NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa k7 i3 їynіa k7g

Mltvы s™0mu pravednomu ґrtemію verkolьskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

S™hй ўg0dniče b9ій, ґrtemіe pravednый, hrani1telю pri1snый s™hz njbi1teli, tvoi1mъ i4menemъ ўkrašennыz, i3 vseS sёvernыz stranы2 pred8 bGomъ zastypniče! Pri1zri mi1lostivnw na ўserdnuю mltvu nasъ grёšnыhъ, i3 tvoi1mъ blgom0щnыmъ predstatelьstvomъ proщenіe sogrэšenій našihъ ў gDa i3sprosi2, prespёznіe že vъ vёrэ i3 blgočestіi, i3 t k0zneй dіavolьskihъ njgraždenіe i3shodataйstvuй namъ. Naipače že moli2 gDa, da vo zdravіi i3 nepremэnsemэmъ blgopolyčіi sohrani1tъ blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, da podastъ že i3 vsBmъ lю1demъ, deržavэ є3gw2 vručє1nnыmъ, mi1rъ, tišinY i3 nelicemёrnoe poslušanіe, da spod0bitъ vsёhъ nasъ po hrtіanstэй konči1nэ nbcnoe crtvіe poluči1ti, i3dёže vsi2 pravednіi kypnw sъ tob0ю slavztъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, s™hй pravednый ґrtemіe, s™hz njbi1teli, tvoi1mъ i4menemъ krasyющіzsz, pokrovi1telю, si1lьnый nj nasъ ko gDu hodataю, zdЁ živyщihъ i4nokwvъ tvoeS njbi1teli blgodёtelю, i3 vsёhъ sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющihъ kъ racэ čudotv0rnыhъ moщeй tvoi1hъ d0brый slhšatelю! Pri1zri mi1lostivnw na ўb0guю mltvu nasъ grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ, i3 tvoi1mъ vsem0щnыmъ predstatelьstvomъ i3sprosi2 namъ ў gDa proщenіe grэhHvъ, vъ vёrэ i3 blgočestіi prespёznіe i3 t k0zneй supostata, i4щuщagw nasъ pogubi1ti, njgraždenіe. Daruй bratstvu tvoeS njbi1teli smirenіe i3 kr0tostь, lюb0vь i3 poslušanіe vsedyšnoe, služenіe i3 žitіE blgogovёйnoe i3 i4nočeskagw nbщeži1tіz d0broe soblюdenіe, da gDevi neposthdnw rab0taющe, dyhomъ že gorsщe, i3 vъ neprestannэй mltvэ nj blgotvori1telehъ našihъ živhhъ i3 ўs0pšihъ prespэvaющe, vёrnіi rabi2 gDa kvi1msz. Moli2 gDa, da cRkovь pravoslavnaz, ćkw vertogradъ blgonasaždennый, ўtverždaetsz i3 mn0žitsz, i3 bog†tnы plodы2 vёrы i3 blgočestіz da sotvori1tъ. Moli2 gDa, da hrani1tъ vo zdravіi, duševnэmъ sp7senіi i3 vo vsemъ blgopospэšenіi blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča i3 vesь carstvuющій d0mъ, namъ blgodёющій. Moli2 gDa nj mlcti i3 blgodatnыhъ щedr0tahъ s™ёйšemu pravi1telьstvuющemu smn0du, i3 prewsщ7ennomu našemu (ґrhangelogor0dskomu є3pjskopu i4m>kъ) i3 vsemY njsщ7ennomu pri1čtu, i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, da hodataйstvomъ i3 zastuplenіemъ preblgoslovennыz vLčcы našez bcdы mi1rnoe i3 bGoug0dnoe žitіE zdЁ poživemъ, i3 po mi1rnэй hrtіanstэй konči1nэ vъ preslavnэmъ crtvіi mlcti cRS nb7sE i3 zemli2 spod0bimsz, slaviti nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ mosk0vskoй paraskevіevskoй, na pstnickoй ќlicэ, cRkvi.

Q velikoslavnый ўg0dniče b9ій, q veli1kій čudotv0rče, s™hй i3 pravednый ґrtemіe, heruvjme zemnhй, čelovёče nbcnый, ѓgGlwvъ sobesёdniče, nbcnый ži1telю! Pri1zri sъ vыsotы2 nbcnыz svёtlыmъ džkomъ tvoi1mъ, i3 nizposli2 namъ lučы2 b9іz blgodati. Svэti1lьniče bGovozžžennый, tvoi1mi s™hmi mltvami razženi2 mrakъ grэhHvъ našihъ, ўprosi2 ў nc7A svёtwvъ svёtъ blgodati dušamъ našыmъ, vsёhъ pravovёrnыhъ sk0rый bhvъ pom0щnikъ i3 zastypnikъ. Vsskъ bo, sъ vёroю pod8 kr0vъ zaщiщenіz tvoegw2 moli1tvennw pritekazй i3 zastuplenіz tvoegw2 ў gDa prossй, ѓbіe pos0bstvuemь bыvaetъ, b9ію že mlctь njbrэtaetъ i3 želanіz serdca svoegw2 ne lišaetsz: no pr0sitъ blgodati i3 prіemletъ darъ na p0lьzu prošenіz. Tы2 є3si2, pravednый ґrtemіe, vertogradъ bGomъ nasaždennый, vъ nemže cvёtъ zdravotv0rnый procvэtE, є4že i3scэlstisz mnHgimъ t ѕёlьnagw trzsavi1čnagw nedyga. Q k0lь mn0zi tvoeю čudesnoю p0moщію slэpji prozrёša, glusji slyhъ prіsša, hr0mіi vozskoči1ša i3 hodi1ša, nemoщnji dёйstvo rykъ prіsša, bezymnіi voumi1šasz, razslablennіi vъ ži1lahъ ўkrэpi1šasz, slzčennіi i3spravišasz, i3 i3myщi vredы i3scэlёša! E#щe že i3 skvernіi demoni mltvoю tvoeю tgnašasz, i3 i3nji neiscёlьnіi nedyzi razrэši1šasz. Takw, s™hй i3 pravednый ґrtemіe, vsBmъ vsegdA mi1lostivъ kvlsešisz. U5bo i3 nj nasъ neispovэdi1muю b9ію blgostь ўmoli2, da njstavitъ namъ gDь d0lgi našz, i3 da hrani1tъ carstvo rwssjйskoe vъ mi1rэ i3 blgodenstvіi, vъ krёposti i3 nbi1lіi, i3 vёru pravoslavnuю da ўkrэpi1tъ, cerkHvnыz že rask0lы da ўtoli1tъ, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы da sp7setъ. Mh že tvoю2 pamztь s™yю t r0da vъ r0dъ čestnw prazdnovati bydemъ, slavzщe proslavlьšago tS hrtA gDa, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ v7:

Vhšnzgw povelёnіemъ tučenHsnыmъ w4blakwmъ nebo pomrači1všыmъ, i3 m0lnіzmъ blistaющыmъ, gr0mu že vozšumёvšu sъ preщenіemъ, i3spusti1lъ є3si2 dyšu tvoю2 vъ rycэ gDevi, premydre ґrtemіe: i3 nhnэ predstoi1ši prt0lu vLki vsёhъ, vsBmъ sъ vёroю i3 lюb0vію prihodsщыmъ kъ racэ tvoeй i3scэlenіe podaS netl0žnw i3 molssz hrtY bGu sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.