsz i3 blgogovёйnw kъ tBmъ pripadaющыz, i3 i3sprosi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ko vsevhšnemu vLcэ i5mъ i3 namъ vs‰, ±že kъ životY i3 blgočestію, polє1znaz i3 blgopotrє1bnaz: bolsщыz i3scэli2, malod{šnыz njb0dri, skorbsщыz ўtёši, njbi6dimыz zastupi2, nemoщnы6z podkrэpi2 i3 poveržєnnыz d0lu vozstavi, vsBmъ vs‰, blgodatію tebЁ t bGa dannoю, daruй, po koegHždo nyždэ i3 potrebэ, vo sp7senіe duši2 i3 vo zdravіe tёlu. Voznesi2, ўg0dniče b9ій, vsem0щnuю mltvu tvoю2 i3 nj blgočesti1vэйšemъ gosudarэ їmperatorэ našemъ nіkolaэ ґlexandrovičэ i3 nj vsemъ carstvuющemъ є3gw2 d0mэ, da bydetъ vъ є3gw2 deržavэ vsegdA mi1rъ i3 tišinA, blgočestіe i3 blgodenstvіe, vъ sudёhъ pravda i3 mi1lostь, vъ sovёtэhъ mydrostь i3 blg0e prespёznіe, da ўtverždaetsz že vo blgi1hъ čelovёcэhъ vёrnostь, vъ ѕlhhъ že strahъ i3 bosznь, vo є4že prestati i5mъ t ѕlA i3 tvori1ti dHbraz, da takw vъ deržavэ rwssjйstэй crtvo hrt0vo rastetъ i3 mn0žitsz i3 da proslavitsz vъ nemъ bGъ, di1vnый vo s™hhъ svoi1hъ: є3myže є3di1nomu podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Mnogostradalьnagw praotca dolgoterpёnіe stzžavъ, krti1televu vozderžanію ўpodoblszsz, b9estvennыz že revnosti nboю2 prіobщazsz, tёhъ i3menA dost0йnw prіsti spod0bilsz є3si2, i3 i4stinnыz vёrы bhlъ є3si2 propovёdnikъ bezbosznenъ: tёmže monahwvъ mn0žєstva ko hrtY privelъ є3si2, i3 vs‰ lю1di vъ pravoslavіi ўtverdi1lъ є3si2. Jwve prpdbne džtče našъ, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.