NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa k7z

Mltvы s™0mu blgovёrnomu knszю ґndreю, smolenskomu i3 perezslavskomu čudotv0rcu, i3z8 slyžbы.

Mltva №.

Q preizrsdnый i3 di1vnый vъ čudesёhъ, proslavlsemый t bGa vъ nb7si2, dёlatelю hrt0va vіnograda, ži1telю vhšnzgw sіHna, pred8ustr0ennagw grada їerli1ma, knsže ґndree blgovёrne, s™hhъ ѓgGlъ pri1snaz shй radostь i3 čelovёkwmъ di1vnaz blgostь, prečydnыhъ i3 di1vnыhъ nbcnыhъ selenій bhvый želatelь, nhnэ že so vsёmi s™hmi tёhъ sopričastnikъ kvlszйsz! Ѓщe є3stestv0mъ bhlъ є3si2 čelovёkъ, no ўserdnw vъ p0dvizэhъ potщavsz, vъ neskončaemэmъ vёcэ so ѓgGlы vodvori1lsz є3si2. Stranenъ i3 prišlecъ na zemli2 bhlъ є3si2, togw2 radi žitіE vъ nb7si2 poluči1lъ є3si2: njstavivъ ntečestvo zemn0e i3 tlёnnoe, vosprіslъ є3si2 netlёnnoe i3 vёčnoe. Sugybw tS gDь bGъ ўvэnčA i3 čudesъ tebЁ darъ darovA, є4že na zemli2 nedygi i3scэlsti i3 prihodsщыz kъ tebЁ sъ vёroю mi1lostivnw prisэщati: kvi1 bo tS namъ gDь bGъ miloserdый predstatelz, ćkože nc7ъ kъ bolsщыmъ čadwmъ blgoserdый. Segw2 radi ўserdnw m0limsz tebЁ, predstosщe pred8 tvoi1mъ mnogocэlebnыmъ gr0bomъ, da pokrheši nasъ grёšnыhъ tvoi1mъ predi1vnыmъ pokr0vomъ, ne t zlata i3 srebrA i3stkannыmъ, no t bGa ti2 vo blgodati podannыmъ. Ѓщe bo vo grэsЁ vsskomъ njskverneni є3smы2, no slezы pokasnіz i3zlivaющe, ўmi1lьnw kъ tebЁ vzыvaemъ: pomi1luй nasъ, q s™hй i3 di1vnый blgovёrnый knsže ґndree, podaždь namъ ryku p0moщi i3 i3zbavi nasъ t vsskagw navёta vražіz: bydi namъ mi1lostivый zaщi1titelь i3 t bolёzneй našihъ sk0rый cэli1telь: svobodi2 nasъ t ruki2 čuždagw i3 t vsskagw pril0ga ѕlagw. Se bo mn0gimi bэdami є3smы2 njbstoi1mi, vsёmi ѕlhmi skorbьmi2 sokrušennіi, ko dveremъ smє1rtnыmъ t sk0rbi snid0homъ, i3 bGa grэhmi2 prognёvahomъ, i3 t sebє2 є3go2 ўdali1homъ. Tёmže bydi namъ v0ždь i3 zastypnikъ pred8 gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ i3 є3gw2 beznačalьnыmъ nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, da poluči1mъ mы2 grёšnіi grэhHvъ proщenіe i3 t negw2 mlctь mn0gu. Bydi že hodataй i3 moli1tvennikъ teplый nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ vseS rwssji, i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ, i3 nj vsemъ i4hъ hrtolюbi1vomъ v0instvэ: bydi, q svstče b9ій, spob0rnikъ i3 zastypnikъ vsemY hrtolюbi1vomu v0instvu na vs‰ nepravosl†vnыz i3 krestonenavi6stnыz ѕločesti6vыz i3 i3noplemє1nnыz vragi2 i3 supostatы, da vsi2 pokoreni bydutъ pod8 ryku kreston0snomu їmperatoru našemu, i3 pamztь i4hъ ѕločesti1vыz vёrы da potrebi1tsz: rysskuю že stranY našu ne zabydi, no pri1snw na nю2 priziraй, i3 vsskoe i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ є4й podati bGa ўmolsй: i3 vsBmъ prizыvaющыmъ tS sъ vёroю vo vsskihъ sk0rbehъ, bolёznehъ i3 napastehъ bydi pom0щnikъ i3 hodataй, blgodatію i3 щedr0tami i3 člvэkolю1bіemъ gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže t nasъ bydi slava i3 poklonenіe nhnэ i3 vo vs‰ vёki neskončaemыhъ vэkHvъ.

Mltva v7.

