NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa d7 i3 їylіa k7

Mltva prpdbnomu ґfanasію, i3gymenu brestskomu, čt0maz vъ lэsni1nskomъ monastыrЁ, h0lmskіz є3parhіi.

Q predi1vnый strastoterpče i3 i3zrsdnый ўg0dniče hrt0vъ, džtče našъ ґfanasіe! So ўmilenіemъ nhnэ preklonsemъ kolBna serdca našegw i3 vzыvaemъ ti2: prinesi2 mltvu našu kъ mi1lostivomu i3 vsesi1lьnomu bGu, i3 i3sprosi2 namъ ў blgosti є3gw2 vs‰ ±že na p0lьzu dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ, vёru pravu, nadeždu nesumnёnnu, lюb0vь nelicemёrnu, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vo blgočestіi prespёznіe, da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ darы vseblgagw bGa, no vo slavu i4mene є3gw2 s™agw i3 vъ proslavlenіe tvoegw2 nj nasъ hodataйstva. CRkovь že s™yю t rask0lwvъ i3 є3reseй sohrani2, vBrnыz ўkrэpi2, zablyždšыz na pytь pravыz vёrы njbrati2: ntečestvo tvoE sohrani2 t vr†gъ nenavёtno i3 spoboraй njryžію krton0snagw v0instva. I#sprosi2, ўg0dniče hrt0vъ, ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ blgodatь i3 si1lu i3 blgoslovenіe nbcnoe vёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču: podaždь є3mY zdravіe i3 dolgodenstvіe, na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, i3 vsemY bGohrani1momu carstvu є3gw2 tišinY i3 blgoustroenіe. Ne zabydi, čudotv0rče s™hй, i3 s™yю njbi1telь sію2: sohrani2 i3 soblюdi2 ю5 mltvami tvoi1mi t vsskagw ѕlA. E$й, svstče b9ій, pomzni2 i3 vsёhъ pritekaющihъ ko sщ7ennэй racэ tvoeй, i3 spod0bi i5hъ konči1nu blgyю ўluči1ti i3 crtvіe nbcnoe ўnaslёditi, da proslavimъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa, poklansemago vъ trіehъ v3postasehъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 deržava vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.