NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa k7g

Mltvы s™0mu pravednomu їakwvu, čudotv0rcu borovi1čskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

S™hй veli1kій pravedniče i3 preslavnый čudotv0rče, bGoblžennый ўg0dniče hrt0vъ їakwve, di1vnw na nb7si2 proslavlennый i3 na zemli2 t gDa cэlebnikъ i3 zastypnikъ namъ dannый! Kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію blgogovёйnw pripadaemъ i3 i3z8 glubinы2 duši2 m0limsz: pomozi2 namъ, gDa i3 sozdatelz našego ѕэlw2 prognёvavšыmъ, pokaztisz, i3 i3sprosi2 namъ vs‰ kъ žitію2 vremennomu i3 sp7senію vёčnomu potrє1bnaz: zemli2 našeй plodon0sіe, vozdyhu blgorastvorenіe, dušamъ i3 tэlesє1mъ zdravіe, vo blgočestіi prespёznіe, vёrы pravoslavnыz ўkrэplenіe, suevёrіz posramlenіe, nevёrіz i3skorenenіe, i3 vsskagw blgagw prošenіz našegw kъ bGu i3spolnenіe. I#sprosi2 blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, i3 carstvu є3gw2 vъ mi1rэ i3 blgodenstvіi ўstroenіe. Ўslhši, ўg0dniče b9ій, vssku dyšu hrtіanskuю, vъ sk0rbi i3 njbstosnіi tS moli1tvennw prizыvaющuю, ўskori2 na p0moщь, njblegči2 skHrbi, ўvračyй nedygi i3 vsBmъ trebuющыmъ tvoegw2 zastuplenіz kvi1sz sk0rый predstatelь. Naipače že vъ poslёdnій časъ žitіS našegw ne zakosni2 prіiti2 na p0moщь namъ, i3 ўmoli2 gDa darovati namъ konči1nu ži1zni našez mi1rnu, bezmztežnu, s™hhъ hrt0vыhъ t†inъ pričastnu i3 ўpovanіz i3sp0lnenu, da sъ nadeždoю sp7senіz bezbёdnw preйdemъ strašnый pytь vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 nepretknovennw dosti1gnemъ voždelёnnagw džnagw crtvіz, є4že ўgot0va gDь lю1bzщыmъ є3go2. E$й, svstče b9ій! Ўslhši nasъ i3 ne prezri molenіz našegw, no sotvori2 nasъ součastniki bhti blženstva vёčnagw, da vkypэ sъ tob0ю sp7sennіi miloserdіemъ hrtA sp7si1telz našegw vospoemъ i3 proslavimъ є3go2 so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prečestnaz glavo2, nbcnagw їerli1ma graždani1ne, s™hй pravednый їakwve, blgodati s™agw d¦a i3spolnenіe, sp7sa so nc7emъ njbitaliщe! PredstoS ў prt0la vsёhъ cRS, i3 naslaždazsz svёta є3dinosyщnыz trbcы, i3 heruvjmski so ѓgGlы vozglašaz pёsnь tris™yю, tы2 veli1koe i3 neizslёdimoe derznovenіe ko gDu i4maši. Tёmže, velіe darovanіe, t hrtA dannoe, vъ sebЁ hransй, moli1sz vsemlctivomu vLcэ sp7sti2 blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji i3 vs‰ lю1di pravosl†vnыz, i3 proti6vnыz vragi2 pod8 n0zэ i4hъ pokori2. Pače že s™yю vёru našu vъ čistotЁ soblюdi2, gradы našz ўtverdi2, (njbi1telь sію2 i3) vesь mjrъ ўmiri2, t glada i3 pagubы i3zbavi, i3 t napadenіz i3noplemennыhъ sohrani2: st†rыz ўtёši, ю4nыz nastavi, bez{mnыz ўmudri2, vdovi6cы pomi1luй, sirwtы2 zastupi2, mladencы vospitaй, i3 vs‰ lю1di sohrani2 t vsskihъ navёtwvъ vražіihъ. Vъ denь že strašnagw sudA b9іz, zastypniče našъ, t šyіihъ časti mltvami tvoi1mi nasъ i3zbavi i3 so desnhmi nvcami voždelёnnый džnый glasъ t vLki hrtA bGa našegw ўslhšati spod0bi: prіidi1te, blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvіe t složenіz mjra. I#dёže da prebydemъ, neprestannw slavzщe vses™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q prpdbnый i3 bGon0snый ўg0dniče b9ій, s™hй i3 pravednый їakwve! Ўslhši nasъ, vъ časъ seй tebЁ molsщihsz, i3 bydi namъ pom0щnikъ vъ sk0rbehъ našihъ, i3 i3zbavi nasъ t napasteй, za mn0žestvo pregrэšenій na nasъ nahodsщihъ. Ўmoli2 vseblgago bGa darovati namъ njstavlenіe vsёhъ sogrэšenій, t ю4nosti do nastosщagw dnE i3 časA dёlomъ, sl0vomъ i3 pomыšlenіemъ sodёznnыhъ nami, i3 i3shodataйstvuй namъ nevozbrannый vh0dъ vъ nbcnoe crtvіe, da proslavlsemъ t ѓgGlъ neprestannw slavimuю vses™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

B9estvennoю blgodatію prosvэti1vsz, i3 po smerti darueši i3scэlє1nіz pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, premydre їakwve: tёmže i3 mы2 nhnэ čti1mъ čtcnhhъ moщeй tvoi1hъ prenesenіe, veselsщe vkypэ dyšы i3 tэlesA. Tёmъ vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Veličanіe: Ўblžaemъ tS, s™hй pravednый їakwve, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.