VLko člvэkolю1bče, cRю2 nbcnый, gDi ї}se hrtE, b9e našъ, nasъ radi čelovBkъ i3 našegw radi sp7senіz na zemli2 sъ pl0tію kvi1vыйsz i3 sъ čelovBki poži1vый! M0limъ tS, vsederži1telю gDi, dolgoterpэli1ve i3 mnogomlctive, daždь namъ vsegdA pred8 tob0ю i3mёti mhslь blagu i3 tebЁ blgoug0dnu, da t noщnagw i3 mračnagw ѕlA dіavola svobodi1všesz, so vsskimъ ўserdіemъ porab0taemъ tebЁ vъ prepod0bіi i3 pravdэ i3 i4stinэ, so strahomъ i3 trepetomъ vo vs‰ dni6 ži1zni našez, i3 do poslёdnzgw i3zdыhanіz vospэvati tS bydemъ, ko slavosl0vію že tvoemY vsegdA b0drennw i3 trezvennw potщi1msz: vs‰ bo ti2 vozmHžna sytь, i3 bez8 tvoeS v0li ničt0že є4stь: tvori1ši bo vs‰, є3li6ka h0щeši tvori1ti i3 є3li6ka tvoE neizrečennoe blgovoli1tъ blgoserdіe. Kakw u5bo ўmolči1tъ ljzhkъ našъ, i3li2 kjimi pёsnьmi vo hvalenіi ne vospoemъ nj tvoemъ kъ namъ veli1komъ miloserdіi, ćkw takovhz radosti nasъ grёšnыhъ i3 veselіz duh0vnagw i3sp0lnilъ є3si2; Kakw že vozm0žemъ vospёti ljzы6ki našimi i3li2 ўstы2 voshvali1ti i3 vozveli1čiti neizrečennuю tvoю2 kъ namъ blgostь, є4юže pokazalъ є3si2 namъ takovA pravednika dnesь; q vLko člvэkolю1bče, b9e našъ, gDi ї}se hrtE! Ўslhši nasъ nedost0йnыhъ, molsщihsz tebЁ, i3 posli2 vъ p0moщь namъ pravednago sego2 tvoego2 ўg0dnika, blgovёrnago knszz ґndrea, ćkw da mltvami є3gw2 svobodi1msz t vsskihъ napasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ: i4bo mы2, pribэgaющe ko gr0bu є3gw2, poklansemsz i3 cэlyemъ sъ vёroю s™hй є3gw2 w4brazъ: podavaetъ bo molsщыmsz mnHgaz čudesA i3 i3scэlє1nіz. Q di1vnый vъ čudesёhъ, proslavlsemый t bGa na nb7sёhъ, s™hй blgovёrnый knsže ґndree! Moli1sz nj nasъ grёšnыhъ ko hrtY bGu, ćkw da pomi1luetъ nasъ vsёhъ, prihodsщihъ ko gr0bu tvoemY, i3 molsщihsz tebЁ sъ vёroю, i3 poklansющihsz w4brazu s™0mu tvoemY, i3 sъ lюb0vію cэlyющihъ є3go2, i3 tS na p0moщь vo vsskihъ sk0rbehъ i3 napastehъ prizыvaющihъ: bydi teplый vspomogatelь i3 vъ bolёznehъ sk0rый cэli1telь: daruй zdravіe newskydno i3 p0moщь newslabnu namъ molsщыmsz tebЁ: bydi že pom0щnikъ i3 zastypnikъ sirotamъ bezpomHщnыmъ i3 vdovi1camъ, i3 vsBmъ podaždь vs‰ ko sp7senію i3 p0lьzэ prosi6maz: i3 s™hmi tvoi1mi mltvami zaщiti2, soblюdi2 i3 sohrani2 rwss‡йskіz gradы i3 stranы6 t vsёhъ ѕHlъ, bolёzneй, napasteй i3 navBtъ vražіihъ i3 t nahoždenіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani: i3 predstoS ў prt0la vLčnz, moli1sz nj nasъ grёšnыhъ ko hrtY bGu našemu, є3myže podobaetъ poklonenіe i3 vsskaz slava, čestь, velikolёpіe, kypnw so nc7emъ i3 so s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Tropari2, glasъ }:

№. Blženstvo є3đlьskoe vozlюbi1vъ, bGomydre knsže ґndree, čistotY serdca dёvstvomъ počti1lъ є3si2, i3 suetY mjra segw2 prezrёvъ, ўstremi1lsz є3si2 zrёti bGa, i4že tS proslavi čudesы2 vo vračevanіi razli1čnэ stražduщihъ. Segw2 radi m0limъ tS: prosi2 namъ ў hrtA gDa t vsskihъ skorbeй i3zbavlenіz i3 polučenіz crtva nbcnagw.

v7. Gradъ tv0й smolenskъ ćkw čyždь i3mёz, vodvori1lsz є3si2 vo gradъ perezslavlь, i3 vъ domY s™i1telz nіkolaa žest0kimъ žitіemъ vremennuю ži1znь soverši1vъ, vosteklъ є3si2 vъ gHrnzz predstosti hrtY. Togo2 moli2 nj tvorsщihъ pamztь tvoю2, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, svste knsže ґndree, ѓgGlwmъ sobesёdniče i3 čelovёkwmъ pom0щniče.

Veličanіe: Ўblžaemъ tS, s™hй blgovёrnый knsže ґndree, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.