NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa d7i

Mltva prpdbnэй paraskevэ serbskoй.

Q prekrasnaz nevёsto hrt0va, či1staz golubi1ce, pozlaщennaz d¦omъ s™hmъ, dёvstvennaz pohvalo2 i3 pustыnnoži1telьnaz sobesёdnice ѓgGlwmъ, na zemli2 mhslennый raй tvoi1mi dobrodёtelьmi nasadi1všaz, prpdbnaz mati paraskevo! Čto2 dost0йnoe vъ darъ tebЁ prinesemъ, kromЁ smirennыhъ i3 grёšnыhъ molenій našihъ, ±že prіi1mši, njči1sti | s™hmi tvoi1mi mltvami i3 prinesi2 kъ ženihY tvoemY, hrtY bGu našemu. Ўblžaemъ tS, r0da serbskagw krasoto2 i3 naša zastypnice i3 hrani1telьnice, є4юže hvalztsz carіe i3 knszi. Tы2, ćkw hrabrый voev0da, krёpostію, t cRS si1lъ tebЁ dannoю, li1ca vragHvъ stranы2 tvoeS so stud0mъ vspstь njbraщala є3si2: tёmže i3 našu stranY rwssjйskuю si1loю moli1tvъ tvoi1hъ njgradi2 t vsёhъ navBtъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ. Moli2 bGa nj nasъ, q prpdbnaz mati, da ne ćrostію svoeю njbliči1tъ nasъ gDь, nižE gnёvomъ svoi1mъ nakažetъ nasъ za premnHgіz grэhi2 našz, no mlctію svoeю da njgradi1tъ nasъ i3 da daruetъ namъ vremz na pokasnіe i3 i3spravlenіe. Q prpdbnaz paraskevo! Vsёhъ sobravšihsz vъ semъ hramэ (posvzщennэmъ tvoemY i4meni) i3 sъ lюb0vію čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2 tvoi1mъ zastuplenіemъ njsэni2, i3 i3sprosi2 ў cRS si1lъ, є3myže so ѓgGlы predstoi1ši, koemyždo blgopotrє1bnaz vo vremennэй ži1zni seй, pače že pomozi2 namъ nbcnagw crtva dosti1gnuti tvoi1mi teplыmi moli1tvami i3 hodataйstvomъ ko gDu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Pusthnnoe i3 bezm0lvnoe žitіE vozlюbi1vši, i3 voslёdъ hrtA ženihA tvoegw2 ўserdnw potekši, i3 togw2 blg0e i4go vo ю4nosti tvoeй vzemši, krtnыmъ znamenіemъ kъ mhslєnnыmъ vragHmъ myžeski vowruži1všisz, p0stničeskimi pHdvigi, post0mъ i3 mltvami i3 sleznыmi kaplzmi, ќglіe strasteй ўgasi1la є3si2, dostoslavnaz paraskevo: i3 nhnэ vъ nbcnэmъ čert0zэ sъ mydrыmi dёvami predstosщi hrtY, moli2 nj nasъ, počitaющihъ čestnyю pamztь tvoю2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.